Yttrium Chemiese Eienskappe (25 volledige feite)


Yttrium(Y) is 'n silwer-metaal-oorgangsmetaal met lantaniedagtige chemiese eienskappe wat na 'n seldsame-aarde-element verwys word. Kom ons ondersoek 'n paar Yttrium-feite in meer besonderhede.

Johan Gadolin se ontdekking van die yttrium. Yttriumione wat nie kleur het nie, staan ​​bekend as oorgangsmetale. Alhoewel die metaal "Yttrium" die eerste keer in die laat 18de eeu ontdek is, het dit eers onlangs wyd gebruik geword. Yttriumdraaie sal in die oopte brand wanneer temperature 400 °C oorskry.

Kom ons praat in detail oor yttrium se basiese chemiese eienskappe, soos sy atoomradius, elektriese konfigurasie, allotropiese vorms en isotope.

Yttrium simbool

Daar moet na 'n molekule se simbool verwys word as 'n atoomsimbool wat gebruik word om 'n atoom met een of twee karakters voor te stel. Kom ons voorspel die Yttrium atoomsimbool.

Die atoomsimbool van Yttrium is "Y" in die periodieke tabel.


Yttrium groep in periodieke tabel

'n Groep is 'n kolom van die periodieke tabel waar 'n element volgens sy atoomgetal gerangskik is. Kom ons kyk na die periodieke tabelle vir die Yttrium-groep.

Yttrium behoort aan groep 3 in die periodieke tabel.

Yttrium periode in periodieke tabel

Periodes, wat ooreenstem met die opeenvolgende besetting van valensdop-orbitale, is die horisontale rye van die periodieke tabel. Kom ons kyk nou na die yttriumperiode.

Yttrium word gekategoriseer as in periode 5 van die periodieke tabel omdat dit drie elektrone in die valensiedop het.

Yttriumblok in periodieke tabel

Die stel van 'n element se atoomorbitale waarin die valenselektrone geposisioneer is, word na verwys as 'n blok in die periodieke tabel. Kom ons kyk na die yttriumblok.

Yttrium is die element van die d-blok wat ook die oorgangsmetaalelement genoem word. Omdat die valenselektrone in yttrium se buitenste orbitaal in die d-blok is.

Yttrium atoomgetal

Die atoomgetal van 'n element is die totale aantal protone wat dit in sy kern bevat. Kom ons bepaal die yttrium atoomgetal.

Yttrium het 'n atoomgetal van 39, wat aandui dat dit 39 protone en 39 elektrone bevat.

Yttrium atoomgewig

Die massa van een atoom van daardie spesifieke element omtrent 'n standaardwaarde is sy atoomgewig. Kom ons bepaal die yttrium atoomgewig.

Yttrium se atoomgewig is 88.9059 g/mol aangesien dit die gemiddelde massa van al die element se isotope verteenwoordig.

Yttrium Elektronegatiwiteit volgens Pauling

'n Molekule se elektronegatiwiteit is die vermoë van sy atoom om elektrone aan te trek. Kom ons voorspel yttrium se elektronegatiwiteit.

Yttrium het 'n elektronegatiwiteit van 1.2, volgens die Pauling-skaal, wat laer is as die elemente in die groep daarbo. Daarbenewens het die elemente onder yttrium hoër elektronegatiwiteit.

Yttrium atoomdigtheid

Die hoeveelheid atome of nukliede in 'n eenheidsvolume van 'n stof, gemeet in cm3, staan ​​bekend as atoomdigtheid. Kom ons bepaal yttrium se atoomdigtheid.

Die atoomdigtheid van yttrium is 4.472 g/cm3 by kamertemperatuur. Wanneer dit smelt of M.point voorkom, word sy digtheid 4.24 g/cm3. Deur die massa van die yttrium deur sy volume te deel, is dit moontlik om die atoomdigtheid te bepaal.

Yttrium smeltpunt

Dampdruk verskil van die oorgang van 'n vaste stof na 'n vloeistof. Kom ons bepaal die yttriumatoom se smeltpunt.

Yttrium is 'n vaste stof by kamertemperatuur en het 'n smeltpunt van 1526 °C (2779 °F) by 1799 K.

Yttrium kookpunt

Wanneer 'n stof se dampdruk atmosferiese druk bereik, het dit sy kookpunt bereik. Kom ons bepaal die yttrium se kookpunt.

