Sou in huidige tyd: 7 feite wat u moet weet


Die woord 'sou' is 'n modale werkwoord. Dit word beslis in die huidige tyd gebruik. Kom ons verduidelik hoe die woord 'sou' in die huidige tyd gebruik word.

Die woord 'sou' neem die hoofwerkwoord daarna om die betekenis daarvan uit te druk. Ons kan hierdie woord gebruik om huidige gedagtes, wense, versoeke, opinies, vrae, moontlikhede, ensovoorts uit te druk.

Nou sal ons die modale werkwoord 'sou' in die teenwoordige tyd met 7 feite bespreek.

Kan die woord 'sou' in die teenwoordige tyd gebruik word?

Hier sal ons sien of die woord 'sou' in die teenwoordige tyd gebruik kan word.

Ons kan beslis die woord 'sou' in die huidige tyd gebruik. Dit is 'n modale werkwoord. Dit kan in 'n sin geplaas word om die huidige handelinge te wys. Sodoende kan ons die regte antwoord op bogenoemde vraag kry.

Eks- Hy sou die pakkie dadelik oorhandig.

Verduideliking- In hierdie scenario sien ons dat die modale werkwoord 'sou' in die huidige tyd gebruik is. Hier wys die werk die huidige oomblik.

Hoe word die woord 'sou' in die huidige tyd gebruik?

Hier leer ons hoe die woord 'sou' in die teenwoordige tyd gebruik word.

Die modale werkwoord 'sou' word voor die huidige vorm van die hoofwerkwoord gebruik. Ons kan 'sou' voor of na die voorwaardelike klousule gebruik.

Ex- Wil jy graag per trein reis as dit minder kos?

Verduideliking- In hierdie sin word die woord 'sou' voor die hoofwerkwoord 'soos' gebruik. Dit word ook gesien dat dit reg voor die voorwaardelike klousule gebruik word om uitnodiging uit te druk.

Wanneer word die woord 'sou' in die teenwoordige tyd gebruik?

Hier sal ons die spesifieke situasies sien waar die woord 'sou' in die huidige tyd gebruik word. Kom ons ondersoek dit.

Die vorige vorm van die modale werkwoord 'will' is 'sou' wat in die teenwoordige tyd gebruik kan word terwyl dit op beleefde maniere versoek word. Selfs in die geval van 'n beleefde aanbod gebruik ons ​​ook die woord 'sou'. Dit wys die sagte kwaliteit van die spreker.

Ex- Sal jy my help met jou fiets?

Verduideliking- In die sin hierbo word die woord 'sou' gebruik om die versoek van die spreker op 'n beleefde manier te wys.

Waarom word die woord 'sou' in die teenwoordige tyd gebruik?

Daar is beslis 'n rede waarom die woord 'sou' in die huidige tyd gebruik word. Hier sal ons die rede bespreek.

Die modale hulpwerkwoord 'sou' word in die teenwoordige tyd gebruik omdat dit die beste manier is om die beleefde manier uit te druk om denke voor te stel. Dit is ook struktureel akkuraat om beleefdheid aan te dui.

Eks- Sal jy asseblief jou pen vir my leen?

Verduideliking- Hier sien ons dat die woord 'sou' reg voor die hoofwerkwoord gebruik word en die versoek van die spreker op 'n sagte manier aandui.

Voorbeelde van wat in huidige tyd gebruik word:

Ons sal die sinne hieronder sien waar die modale werkwoord 'sou' in die teenwoordige tyd gebruik word met hul gedetailleerde verduidelikings.

Volg die voorbeelde en verduidelikings waar die modale hulpwerkwoord 'sou' in die teenwoordige tyd gebruik word.

voorbeeldeverduidelikings
1. Die bibliotekaris sal vir jou die boek gee as jy die biblioteekkaart het.Hier sien ons dat die woord 'sou' in voorwaardelike feit gebruik word. Dit word in die huidige tyd gebruik om die gedagte uit te druk.
2. Sinthiya wil graag koffie drink.Hier word gesien dat die modale werkwoord 'sou' in die hede gebruik word met 'n bedoeling om 'n wens uit te spreek.
3. Ek wil graag viskerrie hê.Hier spreek die woord 'sou' 'n wens uit. Die woord word voor die huidige vorm van die hoofwerkwoord 'soos' gebruik.
4. Sal jy asseblief na my woorde luister?Hier word 'n vraag in die huidige tyd op 'n beleefde wyse gemaak.
5. My ma wens ek wil nou bly.Hier word gevind dat die modale werkwoord 'would' in die teenwoordige tyd gebruik word en 'n wens aandui.
6. Sayon sou verwag dat sy vriend sou kom.Hier sien ons dat die modale hulpwoord 'sou' in die teenwoordige tyd gebruik word en 'n begeerte word uitgespreek.
7. Hulle sal daartoe moet instem.Hier sien ons dat die woord 'sou' in die teenwoordige tyd gebruik word en verpligting uitdruk.
8. Aangesien jy my vra, sou ek sê Sachin is die beste.Hier is die woord 'sou' in die teenwoordige tyd met die idee van persepsie.
9. Ons veronderstel dat sommige mense my 'n dwaas sal noem.Hier vind ons weer dat die modale werkwoord 'sou' in die teenwoordige tyd gebruik word om 'n situasie aan te toon.
10. Sal jy saam met my mark toe gaan?Hier is die woord 'sou' in die teenwoordige tyd en word gebruik om vrae te vra.
11. Ek dink Ranjan sou hierdie week hierheen kom.Hier word die woord 'sou' in die huidige tyd gebruik en word gebruik om moontlikheid uit te druk.

Wanneer die woord 'sou' nie in die teenwoordige tyd gebruik kan word nie en hoekom?

Daar is sekere punte wanneer ons nie die woord 'sou' kan gebruik nie. Die bespreking word hieronder gegee.

Die modale werkwoord 'sou' kan nie in die teenwoordige tyd gebruik word wanneer ons verwys na gewoontes, denkbeeldige situasies en in sommige voorwaardelike klousules nie.

Ek sou na Amerika trek as ek baie geld gehad het.

Verduideliking- In die sin hierbo word die woord 'sou' in die verlede tyd gebruik aangesien dit na 'n voorwaardelike klousule verwys.

Wanneer die woord 'sou' nie in die toekomende tyd gebruik kan word nie en hoekom?

Ons is nie in staat om die woord 'sou' in die toekomende tyd te gebruik wanneer ons na gewoontes, denkbeeldige situasies, opinies, ensovoorts verwys nie. Nou sal ons dit ondersoek.

Die woord 'sou' word in die toekomstige konjunktiewe tyd gebruik. In hierdie situasie beskryf die woord 'sou' 'n moontlikheid of onwaarskynlike optrede in die toekoms. Maar in gevalle van vorige gewoontes word dit nie in die toekomende tyd gebruik nie. 

Gevolgtrekking

Uit bogenoemde artikel het ons dus 'n grondige kennis gekry van die regte gebruike van die modale werkwoord 'sou' in die teenwoordige tyd. 

Goutam Datta

Hi.... ek is Goutam Datta. Ek het 'n dubbele MA in Engels en B. Ed. Ek is 'n kreatiewe skrywer. Tans is ek deel van die LambdaGeeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/goutam-datta-9824b5249

Onlangse plasings