9 feite oor wat as 'n voornaamwoord (wanneer, gebruike en voorbeelde)


Die woord "wat" is een van die mees algemene en algemene vraagwoorde wat ons gebruik. Hierdie artikel sal ons 'n gedetailleerde weergawe gee oor die woord "wat" as 'n voornaamwoord.

Die woord "wat" voer die funksie van 'n voornaamwoord uit wanneer dit 'n naamwoord vervang, vervang of terugverwant is. Enige woord wat gebruik word om 'n naamwoord (selfstandige naamwoord) te vervang, vervang, verwys of verband hou met 'n naamwoord, staan ​​bekend as voornaamwoord.

Hierdie artikel sal handel oor die gebruik van die woord "wat" as verskillende tipes voornaamwoorde soos vraende voornaamwoord en relatiewe voornaamwoord.

Wanneer is "wat" 'n voornaamwoord?

 Ons is reeds duidelik van die feit dat die woord "wat" as 'n voornaamwoord kan funksioneer. Hier sal ons uitvind wanneer presies (in watter situasies) "wat" soos 'n voornaamwoord optree.

Die tabel hieronder bestaan ​​uit die situasies wanneer "wat" as 'n voornaamwoord funksioneer.

Situasies wanneer "Wat" as 'n voornaamwoord funksioneervoorbeelde
1. Om vrae te vra om te weet van mense se naam, diere, dinge of selfs abstrakte idees of konsepte (selfstandige naamwoorde)Wat het jy onder die tafel gekry?
 
2. Om na 'n naamwoord (selfstandige naamwoord – persoon, plek, ding of 'n dier) te verwys of terug te verwys wat reeds voorheen genoem isDit is die fiets wat Ek het voor die huis gesien.
Wanneer is "wat" 'n voornaamwoord

Wanneer is "wat" 'n vraende voornaamwoord?

'n Vraende voornaamwoord is 'n voornaamwoord wat ons help om verskeie vrae te vra. Hier sal ons uitvind wanneer "wat" 'n vraende voornaamwoord is.

Die woord "wat" funksioneer as 'n vraende voornaamwoord wanneer dit gebruik word om te bevraagteken. Die woord “wat” help om te bevraagteken oor persoon se naam, diere, dinge of abstrakte idees (selfstandige naamwoorde) wat aangedui word. "Wat" word gebruik om te bevraagteken oor voorwerpe met 'n beperkte aantal.

voorbeeld: Wat wil jy vir aandete hê?

In hierdie sin, die woord "wat" is 'n vraende voornaamwoord. Die vraende voornaamwoord "wat" hier is gewoond aan vraag en om uit te vind die kos (selfstandige naamwoord – 'n ding) Wat "Jy" wil vir aandete.

Voorbeelde van "wat" as 'n vraende voornaamwoord

Met die verskillende voorbeelde sal ons meer ondersoek oor die gebruik van die woord "wat" as 'n vraende voornaamwoord.

Die tabel lys voorbeelde waarin die woord "wat" funksioneer as 'n vraende voornaamwoord.

voorbeeldeverduidelikings
1. Wat is die titel van jou tesis wat jy gister ingedien het?In hierdie sin, die woord "wat" word gebruik as 'n vraende voornaamwoord.

Hier, die vraende voornaamwoord "wat" word gebruik vir bevraagteken doel om uit te vind die naam / titel (selfstandige naamwoord) van die proefskrif wat gister ingedien is.
2. Wat is jou gunsteling fliek?In die gegewe sin, die woord "wat" funksioneer as 'n vraende voornaamwoord.

Hier, die vraende voornaamwoord "wat" word gebruik vir die doel van ondervraging om te weet die naam (selfstandige naamwoord) van "jou" gunsteling fliek. 
3. Wat is die plan vir hierdie naweek?Die woord "wat" is besig om die rol van 'n vraende voornaamwoord in die gegewe sin.

