Volumetriese vloeitempo met druk: verwantskap, verskil, hoe om te vind en feite:


In die artikel sal ons oor die onderwerp van "Volumetriese vloeitempo met druk" en hul verwante feite en hul verwantskap bespreek wat in die veld van ingenieurswese toegepas word.

In die pypstelsel beteken die druk wat verband hou met die binneste netto krag wat loodreg op die as van die pyp of die kanaal en volumetriese vloeitempo toegepas word die binnetoestand wat verband hou met die volume van die vloeibare stof in die pyp of kanaal waar die krag parallel aan die pyp of die kanaal van die pypstelsel toegepas word. Vir die beide toestand word die krag vanaf die eksterne op die voorwerp toegepas.

volumetriese vloeitempo met druk
volumetriese vloeitempo met druk
Beeldkrediet: Wikimedia Commons

Volumetriese vloeitempo:  

In die stelsel van die die volumetriese vloei deur pype koers is 'n baie belangrike faktor. Met behulp van die volumetriese vloeitempo kon ons maklik die binnetoestand van die pypstelsel opsom.

In die binneste toestand van 'n pyp of 'n kanaal, beweeg die volume van die vloeibare stof teen 'n deursnee-area van die pyp of kanaal in 'n bepaalde gegewe tydperk by een of ander standaard toestand waar die temperatuur en druk onveranderd bly.

Volumetriese vloeitempo
Beeldkrediet – Wikimedia Commons

Lees meer oor Volumetriese vloeitempo: dit is alles belangrike konsep

Formule:

Die formule van die volumetriese vloeitempo in pypstelsel is,

Volumetriese vloeitempo = (Vloeisnelheid van die vloeibare stof) *(Dwarssnitoppervlakte van 'n pyp of 'n kanaal)

Die wiskundige vorm van die volumetriese vloeitempo van die pypstelsel is,

Q = vA

waar,

Q = Volumetriese vloeitempo van die vloeibare stof

v = Snelheid van die vloeibare stof

A = Dwarssnitoppervlakte van 'n pyp of 'n kanaal

In 'n ander woord kan ons dit uitdruk,

Die volumetriese vloeitempo is die verhouding tussen die veranderinge van volume met die verandering in tyd.

Formule:

Die formule van die volumetriese vloeitempo is,

Volumetriese vloeitempo = Verandering in volume/Verandering in tyd

Dit kan uitgedruk word as,

Q = dV/dt

Die eenheid van hierdie parameter is kubieke meter per sekonde. Die dimensie kan geskryf word vir die volumetriese vloeitempo is, L3T-1.

Druk:

In die SI-stelsel word die parameter van druk gemeet deur die eenhede Newton per vierkante meter, Newton per vierkante millimeter, Meganewton per vierkante meter, kilo Newton per vierkante meter. Maar soms word die groter druk of staaf gebruik om die groter hoeveelheid te meet. Die mees gebruikte eenheid wat gebruik word om die druk te meet is Pascal.

Druk kan gedefinieer word vir die pypstelsel is die netto krag wat loodreg toegepas word op die as van die pyp of die kanaal in 'n spesifieke gegewe area op 'n standaard tyd.

Druk
Druk
Beeldkrediet – Wikimedia Commons

Drukvergelyking:

Die formule van die druk kan geskryf word as,

Druk = Netto krag toegepas / Dwarssnitoppervlakte van die pyp of die kanaal

Die druk kan wiskundig uitgedruk word as,

P = V/A

waar,

P = Druk

F= Netto krag wat op die pyp of kanaal toegepas word

A = Dwarssnitoppervlakte

1 Pa = 1 N/ vierkante meter en

1 kPa = 1 KN/vierkante meter

Volumevloeitempo drukverhouding:

In 'n oop sisteem wanneer die vloeibare stof in 'n beweging van een plek na 'n ander plek in 'n gegewe spesifieke area teen 'n vaste temperatuur beweeg word. As daardie tyd die netto krag parallel as op die pyp toegepas word of die kanaaldruk word geproduseer.

