Zn2+Lewis Struktuur& Kenmerke: 29 Volledige feite


Zn2+ afgelei van atoomsink het 'n atoomgetal van 30 met 'n molekulêre massa van 65 g/mol Kom kyk wat is zn2+ en hoe dit gevorm word soos hieronder gegee.

Zn2+ is 'n anorganiese ioon wat 'n 2+ lading daarop dra. Zn2+ kom van sy hoofatoom, dws. die sink-atoom. Sink wanneer sy 2 elektrone verloor en dan in zn2+ ioon omgeskakel word. Soos zn, het zn2+ al die fisiese eienskappe van die sinkatoom gedeel.

Kom ons leer hoe om die Lewis-struktuur vir zn2+ te teken en die formele lading, vorm en ander belangrike aspekte van die zn2+-ioon te bereken.

Hoe om zn2+ lewis-struktuur te teken?

Zn2+ is 'n eenwaardige anorganiese ioon. Kom ons teken die lewis struktuur vir zn2+ deur die onderstaande reëls te volg.

Merk die heffings op Zn2+

Zn2+ is nie 'n neutrale molekule nie, maar eerder 'n gelaaide molekule. Die +2-lading op die sinkatoom dui aan dat dit twee elektrone verloor het. Gevolglik is +2 die lading wat deur die sinkatoom gedra word.

Tel die valensietelling vir Zn2+

Sink het elektroniese konfigurasie van [Ar] 3d¹⁰4s² terwyl elektroniese konfigurasie vir zn2+ ooreenstem met [Ar] 3d¹⁰4s0. Gevolglik is die valenselektrontelling vir zn2+ 10.

Tekening van Zn2+ Lewis struktuur

Zn2+ lewis struktuur is dieselfde as sy struktuurformule, dws. Zn2+. Dit is as gevolg van die rede dat valenselektrone teenwoordig in die buitenste d orbitale van Zn2+ heeltemal vervul is en nie aan binding deelneem nie. Daarom is daar geen behoefte aan die Lewis-punt vir die Zn2+ Lewis-struktuur nie.

Zn2+ Lewis struktuur resonansie

Oor die algemeen voeg resonerende strukture meer stabiliteit by as gevolg van die beweging van elektrone binne die molekule. Die moontlike resonerende strukture vir die zn2+ word hieronder gegee.

Zn2+ toon nie resonansie nie as gevolg van gevulde d orbitale. Die hele stelsel is reeds op 'n stabiele posisie en dus is geen elektrone beskikbaar vir delokalisering nie. Zn2+ egter  het wel 'n vakante 4s-orbitaal wat elektrone van die buitenste molekule kan aanvaar.

Zn2+ Lewis struktuur vorm

Die vorm is 'n belangrike aspek van enige bestaande molekule aangesien dit wel die spektrale eienskappe van daardie molekule beïnvloed. Kom ons gaan deur die vorm van die zn2+ lewis struktuur.

Zn2+ as 'n ioon, het nie 'n definitiewe vorm binne die oplossing nie. Maar binne die oplossing waar die oplosmiddel water is. 'n Hipotetiese laag word om die zn2+-ioon gevorm soos in die gegewe figuur getoon.

Eenvormige laag rondom die zn2+

Zn2+ Lewis struktuur formele lading

Die algehele lading wat deur die zn2+-ioon uitgevoer word, sal sy formele lading genoem word. Kom ons kyk na die formele lading van zn2+.

Die formele lading op zn2+ is +2. In die geval van ione soos zn2+, is die lading teenwoordig op hulle gelykstaande aan hul formele lading. Anders as in die geval van neutrale molekules waar ons alleenpare en bindingspare moet oorweeg.

Zn2+ Lewis struktuur hoek

Hoek word gevind wanneer 'n binding tussen die sentrale atoom gevorm word met sy volgende atoom teenwoordig binne die molekule. Kom ons bepaal die hoek vir zn2+.

In zn2+ word daar geen hoek tussen die zn2+ en 'n ander atoom gevorm nie. Dit is omdat zn2+ 'n eenwaardige ioon is en slegs binne die oplossing bestaan. Binne die oplossing word dit egter slegs deur 'n stewige laag water omring met geen binding tussen hulle nie.

Zn2+ kan nie net binne die oplossing bestaan ​​nie. Baie soute van sink soos zncl2, znbr2 en zni2, bestaan ​​almal as zn2+ ione binne die oplossing.

