Wanneer is elektriese veld nul? 5 feite wat jy moet weet


Elektriese veld is 'n krag van 'n lading wat 'n gebied rondom sy omgewing skep waar die effek daarvan bly. Kom ons fokus op daardie spesifieke geval van die elektriese veld wat nul is.

Elektriese veld is nul wanneer twee ladings wat deur 'n lyn verbind is, gelyke elektriese veldintensiteit het. As 'n deeltjie van een punt na 'n ander beweeg en beide die ladings wat by hierdie punte teenwoordig is, besit dieselfde elektriese veldintensiteit, dan is die netto verandering van elektriese veld van daardie deeltjie nul.

Om die spesifieke punt van 'n lyn waar die elektriese veld nul is te bereken, moet die elektriese veldintensiteite van die twee ladings gelyk aan mekaar gemaak word.

Wanneer is die elektriese veld altyd nul?

Die waarde van elektriese velde hang af van die waardes van ladings en afstand tussen hulle. Kom ons kyk na die toestande wanneer die elektriese veld nul is.

Die elektriese veld is altyd nul wanneer die beweging of vloei van ladings in 'n geleier nul is. Aangesien vloei van ladings die vloei van stroom verteenwoordig, toon die afwesige vloei van ladings die waarde van stroom as nul uit. Hierdie nulwaarde van stroom maak die elektriese veld nul.

Die elektriese veld van 'n isolator is altyd nul. Dit is omdat die ladings gebind is en geen vloei van ladings in 'n isolator plaasvind nie. Dit maak weer die elektriese veld nul.

Hoe is die elektriese veld nul?

Elektriese veld van 'n lading is a vektor hoeveelheid wat weg van 'n positiewe lading en na 'n negatiewe lading gerig is. Kom ons fokus op die proses van elektriese velde wat nul is.

Die elektriese veld word soms nul as gevolg van twee ladings langs dieselfde lyn is in teenoorgestelde rigtings en van gelyke groottes dan is hulle geneig om mekaar te kanselleer.

In die geval van twee verskillende ladings kan die elektriese veld nooit nul wees op enige punt tussen hulle nie, aangesien beide die veldvektore na die negatiewe lading gerig sal wees.

Wat gebeur wanneer die elektriese veld nul is?

Daar is 'n aantal gevolgtrekkings wat gemaak kan word wanneer die elektriese veld nul is. Kom ons bespreek die effekte van nul elektriese veld.

Wanneer die elektriese veld van twee ladings langs dieselfde lyn nul is, dit beeld uit dat die ladings ewe groot is en hulle is soos ladings. Buitendien, ladings wat nie noodwendig op dieselfde vlak is nie, maak die elektriese veld nul by 'n punt as gevolg van die feit dat die som of netto veld op daardie punt nul is.

Die nul elektriese veld by 'n punt lei ook tot die gevolgtrekking dat daar 'n afwesigheid van ladings rondom dit kan wees.

Hoekom is die elektriese veld nul binne 'n sfeer?

Die waarde van die elektriese veld binne 'n sfeer word bepaal deur die waarde van elektriese vloed daarin. Vertel ons die rede waarom die elektriese veld nul is binne 'n sfeer.

Die elektriese veld is nul binne 'n sfeer, want daar is nie eers 'n kwantum ladings daarin teenwoordig nie. Die elektriese veldlyne of die elektriese vloed deur 'n oppervlak word gegenereer uit die ladings. Die afwesigheid van ladings binne die sfeer maak dat dit nie elektriese veldlyne daarin kan produseer nie.

Soos die elektriese veldlyne eenvormig in alle rigtings beweeg vanaf die ladings wat bo die oppervlak van die sfeer gehou word, moet hulle ook die binneruimte van die sfere kruis, maar aangesien die elektriese veldveld 'n vektor is, bly die netto elektriese veld of die som van elektriese velde nul.

Probleem

Tweepuntladings +9 Coulomb en +1 Coulomb word op 'n afstand van 10 cm van mekaar langs 'n reguit lyn in die lugmedium geplaas. Vind uit die posisie van die kleiner lading waar die elektriese veld nul is.

Antwoord:

Die vereiste formule vir die berekening van elektriese veld van 'n puntlading in lugmedium word gegee deur,E= q/4πε0.r² waar ε0 = permittiwiteit in lug

Hier, q1= 9 C en q2= 1 C

Kom ons neem aan dat die punt waar die elektriese veld nul is op 'n afstand x cm van die kleiner lading is.

Daarom is die afstand waarteen die elektriese veld nul is vanaf die groter lading = (10-x) cm

Daarom E1= q1/4πε0.(10-x)² = 9/4πε0.(10-x)² en E2=q2/4πε0.x²= 1/4πε0.x²

Soos E1=E2

⇒9/4πε0.(10-x)² = 1/4πε0.x²

⇒9/(10-x)² = 1/x²

⇒9x² = (10-x)²

⇒(3x)² = (10-x)²

⇒3x = 10 -x

⇒4x = 10

⇒x = 10/4

⇒x= 2.5 cm

Op 'n afstand van 2.5 cm vanaf die kleiner lading is die elektriese veld nul.

Gevolgtrekking

Al die feite wat is wanneer en hoekom die elektriese veld nul is tussen twee puntladings, hoekom die elektriese veld nul is binne 'n gelaaide sfeer en probleme van elektriese veld wat nul is wat verband hou met die konsep wanneer die elektriese veld nul is, word in hierdie artikel gedek op 'n kort manier.

Ankita Biswas

Hi...ek is Ankita Biswas. Ek het my B.Sc in fisika Honneurs en my M.Sc in Elektronika gedoen. Tans werk ek as 'n Fisika-onderwyser in 'n Hoër Sekondêre Skool. Ek is baie entoesiasties oor die hoë-energie fisika veld. Ek is mal daaroor om ingewikkelde fisika-konsepte in verstaanbare en eenvoudige woorde te skryf. Kom ons koppel deur LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ankita-biswas-b95785230

Onlangse plasings