XeF5+ Lewis-struktuur en kenmerke: 13 volledige feite


XeF5+ lewis-struktuur is 'n verteenwoordigende struktuurskets van valenselektrone in die XeF5+-molekule. Hierdie hoofartikel is 'n kort bespreking van XeF5+ lewis-struktuur hieronder.

XeF5+ lewis-struktuur bestaan ​​uit 1 xenon- en 5 fluooratome. Hier is Xe sentrale atoom en 5 F-atome daaraan gebind met 5 enkelkovalente bindings as 5 lyne. Nie-bindende elektrone geplaas op 5 F-atome as kolletjies. XeF5+ Lewis-struktuur word onder vierkantige hakie geplaas as gevolg van positiewe lading daarop.

XeF5+ lewis struktuur bevat een positiewe lading as gevolg van verlies van elektron. XeF5+ is 'n chemiese formule van xenonpentafluoriedkation. Dit bevat slegs twee elemente, naamlik xenon (nie-metaal) wat 'n inerte of edelgas is en fluoor wat ook 'n nie-metaal is. 'n Opsomming oor sy kenmerke, struktuur, polariteit, vorm en verskeie eienskappe word hieronder gegee.

Hoe om XeF5+ lewis-struktuur te teken?

Lewis-struktuur is 'n skematiese uitbeelding van valenselektrone van enige chemiese verbinding wat struktuur met lyn en kolletjies vorm. Hieronder is stap om XeF5+ lewis-struktuur te teken.

Valenselektrone:

Evalueer die valenselektrone teenwoordig op XeF5+ katioon en die laagste elektronegatiewe element moet 'n sentrale atoom wees, maw Xe het 2 elektronegatiwiteit en F het elektronegatiwiteit 6. 3. Dus moet Xe in die sentrale posisie wees.

Eensame elektronpare:

Vorming van 5 enkel kovalente bindings binne alle Xe en 5 F atome van XeF5+ Lewis struktuur. Dan moet die linker valenselektrone eers op bindende F-atome geplaas word en dan op sentrale Xe-atoom wat eensame paar elektrone daarop wys.

Oktetreël, Formele lading en vorm:

Vind die uitgebreide, volledige of onvolledige oktette van Xe- en F-atome deur die oktetreël toe te pas. Tel daarna formele lading op XeF5+ lewis struktuur gevolg deur voorspelling van sy meetkunde en vorm, bindingshoek en hibridisasie.

xef5+ lewis struktuur
XeF5+ lewis struktuur

XeF5+ valenselektrone

Die elektrone op die buitenste doporbitaal van 'n atoom sodat hulle kan skenk/aanvaar om sy oktet te voltooi, is valenselektrone. Bespreking oor XeF5+ valenselektron is hieronder.

XeF5+ Lewis-struktuur het altesaam 42 valenselektrone teenwoordig. Xe- en F-atome van XeF5+-ioon het onderskeidelik 8 en 7 valenselektrone omdat hulle onder 18 komth en 7th 'n Periodieke tabelgroep. Gevolglik is die valensiedop elektroniese konfigurasie van Xe 5s2, 5p6 en F is 2s2, 2p5.

Hieronder is die berekening vir XeF5+ lewis struktuur valenselektrone.

  • Een Xenon- en vyf fluooratome het valenselektrone = 8 + (7 x 5) = 43
  • Minus een elektron aangesien daar + lading op XeF5+ katioon is = – 01
  • Algehele valenselektrone op XeF5+ Lewis-struktuur is = 43 – 1 = 42
  • Om die totale elektronpare op XeF5+ valenselektrone te ken word gedeel deur 2 = 42 / 2 = 21
  • Vandaar die XeF5+ lewis struktuur bevat twee en veertig valenselektrone en een en twintig elektronpare.

XeF5+ lewis struktuur alleenpare

Die valenselektron wat ongedeelde pare beskikbaar is op enige molekule of ioon is die eensame paar elektrone. Hieronder is die opdrag oor XeF5+ lewis struktuur eensame paar elektrone.

XeF5+ lewis-struktuur bevat altesaam 16 eensame elektronpare daarop. Dit bevat algehele 42 valenselektrone. Waarvan 10 bindingspaarelektrone is wat 5 Xe – F sigma kovalente bindings tussen Xe en F atome vorm. Oor 32 nie-bindende elektrone is die sestien eensame elektronpare in XeF5+ ioon.

Al die 5 fluooratome bevat ses nie-bindende ongedeelde elektrone. Daarom bevat elke F-atoom 3 stelle enkelpaarelektrone ook een alleenpaarelektron teenwoordig op Xe-atoom. As gevolg van die teenwoordigheid van 5 F- en 1 Xe-atome in XeF5+ katioon, het dit 5 (F) x 3 (L. P) + 1 (Xe – LP) = 15 + 1 = 16 eensame elektronpare op XeF5+ katioon.

XeF5+ lewis struktuur oktet reël

Oktetreël vertel ons van die stabiliteit van enige atoom as gevolg van die teenwoordigheid van agt elektrone in sy buitenste mees valensiedop-orbitaal. Kom ons bespreek die XeF5+ oktetreël.

