Wat is droë wrywing en tipes droë wrywing: interessante ontleding


Wrywing is vertraagde krag wat op 'n voorwerp toegepas word om die beweging van die voorwerp wat in kontak is met 'n ander voorwerp te beperk.

Die wrywing word in twee tipes geklassifiseer op grond van hul eienskappe, gedrag en toestand van die saak as "droë wrywing en vloeistofwrywing". Hierdie artikel is gefokus op die studie van wat droë wrywing en tipes droë wrywing is.

Wat is droë wrywing?

Om bogenoemde vraag te beantwoord, oorweeg 'n voorbeeld van die druk van 'n voorwerp wat in kontak met 'n ander beweeg. Wanneer 'n voorwerp oor 'n oppervlak gedruk word, werk die beweging van die voorwerp en die toegepaste krag in dieselfde rigting, maar die voorwerp beweeg nooit so vinnig dat dit te veel krag verg om te beweeg nie. Die beweging word vertraag deur krag word wrywing genoem.

Die droë wrywing word gedefinieer as "Die krag van weerstande wat tussen die twee soliede oppervlaktes in kontak met mekaar aangebied word, vertraag die relatiewe tangensiële beweging in die teenoorgestelde rigting."

Wat is droë wrywing
Droë wrywing

Interessante feite

 • Gewoonlik word droë wrywing as sinoniem vir "Wrywing".
 • Die droë wrywing wat tussen die soliede oppervlaktes ontwikkel, stem ooreen met die normale krag wat op die oppervlaktes inwerk.
 • Die grootte van die area wat tussen die twee oppervlaktes in kontak ingesluit is, behels nie droë wrywing nie.
 • Die aard van die materiaal wat ervaar moet word die wrywingskrag kan die droë wrywing beïnvloed.
 • Droë wrywing hang af van die aard van die kontakmateriaal. Dit word gemeet deur 'n eenheidlose hoeveelheid genoem "Wrywingskoëffisiënt."
 • Grofheid van die oppervlaktes beïnvloed nie die droë wrywing in die geval van sommige uitsonderlike materiale nie.
 • Die area tussen die twee kontakvlakke is die individuele hoeveelheid, wat nie die droë wrywing beïnvloed nie.
 • Die snelheid waarteen die voorwerp beweeg, beïnvloed nie die droë wrywing slegs wanneer die snelheid laag is nie.
 • Die hoek tussen totale resulterende wrywing wat tussen die twee oppervlaktes inwerk en die normaalkrag wat op die oppervlaktes uitgeoefen word, word die wrywingshoek genoem.
 • Die toegepaste krag en die wrywingskrag is gelyk solank die voorwerp in rus is.

Tipes Droë Wrywing

Droë wrywing is van toepassing op nie-smeermiddels. Dit word hoofsaaklik in twee tipes geklassifiseer op grond van hul eienskappe. Hulle is;

Hierdie twee tipes droë wrywing vertoon duidelike gedrag, eienskappe wat ons in hierdie afdeling gaan bestudeer.

Statiese wrywing

'n Neiging van 'n voorwerp om dit in rus te hou, word statiese wrywing genoem.

Wanneer jy 'n tafel of 'n inkopiemandjie probeer stoot, oefen jy meer krag op die tafel uit vir die eerste stoot. Dink jy ooit hoekom die eerste druk altyd so moeiliker is?

Ja, want statiese wrywing werk op die wa of tafel. Dit verhinder die beweging van die tafel of kaart wat in rus is wanneer jy vir die eerste keer probeer druk. Intussen het die tafel probeer om hierdie wrywing te oorkom na die eerste druk. So jy voel min gemak om te druk na die eerste druk.

Dus word die statiese wrywing gedefinieer as "die wrywing wat op die stilstaande liggaam uitgeoefen word sonder om die beweging van 'n ander liggaam wat in kontak is te aktiveer."

Vrye liggaamsdiagram van statiese wrywing

Die uitdrukking vir die statiese wrywing word gegee deur die ongelykheidsvergelyking te gebruik.

Fs ≤ µs N

Waar Fs is die krag van statiese wrywing

             µs is die statiese wrywingskoëffisiënt

             N is die normaalkrag wat tussen die twee oppervlaktes inwerk.

Feite van statiese wrywing

 • Die area wat tussen die twee kontakoppervlakke beset word, beïnvloed die statiese wrywing.
 • Die toename in die normaalkrag wat op die oppervlaktes inwerk, maak dat die maksimum eksterne krag wat op die stilstaande oppervlaktes toegepas word ook toeneem. Dit beteken dat normale krag en toegepaste krag eweredig is.

Beperk statiese wrywing

Die maksimum statiese wrywing wat op die liggaam uitgeoefen word, wat op die punt staan ​​om oor die oppervlak van 'n ander liggaam te beweeg, word die beperkende statiese wrywing genoem.

