3 feite oor die gebruik van Go In Tense (hede, verlede en toekoms)


Die gebruik van verlede tyd tot huidige tyd behoorlik is regtig prysenswaardig. Kom ons demonstreer feite oor die gebruik van "gaan" in verskeie tydperke.

Die term "gaan" is 'n baie unieke woord aangesien dit baie verskillende vorme het om in verskillende tydraamwerke gebruik te word. Terme soos "gaan" en "weg" moet gemerk word as vorige vorme en vorige deelwoorde van die woord "gaan", terwyl die term "gaan" as 'n progressiewe vorm gebruik moet word.

Hier is feite en verwante regverdigings oor die gebruik van die term "gaan" in verskeie tydperke.

"Gaan" in huidige tyd

Die term "gaan" kan in die groep werkwoorde in dele van spraak gegooi word. Kom ons ondersoek die toepassing van "gaan" in die teenwoordige tyd.

Die werkwoordvorm "gaan" verander na "gaan" wanneer ons dit gebruik teen enige derdepersoon enkelvoud getal van die manlike of vroulike geslag. Ons moet die term gebruik "gaan” nadat “ing” by die wortelvorm “gaan” gevoeg is om dit van toepassing te maak op die huidige progressiewe vorm.

Wanneer kan ons "gaan" in die teenwoordige tyd gebruik?

Vorm van huidige tydGebruik van "gaan" in verskeie huidige tydvorme
1. Eenvoudige teenwoordige tydDie basisvorm "gaan" moet in eenvoudige teenwoordige tyd gebruik word om te verklaar dat iemand oor die algemeen in die bui is om van een plek na 'n ander te beweeg of te verander. Ons kan ook die basisvorm "gaan" gebruik om te verwys na kenmerkveranderinge in enige voorwerp.
2. Present Continuous Tense / Present Progressive TenseOm te sê dat iemand in die funksionele modus is om van plek te beweeg of te verander, of dat een of ander voorwerp in die funksionele modus is om eienskappe te verander, moet die progressiewe vorm "is/is/gaan" gebruik word om sinne in die huidige progressiewe modus te raam. . 
3. Present Perfect TenseDie terme "het gegaan" of "het gegaan" kan gebruik word om te sê dat iemand besig is om van ligging te verander of te verskuif of dat een of ander voorwerp van die een of ander tyd in die verlede tot nou kenmerke verander.
4. Present Perfect Continuous TenseDie terme "het gegaan" of "het gegaan" moet gebruik word om te verklaar dat iemand in 'n funksionele modus is om van een plek na 'n ander te beweeg of dat 'n ding 'n kenmerk verander vir 'n voorafbepaalde tydperk wat in die verlede begin en is steeds in deurlopende modus.
Gebruik van "gaan" in verskeie huidige tydvorme

Strukture van sinne met "gaan" in die teenwoordige tyd

Huidige gespanne vormsStrukture van sinne met "gaan" in die teenwoordige tyd
1. Eenvoudige teenwoordige tydOnderwerp + gaan/gaan + oorblywende dele van die sin
2. Present Continuous Tense / Present Progressive TenseOnderwerp + is/is/gaan + gaan (Huidige Deelwoordvorm/ Huidige progressiewe vorm) + oorblywende dele van die sin
3. Present Perfect TenseOnderwerp + het/is + weg ( Verlede Deelwoordvorm ) + oorblywende dele as die sin
4. Present Perfect Continuous TenseOnderwerp + het/was + aan die gang ( Huidige Deelwoordvorm ) + oorblywende dele van die sin
Strukture van sinne met "gaan" in die teenwoordige tyd

Voorbeelde met "gaan" in die teenwoordige tyd

Tipe huidige tydVoorbeelde met "gaan"Verduideliking
1. Eenvoudige teenwoordige tydEk gaan elke dag na die kinderpark om met my kleinkinders te speel.Die basisvorm "gaan" word gebruik om te verklaar dat die spreker terloops na die park vertrek om tyd saam met kleinkinders te geniet.
2. Present Continuous Tense / Present Progressive FormEk gaan na die kinderpark om met my kleinkinders te speel.Die huidige progressiewe vorm "gaan" word gebruik om te dikteer dat die spreker in 'n aktiewe manier is om tyd saam met kleinkinders in die park deur te bring.
3. Present Perfect TenseEk het die laaste week na die kinderpark gegaan om met my kleinkinders te speel.Die huidige perfekte modus "het weg" is in gebruik om te dikteer dat die spreker 'n geruime tyd saam met kleinkinders van 'n tyd in die verlede deurbring en steeds sy effek het.
4. Present Perfect Continuous TenseEk gaan van laas week tot nou kinderpark toe om met my kleinkinders te speel.Die term “was aan die gang” word gebruik om aan te toon dat die tyd wat die spreker saam met kleinkinders spandeer, op 'n stadium in die verlede begin het en steeds 'n deurlopende proses is.
Voorbeelde met "gaan" in die teenwoordige tyd

"Gaan" in verlede tyd

Die term "gaan" word meestal gebruik in verband met die verskuiwing van een plek of situasie na 'n ander. Kom ons ondersoek die gebruik van "gaan" in die verlede tyd.

