Filterkapasitor: 23 belangrike feite wat u moet weet

Inhoud:

Wat is 'n filterkapasitor?

Die kapasitor se impedansie kan gedefinieer word as 'n funksie van frekwensie aangesien die kapasitor 'n reaktiewe element is, dit is geskik om dit as 'n analoog elektroniese filter te gebruik.

'n Filterkapasitor is 'n passiewe filter wat uit die passiewe element bestaan. Kapasitor-effekte van enige sein is frekwensie-afhanklik. Hierdie kapasitoreienskap word gebruik om filters te ontwerp wat 'n spesifieke frekwensiereeks van seine kan uitfiltreer soos benodig.

Filter kapasitor beeld

Kapasitors
Image Credit: "Kapasitors" by oskay is gelisensieer onder CC BY 2.0

Werking van filterkapasitor

Die kapasitor is 'n reaktiewe stroombaanelement; sy impedansie en weerstand sal wissel met die frekwensiesein wat daardeur gaan.

Die werking van die filter-kapasitor is gebaseer op die fundamentele beginsel van kapasitiewe reaktansie. Die waarde van kapasitiewe reaktansie verander met die frekwensie toegepas op die kapasitor vir laer frekwensie sein kapasitor bied 'n hoër weerstand, en hoër frekwensie sein kapasitor bied lae weerstand. Die kapasitor probeer altyd om die kapasitansie van die kapasitor te handhaaf, so die kapasitor sal probeer om klein stroomvloei in die stroombaan te weerstaan ​​wat kapasitorimpedansie skep.

Filter kapasitor vervanging

Die filter-kapasitor kan vervang word deur aktiewe kapasitor, induktor filter kring, VOO stroombane, ens.

Filter kapasitor tipes

Die filter-kapasitor kan as volgende as basiese tipes geklassifiseer word:

 • Laagdeurlaat kapasitor-filter
 • Hoë deurlaat kapasitor-filter
 • Banddoorlaat kapasitor-filter
 • Bandstop / Band Verwerp kapasitor-filter

Filter kapasitor formule

Soos ons geleer het, is daar 'n verwantskap tussen die kapasitor se kapasitiewe reaktansie (Xc) met die kapasitor se insetseinfrekwensie en kapasitansie.

Xc=1/ (2πfC)

Dus, die kapasitiewe reaktansie (Xc) van die filterkapasitor is omgekeerd eweredig aan die frekwensie (f) van die sein. 

Filter kapasitor kring

filter kapasitor
Fig. 'n Basiese filter-kapasitorkring.

Filter kapasitor toepassings

Die filter-kapasitor word gebruik in verskeie toepassings soos:

 • Blokkeer die GS- of AC-komponent van die sein.
 • Omseil DC of AC deel van die sein.
 • Hoëspanning filter toepassings.
 • Om die frekwensieband te beperk.
 • Om ongewenste geraas uit die stroombaan te verwyder.
 • Om steuring in stroombane te verwyder.
 • Dit word gebruik om radiogeraas te verwyder.

Filter kapasitorkring om DC te blokkeer en AC deur te gee

Wanneer 'n kapasitor aan 'n reeks gekoppel word met die GS-bron in 'n heeltemal ontlaaide toestand, sal die stroom vloei totdat die kapasitor ten volle gelaai is. Op daardie stadium is die kapasitorspanning gelyk aan die toegepaste spanning, en op daardie stadium is die kapasitor versadig nou kan geen stroom daardeur vloei nie, dus sal die kapasitor as 'n oop stroombaan optree. Soos ons weet, is DC gewoonlik e 'n konstante waarde, dit wil sê dit het 0Hz frekwensie. Aangesien die kapasitor hoë weerstand teen lae frekwensie bied, wanneer die kapasitor in serie met die GS-bron gekoppel is, sal dit al die GS-komponente van die sein blokkeer en AC daardeur laat gaan.

