Nat adiabatiese vervalkoers: gedetailleerde insig en feite


Die term nat in nat adiabatiese vervaltempo dui op die teenwoordigheid van waterinhoud in die adiabatiese sisteem. Verval dui op 'n afname in sekere hoeveelheid.

Die tempo waarmee die temperatuur afneem met hoogte wanneer die omliggende lug klam (of nat) is, word as nat adiabatiese vervaltempo genoem. Verval verwys na die 'n dalende hoeveelheid wat in hierdie geval temperatuur is.

Wat is vogvervalsyfer?

Vogtige vervaltempo verwys na die tempo van afname in temperatuur met hoogte wanneer die omliggende lug nat of klam is. Die teenwoordigheid van watermolekules maak dit nat.

Die waterinhoud in die atmosfeer beïnvloed die proses van konveksie aangesien dampe van water latente hitte het van verdamping. Anders as droë adiabatiese vervaltempo, wissel nat adiabatiese vervaltempo met temperatuur.

Tipes vervalkoers

Vervalsyfers is van drie tipes, hierdie tipes verskil hoofsaaklik van mekaar as gevolg van die teenwoordigheid/afwesigheid van vog in die omliggende sisteem. Sommige verskil nie met tyd of temperatuur nie en sommige verskil met temperatuur.

Die drie tipes vervalkoerse is soos volg-

  • Droë adiabatiese vervaltempo– Die term droog verwys na die afwesigheid van waterinhoud in omliggende lug. Droë adiabatiese vervaltempo het konstante waarde en verander nie met temperatuur nie.
  • Nat of klam adiabatiese vervaltempo– Nat of klam verteenwoordig waterinhoud in die atmosfeer. Die nat of klam adiabatiese vervaltempo hang af van die temperatuur.
  • Omgewingsvervalsyfer– Die tempo waarmee temperatuur verander met hoogte binne 11 km of troposfeer word die omgewingsvervaltempo genoem. Hierdie spesifieke vervalsyfer is 'n baie dinamiese hoeveelheid en wissel van dag tot dag.

Verskil tussen droë adiabatiese en nat adiabatiese tempo

Die primêre verskil tussen droë adiabatiese vervaltempo en nat adiabatiese vervaltempo is die teenwoordigheid van waterinhoud in een en afwesigheid van dieselfde in ander.

Die gedetailleerde verskille tussen droë adiabaties tempo en nat adiabatiese tempo word in die tabel hieronder gegee-

Droë adiabatiese tempoNat adiabatiese tempo
Die omliggende lug het geen vog- of waterinhoud in nie.Atmosfeer of omliggende lug het waterinhoud in.
Droë adiabatiese tempo verander nie met temperatuur nie.Wet adiabatiese tempo verander met temperatuur.
Spesifieke humiditeit van lug is nul.Spesifieke humiditeit van lug is groter as nul.
Tabel: Verskil tussen droë adiabatiese tempo en nat adiabatiese tempo

Wat is versadigde damp?

Die maksimum hoeveelheid damp wat 'n gegewe hoeveelheid lug by 'n spesifieke temperatuur en druk kan hou, word versadigde damp genoem. Die mengsel kan nie meer hoeveelheid damp by dieselfde temperatuur en druk hou nie.

Ons kan nie meer waterdamp by daardie pakkie lug by daardie spesifieke temperatuur of druk voeg nie. Om meer waterinhoud by te voeg, moet 'n mens die temperatuur of druk verhoog. Deur dit te doen, sal die vermoë van die mengsel om damp te hou, toeneem.

Wat is relatiewe humiditeit?

Die term relatief verteenwoordig 'n vergelyking of verhouding tussen twee dinge.

Relatiewe humiditeit is die verhouding van werklike damp teenwoordig in lug tot die maksimum hoeveelheid damp wat die mengsel kan hê.

Wiskundig, relatiewe humiditeit kan voorgestel word as-

waar,
phi is relatiewe humiditeit

p is gedeeltelike druk van damp

p* is die druk van damp by versadiging

Wat is spesifieke humiditeit?

Spesifieke humiditeit kan gedefinieer word as die massa waterdamp wat in die lug-dampmengsel teenwoordig is.