Hier, die vraende voornaamwoord "wat" word gebruik vir ondervragingsdoeleindes om te leer ken oor die plan (selfstandige naamwoord – 'n idee) wat vir hierdie naweek beplan word.
4. Wat het sy vandag vir middagete voorberei?In hierdie sin, die woord "wat" word gebruik as 'n vraende voornaamwoord.

Hier, die vraende voornaamwoord "wat" word gebruik vir bevraagteken doel om uit te vind die kos (selfstandige naamwoord – 'n ding, naam van 'n gereg) wat sy vandag vir middagete voorberei het.  
5. Wat het jy in jou hand?In hierdie sin, die woord "wat" funksioneer as 'n vraende voornaamwoord.

Hier, die vraende voornaamwoord "wat" word gebruik vir vra of ondervra. Dit word gebruik om te leer ken die naam van die voorwerp (selfstandige naamwoord – 'n ding) wat “jy” in sy/haar hand het.
6. Wat het jy gisteraand by die partytjie gedrink?In hierdie sin, die woord "wat" funksioneer as 'n vraende voornaamwoord.

Hier, die vraende voornaamwoord "wat" word gebruik vir vra of ondervra. Dit word gebruik om uit te vind die naam van die drankie (selfstandige naamwoord – naam van die ding) dat “jy” gisteraand by die partytjie gedrink het.
7. Wat is Rishab se troeteldier wat hy verlede naweek gekoop het?Die woord "wat" is besig om die rol van 'n vraende voornaamwoord in hierdie gegewe sin.
Hier, die vraende voornaamwoord "wat" word gebruik vir  ondervragingsdoeleindes om te leer ken watter troeteldier (selfstandige naamwoord – 'n dier) Rishab het.
Voorbeelde van "wat" as 'n vraende voornaamwoord

Wanneer is "wat" 'n relatiewe voornaamwoord?

Noudat ons reeds weet "wat" kan as 'n vraende voornaamwoord funksioneer. Hier sal ons ondersoek wanneer (op watter plekke of situasies) "wat" die rol van 'n relatiewe voornaamwoord inneem.

"Wat" is 'n relatiewe voornaamwoord wanneer dit 'n relatiewe bysin (bysin) begin. 'n Relatiewe voornaamwoord is 'n tipe voornaamwoord wat verband hou met 'n naamwoord (antesedent) wat in die sin genoem word en sodoende die klousules verbind. Maar betreklike voornaamwoord "wat" kom meestal sonder 'n antesedent.

Voorbeeld: Ek onthou nie wat hy het geskenk vir my verjaardag.

  • Hoofklousule: Ek onthou nie
  • Bysin: wat hy het geskenk vir my verjaardag
  • Relatiewe voornaamwoord: wat

In die bogenoemde sin, die relatiewe voornaamwoord "wat" verbind die relatiewe klousule met die hoofklousule. Dit dui ook aan of verwys na 'n ding of 'n voorwerp (watter gawe – selfstandige naamwoord) wat hy vir my verjaardag geskenk het.

Voorbeelde van "wat" as 'n relatiewe voornaamwoord            

Vir 'n beter begrip gaan ons nou deur 'n paar voorbeelde gaan waar die woord "wat" 'n relatiewe voornaamwoord gebruik word.

Die tabel bestaan ​​uit sinne waarin die woord "wat" as 'n funksioneer relatiewe voornaamwoord.

voorbeeldeklousulesGebruik van die relatiewe voornaamwoord "Wat"
1. Ons is onseker oor wat besluit wat die kommissie sal neem.Hoofklousule: ons is onseker van
Relatiewe klousule (afhanklike klousule): wat besluit wat die kommissie sal neem
In hierdie sin, die woord "wat" is in diens as 'n relatiewe voornaamwoord.

Die relatiewe voornaamwoord "wat" verwys na die besluit (selfstandige naamwoord – 'n abstrakte idee), wat die kommissie sal neem.