Die term "gaan" verander homself in "het” wanneer ons dit gebruik om sinne in die eenvoudige verlede tydswyse te raam. Die term “weg” moet beskou word as die verlede deelwoordterm van die werkwoord “gaan”.

Wanneer kan ons "gaan" in die verlede tyd gebruik?

Tipe verlede tydGebruik van "gaan" in verskeie verlede tydsvorme
1. Eenvoudige Verlede TydDie werkwoord "gegaan" moet in eenvoudige verlede-modus gebruik word om te verklaar dat iemand oor die algemeen in die bui was om van een plek na 'n ander te beweeg of te verander.
2. Verlede Deurlopende TydOm te sê dat iemand in die funksionele modus was om te beweeg of van plek te verander of dat een of ander voorwerp in die funksionele modus was om kenmerke te verander, moet die progressiewe vorm "was/gaan" gebruik word om sinne in die verlede progressiewe modus te raam.
3. Verlede Volmaakte TydDie terme "het gegaan" kan gebruik word om die volgorde van twee gebeurtenisse aan te dui, waarvan een bepaal het dat iemand besig was om van ligging te verander of te beweeg of dat een of ander voorwerp kenmerke van 'n tyd in die verlede voor of na 'n ander gebeurtenis verander het.
4. Past Perfect Continue TydDie term "was aan die gang" moet gebruik word om te sê dat iemand in 'n funksionele modus was om van een plek na 'n ander te beweeg of dat 'n ding 'n kenmerk verander het vir 'n voorafbepaalde tydperk wat in die verlede begin het en was steeds in aaneenlopende modus tot op 'n bepaalde tyd.
Gebruik van "gaan" in verskeie verlede tydsvorme

Strukture van sinne met "gaan" in die verlede tyd

Verlede Tyd VormsStrukture van sinne met "gaan" in die verlede tyd
1. Eenvoudige Verlede TydOnderwerp + gegaan ( verlede vorm ) + oorblywende dele van die sin
2. Verlede Deurlopende TydOnderwerp + was/was + gaan ( huidige deelwoordvorm / huidige progressiewe vorm ) + van die sin
3. Verlede Volmaakte TydOnderwerp + was + weg ( verlede deelwoordvorm ) + oorblywende dele van die sin
4. Past Perfect Continue TydOnderwerp + was + was + gaan ( huidige deelwoordvorm ) + oorblywende dele van die sin
Strukture van sinne met "gaan" in die verlede tyd

Voorbeelde met "gaan" in die verlede tyd

Tipe verlede tydvoorbeeldeVerduideliking
1. Eenvoudige Verlede TydRobin het sy studente, wat hy vyf jaar lank onderrig het, gaan ontmoet.Die term "gegaan" word gebruik om aan te dui dat die vak in vervloë dae na sy studente beweeg het.
2. Verlede Deurlopende TydRobin sou sy studente besoek, wat hy vyf jaar lank onderrig het.Die term “gaan” word gebruik om aan te dui dat die proefpersoon in die aktiewe bui was om sy studente te ontmoet in daardie vervloë dae.
3. Verlede Volmaakte TydRobin het die laaste week met sy studente gaan vergader voordat hulle hom kom ontmoet het ná sy sukses om werk te kry.Die frase “had gone” verwys na twee gebeurtenisse, waarvan een Robin se verskuiwing na sy studente vir 'n tydperk in die verlede was. 
4. Past Perfect Continue TydRobin het van die jaar wat hy werk gekry het tot die laaste jaar met studente gaan ontmoet, aangesien hy meer as enigiets lief was vir sy studente.Die term "was aan die gang" word gebruik om aan te dui dat die vak in die aktiewe bui was om sy studente te ontmoet vir 'n spesifieke voorafbepaalde tydraamwerk in die dae wat reeds verby is.
Voorbeelde met "gaan" in die verlede tyd

"Gaan" in toekomende tyd

Ons kan die term "gaan" gebruik as enige persoon of voorwerp geskik of perfek is vir enige ander persoon of voorwerp. Kom ons ondersoek die gebruik van "gaan" in die toekomstige tyd.

