VBScript-veranderlikes – 'n Uitstekende inleidingsgids vir VBScript-tutoriaal 1


VBScript Tutoriaal – Inhoudsopgawe

VBScript Tutoriaal #1: Oorsig van VBScript-veranderlikes 

VBScript Tutoriaal #2: VBScript voorwaardelike stellings en lusse

VBScript Tutoriaal #3: VBScript-prosedures

VBScript Tutoriaal #4: VBScript-fouthantering en voer VBScript uit

VBScript Tutoriaal #5: VBScript-stringfunksies

VBScript Tutoriaal #6: VBScript-datumfunksies

VBScript Tutoriaal #7: VBScript Tyd Funksies

VBScript Tutoriaal #8: VBScript-skikkingsfunksies

In hierdie VBScript-tutoriaal gaan ons VBScript-veranderlikes, VBScript-skikking, VBScript-konstante en Woordeboekobjek in VBScript leer.

VBScript-tutoriaal #1: VBScript veranderlikes

VBSkrip is die korter vorm van visueel Basic Scripting wat die Visual Basic-taal volg. Die VBScripting is deur Microsoft bekendgestel. Dit is 'n baie eenvoudige taal om te leer wat dit moontlik maak om bediener-kant sowel as kliënt-kant scriptings te ontwikkel.

VBScript kenmerke:

· Dit is 'n eenvoudige skriftaal.

· Dit is hoofletter-onsensitief en maklik om te leer vir enige intreevlakprogrammeerder.

· Dit is 'n objekgebaseerde programmeertaal en volg nie die OOPS-konsep nie.

· Dit ondersteun die COM wat 'n korter vorm van Component Object Model is (COM) struktuur. Dit laat toe om die elemente te bestuur vanuit die omgewing waar dit uitgevoer word.

· Die VBScripting wat in die bedienerkant uitgevoer word, is versoenbaar met gasheerplatform soos Internet Explorer webblaaier, Internet Information Services (IIS) as webbediener en Windows Scripting Host (WSH).

· Dit kan gebruik word om beide bediener-kant (Klassieke ASP) en kliënt-kant scripting te ontwikkel.

· Gereedskap soos Excel makro, UFT (Unified Functional Testing) volg die VB Scripting.

VBScript as 'n kliënt-kant scripting:

vbscript handleiding - webblaaier
vbscript handleiding – webblaaier
vbscript handleiding - venster scripting
vbscript handleiding – venster scripting

· VB-skrifte word slegs in Internet Explorer ondersteun. Die webblaaiers wat welbekend is in die mark soos Mozila Firefox, Google Chrome ens., is nie versoenbaar met VBScript nie.

· Dit is platform-afhanklik dws, word slegs deur Windows-omgewing ondersteun.

· Die ontfouting van VBScript is uitdagend aangesien daar nie die beskikbaarheid van behoorlike ontwikkelingsarea is nie.

 VBScript opmerking:

Die doel van die VBScript-kommentaar is om die samesteller op te voed om die spesifieke reël of reëls kode van die uitvoering oor te slaan. Basies word VBScript-kommentaar gebruik om die beskrywings/doelwitte tydens die scripting te dokumenteer of te skryf. Dit sal help om die leesbaarheid van die kodeblok te verhoog deur die beskrywing te skryf, die logboek te verander deur die kommentaar te gebruik. Twee tipes VBScript-opmerkings is beskikbaar –

Enkellyn VBScript opmerking: Dit word gedoen deur die enkele aanhaling ( ' ) aan die begin van elke reël te gebruik. Voorbeeld van enkellyn-kommentaar in VBScript –

' Enkellyn opmerking voorbeeld

Veelvuldige reëls VBScript opmerking: Veelvuldige reëls VBScript-kommentaar word gebruik om kommentaar op meer as een reël te lewer. Hierdie tipe VBScript-kommentaar kan verkry word deur meer lyne tussen "/*" en "*/" simbole te plaas. Voorbeeld van veelvuldige reëls VBScript opmerking -

/*

VB-verklaring 1

VB-verklaring 2

….. en so aan

*/

VBScript veranderlikes:

Die VBScript veranderlikes is een soort plekhouers wat geheue liggings verwys om data te stoor. Tydens die uitvoering laat VBScript toe om die veranderlikes te verander. Die verklaarde naam van VBScript-veranderlikes word gebruik om toegang tot die veranderlikes te kry vir lees- of skryfdoeleindes. Die veranderlikes het die vermoë om interaksie te hê met enige datatipes soos string, char, number, datum, ens. Soos per die datatipes, word die vbscript-veranderlikes dienooreenkomstig verander. Byvoorbeeld – as ons 'n nommer binne dubbele aanhalingstekens toeken, sal dit as stringwaarde hanteer word.