Die relatiewe voornaamwoord "wat" help dus om die relatiewe klousule met die hoofklousule te verbind.
2. Die kinders kon vind wat hulle het gesoek.Hoofklousule: die kinders kon vind
Relatiewe klousule (afhanklike klousule): wat hulle het gesoek
In hierdie sin, die woord "wat" word gebruik as 'n relatiewe voornaamwoord.

Hier, die relatiewe voornaamwoord "wat" verwys na die voorwerp of ding (selfstandige naamwoord – 'n ding), wat die kinders ná soektog uitgevind het.

Die relatiewe voornaamwoord "wat" help dus om die relatiewe klousule met die hoofklousule te assosieer.
3. Wat die klasleier sê moet deur die ander studente gevolg word.Hoofklousule: moet deur die ander studente gevolg word
Relatiewe klousule (afhanklike klousule): wat sê die klasleier
In die gegewe sin, die woord "wat" funksioneer as 'n relatiewe voornaamwoord.

Die relatiewe voornaamwoord "wat" verwys na al die dinge (selfstandige naamwoord) wat die klasleier vir die ander studente sal sê.

Die relatiewe voornaamwoord "wat" koppel hier die hoofsin en die relatiewe bysin saam in 'n enkele sin.
4. Ons kan nie begryp nie wat jy praat van.Hoofklousule: ons kan nie begryp nie
Relatiewe klousule (afhanklike klousule): wat jy praat van
In hierdie sin "wat" word gebruik as 'n relatiewe voornaamwoord.

Hier, die relatiewe voornaamwoord "wat" dui die idee of die woorde aan of dui aan (Naamwoord) wat deur “julle” gepraat word en nie deur “ons” begryp kan word nie.

Die relatiewe voornaamwoord "wat" help dus om die relatiewe klousule en die hoofklousule te verbind.
5. Wat jy praat in woede kan nie teruggeneem word nie.Hoofklousule: kan nie teruggeneem word nie
Relatiewe klousule (afhanklike klousule): wat jy praat in woede
In hierdie sin, die woord "wat" neem die rol van a op relatiewe voornaamwoord.

Hier, die relatiewe voornaamwoord "wat" dui die woorde aan of dui aan (Naamwoord) wat deur "jy" in woede gepraat word.

Dus, die relatiewe voornaamwoord "wat" help om die relatiewe bysin en die hoofsin in een sin te koppel.
6. My pa sal beslis doen wat hy kan.Hoofklousule: my pa sal beslis doen
Relatiewe klousule (afhanklike klousule): wat hy kan
In die gegewe sin, die woord "wat" funksioneer as 'n relatiewe voornaamwoord.

Die relatiewe voornaamwoord "wat" hou verband met al die dinge (selfstandige naamwoord) wat my pa kan doen en sal doen.

Die relatiewe voornaamwoord "wat" hier voeg die hoofsin en die relatiewe bysin saam in een enkele sin.
7. Dit is die kar wat Ek het aan die einde van die verlate straat gesien.Hoofklousule: dit is die kar
Relatiewe klousule (afhanklike klousule): wat Ek het aan die einde van die verlate straat gesien
In die gegewe sin, die woord "wat" neem die rol van a op relatiewe voornaamwoord.

Hier, die relatiewe voornaamwoord "wat" hou verband met die motor (selfstandige naamwoord – ding) wat “ek” aan die einde van die verlate straat gesien het. Hier verwys "waarmee" terug die motor, wat sy is voorganger.

Dus, die relatiewe voornaamwoord "wat" hier voeg die hoofsin en die relatiewe bysin in 'n enkele sin.
Voorbeelde van "wat" as 'n relatiewe voornaamwoord

Is "wat" 'n voorwerp voornaamwoord?

Op grond van hul posisie in 'n sin, kan voornaamwoorde geklassifiseer word as onderwerp voornaamwoorde en voorwerp voornaamwoorde. Kom ons vind hier uit of die woord "wat" 'n voorwerp voornaamwoord is.

