Wat beïnvloed lugweerstand en hoe? 7 feite wat jy moet weet!


Lugweerstand is a wrywingskrag verantwoordelik vir die verlangsaming van die voorwerp se snelheid. Kom ons bespreek die verskillende faktore wat verantwoordelik is vir steurende lugweerstand.

Hier is 'n lys van faktore wat die lugweerstand van 'n voorwerp wat in die lugmedium dryf, beïnvloed:-

  • Voorwerp se spoed – lugweerstand neem toe met spoed.
  • Voorwerp se massa – lugweerstand is groter vir swaarder massas
  • Oppervlakte van 'n voorwerp – meer lugvolume kan die voorwerp se beweging weerstaan
  • Lugvloei rigting – verhoog of verlaag die sleursnelheid
  • Medium digtheid – lugweerstand neem toe met digtheid.

Die formule vir die lugweerstand wat dieselfde uitdruk is F = 1/2 DρAv2; hier, D is die sleepkoëffisiënt, ρ is die digtheid, A is die oppervlakte, en v is die snelheid. Ons sal verder konstante lugweerstand bespreek, of lugweerstand afhang van die massa en toeneem met versnelling en druk, en watter faktore die lugweerstand die meeste beïnvloed.

Is lugweerstand konstant?

Lugweerstand is die weerstandskrag wat deur die lug veroorsaak word. Kom ons bespreek of die lugweerstand konstant of veranderlik is met voorwerpe in detail.

Lugweerstand is nie konstant nie en wissel op grond van verskillende faktore. Die lugweerstandskrag is eweredig aan die voorwerp s'n spoed in die lugkolom. Die spoed hang af van die voorwerp se digtheid. Die hoër massa het hoër lugweerstand, en die ligter massa het 'n lae lugweerstand. Dit verskil dus met die voorwerpe.

Wanneer is lugweerstand konstant?

Die lugweerstand wissel met verskillende toestande en faktore, terwyl dit bloot konstant kan wees. Kom ons verlig wanneer lugweerstand konstant is.

Die lugweerstand is konstant wanneer die lug weerstandskrag op die voorwerp bly dieselfde. Lugweerstand is eweredig aan die produk van die kwadraat van 'n snelheid, die oppervlakte en die mediumdigtheid; as die voorwerp se snelheid gebalanseer word op grond van sy dimensie, dan is die lugweerstand vir verskillende voorwerpe konstant.

Wat beïnvloed lugweerstand die meeste?

Verskeie faktore beïnvloed die lugweerstand en die voorwerp se snelheid in enige lugkolom. Kom ons kyk wat die lugweerstand in 'n groter mate beïnvloed.

Lugweerstand word meestal beïnvloed deur lugdigtheid, temperatuur en druk. Hoe hoër die lugdigtheid, as gevolg van die aerosol in die lug, verlaag die voorwerpe se spoed. Die lugdruk is ook verantwoordelik om die spoed te vertraag. By hoë temperature neem die lugsnelheid toe, wat die spoed verminder of verhoog.

Hang lugweerstand af van massa?

Lugweerstand is 'n dryfkrag wat die voorwerp in die lug laat sweef. Kom ons bespreek of die lugweerstand van massa afhang of nie.

Die lugweerstand hang nie direk van die massa af nie. Die voorwerp se snelheid terwyl dit na die grond beweeg, word beheer deur die totale energie wat van potensiële na kinetiese energie omgeskakel word. Die potensiële energie gestoor deur die swaar massa is meer. Dus, 'n digter massa het 'n hoë spoed, en so ook die lugweerstand wat op hulle gevoel word.

Image Credit: Feather by Hariadhi (CC BY-SA 3.0)

Neem lugweerstand toe met versnelling?

Die lugweerstand neem toe met die eskalerende snelheid. Kom ons bespreek kortliks of die lugweerstand ook afhang van die versnelling van 'n voorwerp of nie.

Die lugweerstand neem toe met versnelling namate die verandering in snelheid drasties is. Alhoewel die gravitasieversnelling want elke voorwerp in die vrye val is konstant in die afwesigheid van enige bykomende eksterne kragte, dit wissel met die lugweerstand wat staatmaak op die voorwerp se spoed en digtheid van die medium.

Verhoog lugweerstand met druk?

Die lugvloei word veroorsaak as gevolg van die drukverskil in die area en die temperatuurverskil. Kom ons bespreek of die lugweerstand toeneem met druk of nie.

Die lugweerstand neem toe met druk omdat die lugweerstand 'n krag is wat op die voorwerp uitgeoefen word wat deur die lug versnel en direk eweredig is aan die druk per eenheidsoppervlakte. Die hoër druk in die lugmedium verlaag die voorwerp se spoed. In hierdie uiteensetting sweef die ligter massa in die lug.

Gevolgtrekking

Ons kan uit hierdie artikel aflei dat lugweerstand beïnvloed word deur die voorwerp se snelheid, druk, temperatuur, lugdigtheid, massa, versnelling en die oppervlakte en afmetings van die voorwerp wat deur die lug versnel. Die lugweerstand verskil vir verskillende voorwerpe maar kan konstant wees in 'n sekere scenario.

AKSHITA MAPARI

Hallo, ek is Akshita Mapari. Ek het M.Sc. in Fisika. Ek het aan projekte gewerk soos Numeriese modellering van winde en golwe tydens sikloon, Fisika van speelgoed en gemeganiseerde opwindingsmasjiene in pretpark gebaseer op Klassieke Meganika. Ek het 'n kursus oor Arduino gevolg en het 'n paar mini-projekte op Arduino UNO bereik. Ek hou altyd daarvan om nuwe sones op die gebied van wetenskap te verken. Ek glo persoonlik dat leer meer entoesiasties is as dit met kreatiwiteit geleer word. Afgesien hiervan hou ek daarvan om te lees, te reis, op kitaar te tokkel, klippe en lae te identifiseer, fotografie en skaak te speel. Koppel my op LinkedIn - linkedin.com/in/akshita-mapari-b38a68122

Onlangse plasings