Ons kan VBScript veranderlikes verklaar op drie maniere wat hieronder verduidelik word -

  • VBScript verdof
  • VBScript publiek
  • VBScript privaat

VBScript Dim:

Dim staan ​​vir declare immediate. Dit beteken dat VBScript dim dit moontlik maak om 'n veranderlike onmiddellik vir enige soort datatipes te verklaar. Ons kan veelvuldige veranderlikes verklaar wat deur kommas geskei word, met 'n enkele VBScript dowwe stelling. Die omvang waarvan verklaar word met behulp van VBScript dim-stelling, word beperk met in die kodeblok soos funksies, sub-prosedures, plaaslike skrifte ens., waar dit verklaar is. Voorbeelde hieronder het die sintaksis van VBScript-dimverklaring vir veranderlike verklaring gewys – ,

Dim var1

Dim var1, var2, var3

Deur die sleutelwoord dim te gebruik, kan ons die veranderlikes onmiddellik verklaar deur die logiese naam van die veranderlikes te spesifiseer. Dit is verpligtend om elkeen van die veranderlikes te verklaar as ons die stelling "Opsie Eksplisiet" aan die begin van die skrif spesifiseer. Dus, as die stelling nie gespesifiseer word nie, is die veranderlike verklaring 'n opsionele stap. In hierdie geval word die veranderlikes outomaties verklaar terwyl die veranderlikes gedefinieer word.

VBScript Publiek:

Wanneer veranderlikes met die sleutelwoord publiek verklaar word, is die veranderlikes toeganklik deur die hele skrif. Basies word publieke sleutelwoord gebruik om 'n veranderlike as globale veranderlike te definieer.

VBScript Privaat:

Wanneer veranderlikes met die sleutelwoord privaat verklaar word, word die omvang van die veranderlikes beperk tot met in die kodeblok.

Toewysing van waardes aan VBScript-veranderlikes:

In die voorbeeld hieronder sal ons verklaar (met behulp van VBScript dim satement) waardes soos getal en string aan die veranderlikes toeken met behulp van gelyke (=) simbool,

'''''verklaar veranderlikes met behulp van VBScript dim stelling dim numVar dim strVar '''''definieer die veranderlikes - getal en string numbVar = 12345667788 strVar = "Dit is voorbeeldveranderlike"

Terwyl ons waardes aan die veranderlike toeken, moet ons die veranderlike naam aan die linkerkant van gelyke simbool hou en waarde moet aan die regterkant gehou word. Vir snare of karakters moet ons die waarde met in dubbele aanhalingstekens hou.

Skalêre veranderlikes – Om 'n veranderlike met enkele waarde te definieer, staan ​​bekend as skalêre veranderlike.

Skikking veranderlikes - Konseptueel verteenwoordig 'n skikking 'n lys van waardes. In VBScript, wanneer 'n veranderlike aan verskeie dieselfde tipe waardes toegeken word, staan ​​dit bekend as 'n skikking. Skikking kan verklaar word met hakies na die veranderlike naam. Dit kan verklaar word op dieselfde manier hoe ons 'n veranderlike verklaar. Die struktuur om 'n skikking te verklaar word hieronder getoon -

Dim myArrayName (maksimum indeks)

Hier word die indeks gebruik om die elke element van 'n skikking te verwys wat vanaf nul begin. Dus, die maksimum indeks dui die lengte van skikking minus een aan. Waardes kan aan elke skikkingselement toegeken word deur die skikkingsindekse te gebruik. In die onderstaande voorbeeld sal ons 'n skikking definieer wat 3 studentename bevat -

' Verklaar 'n skikking met VBScript dowwe verklaring Dim arrStudentName(2) ' Ken die studentename toe deur die indeks te gebruik arrStudentName(0) = "Tom" arrStudentName(1) = "Jack" arrStudentName(2) = "Jerry"

VBScript-veranderlikes – Naamgewing konvensie:

Sintakties is daar geen spesifieke naamkonvensies beskikbaar nie. Maar dit is raadsaam om die onderstaande riglyne te volg vir beter leesbaarheid van skrifte,

· Die beginkarakter van 'n veranderlike moet alfabeties wees.

· Enige ingebedde tydperk moet nie gehou word nie.

Die naam van die veranderlike moet logies wees volgens die gebruik.

Lengte moet nie die limiet van 255 karakters oorskry nie.

VBScript konstante:

Die waarde van VBScript konstante veranderlike kan nie na definisie gewysig word nie. Dus, die konstante veranderlike is basies 'n leesalleen veranderlike. Dit moet tydens die verklaring gedefinieer word. Die VBScript verskaf verstek konstante veranderlike wat tydens skrifte gebruik kan word. Die voorbeeld van verstekkonstantes is – vbOK, vbCancel, vbTrue, vbFalse, ens. Die Const sleutelwoord word gebruik om 'n konstante in VBScripting te verklaar. Hieronder sal ons sien hoe om konstante veranderlikes vir getal en stringe te definieer -

Const strConstant= "Dit is my string."

Konst getalKonstante = 123

VBScript-skikking:

Konseptueel verteenwoordig 'n skikking 'n lys van waardes. In VBScript, wanneer 'n veranderlike toegewys word met verskeie dieselfde tipe waardes soos string, heelgetal, ens., staan ​​dit bekend as 'n skikking. Die VBScripts laat toe om die lys van dieselfde tipe waardes in dieselfde geheue plek te hou (VBScript skikking). Die elke skikking elemente kan verkry word deur die verwysingsnommers wat bekend staan ​​as skikking indeks. Die indeks begin altyd vanaf nul.

