Wat is konstant in snelheidstydgrafiek: gedetailleerde feite


In hierdie artikel sal ons leer wat konstant is in snelheidstydgrafiek met gedetailleerde feite.

As die hoeveelheid verskuiwing van die posisie van die voorwerp in 'n spesifieke tydsduur konsekwent is, sal die snelheid van daardie voorwerp oor die tydsduur volgehou word. As die snelheid aanhoudend is, is die versnelling konstant.

Wat is konstante snelheid op 'n grafiek?

As die verplasing van die voorwerp kongruent is en vir 'n sekere tydperk vas is, dan is die snelheid konsekwent en dus sal die versnelling nul wees.

As die posisie van die voorwerp wat in 'n bepaalde rigting versnel teen 'n vaste tempo verander vir al die tydintervalle, dan sal die helling van die posisie-tyd grafiek wat gelyk is aan die snelheid van die voorwerp konstant bly.

Beskou die volgende Verplasingstydgrafiek. Die helling van die grafiek gee die snelheid van die voorwerp aangesien die snelheid die verhouding van verplasing en die tydinterval is.

Wat is konstant in snelheid tyd grafiek
Verplasing v/s Tydgrafiek

Die snelheid tussen enige twee punte op die helling van 'n grafiek sal dieselfde gevind word tydens berekening. Daarom word gesê dat die voorwerp 'n konstante snelheid het.

Kom ons kyk hoe om die konstante snelheid op die grafiek te bereken.

Lees meer oor Hoe om versnelling in snelheidstydgrafiek te vind: probleme en voorbeelde.

Voorbeeld: Die verplasing van 'n voorwerp elke na twee sekondes is opgemerk soos in die onderstaande tabel gegee.

Tyd (sek.)Verplasing (meters)
24
48
612
816
1020
Tabel: Verplasing van die voorwerp in 'n gegewe tydinterval

Stip die grafiek vir die bogenoemde data, en bereken die snelheid van die voorwerp op verskillende tydintervalle.

Oplossing: Die verplasing v/s tydgrafiek vir die bogenoemde data word hieronder geplot.

Wat is konstant in snelheid tyd grafiek
Verplasing v/s Tydgrafiek

Die helling van 'n grafiek tussen punt (2,4) en (6,12) is

Helling1=V1=x2-x1/t2-t1

={12-4}/{6-2}=2m/s

Die helling van 'n grafiek tussen punte (4,8) en (8,16),

Helling2=V2=x2-x1/t2-t1

={16-8}/{8-4}=2m/s

Die helling van 'n grafiek tussen punte (6,12) en (10,20),

Helling3=V3 =x2-x1/t2-t1

={20-12}/{10-6}={8}/{4}=2m/s

Die helling van 'n grafiek tussen punte (4,8) en (10,20),

Helling4=V4=x2-x1/t2-t1

={20-8}/{10-4}={12}/{6}=2m/s

Ons kan sien dat,

V1=V2=V3=V4

Dit impliseer dat die helling van die grafiek op dieselfde hoogte is en dus word die snelheid van die voorwerp konstant gevind.

Snelheid-tyd grafiek

"Die snelheid word gedefinieer as die tempo van verandering in die posisie van die voorwerp met betrekking tot tyd."

Die afwisselende snelheid met 'n variasie van tyd lei tot 'n toename of afname in die versnelling van die voorwerp. Die helling van die snelheid-tyd grafiek, dit is y-koördinate gedeel deur die x-koördinate sal die versnelling van die voorwerp gee.

Die grafiek van snelheid v/s tyd is soos hieronder.

Wat is konstant in snelheid tyd grafiek
Snelheid-tyd grafiek

As die tempo van verplasing teen 'n vaste tempo toeneem, sal die snelheid dienooreenkomstig styg teen 'n blywende tempo, en dus sal die versnelling onveranderd bly.

As die snelheid konstant bly vir die hele tydsduur, sal die versnelling van die voorwerp nul wees. Dieselfde word in die onderstaande grafiek getoon.

Snelheid-tyd grafiek

Die verandering in die posisie van die voorwerp is konsekwent en vind plaas in dieselfde gegewe tydsinterval, dan sal ons die konstante snelheid hê en dus sal die versnelling nul wees.

Lees meer oor Nul gemiddelde snelheid: wat, hoe, wanneer, voorbeelde en probleme.

Gestel nou die voorwerp vertraag met tyd, dan sal ons negatiewe versnelling hê.

Snelheid-tyd grafiek

As die tempo van verandering in die snelheid van die vertraagde voorwerp dieselfde is, sal die versnelling negatief en konstant wees.

Aangesien die vertraagde voorwerp minder en minder afstand sal aflê met verloop van tyd, sal die snelheid van die voorwerp aanhou afneem. Die hellingsmaat sal negatief gevind word; dit impliseer dat die versnelling negatief is.

Wat is konstant veranderlik op die snelheid-tyd-grafiek?

As die verplasing aanhoudend is, is die snelheid konstant. As die tempo van verandering volgehou word, is die versnelling konstant.