Die kookpunt van die yttriumatoom is (2930 °C, 5306 °F) by 3203 K.

Yttrium Vanderwaals radius

Die wiskundige formule neem die afstand tussen twee bolvormige atome in ag om Van der Waal se radius te kry. Kom ons bereken die yttrium van der Waal radius.

Yttrium het nie 'n vanderwaals-radius nie, eerder 'n atoomradius in die reeks van 2.32 Å of (180 pm=1 × 10)– 12 m).

Yttrium ioniese radius

Dit staan ​​bekend as die ioniese radius wanneer die katioon- en anioonradius bymekaar getel word. Kom ons bepaal Ytrium se ioniese radius.

Yttrium het 'n effektiewe ioniese radius van 89.3 pm en 'n kristalioniese radius van 104 pm, in sy +3-vorm.

Yttrium isotope

Die aantal protone in die verbindings van die oorspronklike element se isotope verskil terwyl die aantal neutrone dit nie doen nie. Kom ons praat oor die yttrium-isotope

Yttrium het 33 radioaktiewe isotope met 'n reeks van 77 tot 109. Met 'n halfleeftyd van >150 ns, is Yttrium-106 die minste stabiel van die groep, en Yttrium-88, met 'n halfleeftyd van 106.626 dae, is die mees stabiel. Hieronder is 'n tabel van die mees algemene yttrium-isotope:

Isotope van
Yttrium
Atoom
aantal
Atoom
massa
Halfleeftydverval
af
Dogter
isotoop
opwekking
energie
87Y3986.910875779.8,3.4 dβ+87Sr380.82 keV
88Y3987.9095011106.616 dβ+88Sr674.55 keV
89Y3988.905848315.663 sStabieleStabiele908.97keV
90Y3989.907151964.053hβ-90Zr681.67 keV
91Y3990.90730558.51 dβ-91Zr555.58 keV
Yttrium isotope

Yttrium elektroniese dop

Die kern word omring deur strukture wat elektroniese skulpe genoem word, wat elkeen 'n sekere hoeveelheid elektrone het. Kom ons praat oor Yttrium se elektroniese dop.

'n Elektroniese dop van yttrium wat 'n kern omring, het die s, p en d orbitaalgetalle 2, 8, 18 en 9, onderskeidelik.

Yttrium energie van eerste ionisasie

Die aanvanklike ionisasie-energie is die hoeveelheid energie wat nodig is om die finale valenselektrone uit die ooreenstemmende orbitaal te verdryf. Kom ons voorspel yttrium se aanvanklike ionisasie.

Yttrium se eerste ionisasie vereis 600 kJ/mol energie. Yttrium het sy aanvanklike ionisasie, wat behels dat een elektron uit sy d-orbitaal verwyder word.

Yttrium energie van tweede ionisasie

Ionisasie-energie word geproduseer wanneer die buitenste elektron van 'n element in sy +1 oksidasietoestand van die 2de posisie verwyder word. Kom ons kyk na yttrium se tweede ionisasie.

Die energie van die tweede ionisasie van yttrium is 1180 kJ/mol as gevolg van die verwydering van tweede elektrone uit s orbitaal.

Yttrium energie van derde ionisasie

Die verwydering van elektrone uit 'n element se onderskeie orbitaal met 'n +2 oksidasietoestand staan ​​bekend as derde ionisasie. Kom ons evalueer yttrium se derde ionisasie.

Die energie van die derde ionisasie van yttrium is 1980 kJ/mol as gevolg van die verwydering van 3de elektrone uit die s-orbitaal.

Yttrium oksidasie toestande

'n Atoom se lading sal deur sy oksidasietoestand bepaal word as al sy bindings aan verskeie atome heeltemal ionies was. Kom ons kyk na die yttrium se oksidasietoestand.

Yttrium beskik oor 'n stabiele oksidasietoestand van +3. Verder vertoon dit verskillende oksidasietoestande soos +1 en +2. Yttrium besit drie elektrone in die s- en d-orbitale en die elektron word uitgehaal, 'n stabiele binding kan 'n +3-oksidasietoestand vorm.

Yttrium elektronkonfigurasies

Die elektrone word volgens Hund se reël in die toeganklike orbitale gerangskik om die elektroniese konfigurasie te vorm. Kom ons kyk na die elektriese konfigurasies van die yttrium.

