7 feite oor XeO3 Lewis-struktuur: gedetailleerde verduidelikings


XeO3 of xenontrioksied is die oksied van edelgas met 'n molekulêre gewig van 179.288 g/mol. Kom ons bespreek die besonderhede van XeO3.

Xe is 'n edelgas en dit kan nie maklik reageer nie, maar dit kan met die meeste elektronegatiewe atome soos O en Cl reageer as gevolg van dieselfde drempel energie en vorm 'n ander molekule. In XeO3 daar is drie dubbelbindings teenwoordig saam met een alleenpaar oor Xe, so al agt elektrone word gebruik. Die Xe-O-bindingslengte is 176 pm.

Die O-Xe-O-bindingshoek is nie perfek by 109.5 nie0 dit word eerder afgewyk as gevolg van bindingspaar alleenpaar afstoting en die bindingshoek verminder tot 1030. Nou bespreek ons ​​die hibridisasie, Lewis-struktuur, vorm en ander molekulêre eienskap van die XeO3 met 'n behoorlike verduideliking in die volgende deel van die artikel.

1. Hoe om die XeO te teken3 struktuur?

Lewis-struktuur kan ons help om die vorm te vind, elektrone is betrokke by die bindingsvorming, en verskeie alleenpare is teenwoordig. Kom ons probeer om die Lewis-struktuur van XeO te teken3 in die volgende stappe.

Tel die valenselektrone

Die totale valenselektrone vir XeO3 is 26 wat as die valenselektrone van elke atoom in die molekule getel kan word en tel hulle net bymekaar. Xe het 8 valenselektrone aangesien dit 'n edelgas is en elke O bevat 6 valenselektrone aangesien dit aan groep 16 behoort, dus sal die totale valenselektrone wees, 8+(6*3) =26.

Die keuse van die sentrale atoom

Om die Lewis-struktuur te teken, moet ons 'n sentrale atoom kies en gebaseer op die sentrale atome word omringende atome dienooreenkomstig geplaas. Gebaseer op grootte en elektronegatiwiteit, word Xe hier as die sentrale atoom gekies en al drie O word rondom dit geplaas en met 'n onderskeie aantal bindings verbind.

Bevredig die oktet

Hier is beide Xe en O p-blok elemente en hulle benodig agt elektrone in hul valensieskil Xe is reeds voltooi sy oktet en O het 'n dubbelbinding gevorm en twee elektrone met Xe gedeel en sy oktet voltooi tydens die bindingsvorming in XeO3. Die totale elektrone sal benodig word vir oktet 8*4 = 32 elektrone.

Bevredig die valensie

Tydens die bevrediging van hul oktet, moet elke atoom versoenbaar wees met hul valensie. Die stabiele valensie van O is 2 en vir Xe is 8 . Die oorblywende elektrone 32-26 = 6 moet vergesel word van hul stabiele valensie en daardie elektrone moet in 6/2 = 3 bindings gedeel word en daar moet minstens 3 bindings benodig word.

Ken die eensame pare toe

Na die oormaat bindingsvorming bestaan ​​nie-gebonde elektrone as alleenpare oor die onderskeie atome. O het eensame pare na die dubbelbindingsvorming omdat dit nog vier elektrone in sy valensieskil het en Xe dit ses bindings vorm deur ses elektrone te gebruik en die oorblywende twee elektrone bestaan ​​as een alleenpaar.

2. XeO3 struktuur alleenpare

Die oorblywende elektrone in die valensorbitaal na bindingsvorming staan ​​bekend as alleenpare. Kom ons tel die eensame pare van die XeO3 molekule.

Die totale alleenpare teenwoordig oor die XeO3 molekule is 7 pare wat 14 alleenpare elektrone beteken. Die getalle word bygedra van O sowel as Xe omdat albei nie-gebonde elektrone het. Ons voeg hulle net bymekaar om 'n totale aantal alleenpare oor die XeO te kry3 molekule.