Die volumetriese vloeitempo drukverhouding kan geskryf word as,

F = Q/t

Waar, F = Vloei van die vloeibare stof

Q = Hoeveelheid van die vloeiende vloeibare stof in die pypstelsel

t = Tyd geneem om te vloei

Die verband tussen die volumetriese vloeitempo en die druk is direk proporsioneel. Beteken die verhoging van die druk hoe meer volumetriese vloeitempo sowel as die vermindering van die druk beteken minder hoeveelheid volumetriese vloeitempo ontstaan.

Vloei kan met druk in twee tipes gekategoriseer word,

Laminêre vloei

Onstuimige vloei

Laminêre vloei:

Laminêre vloei kan gedefinieer word as die deeltjies wat in die vloeibare stof teenwoordig is, deurgaan in 'n gedefinieerde pad by 'n gespesifiseerde area en onder een of ander standaard toestand.

Turbulente vloei:

Turbulente vloei kan gedefinieer word as die deeltjies wat in die vloeibare stof teenwoordig is, nie in 'n gedefinieerde pad deurgaan nie en die deeltjies kruis na mekaar by 'n gespesifiseerde area en onder een of ander standaard toestand.

Laminêre en turbulente vloei
Laminêre vloei en Onstuimige vloei
Beeldkrediet – Wikipedia

Volumetriese vloeitempo vergelyking met druk:

Die onderwerp van volumetriese vloeitempo vergelyking met druk kry ons 'n baie duidelike konsep uit die Bernoulli se vergelyking.

Bernoulli se vergelyking: Wanneer die onsamedrukbare vloeibare stof in 'n gedefinieerde pad in 'n spesifieke area op 'n vasgestelde tyd vloei, bly die deeltjie van die vloeibare stof wat die energie bevat konstant.

Die wiskundige uitdrukking vir die Bernoulli se vergelyking word hieronder gegee,

Die eqn (1) was slegs van toepassing op die ideale onsamedrukbare vloeibare stof.

hL = Verlies aan energie in die afdelings tussen 1 en 2.

Die eqn(2) is van toepassing op die werklike vloeibare stof.

Bereken volumevloeitempo met druk:

Nou sal ons hierdie onderwerp verstaan ​​met behulp van 'n paar probleme.

Probleem: Soumen het 'n stokperdjie van tuinmaak. Hy gee daagliks water aan sy tuin by die waterpyp wat aan sy huis se pyplyn geheg is. Die volumetempo van die pyp waarmee hy water gee is 40 kubieke meter per sekonde. Die deursnee van die pyp is 5 meter. Bereken nou die spoed van die pyp.

Oplossing: Gegewe data is, d = 5 meter, r = 5/2 = 2.5 meter.

Ons weet dit,

V = Ah = Ad

Δ V = AΔd

Δ V/Δt = AΔd/Δt = A xv

40m3/s = π x (2.5)2 xv

[40 = 5 π xv

v = 40/5 x π = 2.54 m/s

Die spoed van die pyp is dus 2.54 meter per sekonde.

Volumetriese vloeitempo vs. druk:

Hier sal ons oor die onderwerp van volumetriese vloeitempo vs. druk bespreek. Hierdie beide onderwerpe word gebruik om die interne toestand van die pypstelsels te verstaan ​​en help ook om die proses glad te laat verloop.

