XeO2 Lewis-struktuur en kenmerke: 11 volledige feite


XeO2 Lewis-struktuur kan gedefinieer word as 'n insiggewende studie oor die interne struktuur van die verbinding. Kom ons vind die verskillende feite oor hierdie Lewis-struktuur.

XeO2 Lewis-struktuur is die ontwerp van elektroniese rangskikking van die verbinding. Hierdie verbinding bestaan ​​duidelik uit een van die edelgasse wat Xenon is. Daarom gaan die feite oor verbinding interessant wees met betrekking tot die elektrondelingmetodes tussen twee suurstofatome en xenon.

Aangesien Xe 'n edelgas is, het dit elektroniese konfigurasie gevul met 8 elektrone in sy laaste elektroniese valansdop. Elke suurstofmolekule ondergaan elektrondeling proses deur vier elektrone van Xe te gryp en hulle aan te dryf om bindings met mekaar te skep en genereer 'n goed figuurlike Lewis-struktuur. Kom ons bespreek breedweg die kenmerke van XeO2.

Hoe om XeO2 Lewis-struktuur te teken

Om XeO2 Lewis-struktuur te teken, sal 'n paar maklike en verkrygbare stappe volg. Kom ons beskryf die stappe hieronder:

Stap 1: Bereken die aantal valenselektrone in Xenon- en Suurstofatome

Die aantal valenselektrone in Xe en twee suurstofatome help om die stabiliteit van atome te identifiseer. Afhangende van die aantal valenselektrone, word die noodsaaklikheid van elektrone in element geïdentifiseer. Aantal valenselektrone ondersteun die elemente om elektrone vanaf sy laaste energievlak te verkry of te verlaat.

Stap 2: Vind die behoeftes van elektrone in elke atoom

Die behoefte aan valenselektron in Xenon is nie betekenisvol nie aangesien ek valensdop gevul het. Xenon is een van die mees stabiele elemente in die periodieke tabel. Nietemin benodig elk van die suurstofatome twee elektrone in die laaste energievlak om dieselfde stabiliteit as neon (hul naaste edelgas) te verkry.

Stap 3: Identifisering van aantal en tipe bindings

XeO2 Lewis-struktuur het twee dubbelbindings. Dat die totale aantal sigma-bindings 2 is en die totale aantal pi-bindings 2 is. Dit is as gevolg van die deel van 2 elektrone word aangemoedig deur Xenon in die verbinding vir elk van die suurstofatoom.

Stap 4: Verlig die middelatoom

Xenon is die gekose sentrumatoom vir die verbinding aangesien dit by binding aansluit met 'n voorkoms van enkelatoom. Selfs nadat dit meer elektronegatief as Xenon is, kan suurstof nie in die sentrum plaasvind nie. Xenon is die mees stabiele element, so dit is die perfekte aanbidder van daardie posisie.

Stap 5: Herken die teenwoordigheid van alleenpare en ekstra elektrone

XeO2 Lewis-struktuur hou die elemente met alleenpare. Xenon het twee alleenpare oor nadat dit bindings met 2 suurstofatoom gemaak het. Beide die suurstof is soortgelyk en hulle en het ook 2 alleenpare in elk. Hierdie eensame pare vertoon effektief hul bestaan ​​in die verbinding wat later beskryf sal word.

XeO2 Lewis struktuur resonansie

Resonansie is 'n spesiale kenmerk wat gevind word in 'n spesifieke verbinding wat ekstra elektron- of Pi-bindings in die verbinding het. Kom ons vind resonansie in XeO2 is effektief of nie.

XeO2 Lewis struktuur resonansie kom van sy ongeskonde samestelling van twee dubbelbinding en ses alleenpare. Beide die ligande is geheg met 'n middelatoom met een pi-binding en een sigma-binding, daarom is daar geen kans om die pi-binding aan die ander kant om te draai of te verander nie. Daar is geen resonerende struktuur van XeO2 nie.

xeo2 lewis struktuur
XeO2 Lewis struktuur resonansie van Wikipedia

Al die valensdoppe word in die Xenon-dioksied gevul. Daarom laat dit nie toe om enige resonerende struktuur te maak nie. Geen negatiewe lading bestaan ​​in xenondioksied nie. Daarom is daar geen resonerende struktuur in die geval van XeO2 nie.

