Wat is droë adiabaties: gedetailleerde insig en feite


Hierdie artikel bespreek wat droë adiabatiese tempo is. Verval verwys na 'n afname in hoeveelheid. Enigiets wat verval neem af in hoeveelheid of getal. Dit verteenwoordig negatiewe helling in hoeveelheid teenoor tyd grafiek.

Vervaltempo in adiabatiese proses verwys na afname in temperatuur in die aarde se atmosfeer met hoogte bo seespieël. Hier is die temperatuur die dalende hoeveelheid. Die tempo waarteen dit afneem, word die vervalkoers genoem.

Wat is droë adiabatiese tempo?

Adiabatiese proses beteken 'n proses waarin daar geen hitte-oordrag oor die wande van sisteem en omgewing plaasvind nie. Hitte kan nie die wande van die adiabatiese stelsel ontsnap nie en kan nie deur die wande van die adiabatiese stelsel ingaan nie.

Droog verteenwoordig die afwesigheid van water of voginhoud in die atmosfeer. Die tempo van afname in temperatuur met hoogte bo seespieël wanneer die lug binne die stelsel droog is, word droë adiabatiese tempo genoem.

Hoe om droë adiabatiese vervalsyfer te bereken?

Om droë adiabatiese vervaltempo te bereken, moet 'n mens die gravitasietrek en die spesifieke hitte by konstante druk van die plaaslike lug ken.

Droë adiabatiese tempo kan bereken word as-

waar,

Die Griekse simbool Gamma verwys na vervaltempo in SI-eenhede wat temperatuur is, T gedeel deur hoogte, Z (in m).

g verteenwoordig gravitasietrek en Cp verteenwoordig spesifieke hitte by konstante druk.

Droog adiabatiese vervalkoers formule

Soos hierbo bespreek, vereis die formule vir die berekening van droë adiabatiese vervaltempo plaaslike spesifieke hitte en gravitasie trek.

Die formule van droë adiabatiese vervaltempo kan gegee word as-

waar,

Die Griekse simbool Gamma verwys na vervaltempo in SI-eenhede wat temperatuur is, T gedeel deur hoogte, Z (in m).

g verteenwoordig gravitasietrek en Cp verteenwoordig spesifieke hitte by konstante druk.

Is droë adiabatiese tempo konstant?

Die droë adiabatiese tempo kan as konstant beskou word omdat geen hitte nie word van die bewegende pakkie lug oorgedra.

Selfs in die formule van droë adiabatiese tempo, kan ons sien dat swaartekrag, g en spesifieke hitte, Cp konstant bly.

Wat is vogtige adiabatiese tempo?

Vog beteken enigiets wat waterinhoud het. Meer waterinhoud beteken meer vog.

Vogtige adiabatiese tempo beteken die tempo van afname van temperatuur met hoogte wanneer die lug in die stelsel waterinhoud in het.

Wat is die formule vir klam adiabatiese tempo?

Die vogtige adiabatiese tempo kan gegee word as-

waar,

Griekse letter Gamma verteenwoordig nat vervalsyfer

g is die aarde se gravitasieversnelling

Hv is hitte van verdamping

R in die teller verteenwoordig spesifieke hitte van droë lug

R in die noemer verteenwoordig spesifieke hitte van nat lug

Cpd is die spesifieke hitte van droë lug by konstante druk

T is temperatuur in K

Wat is die vervalkoers in die omgewing

Net soos droë adiabatiese vervaltempo en klam adiabatiese vervaltempo, omgewingsvervaltempo hou ook verband met tempo van afname in temperatuur.

Die tempo van afname van temperatuur met hoogte bo seevlak in 'n stilstaande omringende atmosfeer word omgewingsvervaltempo of ELR genoem.

Wat is 'n adiabatiese stelsel?

'n Stelsel is die driedimensionele ruimte wat onder waarneming geneem word. Die sisteem word deur mure of sisteemgrens van die omgewing onderskei.

'n Adiabatiese stelsel is 'n stelsel waarvan die grense nie hitte toelaat om daardeur te gaan nie. Dit beteken dat hitte nie die stelsel kan binnegaan of verlaat nie en konstant bly.

Wiskundig,

Del Q= 0

Waar, Del verteenwoordig verandering in hoeveelheid en,

Q verteenwoordig hitte binne die sisteem.

Wat is verskillende tipes termodinamiese stelsels?

