ZnSO4-struktuur en -kenmerke (15 belangrike feite)


ZnSO4 is 'n anorganiese sout wat ook sinksulfaat genoem word. Sy molêre massa is 161.47 g/mol. Kom ons beskryf nog 'n paar feite oor die ZnSO4 struktuur.

Oor die algemeen, ZnSO4 kom in heptahidraatvorm voor, dws ZnSO4.7H2O. 'n Kleurlose vaste stof genaamd wit vitriol word gevorm deur sink, sinkoksied of sinkhidroksied op te los in verdunde H2SO4. Dit is 'n reuklose wit kristallyne watervrye vaste stof.

ZnSO4 is 'n ioniese verbinding wat deur Zn gevorm word2+ en SO42- ione in 1:1 stihometrie. Dit toon 'n tetraëdriese rangskikking van Zn2+ en SO42- ione. Kom ons bepaal die ander feite soos hibridisasie, alleenpaar en valenselektrone van ZnSO4.

Hoe om ZnSO te teken4 struktuur?

ZnSO4 is 'n ioniese anorganiese verbinding. wat uit Zn bestaan2+ katioon en SO42- anioon. Hierdie molekule vorm 'n ioniese binding tussen die katioon en anioon.

ZnSO4 molekule bevat positief gelaaide katioon dws Zn2+ en negatief gelaaide anioon dws SO42-. Die katione +2 lading en anione -2 lading kanselleer met mekaar vandaar totale lading op ZnSO4 moet nul wees.

'n Ioniese binding word tussen Zn gevorm2+ en SO42- ione. In SO42- anioon sentrale atoom is swael omring deur 4 suurstof atoom en sink metaal het +2 lading daarop.

Struktuur van ZnSO4

ZnSO4 struktuur vorm

Die strukturele vorm van enige molekule hang af van die rangskikking van al die atome teenwoordig in die molekule. Kom ons beskryf die vorm van ZnSO4.

Die strukturele vorm van ZnSO4 is tetraëdries. Die sentrale swaelatoom word omring deur 4 suurstofatome wat tetraëdraal rondom die swaelatoom geplaas is. Die tetraëdriese vorm van ZnSO4 is as gevolg van die tetraëdriese vorm van SO42- ione.

Die vorm van die molekule word deur die VSEPR-teorie bepaal. Volgens hierdie teorie het die molekule AX4 tipe en daar is geen alleenpare op die sentrale atoom nie dan toon dit 'n tetraëdriese vorm.

ZnSO4 struktuur hoek

Die strukturele hoek word gemaak deur die sentrale atoom en sy omliggende gebonde atome. Wat die korrekte oriëntasie van die molekule toon. Kom ons bereken die hoek in ZnSO4.

Die ZnSO4 struktuur het 'n bindingshoek van 109.5 grade. As gevolg van die tetraëdriese vorm en AX4 tipe ZnSO4. Die sentrale swaelatoom is gebind met 4 suurstofatoom en vorm 'n bindingshoek OSO is 109.5 grade.

ZnSO4 alleenpare

Die eensame paar elektrone is buitenste orbitale elektrone wat nie 'n binding vorm tussen die atome wat in die molekule teenwoordig is nie. Kom ons sien die eensame pare in ZnSO4.

ZnSO4 het 12 alleenpare elektrone. Zn het geen alleenpaar elektrone nie, want dit verloor 2 elektrone en daarom het dit Zn2+ ioon. Die SO42- ione kry 2 elektrone van sinkmetaal dit het 32 ​​elektrone uit hulle 8 elektrone vorm bindingspare tussen O en S atoom.

ZnSO4 het 4 OS-bindings wat deur 8 valenselektrone gevorm word. Die oorblywende 24 elektrone vorm alleenpare op 4 suurstofatome van SO4 ioon. Dit het dus 3 alleenpare op elke O-atoom. Vandaar in ZnSO4 12 alleenpare is teenwoordig op SO4 slegs ioon.

ZnSO4 valenselektrone

Valenselektrone is teenwoordig in die buitenste orbitaal van die atoom wat elektrone kan aanvaar of skenk. Kom ons bereken die valenselektrone in ZnSO4

ZnSO4 het 'n totaal van 32 valenselektrone. Zn-atoom word in die 12 geplaasth groep van die periodieke tabel en het 2 valenselektrone. terwyl S en O in die 16 geplaas wordth groep van die periodieke tabel dus het albei van hulle 6 valenselektrone.

  • Die totale valenselektrone van ZnSO4 is soos volg.
  • Valenselektrone van Zn in ZnSO4 = 2
  • Valenselektrone van S in ZnSO4 = 6
  • Valenselektrone van 4 O in ZnSO4 = 6×4 = 24
  • Totale valenselektrone van ZnSO4 = 2+6+24 = 32

ZnSO4 struktuur verbastering

Hibridisering is 'n proses van vermenging van atoomorbitale om 'n nuwe hibriede orbitaal te vorm. Kom ons beskryf die hibridisasie van ZnSO4.

ZnSO4 struktuur toon sp3 hibridisasie van die sentrale swaelatoom. Die verbastering word op grond van die steriese getal besluit. Die steriese nr. van S = Aantal bindings op S-atoom – alleenpaar op S-atoom = 4-0 =4.

Volgens VSEPR-teorie is die 4 steriese nr. toon sp3 hibridisasie met tetraëdriese meetkunde. In ZnSO4 die een se orbitaal oorvleuel met die 3p orbitaal om die sp3 hibriede orbitaal te vorm.