 • Nou bereken ons die alleenpare oor die XeO3 molekule volgens die formule, nie-gebonde elektrone = valenselektrone – gebonde elektrone
 • Die alleenpare teenwoordig oor elke Cl-atoom is 8-6= 1
 • Die alleenpare teenwoordig oor elke O-atoom is 6-2= 4
 • Dus, die totale aantal alleenpare teenwoordig oor die XeO3 molekule is 4*3 + 2 = 14 elektrone.

3. XeO3 struktuur vorm

Die molekulêre vorm word gevorm deur die korrekte rangskikking van die sentrale en ander substituentatome om afstoting te vermy. Kom ons voorspel die vorm van XeO3.

Die molekulêre vorm van XeO3 is piramidaal, gemaak deur Xe en drie O-atome wat deur die volgende tabel bevestig word.

Molekulêre
Formule
Aantal van
verbandpare
Aantal van
alleenpare
Vorm  meetkunde    
AX10lineêre  lineêre
AX2        20lineêre   lineêre  
AX       11lineêre  lineêre  
AX330Driehoekig
planêre
Driehoekig
planêre
AX2E     21gebuigDriehoekig
planêre
AX2     12lineêre  Driehoekig
planêre
AX440tetraëdriesetetraëdriese
AX3E     31Driehoekig
piramidale        
tetraëdriese
AX2E2                2gebuigtetraëdriese
AX3                     13lineêre  tetraëdriese
AX550trigonaal
bipiramidaal
trigonaal
bipiramidaal
AX4E     41wipplanktrigonaal
bipiramidaal
AX3E2    32 t-vormig         trigonaal
bipiramidaal
AX2E3    23lineêre   trigonaal
bipiramidale
AX660oktaëdrieseoktaëdriese
AX5E     51             vierkante
piramidale   
oktaëdriese
AX4E2                    42vierkante
piramidale 
oktaëdriese
VSEPR Tabel
XeO3 Molekulêre vorm

Dus, uit die tabel hierbo, word dit bevestig dat XeO3 is 'n BYL3E tipe molekule rondom die sentrale Xe-atoom. Dus, volgens die VSEPR (Valence Shell Electrons Pair Repulsion) teorie, die AX3E tipe molekule het tetraëdriese meetkunde aangeneem, maar die vorm verander piramidaal as gevolg van die teenwoordigheid van eensame paar.

4. XeO3 verbastering

Vermenging van twee of meer atoomorbitale wat hibridisasie ondergaan vorm 'n gelyke aantal hibriede orbitale van ekwivalente energie. Laat weet ons die hibridisering van XeO3.

Die sentrale Xe in die XeO3 molekule is sp3 gehybridiseer, wat in die volgende tabel getoon kan word.

struktuur   verbastering
waarde  
Toestand van
verbastering
van sentrale
atoom
Bond
hoek
1.Lineêr          2         sp /sd / pd1800
2.Beplanner
trigonaal      
3sp2                   1200
3.Tetraëdraal 4sd3/ sp3109.50
4.Trigonaal
bipiramidaal
5sp3d/dsp3900 (aksiaal),
1200(ekwatoriaal)
5.Oktaedraal         sp3d2/
d2sp3
900
6.Vyfhoekig
bipiramidaal
7sp3d3/
d3sp3
900, 720
Hibridiseringstabel
 • Ons kan die hibridisasie bereken deur die konvensie formule, H = 0.5(V+M-C+A),
 • Dus, die hibridisasie van sentrale Cl is, ½(8+0+0+0) = 4 (sp3)
 • Een s orbitale en drie p orbitale van Xe is betrokke by die hibridisasie.
 • Die alleenpare Xe is ook betrokke by die verbastering.
 • Die π-binding tussen Xe en O is nie betrokke by die hibridisasie nie.

