3 feite oor die gebruik van het in gespanne (hede, verlede en toekoms)


Die verandering in die term "het" is sigbaar wanneer dit na 'n 3 gebruik wordrd-persoon enkelvoud getal. Kom ons kyk na die werkwoord "hê" in verskillende tydraamwerke.

Sommige werkwoorde van die Engelse taal kan beide as hulpwerkwoorde en hoofwerkwoorde en die term gebruik word "het" is ook daardie soort werkwoord. Ons moet enige ander werkwoord saam met "hê" gebruik om dit as 'n hulpwerkwoord te gebruik, maar ons kan die term "hê" direk gebruik as ons "hê" as die hoofwerkwoord wil beskou.

Nou gaan ons feite en verduidelikings oor die toepassing van die werkwoord "hê" as 'n hoofwerkwoord in die Engelse taal ondergaan.

"Het" in die teenwoordige tyd

Die term "hê" kan beter verduidelik word met die term "om te hê." Kom ons leer verduidelikings oor die gebruik van "het" in die teenwoordige tyd.

Die term "hê" kan in die kategorie werkwoord in Engelse spraakdele gegooi word. Die hoofwerkwoord "hê" in die teenwoordige tyd sê hoofsaaklik dat iemand besit het oor enige persoon, voorwerp, idee, ens. Verbruik van voedsel kan ook beskryf word met die hoofwerkwoord "hê".

Wanneer kan ons "het" in die teenwoordige tyd gebruik?

Vorm van huidige tydGebruik van "het" in verskeie huidige tydvorme
1. Eenvoudige teenwoordige tydDie werkwoord "hê" kan gebruik word om sinne in die eenvoudige teenwoordige modus te raam as die hoofwerkwoord om te sê dat iemand oor die algemeen 'n besitting, aksie, gebeurtenis, ervaring, aktiwiteit, voedselverbruik, ens. het in die tyd wat voorhande is.
2. Present Continuous Tense / Present Progressive TenseDie werkwoord "hê" kan gebruik word om sinne in die huidige progressiewe modus te raam as die hoofwerkwoord om te sê dat iemand in die aktiewe modus is om besit, aksie, gebeurtenis, ervaring, aktiwiteit, voedselverbruik, ens. in die tyd voorhande te hê .
3. Present Perfect TenseDie werkwoord "het" kan as die hoofwerkwoord in huidige volmaakte sinne gebruik word om te sê dat iemand oor die algemeen besit, aksie, gebeurtenis, ervaring, aktiwiteit, voedselverbruik, ensovoorts van 'n tyd in die verlede gehad het en dit is steeds vrugbaar .
4. Present Perfect Continuous TenseDie werkwoord "hê" kan gebruik word om sinne in die huidige volmaakte aaneenlopende modus te raam as die hoofwerkwoord om aan te dui dat iemand in aktiewe modus is om besit, aksie, gebeurtenis, ervaring, aktiwiteit, voedselverbruik, ensovoorts te hê wat begin het in die verlede en gaan voort met die skryf hiervan. 
Gebruik van "het" in verskeie huidige tydvorme

Strukture van sinne met "het" in die teenwoordige tyd

Huidige gespanne vormsStrukture van sinne met "het" in die teenwoordige tyd
1. Eenvoudige teenwoordige tydOnderwerp + het/het + oorblywende dele van die sin
2. Present Continuous Tense / Present Progressive TenseOnderwerp + is/is/is + het (Teenswoordige Deelwoordvorm/ Huidige progressiewe vorm) + oorblywende dele van die sin
3. Present Perfect TenseOnderwerp + het/het + gehad ( Verlede Deelwoordvorm ) + oorblywende dele as die sin
4. Present Perfect Continuous TenseOnderwerp + het/was + het ( Huidige Deelwoordvorm ) + oorblywende dele van die sin
Strukture van sinne met "het" in die teenwoordige tyd

Voorbeelde met "het" in die teenwoordige tyd

Tipe huidige tydVoorbeelde met "het"Verduideliking
1. Eenvoudige teenwoordige tydEk het 'n soet blou teddiebeer wat deur my ouma vir my gegee is.Die term "hê" word in eenvoudige teenwoordige tydsmodus gebruik as die hoofwerkwoord om te verklaar dat die spreker eienaarskap oor 'n blou speelding het.
2. Present Continuous Tense / Present Progressive FormEk kuier lekker saam met my ou ouma.Die term "hê" word in die huidige deurlopende modus gebruik as die hoofwerkwoord om te sê dat die spreker verheug is om tyd saam met sy of haar ouma deur te bring.
3. Present Perfect TenseSedert ek in graad vyf was, het my ouma 'n soet blou teddiebeer vir my gegee.Die term "hê" word in die huidige volmaakte modus gebruik as 'n hoofwerkwoord om te verklaar dat die spreker 'n blou speelding sedert 'n geruime tyd in die verlede besit en die effek daarvan is steeds vrugbaar.
4. Present Perfect Continuous TenseEk het van verlede jaar af tot nou lekker saam met my ou ouma gekuier.Die term "het" word in die huidige volmaakte aaneenlopende modus gebruik as die hoofwerkwoord om te verklaar dat die spreker in die funksionele modus is om van 'n tyd in die verlede tyd saam met sy of haar ouma deur te bring en steeds in aaneenlopend is. wyse.
Voorbeelde met "het" in die teenwoordige tyd

"Het" in verlede tyd

Die term "het" verander homself terwyl dit in die verlede tyd is. Kom ons leer verduidelikings oor die gebruik van "het" in die verlede tyd.