Wiskundig kan spesifieke humiditeit voorgestel word as-

ω = 0.622 x Pg/PPg

waar,

omega is spesifieke humiditeit

pg is dampdruk

p is die atmosferiese druk

nat adiabatiese verval koers
Beeld: Higrotermograaf vir humiditeit en temperatuur opname
Beeldkrediete: José Cruz/ABr, UmidaderelativaCC BY 3.0 BR

Voordele van spesifieke humiditeit

Die dermatoloë het bevestig dat humiditeit in die lug voordelig is vir ons velgesondheid en liggaamsgesondheid.

Die voordele van spesifieke humiditeit is-

  • Vogtige lug maak die vel gesonder en vars.
  • Handhaaf 'n goeie suurstofinname binne die liggaam.
  • Verminder moegheid en help met hoë bloedsirkulasie.
  • Verminder die kanse op respiratoriese infeksie.

Voordele van relatiewe humiditeit

Die voordele van relatiewe humiditeit is soos volg-

  • Help om die korrekte temperatuur van die stelsel te handhaaf.
  • Verhoog doeltreffendheid van die lugversorger en bespaar energie.
  • Help om energiekoste te verminder deur die korrekte temperatuur van die stelsel te handhaaf.

Wat is onversadigde lug?

Onversadigde lug is polêr teenoor versadigde lug. Dit is die toestand van lug waar 'n mens meer damp by die lug-dampmengsel kan voeg.

Aangesien die damp in die onversadigde lug nie die maksimum limiet bereik het nie, kan ons meer damp by die onversadigde lugmengsel voeg sonder om temperatuur en druk te verhoog of te verlaag.

Waarom is droë adiabatiese tempo hoër as versadigde adiabatiese?

Adiabatiese verkoeling van stygende pakkie versadigde lug waarin kondensasie plaasvind, lei tot groter energievrystelling by hoër temperature.

Die energie vrystelling as gevolg van latente hitte van verdamping modereer die adiabatiese verkoelingsproses en die tempo van afkoeling onder droë adiabatiese tempo wissel met temperatuur. Dus, die droë adiabatiese tempo is hoër as versadigde adiabatiese tempo.

Wat is normale 1000 meter vervaltempo?

Soos in bogenoemde afdeling bespreek, is droë adiabatiese vervaltempo 'n konstante hoeveelheid en verander nie met temperatuur nie.

Die droë adiabatiese vervaltempo is bloot die adiabatiese vervaltempo vir 'n atmosfeer wat nie vog of waterinhoud het nie.

Die atmosfeer kan waterdamp bevat, maar het geen vloeibare vog nie. Die konstante waarde van droë adiabatiese vervaltempo is 9.8 Grade celsius/1000m.

Wat is positiewe vervalkoers en negatiewe vervalkoers?

Die vervaltempo kan positief, nul of negatief wees volgens temperatuurvariasie met hoogte.

Die vervalkoers volg 'n tekenkonvensie. Dit is positief wanneer die temperatuur verminder met toenemende hoogte en as negatief beskou wanneer die temperatuur toeneem met toenemende hoogte.

Soos verval verwys na 'n dalende hoeveelheid, so volg dit 'n positiewe teken wanneer die spesifieke hoeveelheid afneem en omgekeerd vir toenemende hoeveelheid. Vervaltempo word as nul beskou wanneer die temperatuur konstant bly met hoogte.

Wat bedoel jy met graad van versadiging?

Die term graad van versadiging word gewoonlik gebruik tydens die hantering van koelmiddels.

Dit word gedefinieer as die verhouding van werklike humiditeitsverhouding tot die humiditeitsverhouding van versadigde mengsel by dieselfde temperatuur en druk.

Wiskundig,

waar,

phi is graad van versadiging

pvs is versadigingsdruk van damp

P is druk van atmosfeer

Abhishek

Hi ....Ek is Abhishek Khambhata, het B. Tech in Meganiese Ingenieurswese gevolg. Deur vier jaar van my ingenieurswese het ek onbemande vliegtuie ontwerp en gevlieg. My sterkpunt is vloeimeganika en termiese ingenieurswese. My vierdejaarprojek was gebaseer op die prestasieverbetering van onbemande vliegtuie wat sonkragtegnologie gebruik. Ek wil graag met eendersdenkende mense kontak maak.

Onlangse plasings