DC filter kapasitor berekening

Soos ons weet, is die GS-sein gewoonlik 'n konstante waarde, dws dit het 0 Hz frekwensie.

nou Xc=1/ (2πcf) as f=0

Xc=

So vir die GS-invoer verskaf die kapasitor oneindige weerstand, dus I = V/Xc

 Wat die waarde van Xc= , die waarde van I=0.

Filter kapasitor in gelykrigter

Die uitset van die gelykrigter is pulserend van aard wat dit geskik maak vir GS-toevoer in die elektroniese stroombaan, dus is die kapasitor oor die las gekoppel. Die filter-kapasitor help om die pulserende gedrag van die gelykrigter-uitset te verminder.

  In 'n halfgelykrigterkring is een ideale diode in die spanningsbron 'n WS-bron met 'n sinusvormige sein in die positiewe helfte van die sein. Die diode is in voorwaartse voorspanning, so die diode is vorentoe gespan, en die kapasitor is gelaai. In die negatiewe helfte van die sein is die diode in omgekeerde voorspanning, dus vloei geen stroom deur die diode nie, en die gelaaide kapasitor sal deur die lasweerstand ontlaai, dis hoe die filterkapasitor die pulserende aard van die uitset van die gelykrigter verminder.

Om te verhoed dat die uitsetspanning te veel verminder tydens kapasitorontlading, kies 'n kapasitor met 'n waarde sodat tydkonstante baie hoër is as die ontladingsinterval. Die filter-kapasitor is in parallel met die las gekoppel, so hierdie filterkring staan ​​ook bekend as a shunt kapasitor-filter. 'n Kapasitor is van die groter waarde gekoppel oor die lasimpedansie.

Filterkapasitor vir bruggelykrigter

'n Bruggelykrigter skakel AC na DC om deur vier diodes dieselfde as die halfbruggelykrigter te gebruik. Die uitset is pulserend van aard, so 'n kapasitor word oor die las gekoppel om 'n meer suiwer GS-vorm te maak. Die werking is dieselfde as die halfgelykrigter-filterkring. Die hoofvoordeel van 'n volgolf-bruggelykrigter is dat sy uitset minder pulserende gedrag is as dié van die halfgolf-gelykrigter, dus kan die kapasitorgrootte in die brugfilterkring kleiner wees as dié van die halfgolf-filterkapasitor.

Filterkapasitorwaardeberekening

Hoe om die filterkapasitorwaarde in kragtoevoer te bereken?

Die verband tussen die kapasitansie van kapasitor (C) met verandering (Q) en spanning (V) oor die kapasitor word gedefinieer as C=QV

Die verband tussen die lading en die stroom is V= IT

Soos ons weet is tyd omgekeerd eweredig aan die tyd T=1/f

Vir die bogenoemde vergelykings kry ons C=I/(FV)

Laagdeurlaatfilterkapasitor

Laagdeurlaatfilter laat slegs die frekwensiesein deur, wat laer is as dié van die filter se afsnyfrekwensie. Vir hierdie laagdeurlaatfilter is die verhouding tussen kapasitorweerstand en die afsnyfrekwensie

fc = 1/(2πRC)

Die weerstand in die stroombaan is onafhanklik van die variasie van die toegepaste frekwensie, maar die kapasitor is sensitief vir die veranderinge in die insetseinfrekwensie.

Fig. Diagram van eerste orde laag slaag filter-kapasitor kring.

Wanneer die insetseinfrekwensie laag is, is die kapasitor se impedansie hoër as die impedansie van die weerstand teen die insetspanning val oor die kapasitor. Tog, wanneer die insetseinfrekwensie hoog is, dan is die kapasitor se impedansie laer as dié van die weerstand doen meer spanningsval oor die weerstand. Lae frekwensie word deurgegee, en hoë frekwensie word geblokkeer.