Wanneer ons meer krag op die stilstaande liggaam uitoefen, oorkom dit van die beperkende wrywing en begin dit beweeg. Aangesien die liggaam nie meer in die stilstaande toestand is nie, lei dit tot 'n ander tipe wrywing wat Kinetiese wrywing genoem word.

Kinetiese wrywing

Die kinetiese wrywing word ook genoem "dinamiese wrywing." Dit is die krag wat tussen bewegende liggaam inwerk.

Wanneer jy 'n bal rol, het jy hierdie wrywing ervaar. Wanneer die bal op die oppervlak gerol word, word sy beweging vertraag deur een of ander krag wat op die bal uitgeoefen word, en beweging word teruggehou. Dit is as gevolg van die kinetiese wrywing.

Tipes Droë Wrywing
Beeldkrediete: Beeld deur Schäferle van Pixabay

Dus, kinetiese wrywing kan gedefinieer word as "Die wrywingskrag wat tussen die oppervlaktes inwerk wat in relatiewe beweging met mekaar is, ervaar die weerstand in die teenoorgestelde rigting."

Die kinetiese wrywing wat op die voorwerp inwerk word deur die formule gegee

Fk = µkFN

Waar; µk is die kinetiese wrywingskoëffisiënt.

En FN is die normaalkrag.

Wanneer die oppervlak in die horisontale rigting is, is daar geen vertikale komponent van krag nie. Dan is die normaalkrag FN = mg.

Fk =mgµk

Die kinetiese wrywing word in twee tipes onderverdeel

Gly- en rolwrywings

Glywrywing

Dit is die wrywing wat ontstaan ​​wanneer 'n liggaam oor die ander liggaam gly sodat die relatiewe beweging van die liggaam weerstaan ​​word.

Dit word gegee deur die formule,

Fs = µs FN

Waar; µs is die koëffisiënt van glywrywing.

FN is die normaalkrag wat op die voorwerp inwerk.

Daar word waargeneem dat die formule vir gly en statiese wrywing amper dieselfde is, maar die waarde van gly wrywing is altyd minder as die statiese wrywing.

Rollende wrywing

Dit is wrywing wanneer die liggaam op die oppervlak van 'n ander liggaam gerol word. Die relatiewe beweging van die liggaam is vertraag.

Dit word gegee deur die formule

Fr = Crr FN

Waar; Crr is die koëffisiënt van rolwrywing

FN is die normale krag wat op die liggaam inwerk.

Moet weet feite

 • Die vryf van twee voorwerpe is kinetiese wrywing. Wanneer die twee voorwerpe gevryf word, word hitte geproduseer. Dit is omdat kinetiese wrywing word transformeer as termiese energie.
 • Smering voorkom kinetiese wrywing, wat betrokke is by die slytasie van die masjienonderdele.

Feite van kinetiese wrywing

 • Die kinetiese wrywing en die normale reaksie tussen die oppervlaktes is eweredig aan mekaar.
 • Kinetiese wrywing hang af van die grofheid van die kontakoppervlakke.
 • Die vorm, grootte en area van die kontakoppervlakke beïnvloed nie die kinetiese wrywing nie.
 • Die snelheid waarteen die oppervlaktes in kontak beweeg, beïnvloed nie die kinetiese wrywing nie. Die snelheid van die oppervlak en voorwerp is amper gelyk, daar is nie veel variasie tussen hulle nie.

Die variasie van droë wrywing met die toegepaste krag word onder die grafiek voorgestel, wat die waarde van statiese en kinetiese wrywing gee.

Grafiese voorstelling van statiese en kinetiese wrywing

Wrywingskoëffisiënt

Die wrywingskoëffisiënt gee die verband tussen die twee voorwerpe in kontak en die reaksies wat tussen daardie voorwerpe inwerk.

Dit word gedefinieer as "die verhouding van die twee materiale wat die een oor die ander beweeg en die krag wat vashou om in kontak met mekaar te wees."

Die Griekse alfabet "µ" is die simbool om die wrywingskoëffisiënt voor te stel. Verskillende materiale vertoon verskillende wrywingskoëffisiënt. Dit wissel van nul tot groter as 1. Gewoonlik is statiese wrywingskoëffisiënt groter in vergelyking met die kinetiese wrywing.

Keerthi Murthi

Ek is Keerthi K Murthy, ek het nagraadse studie in Fisika voltooi, met die spesialisasie in die veld van vastestoffisika. Ek beskou fisika nog altyd as 'n fundamentele vak wat aan ons daaglikse lewe gekoppel is. As 'n wetenskapstudent geniet ek dit om nuwe dinge in fisika te verken. As skrywer is my doel om die lesers op die vereenvoudigde wyse deur my artikels te bereik. Bereik my – keerthikmurthy24@gmail.com

Onlangse plasings