xef2o lewis struktuur

xef2o Lewis-struktuur is 'n poliatomiese molekule. Die chemiese naam daarvan is xenonoksiedifluoried. Dit bestaan ​​uit een xenon-atoom, twee fluoor-atoom en een suurstofatoom. In xef2o Lewisstruktuur die xenon is teenwoordig in 'n sentrale van 'n atoom. Xenon met 8 elektrone rondom dit moet ekstra elektrone in die struktuur hê.

 Xef2O Lewisstruktuur Op grond van die periodieke tabel het ons vasgestel dat dit 28 valenselektrone het. 8 vir Xenon, 7 vir Fluoor en 6 vir suurstof. Deur hulle by te tel, is daar 8 + 7 *2 +6= 28. Daar is 28 valenselektrone in die XeF2O Lewisstruktuur.

Plaas Xe in die middel, wat die minste elektronegatiewe atoom is, plaas fluoor aan weerskante daarvan, as die suurstof daarbo. Plaas elke elektron op elke binding as ses elektron om Xe. dus gehoorsaam dit die oktetreël.

Om alles te weet besonderhede van xef2o Lewis-struktuur :

Hoe om Lewis-struktuur van xef2o te teken:

 xef2o lewis struktuur bevat een xenon, twee fluoor en een suurstofatoom daarin. Dit is baie swaar en uiters skaars van aard. Xenon is teenwoordig in groep 18. Dit het 8 valenselektrone. Dit was die eerste Edelgas wat in die chemiese verbindings gevind is. Fluoor is teenwoordig in groep 17 van die periodieke tabel. Dit is die mees reaktiewe chemiese element in al die halogene. Dit is baie ligter as ander wat 7 elektrone het.

Suurstof is teenwoordig in groep 16, 6 valenselektron is hier teenwoordig. Dit word ook chalcogens genoem, kom ons tel eerstens die valenselektron van xef2o deur vanaf 8 + 7*2 +6= 28 elektrone by te tel. xef2o lewis struktuur het 28 totale valenselektrone. Deur xenon in die middel daarvan te plaas, want dit is minder elektronegatiwiteit van aard. Fe is aan twee kante van die Lewisstruktuur van xef2o en suurstof bo-op dit.

Kom ons voeg elektron by tussen atome, sodat ons 'n chemiese binding kry. Sodat ons op die manier 6 kry. Voltooi dan die oktet van die fluoor atoom as die suurstof en xenon, ons kry net 26 elektrone daarmee. Nog twee elektrone sal aan die xenon gee. Xenon kan meer as 8 valenselektrone hê, wat die oktet verleng. So dit was ok met meer as 8 in die xenon atoom maar ons is nie seker dit is die redelike struktuur van xef2o nie. Daar is 'n ander waarskynlikheid om die te maak Lewisstruktuur in die beste benadering. net so as ons nog 'n xef2o kry Lewisstruktuur waar, Xe teenwoordig op sentrale. F is aan elke kant daarvan teenwoordig en suurstof bokant dit.

Hier gee die suurstof wat teenwoordig is twee ekstra elektrone aan die xenonatoom. Nou bevat Xe meer as 8 elektrone wat 12 elektrone is. Suurstof het tans twee alleenpare. wat dubbelbinding tussen suurstof en xenon atoom kan vorm. Hierdie binding met mekaar deur dubbelbinding is ook stabiel. Dit nader die beste Lewisstruktuur, want al die formele aanklagte is hier nul.

xef2o lewis struktuur
Beeldkrediet van xenon deur iStock

xef2o Lewis struktuur vorm:

 xef2o Lewis struktuur vorm kan deur sy struktuur bepaal word. Die vorm hiervan is trigonaal bipiramidaal. Deur VSEPR-rangskikking is die xenon-atoom teenwoordig in Sentraal en 'n suurstof daarbo. Dit gee aanleiding tot T-vorm meetkunde. Dit bevat twee vrye valenselektrone-ioonpaar. Hier het xenon-suurstofbindingsdomein die trigonale vlak beset. Xenon-fluoorbinding, wat hier teenwoordig is, is trans na mekaar. Hierdie Xe-F-binding is ook loodreg op die trigonale vlak.