 In 'n laagdeurlaatfilter staan ​​die frekwensies onder die afsnyfrekwensie bekend as deurlaatband, en die frekwensie bo die afsnyfrekwensie staan ​​bekend as stopband.

Laagdeurlaatfilters word gebruik vir

 • Om elektriese geraas te verminder
 • Om die bandwydte van die sein te beperk
 • Om inmenging te verminder

Die wins van die laagdeurlaatfilter in grootte kan bereken word deur

Wins van filter = 20log (Vout/Vin)

Vout-> uitsetspanning van die filter

Vin-> insetspanning van die filter

Laagdeurlaatfilterkapasitortipe

Dit kan van twee tipes wees:

 • Eerste orde filter-kapasitor
 • Tweede orde filter-kapasitor

Die laagdeurlaatfilterkring hierbo het slegs een reaktiewe komponent kapasitor, genoem een ​​poll filter of eerste-orde filter.

In die tweede-orde van die laagdeurlaatfilter, moet dit die reaktiewe element wat kapasitor in sy stroombaan is ontwerp is nuttig wanneer die sein nie 'n wyeband reeks tussen gewenste en ongewenste frekwensie komponente verskaf.

Fig. Diagram van tweede orde laagdeurlaatfilter.

Omleiding filter kapasitor

Hier is die een kant van die kapasitor aan die kragtoevoer gekoppel, en die ander is direk aan die grond gekoppel. Hierdie kapasitor help om die effek van spanningspyle of enige AC-komponent van die kragtoevoer te verminder; dit kort die AC-sein na die grond en verminder AC-geraas om 'n baie duidelike DC-sein te produseer.

Fig Diagram van Bypass filter Kapasitor.

Die kapasitor in hierdie stroombaan moet ten minste een-tiende van weerstand hê as dié van die resister Re. Soos ons weet, kies elektriese stroom die pad met 'n lae weerstand om te volg as dit verskeie paaie het om van te kies is; die kapasitor bied groot weerstand teen lae frekwensie, so slegs die AC-komponent van die sein gaan daardeur. Die GS-komponent van die insetsein sal deur die resistor gaan Re.

Hoëfrekwensie filterkapasitor

'n Hoëdeurlaatfilter is 'n filter wat lae frekwensie blokkeer en hier deur die hoërfrekwensie sein laat gaan. Die frekwensie laer as die afsnyfrekwensie word geblokkeer, en die frekwensie hoër as die afsnyfrekwensie wat toegelaat word om deur hierdie filter te gaan, word ook 'n lae snyfilter genoem. 'n Kapasitor is in serie met die insettoevoer gekoppel; die weerstand is in parallel gekoppel.

Fig. Eerste orde hoë deurlaat kapasitor-filter kring.

 Soos ons weet, wanneer die frekwensie van die insetsein laag is, is die kapasitor se impedansie hoër aangesien die kapasitor in serie is met die kragtoevoer waardeur slegs 'n hoëfrekwensiesein dit kan deurlaat.

Die bogenoemde stroombaan is 'n eerste-orde hoë deurlaat kapasitor filter aangesien daar net een reaktiewe element in daardie stroombaan is.

Die tweede-orde hoë deurlaat kapasitor-filter en die eerste-orde hoogdeurlaatkapasitorfilter word saamgekaskade om 'n tweede-orde hoogdeurlaatkapasitorfilter te vorm.

Fig. Diagram van Tweede-orde hoë deurlaat kapasitor-filter.

3 terminale filter kapasitor

Drie terminale kapasitor-filters bestaan ​​uit 'n drie-terminale kapasitor, wat beskik oor 'n meer weglaatbare impedansie as twee terminale kapasitors. Wat dit moontlik maak om die impedansie in die hoër frekwensieband te verminder met 'n minder aantal reaktiewe element, dit het 'n groot geraasonderdrukkingseffek, dit word gebruik in kraglyne van stroombaan, slimfone, LED TV, ens.