Die voornaamwoord "wat" kan nie as 'n voorwerp voornaamwoord funksioneer nie, aangesien dit nie die voorwerp selfstandige naamwoorde of naamwoordfrases in 'n sin vervang of vervang nie. Enige voornaamwoord wat die selfstandige naamwoord vervang wat die ontvangende entiteit van die aksie (voorwerp) is, word as objek voornaamwoorde genoem.

Voorbeeld: Die hele saal is versier deur hulle.

"Hulle" is die voorwerp voornaamwoord in hierdie sin aangesien dit gebruik word as 'n vervanging vir die selfstandige naamwoord wat is die voorwerp van die vonnis. "Hulle" is ontvangs die optrede van versier die saal, maak dit dus 'n voorwerp voornaamwoord.

Die enigste voornaamwoorde wat voorwerpvoornaamwoorde kan wees, is persoonlike voornaamwoorde. Daarom kan "wat" nooit 'n voorwerpvoornaamwoord wees nie.

Is "wat" 'n onbepaalde voornaamwoord?

Onder die verskillende tipes voornaamwoorde is onbepaalde voornaamwoord 'n tipe voornaamwoord wat nie spesifiek is nie. Laat ons weet of die woord "wat" 'n onbepaalde voornaamwoord kan wees.

Die woord "wat" kan nie as 'n onbepaalde voornaamwoord funksioneer nie, aangesien dit gebruik word om spesifieke of spesifieke dinge, name, voorwerpe of diere (selfstandige naamwoorde of selfstandige naamwoord-frases) te ondervra en terug te skakel. 'n Onbepaalde voornaamwoord is die een wat gebruik word as 'n vervanging vir 'n onspesifieke selfstandige naamwoord.

voorbeeld: enigiemand kan die antwoord op hierdie probleem vind.

In hierdie sin, die woord "enigiemand" is 'n onbepaalde voornaamwoord aangesien dit 'n vervang selfstandige naamwoord ('n persoon) wat nie spesifiek en spesifiek nie. "Enigiemand" kan verwys na enige persoon.

Wanneer word "wat" nie as voornaamwoord beskou nie?

Saam met voornaamwoorde kan die woord "wat" tot nog een deel van spraak behoort, afhangende van die manier waarop dit gebruik word. Hier sal ons sien wanneer "wat" nie as 'n voornaamwoord beskou word nie.

Die woord "wat" is nie 'n voornaamwoord wanneer dit die selfstandige naamwoorde of selfstandige naamwoorde beskryf in plaas daarvan om hulle te vervang nie. "Wat" is 'n vraende byvoeglike naamwoord wanneer dit langs 'n naamwoord gebruik word vir die doel van ondervraging.

voorbeeld: Wat roomys wil jy vir woestyn bestel?

In die sin hierbo is "wat" nie 'n vraende voornaamwoord, maar is 'n vraende byvoeglike naamwoord. In plaas daarvan om die naamwoord "roomys" te vervang, die woord "wat" word saam met selfstandige naamwoord "roomys" ('n ding) gebruik om te vra a vraag, om meer te weet oor die geur van die roomys, verander dus die selfstandige naamwoord "roomys".

Gevolgtrekking

Uit hierdie artikel het ons 'n duidelike begrip gekry oor die maniere waarop die woord "wat" as 'n voornaamwoord gebruik kan word.

Sowndharya Jagadeeswaran

Hallo... ek is Sowndharya Jagadeeswaran, 'n universiteitsranghouer in MA Engelse letterkunde. Ek het ook my meestersgraad in Besigheidsadministrasie gedoen. Nuuskierig soos ek is, het my belangstelling in aksie-georiënteerde navorsing my gehelp om navorsingsartikels in gerekende joernale te publiseer. Nou, as 'n loopbaan, is ek 'n instrukteur waar ek jong en pragtige studente die ingewikkelde tegniese aspekte van Openbare Rede en Kreatiewe Skryfkuns leer. Ek geniet dit ook om artikels te skryf oor onderwerpe waarin ek spesialiseer en waarin ek navorsing doen. Jy kan met my kontak maak deur LinkedIn.-https://www.linkedin.com/in/sowndharya-j-972378233

Onlangse plasings