Ons weet deur die VSEPR-reëlings, wat aanleiding gee tot T-vorm. Die xenon-atoom is in die presiese middelpunt teenwoordig. Twee fluoratoom is teenwoordig aan die kant van die Xe en suurstof bo of onder. so dit lyk soos T-vorm, As ons ignoreer 2 eensame pare hier. 2 alleenpare word geïgnoreer deur die vorm te bepaal. Die twee elektrone wat bo die xenon teenwoordig is, is vrye of alleenpare. Dit is nie in telling terwyl die vorm van die molekule bepaal word nie. Hier het xenon-suurstofbindingsdomein die trigonale vlak beset. Xenon-fluoorbinding, wat hier teenwoordig is, is trans na mekaar. Hierdie Xe-F-binding is ook loodreg op die trigonale vlak.

xef2o lewis struktuur formele aanklagte:

Kom ons kyk na die formele aanklagte van xef20. Hier het Xenon 8 elektronpare in die periodieke tabel. Hier is 4 elektrone wat nie in binding of nie-binding in xef20 is nie lewis struktuur. Daar is ses valanselektrone wat by chemiese binding betrokke is. Wat gedeel deur 2. Dit gee dus 8 – 4 – 6 / 2 = 1. Dus die ladings plus een (+1). Die formele lading bereken deur die formule,

formele lading = valenselektron – nie-bindende valenselektron – bindingselektron / 2.

Suurstof het ses valenselektrone As ons dus die formele lading van suurstof moet vind, is ses nie-bindende elektrone teenwoordig. Twee bindingselektrone is hier teenwoordig, wat deur 2 gedeel word. Dus kry ons Formele lading is 6 – 6 – 2/2 = -1.

 Ten slotte vir Fluoor het sewe valenselektrone. Ons het ses elektrone wat nie-bindend is nie. Ons het twee bindings wat by chemiese binding betrokke is. So ons kry by die formule , dat vir formele lading van fluoor 7 – 6 – 2 /2 = 0 is, wat dieselfde formele lading is vir beide fluooratoom. Al die formele aanklagte is nie 0 nie, so ons word nie oorweeg nie, dit is die beste Lewisstruktuur . Die formele aanklagte is hier anders.

 As 'n ander waarskynlikheid beskou word deur elektronpaar van suurstof te beweeg. Ons het dieselfde aantal elektrone hier. Wat verander net die twee elektrone se posisie van suurstof . As gevolg van die interne instelling wat dubbelbinding tussen xenon en suurstof is. Suurstof van Xef20 lewis struktuur met twee alleenpare. Dubbelgebonde suurstof gebind met xenon, wat meer as agt elektrone daarbuite het. So as ons kyk na die formele aanklag van Xenon Deur die tweede lewis struktuur die valenselektron is hier 8 Daar is twee pare nie-bindende elektrone. Bindingselektrone is hier teenwoordig wat 8 is gedeel deur 2 So ons kry die formele lading van Xe is 8-4 -8 /2 =0 .

Net so, as ons die formele lading van suurstof in ag neem, hier het suurstof ses valenselektrone, 4 nie-bindende elektrone is hier. Bindingselektrone is hier teenwoordig is 4. Vier elektrone is hier teenwoordig, wat gedeel word deur 2 Ons kry 6 – 4 – 4/2 = 0 . Nou moet ons die formele lading van fluooratoom uitvind.

Fluoor het sewe valenselektrone,6 nie-bindende elektrone. Twee bindingselektrone is hier teenwoordig. So deur die formele lading van F te bepaal is 7 – 6 – 2 / 2 = 0 So hier kan ons sien dat die formele lading van xenon, Suurstof en Fluoor 0 ladings op elk het. Omdat die formele aanklagte hier nul is, is dit die beste lewis struktuur vir xef20.

xef2o lewis struktuur alleenpare:

Grondslag op die beste lewis struktuur van xef2o. Daar is slegs twee elektrone teenwoordig op die xenon-atoom en op die suurstofatoom. As gevolg van die twee alleenpaar moet die geometrie trigonaal bipiramidaal wees. Om die vorm van die molekule te bereken, sal die alleenpaar nie getel word nie. dus word slegs die molekule in T-vorm molekule beskou.

Xef2O hibridisasie:


Hier in xef2o is 3 Sigma Bond en twee alleenpare teenwoordig. Deur drie sigma en twee alleenpare by te voeg is daar hele 5. Die verbastering is dus sp3d. Dit beteken 1s, 3p en 1d is hier teenwoordig. xef2o is teenwoordig met 3 Sigma-bindings wat met twee fluoor- en een suurstofatome bind. Daar is twee alleenpare wat bo die xenon-atoom teenwoordig is. Dus om die geheel te tel is vyf. Die verbastering moet dus sp3d wees. Hibridisering sp3d beteken trigonale bipiramidaal. Hier het xenon-suurstofbindingsdomein die trigonale vlak beset. Xenon-fluoorbinding, wat hier teenwoordig is, is trans na mekaar. Hierdie Xe-F-binding is ook loodreg op die trigonale vlak.