Yttrium het die volgende elektroniese konfigurasies: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d1 5s2 of [Kr] 4d1 5s2. Hier dui die eerste getal die fundamentele kwantumgetal aan, die letter dui 'n orbitaal aan, en die finale getal dui die totale aantal elektrone aan.

Yttrium CAS-nommer

'n Unieke en ondubbelsinnige identiteitsnommer wat wêreldwyd uitgereik word, die CAS-registernommer is 'n spesiale vorm van die nommer. Kom ons kyk na die CAS-nommer van yttrium.

Die yttriummolekule se CAS-nommer is 7440-65-5, volgens die chemiese abstrakte diens.

Yttrium ChemSpider ID

Chem Spider ID's is spesifieke, unieke nommers wat deur die Royal Society of Chemistry aan elke chemiese element toegeken word. Kom ons kyk na die ChemSpider vir yttrium.

Die Chem Spider ID vir yttrium is 22429 verskaf deur die koninklike samelewing van chemie. Soortgelyk aan die CAS-nommer, het elke element 'n duidelike een.

Yttrium allotropiese vorms

Het identiese chemiese eienskappe, maar verskillende fisiese eienskappe van verskeie strukturele vorms van dieselfde element. Kom ons praat oor yttrium se allotroop.

Daar is twee yttrium strukturele allotropiese vorms. Die temperatuur sal die allotropiese vorm bepaal. Dit word in die tabel hieronder uiteengesit:

Allotropies
vorm
temperatuurstruktuur
tipe
Lattice
waarde
α-faseBy kamertemperatuurToegepakte seskantige struktuura = 3.6482
en c = 5.7318(Å)
β-faseBy 1478 ° CLiggaamsgesentreerde kubieke struktuur a = 4.10(Å)
Yttrium allotropiese vorms

Yttrium chemiese klassifikasie

Chemiese elemente word gekategoriseer volgens hoe reaktief hulle is en of hulle gesondheidsrisiko's vir mense inhou. Kom ons beskryf die yttrium se chemiese eienskappe.

Hier is 'n lys van yttrium se chemiese eienskappe:

  1. Ystergrys yttrium is 'n seldsame aardmetaal wat 'n hoë mate van kristalliniteit het. 
  2. Dit skep 'n stabiele oksiedfilm op sy oppervlak tydens die reaksie met water.
  3. Yttrium is redelik stabiel in lug, maar dit oksideer maklik wanneer dit verhit word. 
  4. Yttrium met minerale sure reageer met water, breek dit af en stel waterstofgas vry.

Yttriumtoestand by kamertemperatuur

Die element spesifiseer die toestand by eksperimentele druk en kamertemperatuur. Kom ons kyk na die yttrium toestand by kamertemperatuur.

Yttrium is solied by kamertemperatuur. Dit word as 'n oorgangsmetaal geklassifiseer.

Is yttrium paramagneties?

'n Magneetveld is geneig om materiaal swak te magnetiseer in die rigting van die veld. Kom ons ontdek of yttrium paramagnetiese gedrag vertoon of nie.

Yttrium is 'n paramagnetiese metaal omdat dit 'n temperatuur-onafhanklike magnetiese vatbaarheid het. Wanneer die druk 110 kilobar oorskry, bereik dit supergeleiding by 1.3 K (271.9 °C of 457 °F). Die waarde van magnetiese vatbaarheid word in die tabel hieronder getoon:

Magnetic 
Vatbaarheid
waarde
(Temperatuur)
26327 °C (10 K)
44280 °F (300 K)
Magnetiese vatbaarheid van Yttrium

Gevolgtrekking

Yttrium(Y) is 'n silwer-metaal oorgangsmetaal met lantanied-agtige chemiese eienskappe. Yttrium het dikwels 'n oksidasietoestand van +3. Daarbenewens produseer dit baie onoplosbare waterchemikalieë soos oksalaat, hidroksied en fluoried. Die yttriumioon is kleurloos omdat sy d- en f-doppe nie elektrone het nie.

Monika Saini

Hi....ek is Monika. Ek het Meesters in Chemie gedoen. Ek is 'n vakkundige in chemie. Ek sou sê dat ek 'n baie passievolle skrywer is. Die hoofdoel van my skryfwerk is om nuwe perspektiewe aan te bied. Ek wil nuwe dinge ontdek wat ek op my omgewing kan toepas. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/monadbscr171291

Onlangse plasings