Die tipe grense bepaal die kenmerkende kenmerke van die stelsel. Op grond van tipe grens van die stelsel, kan termdinamiese stelsels in die volgende tipes geklassifiseer word:

 • Oop stelsel– ’n Oop sisteem is een waarin beide massa- en hitte-oordrag kan plaasvind. Die grens van die sisteem is sodanig dat dit beide massa en hitte toelaat om die sisteem binne te gaan of uit te gaan. 'n Voorbeeld van oop sisteem is waterreservoir wat van bo af oop is.
 • Geslote stelsel– ’n Geslote sisteem is een waarin geen massa kan ingaan nie maar hitte-oordrag kan plaasvind. 'n Voorbeeld van hierdie stelsel is water wat in 'n plastiekbottel gevul is.
 • Geïsoleerde stelsel– In hierdie stelsel kan geen massa- of hitte-oordrag plaasvind nie. 'n Voorbeeld van hierdie stelsel is warm drank wat in termosfles gestoor word.
 • Adiabatiese stelsel- In hierdie stelsel kan massa deur die stelsel vloei, maar hitte-oordrag kan nie plaasvind nie. 'n Voorbeeld van hierdie stelsel is Nozzle. In spuitstuk kom warm gasse deur die inlaat en uitgang uit die uitlaat, die hitte-oordrag vind nie oor die wande van die spuitstuk plaas nie.

Wiskundige voorstelling van termodinamiese sisteme

Die wiskundige voorstellings van verskillende termodinamiese stelsels word hieronder gegee-

 • Oop stelsel- In oop stelsel kan beide massa- en hitte-oordrag plaasvind.

So,

en,

 • Geslote stelsel - Slegs in geslote stelsel hitte-oordrag vind plaas en geen massa-oordrag vind plaas nie.

So,

Hierdie prent het 'n leë alt-kenmerk; sy lêernaam is gif.latex

en,

 • Geïsoleerde stelsel- In geïsoleerde stelsel kan geen hitte-oordrag sowel as geen massa-oordrag plaasvind nie.

So,

en,

 • Adiabatiese stelsel- In adiabatiese stelsel vind slegs massa-oordrag plaas en geen hitte-oordrag vind plaas nie.

So,

en,

waar,

m is die massa en Q is die hitte-inhoud in die sisteem.

Tipes termodinamiese prosesse

Daar is verskillende tipes termodinamiese prosesse wat 'n werkende vloeistof kan ondergaan. Verskillende termodinamiese prosesse beteken verskillende eienskappe sal deur die werkvloeistof bereik word.

 • Isotermiese proses- In isotermiese proses bly die temperatuur van die sisteem konstant.

Wiskundig,

Waar, T die temperatuur is

 • Adiabatiese proses- In adiabatiese proses bly die hitte-inhoud van die sisteem konstant.

Wiskundig,

Waar, Q die hitte-inhoud is

 • Isobariese proses- In isobariese proses bly die druk konstant binne die sisteem.

Wiskundig,

Waar, P die druk in die stelsel is

 • Isokoriese proses- In isochoriese proses bly die volume konstant binne die sisteem.

Wiskundig,

V is die Volume

Werk gedoen in verskillende termodinamiese prosesse

Aangesien die werkvloeistof verskillende pad in verskillende termodinamiese sisteme neem, verander die hoeveelheid werk wat gedoen word ook van proses tot proses

Die werk wat deur verskillende termodinamiese prosesse gedoen word, word hieronder gegee-

W = nRTln(V2/V1)

waar,

R is die universele gaskonstante

V2 en V1 is volume na die isotermiese proses en voor die proses onderskeidelik

 • Werk gedoen in isobariese proses-
 • Werk gedoen in isochoriese proses-

W = nR(T2-T1)/γ-1

Die Griekse letter Gamma verteenwoordig spesifieke hitte-indeks

Wat is adiabatiese indeks?

Adiabatiese indeks is die verhouding van spesifieke hitte van gas by konstante druk tot spesifieke hitte van gas konstante volume.

Wiskundig kan dit gegee word as,

γ = Cp/Cv

Dit is 'n baie belangrike verhouding aangesien dit gebruik word om die hellings en werk wat in verskillende termodinamiese prosesse gedoen word, te vind.

Grafiese voorstelling van verskillende termodinamiese prosesse

Die algemene vergelyking van enige termodinamiese proses word hieronder gegee-

PVn = C

Verskillende termodinamiese prosesse kan in grafieke geteken word soos hieronder getoon-

wat is droë adiabaties
Beeld: Grafiese voorstellings van termodinamiese prosesse

Image krediete: toppr.com

Die hellings van hierdie prosesse is anders as gevolg van adiabatiese indeks, n.

Abhishek

Hi ....Ek is Abhishek Khambhata, het B. Tech in Meganiese Ingenieurswese gevolg. Deur vier jaar van my ingenieurswese het ek onbemande vliegtuie ontwerp en gevlieg. My sterkpunt is vloeimeganika en termiese ingenieurswese. My vierdejaarprojek was gebaseer op die prestasieverbetering van onbemande vliegtuie wat sonkragtegnologie gebruik. Ek wil graag met eendersdenkende mense kontak maak.

Onlangse plasings