xef2o lewis struktuur resonansie

Resonansie is die stelle van Lewisstruktuur wat die delokalisering van elektrone beskryf. Die delokalisering van elektrone meestal in atome van 'n poliatomiese molekule. In baie gevalle is daar verskeie struktuur , sodat die beste struktuur die vorm bepaal kan word en hibridisasie van die molekules. Ons het dus die beste resonansiestruktuur daarvoor nodig. In die meeste gevalle kon ons nie die presiese struktuur van enige molekule bepaal nie, want die struktuur is kompleks van aard. Teenwoordigheid van fraksionele bindings en gedeeltelike ladings teenwoordig daarin. Ons het meer resoneer nodig struktuur om die beste lewis te bepaal in 'n komplekse molekule. Hier in xef20 is die beste lewis struktuur, een hiervan is benaderings wat meer stabiel is omdat daar formele ladings daarin voorkom.

As xef2o beskou word deur elektronpaar van suurstof te verskuif. Ons het dieselfde aantal elektrone hier wat slegs die twee elektrone se posisie van suurstof verander. As gevolg van die interne instelling wat dubbelbinding tussen xenon en suurstof is. Suurstof van Xef20 lewis struktuur met twee alleenpare. Dubbelgebonde suurstof gebind met xenon, wat meer as agt elektrone daarbuite het. So as ons die formele oorweeg lading van Xenon deur hierdie Lewis-struktuur, die valenselektron is hier 8 Daar is twee pare nie-bindende elektrone. Bindingselektrone is hier teenwoordig wat 8 is gedeel deur 2 So ons kry die formele lading van Xe is 8 – 4 – 8 / 2 = 0 .

Net so, as ons die formele lading van suurstof in ag neem, hier het suurstof ses valenselektrone, 4 nie-bindende elektrone is hier. Bindingselektrone is hier teenwoordig is 4. Vier elektrone is hier teenwoordig, wat gedeel word deur 2 Ons kry 6 – 4 – 4/2 = 0 . Nou moet ons die formele lading van fluooratoom uitvind.

Fluoor het sewe valenselektrone,6 nie-bindende elektrone. Twee bindingselektrone is hier teenwoordig. So deur die formele lading van F te bepaal is 7 – 6 – 2 / 2 = 0 So hier kan ons sien dat die formele lading van xenon, Suurstof en Fluoor 0 ladings op elk het. Omdat die formele aanklagte hier nul is, is dit die beste resoneer lewis struktuur.

xef2o Lewis struktuur oktet reël:

 Die oktetreël is baie belangrik terwyl u resoneerstruktuur doen. As die molekule meer kompleks is, benodig ons oktetreël, want na rangskikkings moet ons seker maak dat elke atome 8 elektrone bevat. So ons moet onthou dat waar die atoom winste verloor of 'n paar elektrone gedeel het, dan moet dit die oktetreël gehoorsaam. ons moet weet dat al die atome 8 elektrone op elk van die atoom bevat. In xef2o gehoorsaam elk van die atoom oktetreël.

 As oorweeg elektronpaar van suurstof. Ons het dieselfde aantal elektrone hier. Wat verander net die twee elektrone se posisie van suurstof . As gevolg van die interne instelling wat dubbelbinding tussen xenon en suurstof is. Suurstof van Xef20 lewis-struktuur met twee alleenpare. Dubbelgebonde suurstof gebind met xenon, wat meer as agt elektrone daarbuite het. So as ons kyk na die formele aanklag van Xenon Deur die tweede lewis struktuur Die valenselektron is hier 8 Daar is twee pare nie-bindende elektrone.

Bindingselektrone is hier teenwoordig wat 8 is gedeel deur 2 So ons kry die formele lading van Xe is 8 – 4 – 8 / 2 = 0 . Net so as ons die formele lading van suurstof in ag neem, hier het suurstof ses valenselektrone, 4 Nie-binding elektrone is hier. Bindingselektrone is hier teenwoordig is 4. Vier elektrone is hier teenwoordig, wat gedeel word deur 2 Ons kry 6 – 4 – 4/2 = 0 . Nou moet ons die formele lading van fluooratoom uitvind.

Fluoor het sewe valenselektrone,6 nie-bindende elektrone. Twee bindingselektrone is hier teenwoordig. So deur die formele lading van F te bepaal is 7 – 6 – 2 / 2 = 0 So hier kan ons sien dat die formele lading van xenon, Suurstof en Fluoor 0 ladings op elk het. Omdat die formele aanklagte hier nul is, is dit die beste lewis struktuur vir xef2o. Hier volg suurstof, fluoor almal oktetreëls.

Klik ook asseblief om te weet oor Arginien Aminosuur Struktuur en SbF3 Lewis-struktuur.

Scroll na bo