3 feite oor die gebruik van hoor in gespanne (hede, verlede en toekoms)


Die term "hoor" speel die rol van 'n "werkwoord" in spraakdele van Engelse taal. Kom ons het 'n paar verduidelikings oor die gebruik van "hoor" in verskillende tydraamwerke.

Die term "Hoor" verklaar dat iemand enige nuus, inligting, idee, gedagte, ens. uit enige bron is, was of sal leer. Die term "gehoor" kan aangewys word as beide die verlede en verlede deelwoordvorme van die term "hoor", terwyl die term "hoor" die huidige deelwoordterm is.

Nou sal ons feite en verduidelikings leer oor die toepassing van die werkwoord "Hoor".

"Hoor" in die teenwoordige tyd

Die term "hoor" kan beskou word as die naamwoordvorm van die werkwoord "hoor." Kom ons het regverdigings vir die gebruik van "hoor" in die teenwoordige tyd.

Terme soos "hoor", "is/is/hoor", "het gehoor", "het al gehoor" en "het al gehoor" moet gebruik word om verskillende soorte hedetydsinne te raam.

Wanneer kan ons "hoor" in die teenwoordige tyd gebruik?

Vorm van huidige tydGebruik van "hoor" in verskeie huidige tydvorme
1. Eenvoudige teenwoordige tydDie basisvorm "hoor" moet na onderwerp gebruik word om die eenvoudige teenwoordige tyd te raam om te verklaar dat iemand oor die algemeen in 'n modus is om nuwe konsepte, inligting, feite, nuus, ens. op die tyd voorhande te leer.
2. Present Continuous Tense / Present Progressive TenseDie huidige deurlopende modus "is/is/is hoor" na onderwerp kan gebruik word om aan te dui dat iemand aktief nuwe konsepte, inligting, feite, nuus, ensovoorts in die hede leer. 
3. Present Perfect TenseDie huidige volmaakte modus "Het gehoor" of "het gehoor" moet na die onderwerp gebruik word om oor te dra dat iemand oor die algemeen in die modus is om nuwe konsepte, inligting, feite, nuus, ens. uit die verlede te leer terwyl hy steeds by die essensie daarvan vertoef.
4. Present Perfect Continuous TenseDie huidige deurlopende modus "is/is/is hoor" moet na onderwerp gebruik word om aan te dui dat iemand aktief nuwe konsepte, inligting, feite, nuus, ens. leer uit 'n spesifieke voorafbepaalde tydsraamwerk wat begin het in die dae wat het reeds geslaag en is steeds in funksionele modus.
Gebruik van "hoor" in verskeie huidige tydvorme

Strukture van sinne met "hoor" in die teenwoordige tyd

Huidige gespanne vormsStrukture van sinne met "hoor" in die teenwoordige tyd
1. Eenvoudige teenwoordige tydOnderwerp + hoor/hoor + oorblywende dele van die sin
2. Present Continuous Tense / Present Progressive TenseOnderwerp + is/is/is + hoor (Huidige Deelwoordvorm/ Huidige Progressiewe Vorm) + oorblywende dele van die sin
3. Present Perfect TenseOnderwerp + het/het + gehoor ( Verlede Deelwoordvorm ) + oorblywende dele as die sin
4. Present Perfect Continuous TenseOnderwerp + was/was + gehoor ( Huidige Deelwoordvorm ) + oorblywende dele van die sin
Strukture van sinne met "hoor" in die teenwoordige tyd

Voorbeelde met "hoor" in die teenwoordige tyd

Tipe huidige tydVoorbeelde met "hoor"Verduideliking
1. Eenvoudige teenwoordige tydEk hoor jy woon by jou grootouers in 'n verlate dorpie.Die term "hoor" word gebruik om hierdie sin in 'n eenvoudige huidige modus te raam om te verklaar dat die spreker inligting oor die aangesprokene moet leer.
2. Present Continuous Tense / Present Progressive FormEk hoor jy woon by jou grootouers in 'n verlate dorpie.Die huidige deurlopende term "verhoor" kan toegepas word om te verklaar dat die spreker aktief aandag gee aan die woonplek van die aangesprokene.
3. Present Perfect TenseEk het die laaste drie dae gehoor jy woon by jou grootouers in ’n verlate dorpie.Die huidige volmaakte modus "het gehoor" kan toegepas word om te verklaar dat die spreker aandag gee aan die inligting oor die woonplek van die aangesprokene, alhoewel daardie aandag iewers in die vervloë dae begin is en steeds sy essensie het.
4. Present Perfect Continuous TenseEk het gehoor dat jy van verlede jaar tot nou by jou grootouers in 'n verlate dorpie woon.Die huidige volmaakte deurlopende modus “Het gehoor” kan gebruik word om aan te dui dat die spreker aandag gee aan inligting oor die aangesprokene se woning, selfs al het daardie aandag in die verlede begin en steeds aan die gang is. 
Voorbeelde met "hoor" in die teenwoordige tyd

"Hoor" in verlede tyd

Luister, hoor en luister is sommige van die sinonieme van die werkwoord "hoor". Kom ons het regverdigings vir die gebruik van "hoor" in die verlede tyd.