XeO2 Lewis struktuur vorm

Vorm van Xenon-dioksied kan gedefinieer word deur die Lewis-struktuur daarvan in detail te bestudeer. Kom ons herken die vorm van XeO2 en die rede daarvoor om daardie vorm te besit.

Die vorm van XeO2 Lewis-struktuur is gebuig. Dit kan lineêr gevormde samestelling wees, maar die interne effek van alleenpare en teenwoordigheid van pi-bindings maak die struktuur gebuig. Die verbinding het van sy ideale bindingshoek afgewyk.

Die geometrie van XeO2 is tetraëdries. Hierdie geometriese vorm word gedefinieer deur die posisie van alleenpare in die verbinding te herken. Volgens VSEPR (Valence Shell Electron Pair Repulsion) teorie, voel die verbinding hoë eensame paar-eensame paar en eensame paar-binding paar afstoting wat dit gebuig vorm gee.

XeO2 Lewis struktuur formele lading

Formele ladingsberekening is nodig om die toestand van verbinding met betrekking tot sy lading en elektronhouvermoë te identifiseer. Kom ons bereken die formele lading van Xenon-dioksied.

Formele lading van XeO2 Lewisstruktuur kan met 'n eenvoudige formule bereken word. Formele lading = aantal valenselektrone – aantal nie-bindende elektrone – aantal elektrone wat gedeel word (aantal bindingselektrone/2)

ElementeAantal valenselektroneAantal nie-bindende elektroneAantal elektrone wat gedeel isFormele aanklag
Xe844 / 2 = 2(8-4-2) = +2
O1642 / 2 = 1(6-4-1) = +1
O2642 / 2 = 1(6-4-1) = +1
Formele lading van XeO2[+2- (+1+1)] = 0
Formele ladingsberekening van XeO2 Lewis-struktuur

XeO2 Lewis struktuur hoek

Hoek van 'n struktuur verwys na die bindingshoek tussen middelatoom en sy ligande. Die feite oor bindingshoek van Xenon-dioksied word hieronder beskryf.

Die bindingshoek van XeO2 Lewis-struktuur moet 109.5° wees. In ooreenstemming met die ideale bindingshoek van tetraëdriese meetkunde, verskil XeO2 bindingshoek. Bindingshoek van Xenon-dioksied wyk af van sy ideale bindingshoek as gevolg van alleen-paar-binding-paar afstoting. Gebuigde vorm van XeO2 maak dit nie 'n ideaal gevormde verbinding nie.

XeO2-bindingshoek wissel volgens die toename en afname in afstoting. Dit is duidelik dat die verbinding nie die afstotingsfaktor kan reguleer nie en nie die ideale bindingshoek kan bereik nie.

XeO2 Lewis struktuur oktet reël

Oktetreël is die sleutelfaktor wat Lewis-elemente dryf om elektrone met mekaar te deel. 'n Interessante feit oor oktetreël, werk agter die vorming van XeO2, word hieronder gegee.

XeO2 Lewisstruktuur volg oktetreël om bindings te genereer. Hierdie reël sê dat elke atoom 8 elektrone in sy laaste energievlak moet hê om uiteindelike stabiliteit te bereik. Xe het reeds 8 elektrone en om dieselfde te hê, leen elkeen van die suurstofatome 2 elektrone van Xe en maak dubbelbindings daarmee.

Daar word gevind dat oktetreël die dryfkrag is om die elemente hul elektrone te laat deel of oor te dra. Daar kan gesê word dat suurstof Xenon help om die oktettoestand te bevredig. Om 'n ideale verbinding en volledige oktet te wees, deel Xenon sy elektrone gedeeltelik met suurstof.

XeO2 Lewis-struktuur alleenpare

Die berekening van die aantal alleenpare in verbindings is belangrik. Hierdie kenmerk definieer die interne effek op binding en vorm van verbindings. Feit oor alleenpare word hieronder geëvalueer:

XeO2 Lewis-struktuur het altesaam 6 alleenpare. Nadat die middelatoom gebind is, hou Xenon 2 alleenpare. Elkeen van die suurstofatome maak soortgelyke bindings met Xenon, so albei van hulle hou twee alleenpare. Die eensame pare suurstofatome maak die verskil in hierdie verbinding van ander.  