Die term "het" verander homself terwyl sinne in eenvoudige verlede-modus raam en word "het". Die term "het" kan beskou word as beide die verlede term en verlede deelwoordterm van die werkwoord "het" wanneer dieselfde as 'n hoofwerkwoord in 'n sin gebruik word.

Wanneer kan ons "het" in die verlede tyd gebruik?

Tipe verlede tydGebruik van "het" in verskeie verlede tydsvorme
1. Eenvoudige Verlede TydDie werkwoord "hê" kan gebruik word om sinne in die eenvoudige verlede-modus te raam as die hoofwerkwoord om te sê dat iemand oor die algemeen 'n besitting, aksie, gebeurtenis, ervaring, aktiwiteit, voedselverbruik, ens. gehad het in die dae wat reeds verby is. .
2. Verlede Deurlopende TydDie werkwoord "het" kan gebruik word om sinne in die verlede progressiewe modus te raam as die hoofwerkwoord om te sê dat iemand in die aktiewe modus was om besit, aksie, gebeurtenis, ervaring, aktiwiteit, voedselverbruik, ens. te hê in die dae wat reeds geslaag.
3. Verlede Volmaakte TydDie werkwoord "het" kan as die hoofwerkwoord in die verlede volmaakte modus gebruik word om 'n volgorde van gebeure te wys, waaronder een gebeurtenis sê dat iemand besit, aksie, 'n gebeurtenis, ervaring, aktiwiteit, voedselverbruik, ensovoorts in die vervloë dae.
4. Past Perfect Continue TydDie werkwoord "het" kan gebruik word om sinne in die verlede perfekte aaneenlopende modus te raam as die hoofwerkwoord om aan te dui dat iemand in aktiewe modus was om besit, aksie, gebeurtenis, ervaring, aktiwiteit, voedselverbruik, ensovoorts vir 'n spesifieke tydperk in die vervloë dae.
Gebruik van "het" in verskeie verlede tydsvorme

Strukture van sinne met "het" in die verlede tyd

Verlede Tyd VormsStrukture van sinne met "het" in die verlede tyd
1. Eenvoudige Verlede TydOnderwerp + het ( verlede vorm ) + oorblywende dele van die sin gehad
2. Verlede Deurlopende TydOnderwerp + was/was + het ( huidige deelwoordvorm / huidige progressiewe vorm ) + van die sin
3. Verlede Volmaakte TydOnderwerp + het + gehad ( verlede deelwoordvorm ) + oorblywende dele van die sin
4. Past Perfect Continue TydOnderwerp + was + gewees + met ( huidige deelwoordvorm ) + oorblywende dele van die sin
Strukture van sinne met "het" in die verlede tyd

Voorbeelde met "het" in die verlede tyd

Tipe verlede tydvoorbeeldeVerduideliking
1. Eenvoudige Verlede TydEk het 'n vrugbare gesprek met een van my professore gehad oor die tradisies van Indië.Die term "het" word gebruik om 'n sin in eenvoudige verlede-modus te raam om te verklaar dat die spreker 'n vrugbare bespreking met sy of haar professor geniet het.
2. Verlede Deurlopende TydEk het 'n vrugbare gesprek gehad met een van my professore oor die tradisies van Indië.Die frase "het gehad" word gebruik om aan te dui dat die spreker in 'n aktiewe bui was om 'n aangename bespreking op 'n vorige dag te geniet.
3. Verlede Volmaakte TydGister het ek regtig goed gevoel, want ek het 'n vrugbare gesprek met my professor gehad oor die tradisies van Indië voor daardie dag.Die term "het gehad" word gebruik om die volgorde van twee gebeurtenisse aan te dui, waarvan een sê dat die spreker 'n goeie gesprek met sy of haar professor oor die tradisies van Indië gehad het.
4. Past Perfect Continue TydEk het gister van 7:8 tot XNUMX:XNUMX 'n vrugbare gesprek gehad met een van my professoreDie term "het gehad" word gebruik om aan te dui dat die spreker 'n goeie gesprek met sy of haar professor geniet het vir 'n spesifieke tydperk in die dag wat reeds verby is.
Voorbeelde met "het" in die verlede tyd

"Het" in toekomende tyd

Die term "het" kan twee keer in 'n sin gebruik word, al word hul doel anders. Kom ons leer verduidelikings oor die gebruik van "het" in die toekomstige tyd.