Harmoniese filter kapasitor

Die harmoniese filter kan ontwerp word van serie- of parallelle reaktiewe elemente om die harmoniese strome te blokkeer of te shunt. Hulle kan in verskeie vorms en groottes beskikbaar wees. Tog, wanneer hierdie kapasitor in parallel met die kragtoevoer gekoppel is, help dit om harmoniese stroom en spanning in die stroombaan te verminder.

Die kapasitor wat in die harmoniese filter benodig word, moet die gegewe grootte van verskeie ordes van harmoniese stroom aanvaar. 'n Harmoniese stroom kan 'n nie-sinusgolf wees aangesien die kapasitor baie sensitief is vir die hoë spanningwaarde. Die kapasitor word in die harmoniese filter in spesifieke reekse gebruik, afhangende van die kapasitor wat gebruik word. 'n Harmoniese filter word gevorm deur 'n kapasitorbank, hoofsaaklik 'n groep kapasitors van dieselfde gradering. Hierdie filter skakel die harmoniese stroom om in hitte om die las daarteen te beskerm.

Deurvoerfilterkapasitor

Die deurvoerfilterkapasitor is 'n drie-terminale kapasitor waarvan die grondimpedansie 'n klein en lae effek op die loodimpedansie is. Dit is spesiaal ontwerp vir meer doeltreffende werkverrigting in die filterkring.

 Die gewone kapasitor is nie baie goed vir filtertoepassing nie, aangesien hulle 'n hoë impedansie het wat ongewens is en die doeltreffendheid van die filterkring kan beïnvloed deurvoer filter kapasitor het 'n klein waarde van shunt kapasitansie. Hierdie kapasitor word in AC- en DC-toevoerlyne gebruik om skadelike interferensie te verminder.

Die deurvoerfilterkapasitor het 'n filtereffek naby dié van 'n ideale kapasitor. Die kapasitor is aanvanklik ontwerp vir GS-kraglyne in die RF-stelsel, wat RF-energie blokkeer en GS-seine daardeur laat gaan.

Lynfilterkapasitor

Die lynfilterkapasitor is 'n kapasitor wat gebruik word om elektriese geraas wat deur die kragtoevoer gegenereer word, te onderdruk.

 Die kragtoevoer kan verskeie versteurings hê wat verbygaande oplewings en fluktuasies in sy toevoerspanning insluit. Om die effek van sulke geraas te verminder, gebruik lynfilterkapasitors lynfilterkapasitors wat fluktuasies of oorgange vir 'n langer tydperk kan verduur sonder om daarin te val.

Lyn filter kapasitor word gebruik om

 • hou potensieel skadelike lynoorgange
 • Om lynversteuring wat deur die bron geproduseer word, te verminder
 • Om die stroombaan gegenereerde geraas te verminder

 Daar is twee topologieë wat in die lynfilter gebruik word: een is 'n X kapasitor, en die ander is 'n Y kapasitor.

 In X Kapasitor, hier is kapasitor oor die lyntoevoer gekoppel. X kapasitor word gebruik waar sellulêr nie tot 'n elektriese skok kon lei nie. Dit het die elektriese geraas van die kragtoevoer uitgeskakel en dit in hoëfrekwensietoepassings gebruik. Die kapasitansie van X kapasitor kan wissel van 1microF tot 10MicroF.

Fig. Diagram van X kapasitor gekoppel aan die kragtoevoer.

Y kapasitor,  in hierdie topologie word kapasitors verbind tussen die lynspanningstoevoer en die onderstel van die toestellelys van kolleges wat gebruik word vir 'n toepassing wat tot elektriese skok kan lei. Die omvang van hierdie kapasitor kan van 0.001 mikro F tot 1 mikro F wees.

Fig. Diagram van Y filter Kapasitor.