Zn2+ lewis struktuur oktet reël

Die stelling van die oktetreël sê dat al die betrokke atome in die binding 8 elektrone of 'n stabiele elektroniese konfigurasie moet hê. Kom ons kyk na die oktetreël van zn2+.

Zn2+ het die uitgebreide oktetreël gevolg aangesien 10 elektrone teenwoordig is in die laaste dop na die verlies van twee elektrone. Die gevulde d orbitale dui die stabiele elektroniese konfigurasie aan. Zn2+ behoort aan die 4th tydperk en het dus ad-orbitaal in sy valensdoppies.

Zn2+ lewis struktuur alleenpare

Elke atoom word geassosieer met twee tipe elektronpare. een is valenselektronpare en die ander een is alleenpare. Kom ons verken hieronder vir zn2+.

In die zn2+ lewis struktuur, geen alleenpaar is teenwoordig nie. Dit is omdat al die elektronpare reeds besig is met binding met geen alleenpaar nie. Daarom word geen alleenpaar in die lewisstruktuur van zn2+ aangebied nie.

Zn2+ valenselektrone

Om die aantal valenselektrone beskikbaar vir zn2+ te weet, kom ons gaan deur die valenselektroniese konfigurasie daarvan.

Die zn2+ het 10 valenselektrone. Die sink-atoom behoort aan die 3d-reeks van die periodieke tabel met die elektroniese konfigurasie van [Ar] 3d¹⁰4s². Vir die zn2+ word dit [Ar] 3d¹⁰4s0 en idui aan dat slegs 10 elektrone in sy laaste subdop is.

In zn2+ ioon verteenwoordig [Ar] 18 elektrone. Dit is egter so nou geassosieer met die kern dat dit nie beskikbaar is vir binding nie. Daarom beskou ons hulle nie in valenselektrone nie.

Zn2+ hibridisasie

Die term hibridisasie word gebruik wanneer daar ook al die vorming van enige molekule is. Die verskynsel van hibridisasie vir zn2+ word hieronder gegee.

Die hibridisasie van zn2+ hang af van die feit watter soort ligand daaraan geheg is. X-straal foto-elektronspektroskopie word gebruik vir bepalingg verbastering in die geval van anorganiese ione. Sommige algemene hibridisasietipes van zn2+ soute word in die gegewe tabel opgeneem.

Sinksoute (wat zn2+ ione bevat)verbastering
 ZnCl2Sp
ZnBr2Sp
ZnC₄H₆OXNUMXsp3
ZnOsp3
Hibridisering van verskillende soute van zn2+

Is zn2+ oplosbaar in water?

Die oplosbaarheidsparameter van enige chemiese molekule word altyd eers met water nagegaan aangesien water 'n universele oplosmiddel is. Kom ons kyk of zn2+ oplosbaar is in watermolekules of nie.

Zn2+ is oplosbaar in die watermolekule. Dit gebeur omdat 'n wateroplosbare verbinding gevorm word wanneer zn2+ en water saam gemeng word.

Hoe en hoekom is zn2+ oplosbaar in water?

Kom ons vind die rede agter die oplosbaarheid van die zn2+ in water.

Zn2+ is oplosbaar as gevolg van die vorming van Zn(OH)2 entiteit soos in die reaksie getoon: Zn2+   +O-   = Zn(OH)2. Die water liefdevolle produk Zn(OH)2 is verantwoordelik vir die oplosbaarheid.

Is zn2+ 'n sterk elektroliet?

 'n Sterk elektroliet is 'n chemiese spesie wat heeltemal dissosieer. Kom ons verken vir zn2+ soos hieronder gegee.

Zn2+ is 'n sterk elektroliet. Dit is omdat zncl2 sout waarin zn2+ bestaan ​​het, heeltemal in ione dissosieer. Kom dus onder die kategorie van 'n sterk elektroliet.

Is zn2+ suur of basies?

Afhangende van die aard van die beoogde ioon en die beskikbaarheid van die valenselektrone. Hierdie twee faktore bepaal basiese of suur aard. Kom ons soek zn2+.

Zn2+ is beide suur en basies. Dit is omdat zn2+ elektrone kan aanvaar sowel as elektrone kan skenk. zn2+ ook bekend as amfoteriese ioon aangesien dit as beide optree.

Waarom en hoe is zn2+ beide suur en basies?

Kom ons vind uit hoekom zn2+ beide suur sowel as basies is.