XeF5+ lewis struktuur toon uitgebreide oktet van xenon atoom. Al vyf fluooratome volledige oktette het. XeF5+ katioon bevat altesaam 42 valenselektrone, die 10 bindingspaarelektrone is rondom sentrale Xe-atoom dit het ook 2 nie-bindende elektrone en elke F-atoom het 6 nie-bindende elektrone rondom dit.

Die sentraal geplaasde Xe-atoom het 12 elektrone dws 10 bindingselektrone en 2 nie-bindende elektrone dus het dit verlengde oktet. Die vyf F-atome bevat 8 elektrone, dws 2 bindende en 6 nie-bindende elektrone, dus het alle F-atome volledige oktette. Daarom toon Xe uitgebreide oktet en 5 F-atome toon volledige oktette.

XeF5+ Lewis-struktuur formele aanklag

Die positiewe (+) of negatiewe (-) lading op enige molekule of ioon wat sy stabiliteit toon, staan ​​bekend as Formele lading. Die volgende is die evaluering van XeF5+ ioon formele lading.

Formele lading = (valenselektrone – nie-bindende elektrone – ½ bindingselektrone)

Die berekende waardes van formele lading van Xe- en F-atome.

Atome van XeF5+ ioonValensie uitverkorenesronsNie-bindende elektroneBinding van elektroneFormele aanklag
Xenon (Xe)080210( 8 – 2 – 10 / 2 ) = + 1
Fluoor (F)070602( 7 – 6 – 2 / 2 ) = 0
Formele lading van XeF5+, Xe = +1, F = 0

XeF5+ lewis struktuur resonansie

Resonansiestrukture kan binne dieselfde molekule vorm wat soortgelyke atoomrangskikking het, maar verskil in binding en elektronposisie. Hieronder is die XeF5+ resonansiebespreking.

XeF5+ lewis-struktuur kan geen resonansiestruktuur toon nie, aangesien dit nie sy reëls gehoorsaam nie. Dit kan slegs vorm wanneer die molekule dubbel- of drievoudige bindings, eenpaar elektron en formele lading bevat. Daar behoort ook moontlike beweging van elektrone in die XeF5+-molekule te wees om veelvuldige bindings te vorm.

In XeF5+ ioon is daar 5 enkel sigma kovalente bindings binne alle F en Xe atome, geen veelvuldige bindings en geen formele lading nie. Daar is teenwoordigheid van enkelpaar elektrone op Xe- en F-atome van XeF5+-ioon, maar geen elektronbeweging is moontlik nie aangesien Xe uitgebrei het en F volledige oktette het. Dit toon dus nul-resonansiestrukture.

XeF5+ Lewis struktuur vorm

Molekulêre vorm is die strukturele rangskikking van atome in 'n molekule met 'n spesifieke vorm met bindings en eensame paar elektrone. Kom ons bespreek hier oor XeF5+ vorm.

Die vorm van XeF5+ Lewis-struktuur het vierkantige piramidale en oktaëdrale geometrie. XeF5+ lewis struktuur saamgestel uit een Xe-atoom en vyf F-atome. Xe is die minste elektronegatief sentraal geplaas terwyl 5 F buitenste bindingsatome is. Alle Xe- en F-atome is aan mekaar gebind. Selfs die Xe-atoom het een eensame elektronpaar.

XeF5+ ioon volg AX5E1 generiese formule van module gegee deur VSEPR teorie. Dit het dus 5 gebonde atome aan sentrale atoom (A = sentrale atoom, E = gebonde atome) en een enkelpaar elektron op sentrale Xe-atoom (E = 1). Daarom, in ooreenstemming met VSEPR-module XeF5+ het katioon vierkantige piramidale vorm en oktaëdriese geometrie.

XeF5+ vierkantige piramidale molekulêre vorm

XeF5+ Lewis struktuur hoek

Die hoek tussen twee spesifieke bindings van die struktuur van enige ioon of molekule staan ​​bekend as die bindingshoek. Hieronder kan ons die kort bespreking oor XeF5+ ioonbindingshoek sien.

XeF5+ lewis struktuur het bindingshoek van 900. Wat bestaan ​​tussen alle F – Xe – F hoeke van Xe – F bindings in XeF5+ katioon. Daar is altesaam 5 Xe-F-bindings wat met Xe en 5 F-atome gevorm word. Die sentrale Xe-atoom bevat een eensame elektronpaar en vorm dus reguit hoeke van alle bindings met 900 .

Volgens VSEPR teoriemodule kom XeF5+ ioon onder generiese formule AX5E1 wat sy oktaëdriese meetkunde en vierkantige piramidale vorm toon. Aangesien dit 1 Xe sentrale atoom met 1 alleenpaar en ander 5 gebonde atome het. Daarom vorm dit bindingshoek van 900 binne die struktuur.

XeF5+ hibridisasie

Die vorming van nuwe hibriede orbitale as gevolg van vermenging en hervorming van atoomorbitale binne 'n molekule is hibridisasie. Kom ons kyk na XeF5+ katioonhibridisasie.