Filterkapasitor in 'n kragtoevoerkring

Fig. Diagram van X kapasitor gekoppel aan die kragtoevoer.

Alternator filter kapasitor

Alternator-statorwikkelings genereer die huidige 3-fase WS. Daar is nie veel rimpelspanning om radiogeraas te produseer nie. 'n Diode skakel die WS om na GS, en as enige alternatordiode misluk, sal die rimpelspanning toeneem, of geraas kan veroorsaak word deur diegene wat elektriese verbindings het. Tog kan 'n filter-kapasitor gebruik word om die geraas in die stroombaan te minimaliseer. Die filter-kapasitor kan óf die ongewenste WS-spanning blokkeer óf die ongewenste AC-spanning terug na die bron omseil.

Elektrolitiese filterkapasitor

An elektrolitiese kapasitor is 'n kapasitor waarvan die positiewe plaat van metaal gemaak is en bedek is met 'n isolerende oksiedlaag oor die metaal. Hierdie kapasitor gebruik 'n elektroliet om 'n massiewe kapasitansie te hê as ander kapasitors. Die kapasitor word gebruik in 'n filterkring wat WS-krag GS-spanning elektrolitiese kapasitorfilter kombineer om 60 Hz tot 120 Hz WS-rimpeling in GS-kragtoevoer uit te skakel.

EMI-filterkapasitor

Kapasitors wat gebruik word om elektromagnetiese interferensie in AC- en DC-kraglyne te filter, staan ​​bekend as EMI-filterkapasitors. Hierdie kapasitor kan misluk as gevolg van oorspanning en oorgange. Daar is twee verskillende tipes topologie wat gebruik word in filter kapasitor X, en Y. X kapasitor topologie word gebruik vir differensiële modus EMI filtering. Daarteenoor word Y-kapasitortopologie in standaardmodus EMI-filtrering gebruik.

Teoreties ontwerp verskeie kapasitortegnologieë X- of Y-kapasitors, maar die mees kommersieel beskikbaar is filmkapasitors of keramiekkapasitors.

Filterkapasitorontwerp

Filterkapasitors kan volgens vereiste op verskillende maniere ontwerp word.

 Wanneer 'n laagdeurlaatfilter geskep word, word die kapasitor dan oor die las gekoppel. Wanneer 'n hoëdeurlaatfilter ontwerp is, is die filterkapasitor in serie met 'n kragtoevoer. Die kapasitor-filter word as 'n omleidingfilter gebruik wanneer die kapasitor tussen die grond en kragtoevoer gekoppel is. Verskillende filterkapasitors kan ontwerp word op grond van die verskillende reekse van bedrywighede, koste, besluite, bedryfstemperature en -groottes.

Filter kapasitor versterker

Die filterkapasitor het 'n groot nadeel: die amplitude van die uitsetsein is laer as dié van die insetsein as gevolg van 'n verswakking van die sein. Dit beteken die algehele wins van die filter-kapasitor is minder as een, so daar kan 'n behoefte wees om die uitsetsein te versterk.

 Verskillende versterkers kan gebruik word om die verswakte sein te herstel of te beheer, soos OpAmp, transistors of FET's. Nadat die kapasitor-filterversterker krag van 'n eksterne bron kan trek om die uitsetsein deur die kapasitor-filter te versterk of te versterk, kan die uitsetsein van die kapasitor-filter verander of hervorm word soos vereis deur die versterkerkring.

Filter kapasitor seleksie

Hoe om filterkapasitorwaarde te kies?

