7 feite oor werk wat in lugweerstand gedoen is, hoe om te vind en algemene vrae


Die werk wat in lugweerstand is om die voorwerp se beweging te verplaas of te weerstaan. Kom ons bespreek breedvoerig hoe werk op die voorwerp deur lugweerstand gedoen word.

Die werk wat deur lugweerstand gedoen word is a wrywingskrag wat die voorwerp se beweging weerstaan ​​soos dit gevoel word in die rigting teen die beweging. Die lugweerstand is hoofsaaklik daarvoor verantwoordelik om die voorwerp se kinetiese energie te laat val; dus word die werk gedoen om sy tyd van vlug in die lug.

Ons sal verder in detail die werk wat deur die lugweerstand verrig word bespreek, of dit positief of negatief is en hoe om dit te bereken, hoe dit die lugweerstand beïnvloed, of lugweerstand die swaartekrag en die gravitasiekrag op die voorwerpe beïnvloed, en die werk gedoen deur die lugweerstand in vrye val.

Wat word werk gedoen in lugweerstand?

Lugweerstand is die weerstandskrag wat as gevolg van die lug op die voorwerp uitgeoefen word. Kom ons bespreek die werk wat in lugweerstand gedoen word in meer besonderhede hier.

Die werk wat in lugweerstand gedoen word, verander die voorwerp se snelheid terwyl dit deur die lugkolom beweeg. Die lug is 'n vloeibare medium wat uit atome en molekules bestaan. Wanneer die voorwerp deur hierdie medium gesleep word weens swaartekrag en kinetiese energie, oefen hierdie molekules 'n krag op die voorwerp uit wat die voorwerp se snelheid weerstaan.

Is die werk wat deur lugweerstand gedoen word positief of negatief?

Die werk wat gedoen word, bepaal die krag van lugweerstandskrag wat op die voorwerp gevoel word. Kom ons bespreek of dit positief of negatief is.

Die werk wat deur die lugweerstand verrig word, kan positief of negatief wees, afhangende van die snelheid daarvan en die kinetiese energie van 'n voorwerp. Die werk wat aan die voorwerp gedoen word, is 'n gevolg van sy beweging en nie die lugvolume nie. Die lugwrywingskrag word deur deeltjies veroorsaak skuur.

Word werk deur lugweerstand beïnvloed?

Die lugweerstand word basies gevoel op al die voorwerpe wat deur die lug beweeg. Kom ons bespreek hoe lugweerstand die totale werk van die stelsel beïnvloed.

Die werk word deur lugweerstand beïnvloed as die lugweerstandskrag hoog is en die werk wat verrig is positief. Die werk wat deur die lugweerstand verrig word, is positief as die lug wat met hoë spoed waai die voorwerp van sy pad af sleep. Die lugweerstand lei tot 'n verandering in die voorwerp se momentum, wat dus die totale werk beïnvloed.

Hoe om werk verrig deur lugweerstand te bereken?

Daar is verskeie parameters wat geraak word deur die totale werk wat deur die lugweerstandsmag verrig word. Kom ons leer om die werk deur die lugweerstandskragte te bereken.

Die werk verrig deur die lugweerstand word bereken as die produk van die wrywingskrag en die afstand wat deur 'n voorwerp afgelê word terwyl dit lugweerstand ondergaan as W = Fd, waar F die lugweerstandskrag is. Dit is 'n verandering in die voorwerp se potensiële energie geformuleer as W = ∆E, waar ∆E die verandering in energie is.

Image Credit: Paragliding by Gorkaazk (CC BY-SA 3.0)

Beïnvloed lugweerstand werk wat deur swaartekrag gedoen word?

Swaartekrag beïnvloed lugweerstand. Kom ons kyk of die lugweerstand, wat op sy beurt die werk wat deur swaartekrag gedoen word beïnvloed of nie in detail.

Die lugweerstand beïnvloed die werk wat deur swaartekrag verrig word gebaseer op die lugvolume en spoed. Alhoewel die gravitasieveldsterkte konstant is vir alle voorwerpe, wissel die lugweerstand na gelang van die voorwerp se massa. Die voorwerpe met minder gravitasie potensiële energie voel minder hoeveelheid van die lugweerstandskrag.

Werk gedoen deur Air Resistance in Free Fall

Die voorwerp sak dadelik af en skakel sy potensiaal om na kinetiese energie tydens sy vrye val. Kom ons bespreek hoe lugweerstand wel op die voorwerp werk tydens sy vryval.

Die werk verrig deur die lugweerstand tydens die vrye val is gelyk aan die produk van die voorwerp se verplasing en gravitasiekrag. Tydens die vrye val, by die voorwerp se hoogste amplitude, word die gravitasiekrag gelyk aan die lugweerstandskrag wat op die voorwerp gevoel word en word vir 'n paar millisekondes stilgehou.

vrae

Wat is die werk wat verrig word deur die lugweerstand op 'n vlugbal in die lug wat 'n lugweerstandskrag van 13 N ondergaan wat 'n afstand van 30 m dek?

Die uitdrukking om die werk verrig deur die lugweerstand te bereken word gegee as W= Fd.

Die werk wat deur die lugweerstand op die vlugbal gedoen word, is 390 J. Dit word gegee dat F = 13 N, en d = 30 m. Dus, W = 13 N × 30 m = 390 J.

Hoe hang lugweerstandskrag af van die voorwerp se oppervlakte?

Die lugweerstand is direk afhanklik van die voorwerp se oppervlakte. Die lugweerstandskrag is meer vir die groot oppervlakte van 'n voorwerp, aangesien dit meer oppervlak gee vir die lugkrag om op uit te oefen.

Is die lugweerstandskrag gelyk vir al die voorwerpe?

Die lugweerstand is nie gelyk vir al die voorwerpe wat in dieselfde medium beweeg nie. Dit is omdat elke voorwerp se oppervlakte en konfigurasie kan verskil, en dus verskil die lug wat die lugweerstand uitoefen.

Ondergaan swaar voorwerpe hoë weerstandskrag as ligter voorwerpe?

Die swaar voorwerpe beweeg vinniger in die lug as die ligter mediums; dus ondergaan die swaar voorwerpe hoër weerstandskrag as die ligter voorwerpe.

Kan lugweerstand vir twee voorwerpe gelyk wees?

Die lugweerstand vir twee voorwerpe kan gelyk wees, mits die twee voorwerpe gelyke digthede en oppervlakte het.

Gevolgtrekking

Die werk wat deur die lugweerstand verrig word, is negatief en kan positief wees as die snelheid van die lug teen die rigting van die voorwerp se beweging hoog genoeg is om sy momentum te verander. Die lugweerstandskrag hang af van spoed, digtheid, massa en swaartekrag.

AKSHITA MAPARI

Hallo, ek is Akshita Mapari. Ek het M.Sc. in Fisika. Ek het aan projekte gewerk soos Numeriese modellering van winde en golwe tydens sikloon, Fisika van speelgoed en gemeganiseerde opwindingsmasjiene in pretpark gebaseer op Klassieke Meganika. Ek het 'n kursus oor Arduino gevolg en het 'n paar mini-projekte op Arduino UNO bereik. Ek hou altyd daarvan om nuwe sones op die gebied van wetenskap te verken. Ek glo persoonlik dat leer meer entoesiasties is as dit met kreatiwiteit geleer word. Afgesien hiervan hou ek daarvan om te lees, te reis, op kitaar te tokkel, klippe en lae te identifiseer, fotografie en skaak te speel. Koppel my op LinkedIn - linkedin.com/in/akshita-mapari-b38a68122

Onlangse plasings