Ons kan die term "hoor" gebruik deur die vorm daarvan te verander na "gehoor" om te sê dat iemand in die dae wat verby is, van sommige nuus, inligting, ens. moes leer. Om sinne in verskillende vorme van verlede tyd te raam, moet terme soos "gehoor", "het gehoor", "het gehoor" en "het gehoor" gebruik word.

Wanneer kan ons "hoor" in die verlede tyd gebruik?

Tipe verlede tydGebruik van "hoor" in verskeie verlede tydsvorme
1. Eenvoudige Verlede TydDie term "gehoor" moet gebruik word om sinne in eenvoudige verlede-modus te stel om te verklaar dat iemand oor die algemeen in 'n modus was om nuwe konsepte, inligting, feite, nuus, ens. in vervloë dae te leer.
2. Verlede Deurlopende TydDie terme "het gehoor" of "het gehoor" moet gebruik word om sinne in vorige aaneenlopende modus te raam om oor te dra dat iemand aktief nuwe konsepte, inligting, feite, nuus, ens. op 'n tyd in 'n vervloë dag geleer het.
3. Verlede Volmaakte TydDie term "het gehoor" moet gebruik word om die verlede perfekte modus van 'n sin te raam om 'n opeenvolging van gebeure aan te toon, waaronder 'n mens moet sê dat iemand oor die algemeen in 'n modus was om nuwe konsepte, inligting, feite, nuus, ens.
4. Past Perfect Continue TydDie verlede volmaakte aaneenlopende modus "het gehoor" dui aan dat iemand aktief nuwe konsepte, inligting, feite, nuus, ens. geleer het vir 'n spesifieke voorafbepaalde tydperk in die dae wat reeds spandeer is.
Gebruik van "hoor" in verskeie verlede tydsvorme

Strukture van sinne met "hoor" in die verlede tyd

Verlede Tyd VormsStrukture van sinne met "hoor" in die verlede tyd
1. Eenvoudige Verlede TydOnderwerp + gehoor ( vorige vorm ) + oorblywende dele van die sin
2. Verlede Deurlopende TydOnderwerp + was/was + hoor ( huidige deelwoordvorm / huidige progressiewe vorm ) + van die sin
3. Verlede Volmaakte TydOnderwerp + het + gehoor ( verlede deelwoordvorm ) + oorblywende dele van die sin
4. Past Perfect Continue TydOnderwerp + was + was + gehoor ( huidige deelwoordvorm ) + oorblywende dele van die sin
Strukture van sinne met "hoor" in die verlede tyd

Voorbeelde met "hoor" in die verlede tyd

Tipe verlede tydvoorbeeldeVerduideliking
1. Eenvoudige Verlede TydSandip het gehoor dat sy beste vriend Rony oorsee gaan vir hoër studies.Die term "gehoor" word gebruik om die eenvoudige verlede tyd om te stel dat die proefpersoon inligting oor sy beste vriend geleer het.
2. Verlede Deurlopende TydSandip het gehoor dat sy beste vriend Rony oorsee gaan vir hoër studies.Die term "het gehoor" word gebruik om die verlede aaneenlopende tyd te raam om te verklaar dat die subjek in 'n aktiewe modus was om inligting oor sy beste vriend te leer.
3. Verlede Volmaakte TydSandip het gehoor dat sy beste vriend Rony in die laaste maand voor sy suster se troue na hoër onderwys vertrek.Voorheen kon die verlede volmaakte tyd "het gehoor" gebruik word om die volgorde van twee gebeurtenisse oor te dra, waarvan een getoon het dat die proefpersoon inligting oor die aangesprokene geleer het. 
4. Past Perfect Continue TydSandip het die laaste vyf jaar gehoor dat sy beste vriend Rony oorsee gaan vir hoër onderwys, maar dit het nooit gebeur nie. In vervloë dae kon die verlede volmaakte voortdurende "gehoor" gebruik word om te verklaar dat die onderwerp aktief inligting oor sy beste vriend optel.
Voorbeelde met "hoor" in die verlede tyd

"Hoor" in toekomende tyd

"Gee 'n oor" en "gee 'n gehoor aan" is die twee woordgroepe wat verband hou met "hoor." Kom ons het regverdigings vir die gebruik van "hoor" in die toekomstige tyd.