Struktuurgewys het VBScript Array twee afdelings – die logiese naam van die skikkingsnaam en die skikkingonderskrif wat die hoogste indekswaarde aandui. Die skikking subskripsie is gelyk aan die lengte van skikking minus een.

Die VBScript-skikking moet eers verklaar word, anders sal dit foute gooi. Soortgelyk aan die veranderlike verklaring, kan ons die VBScript-skikking verklaar deur die dim-stelling te gebruik. Deur gebruik of omvang te oorweeg, VBScript twee tipe skikkings -

·     Plaaslike VBScript-skikking – Die omvang van hierdie tipe skikkings is beperk tot die kodeblok (funksies of subprosedures) waar dit verklaar is.

·     Globale VBScript-skikking – Ons kan hierdie tipe skikkings regdeur die skrifte gebruik. Hierdie tipe skikkings moet aan die begin van die skrif verklaar word.

Statiese en dinamiese skikkings:

Ons kan ook die VBScript-skikking as staties of dinamies verklaar terwyl ons die skrifte skep.

'n Statiese VBScript-skikking - Dit het 'n vaste aantal skikkingselemente wat nie tydens die skrifuitvoering verander kan word nie.

'n Dinamiese VBScript-skikking - Die aantal skikkingselemente kan enige tyd verander word. Wanneer die aantal elemente nie vas of vooraf gedefinieer is nie, kan ons hierdie skikking gebruik.

Werk met VBScript-skikkings:

Sintaksis vir skikkingverklaring – Dim myArray (onderskrifwaarde)

In die onderstaande voorbeeld sal ons 'n VBScript-skikking van punte van 3 studente skep en die berekende gemiddelde punte in 'n veranderlike stoor -

'Verklaring van skikking en waardetoewysing vir drie studente dim arrMarks(2) arrMarks(0) = 10 arrMarks(1) = 15 arrMarks(2) = 20 'Bereken die gemiddeld en stoor dit in 'n veranderlike Dim gemMarks avgMarks = (arrMarks( 0)+arrMarks(1)+arrMarks(2))/3

Woordeboekvoorwerp in VBScript:

Die woordeboekvoorwerp in VBScripts, het die ooreenkoms met die VBScript-skikking. Wat beteken dat dit ook toelaat om 'n lys waardes te stoor. Maar die primêre verskille van woordeboekvoorwerp in VBScript is dat dit verskillende tipes data kan bevat en 'n sleutel moet aan elke data toegewys word in plaas van indekse.

Die woordeboekvoorwerp in VBScript kan verklaar word vir gebruike met die verwysing van "Scripting.Dictionary" klas. 

Voordele van woordeboekvoorwerp in VBScript:

· Verskillende tipes data kan in 'n enkele veranderlike gestoor word.

· Met die hulp van sleutel kan ons maklik toegang tot die ooreenstemmende elemente kry.

· Hierdie konsep is baie buigsaam aangesien daar voorafbepaalde metodes beskikbaar is om die woordeboekobjek in vbscript te manipuleer.

Voorbeeld – Woordeboekobjek in vbscript: 

In die onderstaande voorbeeld sal ons die kodes vir verskillende bewerkings op woordeboekobjekte sien -

' **** Skep 'n woordeboekvoorwerp in VBScript **** 'Skep 'n veranderlike. Dim dict Stel dict = CreateObject("Scripting.Dictionary") 'Voeg sleutels en items by. dict.Voeg "Naam", "VBScript" dict.Voeg "Id", "1" dict by.Voeg "Trainer", "K Mondal" '**** Kontroleer die beskikbaarheid van 'n Sleutel vanaf die woordeboekvoorwerp in VBScript ** ** If dict.Exists("Name") Then msg = "Die naamsleutel bestaan" Else msg = "Die naamsleutel bestaan ​​nie" End If 'Lees 'n item dim sName sName = dict.Item("Name") ' kry die telling van element dim nCount nCount = dict.count 'Delete single item dict.Remove("Name") 'Delete All item dict.RemoveAll

Gevolgtrekking:

In hierdie VBScript-artikel het ons geleer oor die Oorsig van VBSkript Vaarbaars, VBscript Astraal, VBSkript Constanteen Woordeboekobjek in VBScript. Klik asseblief vir meer besonderhede oor VBScript hier afgelaai word.

K Mondal

Hallo, ek is K. Mondal, ek is verbonde aan 'n toonaangewende organisasie. Ek het 12+ jaar se werkservaring oor domeine heen, bv. toepassingsontwikkeling, outomatiseringstoetsing, IT-konsultant. Ek stel baie daarin belang om verskillende tegnologieë te leer. Ek is hier om my aspirasie te vervul en dra tans by as 'n skrywer en webwerf-ontwikkelaar, beide in LambdaGeeks. Koppel aan LinkedIn- https://www.linkedin.com/in/kumaresh-mondal/

Onlangse plasings