Die verplasing in die posisie van die voorwerp is voortdurend wisselend en natuurlik wissel die tyd voortdurend en is dit onomkeerbaar.

As daar geen verplasing van die voorwerp is nie, is dit duidelik dat die snelheid van die voorwerp sal nul wees.

Lees meer oor 17+ Konstante Snelheid Voorbeeld: Gedetailleerde verduideliking en feite.

Wat is nie konstant in snelheid-tydgrafiek nie?

Die tyd is ongetwyfeld 'n veranderlike hoeveelheid in die snelheid-tyd grafiek.

As die verplasing van die voorwerp veranderlik is in 'n vaste tydinterval, dan is die snelheid en dus die versnelling van die voorwerp nie konstant nie.

Die snelheid van die voorwerp wissel ook met tyd en dus die versnelling. Daarom is verplasing, snelheid, versnelling en tyd veranderlikes.

Wanneer is die snelheid van die voorwerp konstant?

Die voorwerp in 'n uniform reglynige beweging konstante snelheid het.

Wanneer die voorwerp gelyke afstand in 'n vaste tydsduur verloop, word die snelheid deur die voorwerp volgehou.

Die voorwerp sal in 'n eenvormige reglynige beweging wees, tensy sommige eksterne kragte op die voorwerp inwerk om die beweging van die voorwerp te versnel of te weerstaan. Dit word in Newton se Eerste gesê Wet van Beweging, ook genoem 'n Wet van Traagheid; waarvolgens, "Daar moet een of ander eksterne agentskap of bron wees om die verandering in die beweging van die voorwerp te veroorsaak of om die voorwerp in beweging te bring."

Lees meer oor Hoe om snelheid met hoogte en afstand te vind: verskillende benaderings, probleme, voorbeelde.

Voorbeeld 1: 'n Meisie gaan na die winkel wat 100 meter van haar huis af is en keer binne 5 minute terug na die huis. Die loopspoed van 'n meisie is 1m/s. Stip die snelheidstydgrafiek. Bepaal wat konstant is in snelheidstydgrafiek.

Gegee: V = 1m / s

Afstand afgelê x=100m

Tyd t=5min=300 sekondes

Tyd wat dit neem om 'n afstand van 100m deur 'n meisie af te lê is

t=x/v

={100}/{1}=100 sekondes

Gevolglik is die totale tyd om te stap om na die winkel te gaan en terug te keer na die huis, 200 sekondes.

’n Meisie spandeer tussenin 100 sekondes in die winkel. Gevolglik sal die snelheid-tyd grafiek lyk soos die een hieronder gegee.

Snelheid-tyd grafiek

Die snelheid van 'n meisie tussen die tydintervalle 100-200 sekondes is nul, aangesien sy gedurende daardie tyd in die winkel was. Vir die res van die tyd is die snelheid van die meisie 1m/s. Die versnelling is nul, aangesien daar geen verandering in spoed is nie. Die posisie van 'n meisie voor en na is dieselfde.

Voorbeeld 2: 'n Motor versnel teen 'n tempo van 2 km/h. Die snelheid van die motor is 40km/h. Wat is die finale snelheid van die motor na 2 uur?

Gegee: a=2km/h

V1=40 km/h

T=2 uur

Die versnelling van die voorwerp is die gegewe as

a=v2-v1/t2-t1

Vir 'n motor,

2km/h=v2-40 km/h/2h

4=v2-40 km

v2=44 km/h

Die snelheid van 'n motor na 2 uur is 44 km/h.

Lees meer oor Velocity.

Algemene vrae

Is versnelling konstant in die snelheid-tyd grafiek?

Die y-as verteenwoordig snelheid en die x-as dui tyd aan, dus gee die helling van die snelheid-tyd grafiek versnelling.

As die snelheid teen 'n konstante tempo toeneem, word gevind dat die helling van die grafiek konstant is.

Is die snelheid van die voorwerp konstant in die snelheid-tyd grafiek?

As die snelheid konstant is, sal die grafiek van snelheid v/s tyd die reguitlyn gee wat 'n punt op die y-as maak.

As die tempo van verandering in die posisie van die voorwerp vir 'n tyd duur, word die snelheid deur die voorwerp onderhou.

AKSHITA MAPARI

Hallo, ek is Akshita Mapari. Ek het M.Sc. in Fisika. Ek het aan projekte gewerk soos Numeriese modellering van winde en golwe tydens sikloon, Fisika van speelgoed en gemeganiseerde opwindingsmasjiene in pretpark gebaseer op Klassieke Meganika. Ek het 'n kursus oor Arduino gevolg en het 'n paar mini-projekte op Arduino UNO bereik. Ek hou altyd daarvan om nuwe sones op die gebied van wetenskap te verken. Ek glo persoonlik dat leer meer entoesiasties is as dit met kreatiwiteit geleer word. Afgesien hiervan hou ek daarvan om te lees, te reis, op kitaar te tokkel, klippe en lae te identifiseer, fotografie en skaak te speel. Koppel my op LinkedIn - linkedin.com/in/akshita-mapari-b38a68122

Onlangse plasings