Terme wat van toepassing is op raamsinne in die toekomende tyd met die werkwoord "gaan" is "sal gaan", "sal gaan", "sal gegaan het" en "sal gegaan het." Ons gebruik hoofsaaklik die term "gaan" in die toekomende tyd om te sê dat iemand in die komende dae van een plek, idee, situasie, ens. na 'n ander sal beweeg.

Wanneer kan ons "gaan" in die toekomende tyd gebruik?

Tipe Toekomstige TydvormGebruik van "gaan" in verskeie toekomstige tydvorme
1. Eenvoudige Toekomstige TydDie grondterm “sal gaan” kan gebruik word in die eenvoudige toekomende tydsmodus wanneer ons wil sê dat iemand oor die algemeen in die bui is om van een plek na 'n ander te beweeg of te verander, of dat enige voorwerp sy kenmerk sal verander in die komende dae .
2. Toekomstige Deurlopende TydDie term “sal gaan” moet gebruik word wanneer ons wil sê dat iemand in aktiewe of funksionele modus sal wees om te verander of van een plek of situasie na 'n ander te beweeg, of dat enige voorwerp in aktiewe modus sal wees om sy kenmerk te verander in die komende dae.
3. Toekomstige volmaakte tydDie term "sal gegaan het" moet gebruik word wanneer ons wil sê dat iemand van plek sal verander of beweeg of dat een of ander voorwerp kenmerke sal verander voor 'n spesifieke tyd in die toekoms.
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydDie term "sal weg gewees het" moet gebruik word wanneer ons moet verklaar dat iemand in 'n funksionele modus is om van een plek na 'n ander te beweeg of dat 'n ding 'n kenmerk verander vir 'n voorafbepaalde, spesifieke tydperk wat nog is om te gebeur.
Gebruik van "gaan" in verskeie toekomstige tydvorme

Strukture van sinne met "gaan" in die toekomende tyd

Toekomstige TydvormsStrukture van sinne met "gaan" in toekomende tyd
1. Eenvoudige Toekomstige TydOnderwerp + sal / sal + gaan ( huidige vorm ) + oorblywende dele
2. Toekomstige Deurlopende TydOnderwerp + sal + gaan + (teenswoordige deelwoordvorm) + oorblywende dele
3. Toekomstige volmaakte tydOnderwerp + sal + gegaan het ( verlede deelwoordvorm ) + oorblywende dele
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydOnderwerp + sal + gewees + gegaan het ( huidige deelwoord) + oorblywende dele
Strukture van sinne met "gaan" in toekomende tyd

Voorbeelde met "gaan" in die toekomende tyd

Tipe Toekomstige TydvoorbeeldVerduideliking
1. Eenvoudige Toekomstige TydMina gaan kinderhuis toe om haar seun se verjaardag te vier.Die term "sal gaan" word gebruik om oor te dra dat die onderwerp in die komende dae na 'n plek vir 'n spesifieke viering sal skuif.
2. Toekomstige Deurlopende TydMina gaan kinderhuis toe om die verjaardag van haar seun te vier.Die term "sal gaan" word gebruik om oor te dra dat die onderwerp in die komende dae aktief sal beweeg na 'n plek vir 'n spesifieke viering.
3. Toekomstige volmaakte tydMina sal in die komende week na die kinderhuis gegaan het om haar seun se verjaardag te vier. Die term "sal gegaan het" word gebruik om oor te dra dat die onderwerp in die bui sal wees om na 'n plek vir 'n spesifieke viering op 'n spesifieke tyd in die komende dae te skuif.
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydMina gaan vir die volgende vyf jaar kinderhuis toe om haar seun se verjaardag te vier. Die term "sal aan die gang wees" word gebruik om oor te dra dat die onderwerp in 'n aktiewe bui sal wees om van een plek na 'n ander te beweeg om 'n verjaardag vir 'n spesifieke, voorafbepaalde tydperk in die toekoms te vier.
Voorbeelde met "gaan" in die toekomende tyd

Gevolgtrekking:

Ons gaan ons leer eindig met 'n paar woorde wat in die plek van die werkwoord "gaan" gebruik kan word. Verlaat, ry, verby en loop is voorbeelde van sulke woorde wat identies is aan die werkwoord "gaan" in terme van betekenis.

Arpita Bose Roy

Haai! Ek is Arpita Bose Roy. My kwalifikasies is MA in Engels met B. Ed. in beide algemene onderwys en spesiale onderwys. Ek het 2 jaar ondervinding as 'n "taalontleder" by IIT Kharagpur en 4 jaar ondervinding as 'n "akademiese inhoudontwikkelaar" by IIT Kharagpur. Tans werk ek as akademiese skrywer by Lambdageeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/mwlite/in/arpita-bose-roy-0aa32553

Onlangse plasings