Eienskappe van ZnSO4

Die eienskappe van ZnSO4 is as volg:

Eiendommewaarde
Molekulêre gewigX
Digtheid3.8 g / kubieke cm
Smeltpunt680o (Ontbreek)
kookpunt740o (Ontbreek)
Eienskappe van ZnSO4

ZnSO4 oplosbaarheid

Oplosbaarheid van enige verbinding hang af van die vermoë van opgeloste stof om in oplosmiddel op te los en dissosieer in ioon. Kom ons kyk na die oplosbaarheid van ZnSO4.

ZnSO4 word in water opgelos. wanneer dit in water oplos dissosieer dit in Zn2+ en SO42- ione. Die hidrasie-energie van ZnSO4 is baie hoog. Ook die Zn2+ ioon en SO42- ione is losweg gebind. Wanneer hulle dus in water oplos, dissosieer dit heeltemal.

ZnSO4 is ook oplosbaar in die volgende oplosmiddel.

  • Alkohol
  • Suur HNO3

Is ZnSO4 vaste of vloeibare?  

In vaste molekules is atome dig met mekaar gepak. Terwyl dit in vloeistof is, is atome losweg gebind. Kom ons sien ZnSO4 is solied of vloeibaar.   

ZnSO4 is soliede molekule. Waarin Zn-, S- en O-atome dig met mekaar gepak is. Hul kinetiese energie is ook laag.

Is ZnSO4 polêr of nie-polêr?

Polariteit hang af van die ladingverspreiding en elektronegatiwiteitsverskil tussen die atome in die molekule. Kom ons bespreek of ZnSO4 is polêr of nie-polêr.

ZnSO4 is polêr van aard. Dit is 'n ioniese molekule wat nie-polêre SO bevat42- anioon. Hierdie SO42- anioon geheg met Zn2+ katioon wat ZnSO maak4 polêr van aard. Die swael is ook meer elektronegatief as sink. Elektronegatiewe verskil tussen hulle is 0.93. volgens Pauling-skaal kom hierdie waarde onder polêre aard.

Beide die SO42- anioon en Zn2+ katioon het 'n ongelyke verspreiding van elektrone. Daarom skep die dipoolmoment tussen hulle as gevolg van gedeeltelike positiewe en gedeeltelike negatiewe lading.

Is ZnSO4 suur of basis of sout?

Sure is die spesie wat protone kan skenk en basisse is die proton-aanvaarder. Kom ons sien ZnSO4 is suur, basis of sout.

ZnSO4 is die sout. Dit word gevorm deur die reaksie van Zn2+ metaal en SO42- ioon ook is dit 'n reaksie van sinkhidroksied en swaelsuur om ZnSO te vorm4 sout. Zn en SO4 ioon het onderskeidelik +2 en -2 lading op homself. Beide die teenoorgestelde heffings word met mekaar gekanselleer en vorm ZnSO4 molekule.

Zn(OH)2 + H2SO4 → ZnSO4 + 2 uur2O

Is ZnSO4 elektroliet?

Elektroliete is die verbinding wanneer dit in water oplos, dissosieer dit in katioon en anioon en hierdie ione dra elektrisiteit. Kom ons vind uit ZnSO4 elektroliet is of nie.

ZnSO4 dien as 'n elektroliet. Wanneer hulle in water of oplosmiddel oplos, dissosieer dit in Zn2+ en SO42- ioon hierdie ione dra elektrisiteit en daarom tree hulle op soos 'n elektroliet. ZnSO4 dissosieer nie maklik in water nie.

Dit het meer roosterenergie en daarom benodig dit meer hitte-energie om in water op te los en dan omgeskakel na Zn2+ en SO42- ione wat elektrisiteit dra.

Is ZnSO4 ionies of kovalent?

Ioniese verbinding word gevorm deur die elektrostatiese aantrekkingskrag, terwyl kovalente verbinding gevorm word deur die sterk sigma-binding van aantrekking. Kom ons sien ZnSO4 is ionies of kovalent.

ZnSO4 is 'n ioniese verbinding. Hierdie verbinding word gevorm deur die Zn2+ katioon en SO42- anioon deur die sterk elektrostatiese aantrekkingskrag en vorm sterk ioniese binding tussen hulle. Vandaar ZnSO4 toon ioniese karakter en is nie kovalent nie.

Is ZnSO4 anorganiese verbinding?

Anorganiese verbinding vorm deur die twee of meer chemiese samestelling in 'n bepaalde verhouding. Kom ons sien ZnSO4 organies of anorganies is.

ZnSO4 is 'n anorganiese verbinding. wat gevorm word deur sink en sulfaat-ioon saam te voeg definitiewe proporsie. In hierdie verbinding is koolstof- en waterstofbinding dus nie teenwoordig nie vorm nie CH-binding wat altyd in 'n organiese verbinding vorm nie.

Gevolgtrekking

ZnSO4 struktuur het 32 ​​valenselektrone en 12 alleenpare. Dit het 'n tetraëdriese struktuur met sp3 hibridisasie, en die bindingshoek is 109.5 o. Dit is 'n polêre ioniese sout. En polêre anorganiese wateroplosbare verbinding.

Darshana Fendarkar

Hi....ek is Darshana Fendarkar, ek het my Ph.D. van die Universiteit van Nagpur. My spesialiteitsgebied is Anorganiese Chemie. Ek het 'n ervaring as 'n chemikus by Earthcare Pvt. Bpk. Ek het ook 2 jaar ondervinding in onderrig. Tans werk ek saam met Lambdageek as vakkundige. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/dr-darshana-fendarkar-00380540

Onlangse plasings