Zn2+ tree op as 'n suur deur H+ op te gee terwyl dit as 'n basis optree deur OH te gee- ioon in die oplossing soos getoon in die onderstaande reaksies van Zn(OH)2.

  • Zn(OH)2​(s)+2H+(aq)   →Zn2+(aq)+2H2​O(l)
  • Zn(OH)2​(s)+2OH−(aq) →[Zn(OH)4​]2−(aq)]

Is zn2+ polêr of nie-polêr?

Polariteit en nie-polariteit word bepaal deur die elektroniese geometrie van die molekule. Kom ons kyk dat zn2+ aan watter een behoort.

Zn2+ is nie-polêr van aard. Dit is te wyte aan die rede dat die meeste van die sinksoute soos zncl2 en znBr2 'n lineêre elektroniese rangskikking het. Gevolglik is die netto magnetiese moment nul.

Is zn2+ 'n Lewissuur of -basis?

Die entiteit wat elektronpare aanvaar, verwys na Lewissuur en as dit skenk, oorweeg dit dan 'n Lewis-basis. Beskrywing vir Lewissuur- of basisaard van zn2+ word hieronder gegee.

  • Zn2+ kan as basis optree soos hieronder gegee- Zn(OH)2​ + HCL(suur) → ZnCl2(aq) + 2H2​O(l)  
  • Zn2+ tree op as suur wanneer dit met basis reageer- Zn(OH)2​ + 2KOH(Basis) → K2Zn (OH)4 + H2​O(l)

In die eerste reaksie tree zn2+ op as 'n basis, dit skenk alleenpaar aan HCl en tree op as 'n suur in die tweede reaksie aangesien dit elektronpaar van die KOH aanvaar

Is zn2+ lineêr?

Daar word gesê dat 'n molekule lineêr is wanneer daar 'n vorming van 'n hoek van 180 is0 tussen die sentrale atoom en die naburige atome. Kom ons identifiseer vir zn2+.

Zn2+ bestaan ​​wel in 'n lineêre vorm slegs in daardie soute wat slegs uit monodentate ligand bestaan. Byvoorbeeld zncl2 en znbr2. Dit beteken die lineêre struktuur van zn2+ is afhanklik van die feit watter ligand dit sal heg.

Is zn2+ magneties?

Magnetisme ontstaan ​​as gevolg van die spin van die elektrone om sy as. Die detail oor die magnetiese aard van zn2+ word hieronder gegee.

Zn2+ is nie-magneties van aard. Dit is omdat daar in zn2+-verbindings geen vrye elektrone nie beskikbaar is om die magnetiese veld op te wek nie.

Waarom en hoe is zn2+ nie-magneties?

Nie-magnetisme word toegeskryf aan die nie-beskikbaarheid van vrye elektrone.

Zn2+ is nie-magneties aangesien sy d-orbitale volledig gevul is en dus stabiel is. ’n Groot hoeveelheid energie is nodig om die stabiliteit van die stelsel te breek sodat elektrone na die 4S-orbitaal kan skuif. Hierdie breek van energie is nie prakties nie.

Is zn2+ paramagneties of diamagneties?

Paramagnetiese verbindings is dié wat in staat is om 'n magnetiese veld te toon terwyl diamagnetiese verbindings nie in staat is om dieselfde te doen nie. Kom ons verken vir zn2+.

Zn2+ is diamagneties. Dit het geen vry-draaiende elektrone om die magnetiese lyne om homself te genereer nie.

Waarom en hoe is zn2+ diamagneties van aard?

Diamagnetisme ontstaan ​​wanneer die beoogde ioon nie met die eksterne magnetiese veld saamwerk nie. Die rede agter die diamagnetiese eienskap van zn2+ word hieronder gegee.

Zn2+ is diamagneties omdat die magnetiese moment van die elektrone teenwoordig in die d subskulpe gevul is en dus kanselleer hulle mekaar magnetiese lyne. Dus, wanneer die eksterne magneetveld toegepas word, verskaf zn2+ geen reaksie daarop nie. Dus, verantwoordelik vir diamagnetisme.

Is zn2+ 'n geleier?

'n Geleier is 'n stof of enige entiteit wat elektrisiteit of stroom opwek wanneer dit aan enige eksterne bron blootgestel word. Kom ons neem waar vir zn2+.

Zn2+ is nie 'n geleier nie. Dit is omdat die geleidingseienskap direk met magnetisme geassosieer word en zn2+ diamagneties is.

Waarom en hoe is zn2+ 'n nie-geleier?

Kom ons bespreek die rede agter die nie-geleiding van zn2+ ione.

