Xecl2 Lewis-struktuur en kenmerke: 13 volledige feite


Xecl2 of xenonchloried is die enigste stabiele chloried van 'n xenon-atoom met 'n molekulêre gewig van 202.199 g/mol. Kom ons leer meer oor die struktuur van die xecl2.

Xecl2 bestaan ​​uit een xenon-atoom uit die edelfamilie van die periodieke tabel en is enkelvoudig gebind met twee chlooratome uit die halogeenfamilie. Oor die algemeen word dit gesintetiseer deur xenonsout met chloor te meng in die teenwoordigheid van mikrogolf via die ontladingsmetode.

Kom ons bespreek die interessante feite oor die hibridisering, lewis struktuur, molekulêre vorm en formele lading teenwoordig op die xecl2lewis-struktuur.

Hoe om xecl2 Lewis-struktuur te teken?

XeCl2 lewis struktuur bevat een xenon-atoom en twee chlooratome. Kom ons teken die Xecl2 lewis-struktuur deur die onderstaande stappe een vir een te volg:

stap1: Tel totale valensietelling

Die xeCl2 lewis struktuur het 'n totaal van 22 valenselektrontellings vir binding. Xenon dra 8 elektrone by en 14 by twee chlooratome in die struktuur.

stap2: Seleksie van die sentrale atoomposisie

Nou word Xe in die middel geplaas as gevolg van sy meer elektropositiewe karakter en Cl-atome word aan die buitekant geplaas op grond van die elektronegatiewe element,  meer elektronegatiewe atoom sal aan die buitekant plaas.

stap3: Rangskikking van die valenselektrone

In hierdie stap sal ons 22 valenselektrone tussen die deelnemende atome rangskik sodat elke atoom 'n volledig gevulde oktet sal hê.

xecl2 lewis struktuur
Xecl2 lewis struktuur Figuur.1

                                                        

Xecl2 lewis struktuur resonansie

Resonerende strukture stabiliseer altyd die sisteem as die ingespringde molekule resonansie kan toon. Kom ons kyk of die xecl2 lewis-struktuur resonansie kan toon of nie.

Xecl2 lewis struktuur is not capable of showing any resonance. As gevolg van groot verskille tussen die 5p en 2p orbitale, eensame pare Xe kan nie algehele met 2p orbitaal van chloor.

Xe-atoom behoort aan die 5th periode en het 5p en 5d orbitale terwyl chloor aan 3 periodes behoort. Daarom is beide orbitale onversoenbaar in terme van energie om resonansie te toon.

Xecl2 Lewis struktuur vorm

Elke molekule neem so 'n manier aan dat die sentrale atoom geen afstoting van die naburige atome ondervind nie. Kom ons bespreek die vorm van xecl2.

Die vorm van die die xecl2 lewis-struktuur is lineêr. xecl2 kom ook onder AX2N3 tipe molekule met elektroniese trigonale bipiramidale geometrie, wat ooreenstem met die lineêre vorm, waar xe in die middel geplaas word en die chlooratome na die buitekant toe. 

 • Volgens die AXN-metode,  
 • Vir xecl2
 • A = Xe = 1 (staan ​​vir sentrale atoom)
 • X = Cl = 2 (atoom direk gekoppel aan die sentrale atoom)
 • N= alleenpaar = 3
 • Dit is dus 'n AX2N3-tipe molekule.

Xecl2 lewis struktuur formele aanklag

Die totale lading wat deur enige molekule gedra word, word na formele lading verwys. Kom ons vind die formele heffing vir die xecl2 lewis-struktuur.

Vir xecl2, formele lading is nul en bereken deur die formule te gebruik;

Formele ladingberekeninge

 Xecl2 bevat 22 valenselektrone, 12 ongebonde elektrone en 6 gebonde elektrone in totaal.

Berekening van formele lading vir die Xenon-atoom en chlooratoom

atomeValenselektroneOngebonde elektrontellingGebonde elektroneFormele aanklag
Xenon atoom 8648-6-4/2 = 0
Chloor atoom7627-6-2/2 =0

Dus totale formele lading op xecl2 = 0

Xecl2 Lewis struktuur hoek

Die hoek wat gemaak word tussen die sentrale atoom met sy naburige atome word die bindingshoek genoem wat ook uniek is vir elke molekule. Kom ons vind die bindingshoek vir xecl2 uit.

Die bindingshoek vir die xecl2 lewis-struktuur is 1800 wat die beste pas vir 'n lineêre vormstruktuur. Daar is egter geen afwyking van die perfekte hoek van 180 nie0 wat aandui dat die alleenpaar so gerangskik is dat minder afstotings tussen hulle sal plaasvind.

Xecl2 lewis struktuur hoek

Die hoek van 1800 is voldoende om alleenpare teenwoordig op die atome op die maksimum posisies met betrekking tot mekaar te hou en dus is daar geen behoefte aan enige verandering in die hoek vir die xecl2-molekule nie.

Xecl2 lewis struktuur oktet reël

Die oktetreël sê dat deelnemende atome na binding 'n stabiele elektroniese konfigurasie moet bereik. Kom ons kyk of die xecl2 lewis-struktuur die oktetreël gehoorsaam of nie.

Die xecl2 het aan die oktetreël voldoen aangesien die sentrale atoom xe 'n totale stabiele elektroniese konfigurasie het met 10 elektrone as 8 in sy p-orbitale en 2 in d. En ook chlooratome bereik ook 'n gevulde buitenste dop met 8 elektrone in hul oktet.

