Wat is die grootte van krag: 7 antwoorde wat u moet weet


'n Eksterne of interne middel wat op 'n liggaam inwerk om verandering in sy fisiese voorkoms of beweging te bring, staan ​​bekend as krag. Ons sal die omvang van krag bespreek.

Die grootte van die krag is die maatstaf van sy krag om die nodige verandering teweeg te bring. Krag het grootte en werk ook in 'n bepaalde rigting. Krag kan kontak of nie-kontak wees. Byna al die daaglikse werk word gedoen deur op een of ander manier een of ander krag toe te pas.

Wanneer ons 'n voorwerp stoot, trek of lig, is die maatstaf van die krag wat nodig is om die werk te verrig, bekend as die grootte daarvan. Ander kragte soos wrywing, gravitasietrek, spanning het ook grootte as hul grootte. Byvoorbeeld, 'n spier genereer tot 'n mate die krag om die sap uit suurlemoen te onttrek. Wanneer 'n bal afwaarts val omdat swaartekrag dit grond toe trek. Al hierdie is die grootte van kragte.

Om die algemene formule van die grootte van die krag te genereer, word die Tweede Bewegingswet oorweeg. Dit stel dat die krag wat toegepas word om 'n voorwerp te beweeg 'n grootte het wat gelyk is aan sy tempo van verandering van momentum, dit is:

Die maatstaf van krag is die grootte daarvan

So,

F=k.(dp/dt)

Hier,

F= grootte van die krag

k = konstante

p= momentum dit is ma

Die waarde van die k word as eenheid beskou, en daarom is die formule van krag:

F=d(mv)/dt

F=m.{d(v)/dt)

Aangesien, dv/dt=a

F=ma

Die SI-eenheid van die grootte van die krag is N, dit wil sê newton.

Effek van Magnitude van Krag

Die krag het verskeie impakte op die voorwerp. Wanneer die krag van voldoende mate op 'n liggaam of 'n voorwerp toegepas word, word een van die volgende vyf effekte gesien:

Beweeg 'n stilstaande voorwerp.

'n Voorwerp wat in rus is, bly in dieselfde posisie totdat 'n eksterne agent daarop inwerk. Wanneer krag op 'n stilstaande liggaam uitgeoefen word, begin dit uit sy posisie verplaas en kom in beweging. Die grootte van krag bepaal hoeveel die liggaam sal beweeg en met watter snelheid.

Byvoorbeeld, 'n bal wat op die grond gehou word, bly in sy rusposisie. Wanneer iemand dit skop, kom dit in beweging. Die bal word versnel teen 'n tempo wat eweredig is aan die intensiteit waarmee dit geskop word. Gevolglik is die krag geneig om die stilstaande voorwerp te beweeg.

Stop 'n bewegende voorwerp

Die ander effek wat die grootte van krag op die voorwerp het, is om sy beweging te stop. Deur krag op 'n bewegende liggaam toe te pas, kan dit na die rusposisie kom. Die grootte van krag wat nodig is om 'n bewegende liggaam te stop, is grootliks afhanklik van die liggaam se massa.

Om 'n bewegende olifant te stop, sal baie mense vereis om saam krag toe te pas en 'n hoë magnitude te genereer. Terwyl 'n bewegende bal net een persoon en aansienlik minder krag sal benodig om te stop. Dit is so omdat olifantmassa baie groter is as 'n bal, en daarom het dit groter krag nodig om te stop.

Verander die rigting van 'n bewegende voorwerp.

'n Bewegende liggaam kan sy rigting verander nadat hy die krag ervaar het. 'n Bal wat vorentoe beweeg nadat hy 'n muur getref het, bons terug en verander van rigting. Wanneer 'n bal die muur tref, word die krag daarop uitgeoefen, en dit word agteruit gedruk.

Verander vorm of grootte van die voorwerp.

Die grootte van die krag kan ook die vorm of grootte van die voorwerp verander. Dit kan die lengte óf vergroot óf verminder. Daar is ook 'n verandering in die vorm van die liggaam maar soms is hierdie verandering so klein dat dit nie vir die oë sigbaar is nie.

