Wanneer 'n ewewig 'n statiese ewewig is: 9 feite

Hierdie artikel is gebaseer op feite oor wanneer 'n ewewig 'n statiese ewewig is, waarom 'n stelsel in ewewig statiese ewewig en hoe.

Wanneer al die komponente van 'n sisteem in die rus bly en die netto krag wat op elke deeltjie van daardie sisteem inwerk nul is, kan gesê word dat die stelsel in statiese ewewig is. Statiese ewewig word deur 'n sisteem bereik wanneer dit in rus is of in 'n uniform beweeg beweging.

In die geval van statiese ewewig word al die kragte wat op 'n spesifieke liggaam inwerk, gebruik om mekaar te balanseer. Dit is die rede waarom die liggaam nie beweeg nie en styf gehou word.

As ons 'n voorbeeld van 'n hangbrug neem dan sal ons kan sien dat al die kragte wat in die opwaartse rigting op die brug inwerk, gebalanseer word deur die kragte wat in die afwaartse rigting inwerk.

Wanneer is 'n sisteem in statiese ewewig?

Dit is om te beskryf wanneer 'n ewewig 'n statiese ewewig is. Daar kan gesê word dat 'n liggaam in statiese ewewig is as dit voortgaan met sy eenvormige translasie of eenvormige rotasiebeweging of dit in rus is. As ons die verwysingsraamwerk van 'n liggaam in ag neem, dan kan gesê word dat as die liggaam nie beweeg of roteer nie, die liggaam in statiese ewewig in daardie spesifieke verwysingsraamwerk is.

Anders as dit is daar twee voorwaardes wat nodig is om statiese ewewig van 'n liggaam te verkry. Hulle is:

  • As die som van al die eksterne kragte wat op 'n liggaam inwerk nul is, is daardie liggaam in statiese ewewig.
  • As die toestand dat die netto eksterne wringkrag van daardie liggaam nul is, gehandhaaf word, word gesê dat die liggaam in statiese ewewig is.
wanneer 'n ewewig 'n statiese ewewig is
Statiese ewewig vanaf Wikipedia

Hoekom is 'n sisteem in statiese ewewig?

Daar is 'n aantal redes wanneer 'n ewewig 'n statiese ewewig is. Die eerste rede is dus as 'n liggaam in rus gehou word. Dit beteken dat as 'n krag op daardie liggaam inwerk om dit in beweging te hou, 'n ander krag toegepas word om sy beweging te stop. Daarom is dit in rus.

As die lineêre of hoekversnellings beide nul is in die geval van 'n liggaam, is dit duidelik dat die liggaam onderskeidelik in eenvormige lineêre beweging of eenvormige sirkelbeweging beweeg. Anders as dit kan dit in rus wees. Dit beteken die liggaam is in 'n stilstaande toestand.

Hoe is 'n sisteem in statiese ewewig?

'n Baie algemene voorbeeld om te beskryf hoe 'n stelsel in statiese ewewig is, is wanneer 'n liggaam in rus gehou word op 'n horisontale oppervlak. Eintlik word hier aan die hoofvoorwaarde van statiese ewewig voldoen, wat sê dat as twee twee gelyke kragte op dieselfde liggaam en in 'n teenoorgestelde rigting inwerk, die liggaam in statiese ewewig is.

Daar is twee kragte wat op daardie liggaam inwerk. Die eerste krag probeer om daardie liggaam in beweging te bring, terwyl die tweede krag die wrywingskrag is wat tussen die horisontale oppervlak en daardie liggaam in die teenoorgestelde rigting inwerk om sy beweging te weerstaan.

'n Atleet wat in rus is, kan ook as 'n voorbeeld van statiese ewewig geneem word. Sy rigiditeit is die gevolg van twee kragte wat op die atleet inwerk. Daar is dus twee kragte wat op die liggaam van daardie atleet inwerk. Die eerste krag is die nie-kontak gravitasiekrag en die tweede een is die reaksie krag wat in die teenoorgestelde rigting van die gravitasiekrag inwerk.

Die gravitasiekrag wat die gewig van daardie atleet is, werk in die afwaartse rigting terwyl die reaksiekrag wat toegepas word deur die grond waarop die atleet staan ​​in die opwaartse rigting is. Hierdie twee kragte is gelyk en teenoorgesteld. Daarom is die atleet in rus. ∑F=0 waar ∑F die som van hierdie twee kragte is.

Hoe om te weet of 'n ewewig in statiese ewewig is?

Daar is 'n aantal voorwaardes wat deur 'n liggaam bevredig moet word, sodat dit as 'n liggaam in statiese ewewig bestempel kan word. As al hierdie toestande deur 'n liggaam in stand gehou word, kan gesê word dat dit in statiese ewewig is. Die voorwaardes is:

  • Die som van al die kragte wat op die liggaam inwerk moet nul wees. ∑F=0
  • Die som van al die eksterne wringkragte wat op die liggaam inwerk, moet nul wees. ∑τ=0 waar ∑τ die som is van eksterne wringkragte wat op die liggaam inwerk.
  • Die lineêre momentum van die liggaam moet nul wees.
  • Die lineêre versnelling en hoekversnelling moet nul wees.

Hierdie voorwaardes word bevredig deur al die groter strukture wat geboue, brûe ens is. Daarom is dit die voorbeelde van 'n stelsel in statiese ewewig.

Wanneer 'n rigiede liggaam in statiese ewewig is?

Wanneer 'n rigiede liggaam in statiese ewewig bly, word dit nie-vervormbaar van aard. Die kragte wat op daardie liggaam inwerk is nie samelopend van aard nie. Die belangrikste voorwaarde waaraan voldoen moet word, is dat die som van al die kragte nul moet wees en die som van moment van kragte ook nul moet wees.

Wat beteken dit as iets in statiese ewewig is?

Daar is 'n aantal dinge wat afgelei kan word uit 'n stelsel wat in statiese ewewig is. Hulle is:

  • Die som van alle kragte wat op die sisteem inwerk is nul in elke rigting. ∑Fx=0, ∑Fy=0, ∑Fz=0 (in die geval van 'n driedimensionele stelsel)
  • Die som van eksterne wringkragte wat op die liggaam inwerk is nul in elke rigting. ∑τx=0 ,∑τy=0 ,∑τz=0
  • Lineêre momentum van die stelsel is nul.
  • Lineêre en hoekversnelling van die stelsel is nul.

Beskryf 'n scenario wanneer 'n stelsel in statiese ewewig is

Ons kan die voorbeeld neem van 'n wringkragbalans. Daar is 'n steunpunt wat ondersteuning gee aan die horisontale balk binne 'n wringkragbalans. Aan die twee kante van steunpunt moet massas geheg word. As die horisontale balk styf bly of dit nie roteer nie, bly die stelsel in ewewig. As die balk op die vlak bly, is die stelsel gebalanseer.

Gevolgtrekking

Hierdie artikel is geheel en al gebaseer op verskillende feite wat met statiese ewewig verband hou, soos wanneer 'n stelsel in statiese ewewig is, hoekom daar gesê kan word dat 'n stelsel in statiese ewewig is, hoe statiese ewewig deur 'n stelsel verkry word, voorbeelde van statiese ewewig, ens.

Scroll na bo