Spanningsval vir enkelfase: hoe om te bereken en gedetailleerde feite


Hierdie artikel illustreer spanningsval vir enkelfase, die berekening daarvan en 'n paar relevante vrae. Enkelfase tweedraadstelsels gebruik 'n enkelfasetoevoer, en 'n enkele AC/DC word deur een draad voorsien.

Spanningsval vir 'n enkelfase WS elektriese lyn hang af van verskeie faktore - lengte van die lyn, geleidende weerstand van die lyn, fasehoek, en die stroom wat deur die lyn vloei of die lasstroom. Die stroom en impedansie is verantwoordelik vir die spanningsval tussen twee punte van die enkelfaselyn.

Spanningsval vir enkelfase- Gereelde vrae

Hoe om spanningsval vir enkelfase te bereken?

Deur enkelfase kan ons aan beide AC en DC dink. Terwyl WS-toevoer enkelfase sowel as multifase kan wees, is GS-toevoer altyd 'n enkelfase. AC- en DC-enkelfases het verskillende spanningsvalberekeninge.

We spanningsval bereken in 'n GS deur die weerstand te vermenigvuldig met twee keer lengte × stroom. Vir enkelfase WS-verbinding vermenigvuldig ons die sinus en cosinus van die fasehoek onderskeidelik met die reaktansie en weerstand van die draad, tel hulle by en vermenigvuldig die hoeveelheid met twee keer lengte × stroom.

Lees meer op….Hoe om spanningsval in 'n reeks stroombaan te bereken: gedetailleerde feite

Wat is spanningsval vir enkelfase?

Die spanningsval vir enkelfase is die stroom vermenigvuldig met die impedansie van die verbinding. Volgens die Nasionale Elektriese Kode is die maksimum algehele spanningsval van 5% aanvaarbaar vir standaarddoeltreffendheid. 

'n Enkelfaseverbinding bestaan ​​uit twee drade - een fase en een neutraal. Terwyl die stroom van bron na las deur die fasedraad beweeg, reël die neutrale draad vir 'n terugvoerpad vir die stroom sodat alles gebalanseer word. Die spanningsval vir enkelfase vind plaas wanneer stroom begin vloei.

Lees meer op…..Wat is spanningsval in parallelle stroombaan: hoe om te vind, voorbeeldprobleme en gedetailleerde feite

Enkelfase spanningsval formule

Die Spanning daling Vir Enkelfase-formules vir DC en AC is-

[Latex]V_{DC} = \frac {2\times I\times L\times R} {1000}[/Latex]

[Latex]V_{1\phi } = \frac {2\times I \left (R cos\theta + X sin\theta \right )\times L } {1000}[/Latex]

Waar I= lasstroom, R = draadweerstand, X= draadimpedansie, L= draadlengte en θ = fasehoek (vir AC)

Ons kan die persentasie spanningsval vind deur dit met toevoerspanning te deel en dit met 100 te vermenigvuldig. Die rede waarom ons die formules met 1,000 1,000 deel, is dat tipiese impedansiewaardes vir elke 2 XNUMX voet gegee word. Op hierdie manier skakel ons hulle om na ohm per voet. Ons vermenigvuldig ook die lengte met XNUMX om die tweerigtingdraadlengte te neem.

3-fase spanningsval berekening formule

'n Driefasestelsel word altyd deur 'n AC-toevoer aangedryf. In teenstelling met enkelfase, gebruik driefase krag vier drade, waarvan drie geleidende drade is, en een neutraal is.  

Spanningsval vir 'n driefase-stelsel is-

[Latex]V_{3\phi } = \frac { \sqrt{3} \times I \left ( R cos \theta + X sin \theta \right )\times L } {1000}[/Latex], waar ek = lasstroom, R = draadweerstand, X= draadimpedansie, L= draadlengte en θ = fasehoek. Die √3-hoeveelheid in hierdie formule kom van die verhouding van die fase-tot-fase en fase-tot-neutrale spanning in 'n 3-fase verbinding.

Drie fase stelsel; “Fortis Alberta 25kV – Lethbridge County, AB” by Tonyglen14 is gelisensieer onder CC BY 2.0

Lees ook….AC-kring vs DC-kring: Vergelykende analise op verskillende aspekte

Numeriese probleem

'n Enkelfaselas word aan 'n 230 V tweedraad enkelfasebron gekoppel. Die vrag is 200 voet van die bron af geleë. Die 230 v-bron en die las word met 'n tweedraadkabel verbind. Elke geleier het 'n impedansie van (3+0.2j) per 1000 voet. Die lynstroom is 8 A. Wat is die persentasie spanningsval en spanning by die lasterminaal?

Die eenvoudige lyntekening van die opstelling word hieronder getoon:

As gevolg van die impedansie R= 3+j0.2 ohm en I= 8 A, sal daar 'n spanningsval aan die einde van die lyn wees, dws aan die laskant. Kom ons noem die spanningsval as Vd en lasspanning as VL.

Dus, spanningsval Vd= Bronspanning- lasspanning= VS- VL, dus VL=VS- Vd

VS= 230 V

Ons weet, spanningsval vir enkelfase = [Latex] \frac { I \times L \times R } {1000} [/Latex]

Daarom, [Latex] V_{d} = \frac{ 8\times 200 \times \left ( 3+ j0.2 \right )} {1000} = 4.8 + j0.32\: V [/Latex] 

Vd= 4.8 V

Ons moet die spanning vd met twee vermenigvuldig aangesien die stroom ook vanaf die neutrale draad vloei.

Dus, die persentasie spanningsval [Latex]= \frac{4.8 \times 2} {230} \times 100 = 4.17\: % [/Latex]

En die terminale spanning = (230- 9.6) = 220.4 V

Kaushikee Banerjee

Ek is 'n elektroniese entoesias en tans toegewy aan die veld van elektronika en kommunikasie. My belangstelling lê daarin om die voorpunttegnologieë te verken. Ek is 'n entoesiastiese leerder en peuter met oopbron-elektronika. LinkedIn ID- https://www.linkedin.com/in/kaushikee-banerjee-538321175

Onlangse plasings