Kies die kapasitor-filter gebaseer op:

 • Kos
 • Presisie
 • Omvang van die werking
 • Stabiliteit
 • Lekstroom
 • grootte
 • Werktemperatuur

Hoëspanning filter kapasitor

Hoëspanning kapasitor passiewe stroombaan komponent wat lading en energie kan stoor vir gebruik in hoogspanning toepassing, gewone kapasitor kan nie in hoëspanningstoepassings gebruik word nie, so 'n hoëspanningskondensator wat in toepassings met 'n hoër spanningreeks gebruik word, soos hoëspanningkraglynfiltrering, hoëspanning WS- of GS-filtrering, hoëspanning WS- of GS-omleiding, ens. Hierdie kapasitors is ontwerp waar die twee metaalplate van die kapasitor tussenin deur diëlektriese metaal geskei word vir doeltreffende werking in hoëspanningtoepassing.

Hoe om filterkapasitor te toets

Daar is twee maniere om die filter-kapasitor na te gaan:

 1. Voordat u die kapasitor nagaan, maak seker dat die kapasitor heeltemal ontlaai is. As dit nie heeltemal ontslaan is nie, dan ontlaai die kapasitor deur dit deur 'n las te verbind. As jy 'n multimeter gebruik, stel dan die meter om hoë ohm-reeks te lees. Koppel die positiewe en negatiewe kant van die kapasitor korrek met die multimeter. Die meter moet vanaf 0 begin en dan na oneindig beweeg, wat wys die kapasitor is in werkende toestand; as die meter op 0 bly, dan laai die kapasitor nie deur die meter nie, wat wys dat dit nie behoorlik werk nie.
 2. Nog 'n manier om die filter kapasitor te toets, laai die kapasitor met die GS-spanningstoevoer en neem dan die spanning oor die anode en katode van die kapasitor waar. In hierdie toets is die kapasitor se polariteit noodsaaklik net voordat die spanning toegepas word. Gaan die kapasitor na na laai, ontkoppel die spanningsbron van die kapasitor en gebruik 'n multimeter om die spanning op die kapasitor waar te neem. By nagaan moet die gelaaide kapasitor die spanning aangewend hou. Die spanning sal vinnig tot nul daal wanneer die multimeter gekoppel word, want die kapasitor sal deur die multimeter ontlaai. As die kapasitor geen waarde naby die toegepaste spanning hou nie, werk die kapasitor nie korrek nie.

SMD filter kapasitor

SMD staan ​​vir oppervlak gemonteerde toestel wat beteken dat SMD kapasitor deesdae die oppervlak-gemonteerde kapasitor is SMD kapasitor word wyd gebruik as 'n filter omdat hulle kleiner in grootte is en maklik op die stroombaan geplaas kan word. Oppervlak gemonteerde tegnologie laat vinniger en betroubare konstruksie van elektroniese element toe., so dit is kapasitor is geredelik beskikbaar en het goedkoper en hoër werkverrigting.

FAQ

Wat doen 'n filter kapasitor?

Filterkapasitors kan vir verskillende doeleindes met verskillende rangskikkings in die stroombaan gebruik word.

Die filter-kapasitor kan gebruik word om die GS-komponent van die insetsein te beperk. Dit kan ook die AC-komponent van die insetsein verwerp of omseil. Filterkapasitors kan die sein se bandwydte beperk of 'n spesifieke frekwensiereeks van die sein verwyder. Dit kan ook gebruik word om ongewenste komponente of geraas uit die stroombaan te verwyder.

Hoe om filterkapasitors te kies?

Kies die kapasitor-filter gebaseer op:

 • Kos
 • Presisie
 • Omvang van die werking
 • Stabiliteit
 • Lekstroom
 • grootte
 • Werktemperatuur

Wat is die effek van 'n kapasitor as 'n filter?

Die kapasitor word as 'n filter gebruik. Dit kan AC- of DC-komponente uit die sein filter of 'n spesifieke frekwensiereeks uitskakel.

Kapasitor bied hoë weerstand teenoor die lae-frekwensie insette sein. Daarteenoor bied dit lae weerstand teen die hoëfrekwensiesein, so wanneer die kapasitor in serie met die kragsein gekoppel is, kan slegs die AC-komponent daardeur beweeg. Slegs die DC-komponent kan gaan deur die las wanneer die kapasitor is gekoppel parallel met die las.