Ons gebruik die term "het" as die progressiewe vorm wanneer sinne in die huidige kontinue modus, verlede kontinue modus of toekomstige kontinue modus omraam word. As iemand besit gaan hê oor enige persoon, voorwerp of idee, dan kan ons "hê" as 'n hoofwerkwoord gebruik om dieselfde te stel.

Wanneer kan ons "het" in die toekomende tyd gebruik?

Tipe Toekomstige TydvormGebruik van "het" in verskeie toekomstige tydvorme
1. Eenvoudige Toekomstige TydDie werkwoord "hê" kan gebruik word om sinne in die eenvoudige toekomsmodus te raam as die hoofwerkwoord om te sê dat iemand oor die algemeen 'n besitting, aksie, gebeurtenis, ervaring, aktiwiteit, voedselverbruik, ens. sal besit in die dae wat voorlê.
2. Toekomstige Deurlopende TydDie werkwoord "het" kan gebruik word om sinne in die toekomstige aaneenlopende modus te raam as die hoofwerkwoord om te sê dat iemand in die funksionele modus sal wees van besit, aksie, gebeurtenis, ervaring, aktiwiteit, voedselverbruik, ens. byderhand.
3. Toekomstige volmaakte tydDie werkwoord "hê" kan as die hoofwerkwoord in toekomstige volmaakte modus gebruik word om te sê dat iemand oor die algemeen sy of haar besit, aksie, gebeurtenis, ervaring, aktiwiteit, voedselverbruik, ensovoorts voor 'n spesifieke tyd in die dae wat voorlê, sal voltooi. .
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydDie werkwoord "hê" kan gebruik word om sinne in die toekomstige volmaakte aaneenlopende modus te raam as die hoofwerkwoord om aan te dui dat iemand voortdurend besit, aksie, gebeurtenis, ervaring, aktiwiteit, voedselverbruik, ensovoorts vir 'n spesifieke tydperk in die dae wat voorlê.
Gebruik van "het" in verskeie toekomstige tydvorme

Strukture van sinne met "het" in die toekomende tyd

Toekomstige TydvormsStrukture van sinne met "het" in toekomende tyd
1. Eenvoudige Toekomstige TydOnderwerp + sal / sal + het ( huidige vorm ) + oorblywende dele
2. Toekomstige Deurlopende TydOnderwerp + sal + hê (teenswoordige deelwoordvorm) + oorblywende dele
3. Toekomstige volmaakte tydOnderwerp + sal + gehad + gehad het ( verlede deelwoordvorm ) + oorblywende dele
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydOnderwerp + sal + gewees het + met (teenswoordige deelwoord) + oorblywende dele
Strukture van sinne met "het" in toekomende tyd

Voorbeelde met "het" in die toekomende tyd

Tipe Toekomstige TydvoorbeeldVerduideliking
1. Eenvoudige Toekomstige TydEk sal 'n amusante klavier vir my volgende verjaardag hê.Die term "sal hê" word gebruik om te wys dat die spreker in die dae wat voorlê 'n klavier gaan besit.
2. Toekomstige Deurlopende TydEk sal in die volgende maand 'n amusante klavier hê op my verjaardag.Die term "sal hê" word gebruik om te wys dat die spreker in 'n aktiewe modus sal wees om 'n klavier te besit in die dae wat voorlê.
3. Toekomstige volmaakte tydEk sal voor volgende jaar 'n amusante klavier gehad het.Die term "sal gehad het" word gebruik om te wys dat die spreker 'n klavier gaan besit voor 'n spesifieke tyd in die dae wat voorlê.
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydEk het teen hierdie tyd in die volgende jaar op my verjaardag 'n amusante klas op klavier gehad.Die term "het al gehad" word gebruik om te wys dat die spreker 'n klavierklas gaan kry vir 'n spesifieke tydperk in die toekoms.
Voorbeelde met "het" in die toekomende tyd

Gevolgtrekking:

Ons moet leer oor sommige woordgroepe wat dieselfde betekenis toon as die werkwoord "het". Woordgroepe soos "kom in die hande", "in die hand hê," en "kry" kan in die plek van die werkwoord "hê" gebruik word om gelyke betekenis te toon.

Arpita Bose Roy

Haai! Ek is Arpita Bose Roy. My kwalifikasies is MA in Engels met B. Ed. in beide algemene onderwys en spesiale onderwys. Ek het 2 jaar ondervinding as 'n "taalontleder" by IIT Kharagpur en 4 jaar ondervinding as 'n "akademiese inhoudontwikkelaar" by IIT Kharagpur. Tans werk ek as akademiese skrywer by Lambdageeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/mwlite/in/arpita-bose-roy-0aa32553

Onlangse plasings