Terme soos "sal hoor", "sal hoor", "sal hoor", "sal gehoor het" en "het al gehoor" moet gebruik word om sinne in die toekomende tyd om te stel om te sê dat iemand data gaan optel oor enige nuus, gebeurtenis, ens. in die dae wat voorlê.

Wanneer kan ons "hoor" in die toekomende tyd gebruik?

Tipe Toekomstige TydvormGebruik van "hoor" in verskeie toekomstige tydvorme
1. Eenvoudige Toekomstige TydDie basisterm "hoor" moet in 'n eenvoudige toekomsmodus gebruik word om te sê dat iemand in 'n algemene modus gaan wees om nuwe konsepte, inligting, feite, nuus, ens. in die komende dae te leer.
2. Toekomstige Deurlopende TydDie term “sal hoor” moet gebruik word om die toekomstige deurlopende modus te raam om aan te dui dat iemand in die komende dae aktief nuwe konsepte, inligting, feite, nuus, ens. sal leer.
3. Toekomstige volmaakte tydDie term "sal gehoor het" moet gebruik word om die toekomstige volmaakte tyd om te stel dat iemand in die algemene modus gaan wees om nuwe konsepte, inligting, feite, nuus, ens. in die komende dae maar voor 'n spesifieke tydperk te leer. .
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydOm te sê dat iemand in die komende dae aktief nuwe konsepte, inligting, feite, nuus, ens. maar tussen spesifieke tydraamwerke sal leer, moet die term "sal gehoor het" gebruik word om die toekomstige perfekte deurlopende modus te raam.
Gebruik van "hoor" in verskeie toekomstige tydvorme

Strukture van sinne met "hoor" in die toekomende tyd

Toekomstige TydvormsStrukture van sinne met "gaan" in toekomende tyd
1. Eenvoudige Toekomstige TydOnderwerp + sal / sal + hoor ( huidige vorm ) + oorblywende dele
2. Toekomstige Deurlopende TydOnderwerp + sal + wees + hoor ( huidige deelwoordvorm) + oorblywende dele
3. Toekomstige volmaakte tydOnderwerp + sal + gehoor het ( verlede deelwoordvorm ) + oorblywende dele
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydOnderwerp + sal + gewees het + gehoor (teenswoordige deelwoord) + oorblywende dele
Strukture van sinne met "gaan" in toekomende tyd

Voorbeelde met "hoor" in die toekomende tyd

Tipe Toekomstige TydvoorbeeldVerduideliking
1. Eenvoudige Toekomstige TydEk hoop ek sal binnekort hoor van jou sukses in hotelbestuur.Die term "sal hoor" is in gebruik om te dikteer dat die spreker die nuus van die sukses van die aangespreekte persoon in die dae wat voorlê, gaan leer.
2. Toekomstige Deurlopende TydEk hoop ek sal binnekort hoor van jou sukses in hotelbestuur.Die term “sal hoor” kan in die toekomstige deurlopende vonnis gebruik word om aan te dui dat die spreker sal hoop om goeie nuus oor hom of haar te hê.
3. Toekomstige volmaakte tydEk hoop ek sal binnekort gehoor het van jou sukses in hotelbestuur voor die voltooiing van jou kursus oor twee jaar.Die term "sal gehoor het" kan in die toekomstige volmaakte modus van tyd toegepas word om aan te dui dat die spreker inligting oor die aangesprokene sal voltooi voor 'n spesifieke tyd in die dae wat gaan plaasvind.
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydEk hoop ek sal binnekort hoor van jou sukses in hotelbestuur oor die volgende jaar tot vyf jaar.Die term "sal hoor" kan in die toekomstige volmaakte aaneenlopende modus van tyd toegepas word om oor te dra dat die spreker die onderskeie nuus oor die aangespreekte persoon in 'n spesifieke, voorafbepaalde tydraamwerk in die dae wat gaan hê gebeur.
Voorbeelde met "hoor" in die toekomende tyd

Gevolgtrekking:

Ons gaan ons les opsom met die mees algemene frasewerkwoord, wat met die werkwoord "hoor" geraam is. Die frasewerkwoord "hoor van" is die mees algemene frasewerkwoord om te sê dat iemand van enige persoon, gebeurtenis, idee, gedagte, ens.

Arpita Bose Roy

Haai! Ek is Arpita Bose Roy. My kwalifikasies is MA in Engels met B. Ed. in beide algemene onderwys en spesiale onderwys. Ek het 2 jaar ondervinding as 'n "taalontleder" by IIT Kharagpur en 4 jaar ondervinding as 'n "akademiese inhoudontwikkelaar" by IIT Kharagpur. Tans werk ek as akademiese skrywer by Lambdageeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/mwlite/in/arpita-bose-roy-0aa32553

Onlangse plasings