Die XeF5+ lewis struktuur toon sp3d2 hibridisasie. Die hibridisering van enige molekule of verbinding kan gevind word met sy sentrale atome steriese getal. Die Xe-atoom van XeF5+ katioon toon die berekende waarde van steriese getal 6. As gevolg van 5 kovalente bindings en een alleenpaar teenwoordig op sentrale Xe-atoom.

As 1 's', 3 'p' en 2 'd' orbitale van soortgelyke atoombaan van 'n atoom met mekaar oorvleuel om ses nuwe hibriede orbitale van ekwivalente energievorms sp3d2 hibridisasie of oktaëdriese hibridisasie te produseer. XeF5+ katioon het AX5E1 generiese formule soos per VSEPR module dus het dit oktaëdriese of sp3d2 hibridisasie van Xe atoom.

Is XeF5+ polêr of nie-polêr?

Polêre verbinding het nie gelyke verspreiding van elektron oor kovalente binding nie en dit het elektriese lading daarop. Hier is 'n paar gedetailleerde verduideliking oor XeF5+ polariteit.

XeF5+ katioon is polêr van aard. Daar is geen gelyke verspreiding van elektrone op beide sentrale Xe en buitenste vyf gebonde F-atome in sy struktuur nie. Dit het dus 'n gedeeltelike positiewe en 'n gedeeltelike negatiewe lading skep daarop en genereer die dipoolmoment binne die struktuur.

Hoekom is XeF5+ polêr?

VSEPR voorspelling vir polariteit sê dat die molekule waarin sentraal geplaasde atoom eenpaar elektron het, dan is dit 'n polêre molekule.

XeF5+ lewis struktuur is polêr omdat die sentrale Xe-atoom een ​​alleenpaar elektron bevat wat met meer elektronegatiewe vyf fluooratome geheg is. Al vyf F-atome is oneweredig gerangskik en daar is ongelyke elektrondeling binne die XeF5+-ioon. Dit is dus 'n polêre verbinding.

Hoe is XeF5+ polêr?

XeF5+ katioon het 'n asimmetriese rangskikking van atome in sy struktuur en het vierkantige piramidale of oktaëdriese geometrie toon sy polêre aard.

XeF5+ is polêr as die sentrale Xe-atoom het verlengde oktet as gevolg van die teenwoordigheid van enkelpaar elektrone. Dit is aan 5 F-atome geheg. Die elektronegatiwiteitsverskil tussen Xe en F atoom is 1.38 wat nogal meer is en nie-nul dipool het.

Daar word dus dipool gegenereer en gedeeltelike positiewe lading op Xe en gedeeltelike negatiewe lading op 5 F-atome. Dus, die elektronwolk gaan na meer elektronegatiewe F-atome wat XeF5+ katioon 'n polêre molekule maak.

Is XeF5+ plat?

Planêre molekules is dié wat al die rangskikking van atome in dieselfde vlak in sy struktuur bevat. Kyk na kort bespreking van XeF5+ planariteit.

XeF5+ ioon is nie-planêre molekule, soos daar is 'n enkele Xe-sentrale atoom wat aan 5 F-atome geheg is. Tussen 4 F-atome is in dieselfde vlak terwyl 1 F langs 'n eensame paar elektrone lê. 1 F en 1 alleenpaar lê oorkant mekaar. Dus, XeF5+ is nie-planêr.

Hoekom XeF5+ nie-planêr?

Nie-planêre verbindings is daardie verbindings waarin die rangskikking van atome nie in dieselfde vlak lê nie.

XeF5+ is nie-planêr omdat dit gelyke steriese getal en atomisiteit het. Die bepaling van planêre en nie-planêre molekules kan wees deur die steriese getal van die sentrale atoom van die molekule en sy atomiteit te vergelyk.

As die verbinding steriese getal gelyk aan of minder as sy atomiteit het, is dit nie-planêre verbinding. In XeF5+-ioon is die steriese getal van Xe-atoom 6 en dit is sp3d2-gehibridiseer. Die atomiteit van die XeF5+ ioon is ook 6. Dus, hier is steriese getal gelyk aan atomiteit van XeF5+ ioon. Daarom is dit 'n nie-vlakkige van aard.

Gevolgtrekking:

XeF5+ is xenonpentafluoriedkation wat gevorm word as gevolg van verlies aan elektron. Dit het 42 valenselektrone en 16 enkelpaarelektrone. Dit het vierkantige piramidale vorm, oktaëdriese meetkunde en 900 bindingshoek. Dit is 'n polêre ioon en nie-planêr.

Dr Shruti Ramteke

Hallo almal Ek is Dr. Shruti M Ramteke, ek het my Ph.D in chemie gedoen. Ek het vyf jaar onderwyservaring vir 11-12 standaard, B,Sc en MSc in chemie vak. Ek het altesaam vyf navorsingsartikels tydens Ph.D gepubliseer oor my navorsingswerk en ek het genootskap van UGC vir my Ph.D. My Meesters met spesialisering Anorganiese chemie en my gradeplegtigheid met chemie, dierkunde en omgewingswetenskap vakke. Dankie

Onlangse plasings