Zn2+ wek nie elektrisiteit op nie dit is 'n nie-geleier. Dit is omdat daar geen beweging van elektrone moontlik is nie, aangesien al die elektrone betrokke is en geen ongepaarde elektron wat elektrisiteit kan opwek nie.

Is zn2+ metaalagtig of nie-metaal?

 Die rede agter 'n element word metaal genoem of nie metaal nie, hang slegs af van sy natuurlike bestaande eienskappe. Kom ons vind vir zn2+.

Zn2+ is metaalagtig van aard aangesien dit aan die eienskappe van die metaalelement voldoen het. Boonop kom die zn2+ ioon van die sinkelement wat a oorgangsmetaal en gemerk as 'n metaal in die periodieke tabel.

Is zn2+ 'n mengsel?

Ione bestaan ​​nie as sodanig nie aangesien hulle 'n teenioon benodig of hulle kombineer met 'n ander entiteit om stabiliteit te verkry. Kom ons bespreek vir zn2+ soos hieronder gegee.

Zn2+ is 'n mengsel. Dit is as gevolg van die rede dat zn2+ bestaan ​​nie moontlik is volgens chemie wette nie. Daarom, om zn2+ te vorm, word dit soms met water of enige ander geskikte chemikalie gemeng.

Is zn2+ bros?

Die woord bros beteken enigiets wat maklik gebreek kan word. Die detail oor die bros aard van zn2+ word hieronder gegee.

Zn2+ is nie bros nie, want dit val onder die metaalkategorie en metaal is oor die algemeen nie-bros nie. Zn2+ bestaan ​​egter in die oplossing. Daarom neem sy elastisiteit toe, wat verantwoordelik is vir sy hardheid.

Is zn2+ kristallyn of amorf?

As 'n stof 'n goed gedefinieerde vorm het, staan ​​dit bekend as kristallyn, anders beskou dit as amorf met 'n wanordelike rangskikking. Kom ons vind uit vir zn2+.

Zn2+ is kristallyn aangesien al die elektrone op 'n definitiewe manier betrokke is en stabiliteit by die stelsel voeg.

Is zn2+ moeilik?

Die hardheid van enige ioon hang af van die elektronegatiwiteit en die grootte van die ioon. Kyk of die zn2+ hard of sag is.

Zn2+ is 'n sagte suurioon aangesien dit 'n lae elektronegatiewe waarde en 'n groter grootte het.

Is zn2+ ligter as staal?

Zn2+ is 'n ioon terwyl staal 'n legering is wat bestaan ​​uit koolstof, silikon en mangaan, ens. Kom ons bespreek vir zn2+ in die volgende paragraaf.

Zn2+ is nie ligter as staal nie aangesien dit aan die swaar oorgangsmetaalreeks met atoomgetal 30 behoort. Daarom word dit as 'n swaarmetaal beskou.

Is zn2+ smeebaar?

Smeebaar is 'n eienskap van enige element om enige vorm te verkry sonder om te breek en sy elastisiteit te verloor. Die volgende paragraaf bespreek dieselfde vir zn2+.

Zn2+ is nie smeebaar nie, want zn2+ behoort aan die sink-atoom en dit is rekbaar van aard in sy suiwer vorm. Daarom sy ioon ie. zn2+ is rekbaar, nie smeebaar nie.

Is zn2+ radioaktief?

'n Verbinding word genoem om radioaktief te wees slegs wanneer dit radioaktiewe strale uitstraal. Kom ons kyk of die zn2+ radioaktief is of nie.

Zn2+ is nie radioaktief nie aangesien dit 'n stabiele elektroniese konfigurasie en 'n stabiele kern het wat nie natuurlik disintegreer nie.

Gevolgtrekking

 Zn2+ is 'n stabiele ioon wat enige meetkunde en hibridisasie kan aanneem, afhangende van die feit met watter molekule dit sal gebind word. Daarbenewens kom dit onder 'n amfoteriese ioon en is dit ook 'n sagte suur.

Pomila Sharma

Hallo...Myself is Pomila Sharma. Ek het my meestersgraad in Chemie gedoen met 'n spesialisering in sintetiese organiese chemie. Ek het 4 navorsingsartikels gepubliseer. Ek is baie passievol oor die chemiewêreld. Ek glo dit gaan alles oor chemie, so kom ons ondersoek dit saam. LinkedIn-skakel: https://www.linkedin.com/in/pomila008

Onlangse plasings