Xecl2 lewis struktuur alleenpare

 Eensame pare of toeskouerpare word deur kolletjies in die voorgestel lewis struktuur en word Lewis kolletjies genoem. Kom ons bereken vir xecl2 lewis struktuur.

In the xecl2 lewis struktuur, a total of 9 lone pairs are associated with the structure. As xenon atom carry 3 and chlorine atoms associated with 6 lone pairs.

Daarom kan ons die alleenpare bereken deur die gegewe formule te gebruik:

 • Eensame pare = totale valenselektrone – totale gebonde atome
 • Totale valenselektrone in xecl2 = 22
 • Totale gebonde atome in xecl2 = 4
 • Totale alleenpare = 22-4 = 18 dws. 9 pare in totaal.

Xecl2 valenselektrone

Valenselektrone is die deurslaggewende faktor wat wys of die atoom aan die reaksie sal deelneem of nie. Kom ons kyk hoeveel valenselektrone met xecl2 geassosieer word.

 Die xecl2 lewis-struktuur bevat 'n totaal van 22 valenselektrone aangesien 8 van die xenon-atoom self kom en 7 elektrone van elke chlooratoom in die struktuur, dws. chloor verskaf 'n totaal van 14 elektrone in die binding.

 • Xe (Z = 54) =   [Kr] 4d¹⁰5s²5p⁶ dws. 8 valenselektrone.
 • Cl (Z =17 ) = [He] 2s²2p5 dws. 7 elektrone vir elke chlooratoom.
 • Dus, valenselektrontelling = 8+ 7*2 = 22

Xecl2 hibridisasie

Hibridisering vir die beoogde molekule kan gevind word deur die bogenoemde vergelyking te gebruik;

Die verbastering van xecl2is sp3d. Die verbastering kan gevind word deur die formule te gebruik; H= 1/2[V+M-C+A] en die H kom uit as 5 wat die sp3d hibridisasie aangedui het.

 • Volgens die formulevergelyking
 • V = Totale aantal valenselektrone op sentrale atoom dws. 8
 • M = Aantal eenwaardige atoom =2
 • C = Lading op die katioon = 0
 • A = Lading op anioon = 0
 • H = ½[8 + 2]
 • H = 5, Gevolglik is hibridisasie Sp3d

Hoe en hoekom is die verbastering van xecl2 sp3d?

Die proses van hibridisasie is die beste manier om te verduidelik hoe kovalente bindings tussen die atome in die beoogde strukture gevorm het. Kom ons praat oor die xecl2 hibridisasie proses.

Volgens VSEPR teorie is die steariese getal vir xecl2 5. Dit dui dus weer aan dat xecl2 gevorm word deur die sp3d tipe hibridisasie.

Die steariese getal van enige molekule kan gevind word deur die gegewe formule te gebruik:

 • Steariese getal = (totale aantal alleenpare teenwoordig op die sentrale atoom + totale aantal gebonde atome aan die sentrale atoom van die beoogde sentrale atoom)
 • S = 3 + 2 = 5

Is xecl2 'n nie-polêre of polêre molekule?

Die molekulêre meetkunde of strukturele vorm van enige molekule sal die polariteitskenmerke bepaal van die beoogde molekule. Kom ons kyk na watter soort natuur xecl2 wel het.

Xecl2 is nie-polêr. Dit is omdat die struktuur simmetries is. Dus, al is daar 'n elektronegatiwiteitsverskil tussen die twee atome maar as gevolg van hul elektroniese rangskikking, is die hele stelsel uniform.

Gevolglik is Xecl2 slegs oplosbaar in nie-polêre oplosmiddels.

Waarom en hoe is xecl2 nie-polêr?

 Gelyke of ongelyke verspreiding van elektrone tussen die atome is verantwoordelik vir die polêre of nie-polêre aard van enige molekule. Kom ons kyk watter soort reëling hieronder gesien kan word.

Die nie-polêre kenmerk van xecl2 word toegeskryf aan die simmetriese verspreiding van die elektrone tussen xenon- en chlooratome. As gevolg hiervan word die struktuur simmetries en uiteindelik sny dipoolmomente mekaar uit. Gevolglik word xecl2-molekules nie-polêr.

Gee die reaksie vir laboratoriumvoorbereiding van xecl2.

Xecl2 is 'n stabiele produk en kan binne die laboratorium voorberei word in die teenwoordigheid van die toestande hieronder.

Die voorbereiding van xecl2 vereis 'n temperatuur van 20k en mikrogolfstrale. Die laboratoriumvoorbereiding van xecl2 word Xe + 2Cl gegee2 = 2XeCl2.

Gevolgtrekking

Xecl2-molekule beskik oor 'n stabiele Lewis-struktuur met nul formele ladings en het sp3d-hibridisasie en word ook as nie-polêr van aard gerapporteer.

Lees meer oor Feso4 Structure & Characteristics

Pomila Sharma

Hallo...Myself is Pomila Sharma. Ek het my meestersgraad in Chemie gedoen met 'n spesialisering in sintetiese organiese chemie. Ek het 4 navorsingsartikels gepubliseer. Ek is baie passievol oor die chemiewêreld. Ek glo dit gaan alles oor chemie, so kom ons ondersoek dit saam. LinkedIn-skakel: https://www.linkedin.com/in/pomila008

Onlangse plasings