Wat is die voordele en nadele van kapasitorfilter?

Daar is verskeie voordele en nadele van kapasitorfilters.

Die voordele van kapasitor-filters is goedkoper, kleiner in grootte, geredelik beskikbaar. Die nadele van die filter-kapasitor is dat dit sensitief is vir temperatuurverandering, sy kapasitansie verminder met tyd.

Wat gebeur wanneer filter kapasitor waarde groter is?

Hoe groter die filter-kapasitorwaarde, hoe groter die grootte van die kapasitor ook daarmee saam.

Met 'n groter filterkapasitor sal die spanning minimaal wees. Die tydkonstante sal groot wees. Die heffing sal vir 'n langer tydperk in stand gehou word, maar dit sal 'n groot hoeveelheid stroom trek en 'n lang tyd neem om die heffing te voltooi en duur te wees.

Watter een is die beste óf kapasitorfilter of induktorfilter?

Die filter kan ontwerp word met óf 'n kapasitor óf induktor of deur beide te gebruik.

Kapasitor-filters is goedkoper as induktor-passers. Die grootte van die filter-kapasitor is altyd kleiner as die grootte van die induktorfilter. Die kapasitor-filter is beter teen 'n gladmaakspanning, terwyl die induktorfilter beter is om stroom glad te maak.

Watter tipe kapasitor word in 'n laagdeurlaatfilter gebruik?

In 'n laagdeurlaatfilter is die kapasitor oor die las gekoppel.

Die tipe kapasitor wat in 'n laagdeurlaatfilter gebruik word, hang af van die bedryfsreeks, temperatuur, sensitiwiteit, stabiliteit, koste, grootte, ens. Die kapasitor, wat aan die vereistes voldoen, kan gebruik word.

Wat is die verskil tussen 'n spoor- en 'n filterkapasitor in 'n stroombaan?

'n Spoorkapasitor word in kragspoor gebruik, en die filterkapasitor word vir verskillende doeleindes gebruik.

’n Spoorkapasitor word gebruik om die geraas of rimpeling in die spoorkraglyn uit te filter. Hierdie kapasitor word hoofsaaklik gebruik om die spanning in sy nominale waarde te handhaaf en om dit te stabiliseer. Waar word die filterkapasitor vir verskillende doeleindes gebruik, soos om die WS-komponent van die sein uit te skakel, GS-komponentsein te blokkeer, as bypassfilter, EMI-filter, die bandwydte van die sein te beperk, 'n spesifieke reeks van die sein uit te skakel, ens.

Hoekom gebruik ons ​​kapasitors as filters in gelykstelling wanneer kapasitors gebruik word om GS te blokkeer en AC toe te laat?

Wanneer ons 'n filter-kapasitor in die gelykrigkring gebruik, verminder dit net die WS-komponent van die sein.

In die gelykrigter kring, is die filter-kapasitor in parallel gekoppel aan die lastoestelle-kring. Die GS-komponent van die insetsein kan deur die las gaan, en die WS-komponent van die insetsein sal deur die filterkapasitor gaan. Die kapasitor toon lae weerstand teenoor die hoëfrekwensiesein.

Wat is die effek van filterkapasitansiegroottes op die rimpelspanning in GS-kragbronne?

Wanneer die filter-kapasitor in serie met die GS-kragbron gekoppel is, verminder dit die kragtoevoer se AC-komponent.

 'n Filterkapasitor word in stroombane gebruik om die rimpelspanning van die kragtoevoer te minimaliseer.

Die rimpelspanning uitset van die filter kan bereken word deur 

Vr=Vp/(2fCR)

Waar Vr =rimpelspanning

Vp = piekspanning

f= frekwensie van die sein (toevoer)

C= Kapasitansie van die Kapasitator

R= die waarde van die weerstand

Scroll na bo