 Volumetriese vloeitempoDruk
Verwantskap met snelheid  Die verband tussen die volumetriese vloeitempo en die snelheid is direk eweredig. Beteken as die waarde van die snelheid toeneem, dan neem die waarde van volumetriese vloeitempo ook toe en as die waarde van snelheid daal, dan neem die waarde van volumetriese vloeitempo ook af in die pyp of 'n kanaal.Die verband met die druk en snelheid is direk omgekeerd eweredig. Beteken dat die waarde van die snelheid toeneem, dan neem die waarde van druk af en as die waarde van snelheid afneem, neem die waarde van druk toe in die pyp of die kanaal van 'n pypstelsel.
Klassifikasie  Die tipes volumetriese vloeitempo is,
1.Vortex meter
2.Ultrasoniese meter
3.Turbine meter
4.Magnetiese meter
Die tipe druk is,
1.Metdruk
2.Absolute druk
3.Atmosferiese druk
4. Verseëlde druk of vakuumdruk
Dimensie  Die dimensie van die vloei vir vloeistof is, M0L3T-1.Die afmeting van die druk is, ML-1T-2.
Binne toestandDie volumetriese vloeitempo word hoofsaaklik gebruik om te verstaan ​​hoeveel die volume binne-in die pyp of kanaal op 'n gegewe tydstip teenwoordig is.Die druk beteken die molekules wat in die pyp teenwoordig is.
Formule  Die formule van die volumetriese vloeitempo is,
Volumetriese vloeitempo = (Vloeisnelheid van die vloeibare stof) *(Dwarssnitoppervlakte van 'n pyp of 'n kanaal)  
Die formule van die druk is, Druk = Netto krag toegepas / Dwarssnitoppervlakte van die pyp of die kanaal    
MeetinstrumenteDie waarde van die volumetriese vloeitempo word gemeet deur die instrumente is,
1. Windmeter
2. Elektromagnetiese
3. Ultrasonies
4. Vloeistofdinamiek
5. Massavloei meter
6. Positiewe verplasing vloei meter
7. Obstruksie tipe
8. Inferensieel
Die meetinstrument van die druk is,
1. Manometer
2. Drukmeter
3. Drukbuis
4. Barometer
5. Mikrometer
6.Bourdon-meter
7. Piezometer

Lees meer oor Meterdruk: sy belangrike eienskappe met 30 algemene vrae

Verander volumetriese vloeitempo met druk?

Die verband tussen die volumetriese vloeitempo en druk is omgekeerd eweredig. Wanneer die vloeibare stof op die sekere plek gepomp word wat die tydsdruk binne-in die pypstelsel op dieselfde tyd toeneem, neem die volumetriese vloeitempo af.

Ja, die volumetriese vloeitempo verander met die druk.

Volumetriese vloeitempo drukval:

In die laminêre vloei die toestande van volumetriese vloeitempo drukval ontstaan. As die drukval groter is as die volumetriese vloeitempo is ook groter. Die drukval en die volumetriese vloeitempo is van mekaar afhanklik.

Volumetriese vloeitempo: Die volume van die vloeibare stof is onveranderd tydens die beweging.

Gestel 'n groot hoeveelheid a van fisiese hoeveelhede se liggaam word verander in 'n kleiner fisiese hoeveelhede se liggaam, dan is die hoeveelheid van die volume wat in die nuwe getransformeerde fisiese liggaam teenwoordig is, ook teenwoordig in die klein gedeelte van die nuwe fisiese liggaam. , as die gedeeltes van die liggame almal bymekaar is en dan as hulle bygevoeg word, bly die totale volume vir die liggaam dieselfde.

Drukval: Die drukval in 'n vloeibare stof kan verklaar word as die verskil tussen die totale druk met twee punte wat 'n vloeistof as 'n netwerk dra.

Drukval
Drukval
Beeldkrediet – Wikimedia Commons

Drukval of kopverlies het 'n verband met die Fanning wrywing faktor f is,

hf = 2f*l/d*v2/g

Op 'n alternatiewe manier kan die drukval geskryf word as,

P=2f*L/D*ρV2

Indrani Banerjee

Hi..Ek is Indrani Banerjee. Ek het my baccalaureusgraad in meganiese ingenieurswese voltooi. Ek is 'n entoesiastiese mens en ek is 'n persoon wat positief is oor elke aspek van die lewe. Ek lees graag Boeke en luister na musiek. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/indrani-banerjee-2487b4214

Onlangse plasings