Wanneer ons 'n rekkie vir 'n redelike lang tyd rek, word die rubber verleng. Dit wil sê, deur die krag toe te pas, word die grootte daarvan verander. Net so, wanneer die suurlemoen uitgedruk word, word sy vorm vervorm. Deur hierdie voorbeelde is dit dus duidelik dat krag impakte op die grootte en vorm van 'n voorwerp toon.

Verander die snelheid van die voorwerp.

Motor versnel met die toepassing van krag,
Image krediet: https://pixabay.com/illustrations/delivery-truck-express-fast-3331471/

’n Liggaam wat in beweging is, kan versnel of vertraag wanneer krag daarop toegepas word. Wanneer die krag op 'n bewegende liggaam oorgedra word, verander sy snelheid. Deur die siklus wat 'n fietsryer reeds ry, te druk, word dit versnel soos die snelheid toeneem.

Gereelde vrae (FAQs)

Wat is krag?

Die energie of krag wat intern of ekstern op die liggaam inwerk om sy toestand te verander, staan ​​bekend as krag.

In eenvoudiger woorde, die krag wat op enige voorwerp toegepas word om sy snelheid, vorm of posisie te verander, staan ​​bekend as krag. Ons ervaar krag of oefen dit op een of ander manier uit. Om 'n deur oop te maak of 'n potlood op te lig is 'n voorbeeld van krag.

Is krag 'n skalêre hoeveelheid of vektorhoeveelheid?

Die fundamentele groothede wat slegs 'n grootte het, staan ​​bekend as 'n skalaar. Terwyl dié met grootte en rigting vektorhoeveelheid is. Dit is bekend dat krag 'n vektorhoeveelheid is.

Wat is die grootte van krag?

Die krag is die energie of stukrag wat op 'n voorwerp toegepas word.

Die sterkte of die grootte van die krag wat op 'n liggaam inwerk, is die grootte daarvan. Dit is die numeriese waarde van krag. Die krag wat menslike spiere nodig het om 'n boks op te lig, sal as die maatstaf van krag beskou word.

Hoe word die grootte van krag afgelei?

Die maat van die krag staan ​​bekend as die grootte daarvan.

Die formule van die grootte van die krag word gegenereer deur Newton se tweede wet van beweging. Volgens die wet verskil die grootte van krag direk na die tempo van momentum.

Dit wil sê; F ∝ dp/dt

Daarom kry ons die formule;

F=ma

Wat is die voorbeeld van die grootte van krag?

Al ons daaglikse aktiwiteite kan verklaar word deur die konsep van krag. Óf krag werk op ons in, óf ons oefen dit uit.

'n Krag moet toegepas word om die tandepasta uit te druk. Hierdie krag is van die tipe druk aangesien die persoon die pasta uitwaarts moet druk. Dit word tussen die vingers ingedruk. Dit is 'n algemene voorbeeld van spierkrag. As gevolg van die impak van krag, word die vorm van die pasta vervorm.

Wat is die uitwerking van die grootte van krag?

Die krag kan die volgende vyf effekte op die liggaam hê:

  • Verander die vorm en grootte
  • Verander die snelheid
  • Verander die rigting
  • Stop 'n bewegende voorwerp
  • Beweeg 'n stilstaande voorwerp

Op watter faktore doen die grootte van die krag afhang?

Die hoeveelheid sterkte staan ​​bekend as die grootte van die krag. Dit is basies die grootte van die krag.

Die grootte van die toegepaste krag is afhanklik van die massa en die verplasing van die voorwerp. Meer die massa van die liggaam meer sou die grootte wees van die krag om dit te druk of te trek.

Wat is die SI-eenheid van die grootte van krag?

Die standaardeenheid vir die grootte van die krag is na Isaac Newton vernoem. Daarom is sy SI-eenheid N, newton.

Rabiya Khalid

Hallo, ek is Rabiya Khalid, besig met my meestersgraad in Wiskunde. Artikel skryf is my passie en ek skryf nou al meer as 'n jaar professioneel. Omdat ek 'n wetenskapstudent is, het ek 'n aanleg om te lees en skryf oor wetenskap en alles wat daarmee verband hou. As jy hou van wat ek skryf, kan jy met my kontak maak op LinkedIn: https://www.linkedin.com/mwlite/in/rabiya-khalid-bba02921a In my vrye tyd laat ek my kreatiewe kant op 'n doek uit. Jy kan my skilderye nagaan by: https://www.instagram.com/chronicles_studio/

Onlangse plasings