5. XeO3 Lewis struktuur formele aanklag

Die formele lading is 'n hipotetiese konsep vir 'n molekule om te kyk of dit gelaai of neutraal is of watter atoom die lading dra. Kom ons bereken die formele lading van XeO3.

Die formele aanklag van XeO3 is nie nul nie. die molekule is neutraal en die formele lading wat die Xe besit, word heeltemal geneutraliseer deur die formele lading van elke O-atoom. eintlik toon beide die atome individueel nul formele ladings en om hierdie rede is die algehele formele lading van die molekule ook 0.

 • Die formule wat vir die formele lading gebruik word, is FC = Nv - Nlp. -1/2 Nbp
 • Die formele lading teenwoordig oor die Xe is 8-2-(6/2) =0
 • Die formele lading teenwoordig oor die O is 6-4-(4/2) =0
 • Dus, uit die bogenoemde data, kan ons aflei dat O en Xe 0 formele aanklagte bevat.
 • Dus, die algehele formele lading van die molekule is 0 en die molekule is baie stabiel.

6. XeO3 lewis struktuur oktet reël

Die oktetreël is die voltooiing van die valensie-orbitaalatoom deur 'n geskikte aantal elektrone te aanvaar om edelgasstabiliteit te verkry. Kom ons leer oor die oktet van XeO3.

Xe en O gehoorsaam albei die oktetreël deur die valensiedop met 'n geskikte aantal elektrone te voltooi. Die valensiedop van Xe is reeds voltooi aangesien dit aan die groep 18-element behoort en vir suurstof is daar net ses elektrone in sy valensdop teenwoordig, en benodig nog twee elektrone om die oktet te voltooi.

Die stabiele valensie van O is twee en elke O kan 'n dubbelbinding met Xe vorm deur hul elektrone te deel, en op hierdie manier voltooi hulle hul oktet deur nog twee elektrone te aanvaar. Xe vorm ses bindings met drie O-atome en het een alleenpaar daaroor. Dus, via bindingsvorming voltooi beide elemente hul oktet in XeO3.

7. XeO3 lewis struktuur resonansie

Deur die konsep van resonansie kan ons die delokalisering van elektronwolke tussen verskillende skeletvorme voorspel. Nou leer ons meer oor die resonansie van XeO3.

Resonansie is moontlik in die XeO3 molekule as gevolg van oortollige elektrondigtheid teenwoordig oor en dit toon verskillende kanoniese vorms. Onder die vier resonerende strukture is IV meer stabiel aangesien dit meer die kovalente binding bevat en om hierdie rede kan die elektroniese wolk baie maklik oor hierdie molekule delokaliseer.

XeO3 Resonerende strukture

2nd mees bydraende struktuur van XeO3 is III omdat dit 'n laer aantal kovalente bindings as IV bevat, maar hoër as die ander twee en die negatiewe lading is teenwoordig oor die elektronegatiewe O-atoom wat 'n stabiliserende faktor is. Die minste bydraende struktuur is I omdat dit 'n laer aantal kovalente bindings het.

Gevolgtrekking

XeO3 is die oksied van 'n edelgas en dit kan vorm deur die reaksie van Xe en O as gevolg van die disproporsionering van die molekule, Dit kan in Xe en O breek met 'n hoë ontploffing, die molekule is nie so stabiel soos 'n ander oksied nie. Dit het 'n ortorombiese kristalstruktuur met roosterkonstante a = 6.163 Å, b = 8.115 Å, c = 5.234 Å, en 4 molekules per eenheidsel.

Biswarup Chandra Dey

Hi......Ek is Biswarup Chandra Dey, ek het my Meestersgraad in Chemie van die Sentrale Universiteit van Punjab voltooi. My spesialiteitsgebied is Anorganiese Chemie. Chemie gaan nie net oor lees reël vir reël en memoriseer nie, dit is 'n konsep om op 'n maklike manier te verstaan ​​en hier deel ek met jou die konsep oor chemie wat ek leer omdat kennis die moeite werd is om dit te deel.

Onlangse plasings