In Xenon-dioksied is die eensame pare suurstofmolekules op verskillende maniere gerangskik. Dit beïnvloed die binding van die verbinding en skep 'n unieke struktuur van die verbinding. Hierdie eensame pare het 'n sterk invloed op die fisiese eienskappe van hierdie verbinding.

XeO2 valenselektrone

Valenselektronberekening is 'n uiters belangrike faktor, wat die tekening van die Lewis-struktuur van XeO2 aktiveer. Kom ons bereken die aantal valenselektrone in XeO2 hieronder.

  • Aantal valenselektrone in Xenon = 8
  • Aantal valenselektrone in elk van die suurstofatome = 6
  • Totale aantal valenselektrone in twee suurstofatome = (6*2) = 12
  • Totale aantal valenselektron in XeO2 = (8+12) = 20

Oktetreël werk dienooreenkomstig met die hoeveelheid valenselektrone in verbinding. Hierdie faktor hou verband met die oktetreël. Om elektron vir 8 elektrone in totaal te verkry of te verloor, is die berekening van valenselektrone die belangrikste taak.

XeO2 hibridisasie

Hibridisering is 'n belangrike faktor wat die kennis oor veranderde struktuur van verbinding aktiveer nadat elektrone gedeel is. Kom ons vind die Hibridisering van XeO2.

Hibridisering van Xe in XeO2 Lewisstruktuur word gevind as sp3. Dit is 'n omstrede benadering aangesien Xe hier as 'n hipervalente atoom aangetref word. Aangesien die geometriese vorm van die verbinding as tetraëdraal gevind word en hierdie soort meetkunde sp3-hibridisasie gehad het, word die hibridisasie van XeO2 as sp3 voorspel.

Is XeO2 polêr of nie-polêr?

Polariteit kan gevind word vir XeO2 deur die teenwoordigheid van interne effekte weer te bestudeer. Hierdie feit sal breedweg hier bespreek word.

XeO2 Lewis-struktuur is polêr. Aangesien die vorm van XeO2 gebuig is en die bindingshoek van sy ideale toestand afwyk, word die polariteit daarvan gevind met 'n spesifieke hoeveelheid dipoolbeweging. Twee diploes van XeO2-verbinding word in elk geval nie uitgekanselleer nie, wat dit polêr maak.

Hierdie feit het ook 'n omstrede argument. Sommige chemici gebruik om te sê dat die alleenpare van XeO2 teenoor mekaar kan wees, wat dit as nie-polêre verbinding sou aflei. Dit maak die debat volgens die presiese hoeveelheid dipoolmoment in Xenon-dioksied en dit is 'n uitsonderlike verbinding in chemie.

Hoekom en hoe is XeO2 Polêr?

Rede om XeO2 te bel Lewisstruktuur polar is nogal interessant. Kom ons identifiseer hierdie faktor wat die manier beskryf hoe XeO2 as 'n polêre verbinding optree hieronder.

XeO2 is polêr as gevolg van die tetraëdriese geometrie en gebuigde vorm van die verbinding. VSEPR-teorie het geïdentifiseer dat die alleenpare van die verbinding nie teenoor mekaar geplaas kan word nie. Eensame pare suurstof skep verskillende spanning in elke dipool van XeO2 en dit is polêr deur 'n spesifieke hoeveelheid dipoolmoment.

Gevolgtrekking

XeO2 Lewis-struktuur is gevind as 'n insiggewende onderwerp. Dit het verskeie belangrike chemiese idees gegee oor gebuigde vorm en afwyking van bindingshoek as gevolg van eensame paar-binding-paar afstoting. Die artikel het kennis verskaf oor oktetreël en ander verwante faktore met bindingsvorming van verbindings.

Sarnali Mukherjee

Hi.....ek is Sarnali Mukherjee, 'n gegradueerde van die Universiteit van Calcutta. Ek hou daarvan om te onderrig en kennis oor chemie te deel. Ek het sedert 'n jaar gelede geleidelik belangstelling in artikelskryf gekry. Ek sal graag in die toekoms meer kennis oor my onderwerp wil opdoen. Kom ons koppel deur LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sarnali-mukherjee-921b59231

Onlangse plasings