3 feite oor die gebruik van vind in tyd (hede, verlede en toekoms)


Werkwoorde vertel die tyd (tyd) van 'n aksie of aktiwiteit. Die tyd van aksie kan in die verlede, toekoms of hede wees. Hierdie artikel sal die gebruik van "vind" in alle tydvorme ondersoek.

Die werkwoord “vind” beteken om iets op te spoor na soeke of per ongeluk of toevallig, om te ontdek, te leer, te bereik, te verkry, uit te wys en te bepaal. Die werkwoord "vind" ondergaan verbuigings terwyl dit in die toekoms, hede en verlede tyd en hul vorme gebruik word (eenvoudige, perfekte, deurlopende, en volmaak deurlopend).

In hierdie artikel, met verskeie voorbeelde en verduidelikings, sal ons leer hoe en wanneer die woord "vind" in alle Engelse tye gebruik word om tyd aan te dui.

"Vind" in huidige tyd

Wanneer 'n aksiewoord in die teenwoordige tyd is, beteken dit dat die aktiwiteit nou plaasvind of gereeld voorkom. Hier sal ons die gebruik van "vind" in huidige tydsvorme leer.

Die werkwoord "vind" in die teenwoordige tyd nadat hy 'n paar grammatikale verbuigings ondergaan het, neem vorme aan soos 'vind', 'vind', 'is/is/vind,' 'het/het gevind' en 'het/het gevind'.

Wanneer word "vind" in die teenwoordige tyd gebruik?

Die werkwoord "vind" in die teenwoordige tyd word gebruik om die huidige deurlopende aksies of gereeld voorkomende aktiwiteite van iets of iemand op te spoor, 'n mening te hê, te leer, te ontdek, te bereik, te bepaal en uit te wys.

Sinsvorming van "vind" in die teenwoordige tyd

Vorme van huidige tydStrukture
1. Eenvoudige teenwoordige tyda. Eerste/tweede persoon meervoud/enkelvoud Onderwerp + vind+ voorwerp + laaste deel van die sin
 
b. Derde persoon enkelvoud onderwerp + vondse + voorwerp + einde van die sin
 
c. Meervoud derde persoon onderwerp + vind+ voorwerp + laaste deel van die sin
2. Huidige Deurlopende Tyda. Enkelvoud eerste persoon onderwerp + am + vind+ voorwerp+ oorblywende sin
 
b. Meervoud eerste persoon onderwerp + is + vind + voorwerp + oorblywende deel van die sin
 
c. Enkelvoud/meervoud tweede persoon + is + vind + voorwerp + oorblywende sin
 
d. Enkelvoud derde persoon + is + vind + oorblywende+ voorwerp + laaste deel van die sin
 
e. Meervoud derde persoon + is+ vinding + voorwerp + einde van die sin
3. Present Perfect Tensea. Enkelvoud/meervoud eerste persoon onderwerp + het + gevind + voorwerp + sin einde
 
b. Enkelvoud/meervoud tweede persoon onderwerp + het+ gevind + voorwerp + res van die sin
 
c. Enkelvoudig derdepersoon onderwerp + het + gevind + voorwerp + laaste deel van die sin
 
d. Meervoud derde persoon onderwerp + het + gevind+ voorwerp + oorblywende sin
4. Present Perfect Continuous Tensea. Enkelvoud/meervoud eerstepersoon-onderwerp + is + gewees + vind + voorwerp + sin einde
 
b. Enkelvoud/meervoud tweede persoon onderwerp + was + bevind + voorwerp + einde van die sin
 
c. Enkelvoudig derdepersoon onderwerp + was + vind + voorwerp + einde van die sin
 
d. Meervoud derde persoon onderwerp + was + vind + voorwerp + res van die sin
Sinstrukture van "Vind" in verlede tydvorme

Voorbeelde van "vind" in die teenwoordige tyd

voorbeeldeverduidelikings
a. Ek/Ons/ Jy vind hierdie fliek nogal interessant omdat dit 'n baie aangrypende storielyn het.
 
b. Sajaad vind hierdie fliek nogal interessant omdat dit 'n baie aangrypende storielyn het.
 
c. Mense vind hierdie fliek nogal interessant omdat dit 'n baie aangrypende storielyn het.
Die werkwoord "vind" en die grammatikaal verbuigde vorm 'vind' word gebruik in die huidige eenvoudige tyd in hierdie sinne. Die gebruik van die eenvoudige teenwoordige tyd gee aan dat die onderwerp se aksie van 'n mening te hê oor die fliek is 'n huidige aktiwiteit.
a. ek ek vind die mees gepaste antwoorde op al die waarskynlikhede wat gelys is.
 
b. Ons vind die mees gepaste antwoorde op al die waarskynlikhede wat gelys is.
 
c. Jy vind die mees gepaste antwoorde op al die waarskynlikhede wat gelys is.
 
d. Sachitha is vind die mees gepaste antwoorde op al die waarskynlikhede wat gelys is.
 
e. Ramya en Preetam vind die mees gepaste antwoorde op al die waarskynlikhede wat gelys is.
In al hierdie gegewe voorbeelde word die letters '-ing' by die basiswerkwoord gevoeg "vind" ten einde die te vorm huidige kontinue vorm, 'vind' die merk bied deurlopende (bly nou plaas vind) aksie van die onderwerp bepaling die mees gepaste antwoorde op al die waarskynlikhede wat gelys is.
a. Na maande se soektog het ek/ons het gevind die sleutel om die lank vergete geheim te ontsluit.
 
b. Na maande se soektog het jy het gevind die sleutel om die lank vergete geheim te ontsluit.
 
c. Na maande se soektog, Vinaya het gevind die sleutel om die lank vergete geheim te ontsluit.
 
d. Na maande se soektog het die seuns het gevind die sleutel om die lank vergete geheim te ontsluit.
Die verlede deelwoord van die werkwoord "vind" is 'gevind'. Die werkwoord "vind" word in die huidige volmaakte tyd gebruik as 'het/het gevind' met het/het. Die gebruik daarvan toon dat die onderwerp se aksie van ontdek die sleutel om die lank vergete geheim te ontsluit het na 'n lang tyd gesoek (verlede) en wys dit dus die optrede van die verlede (soek die sleutel) het sy effek op die bied (vind die sleutel). 
a. Sedert die kwessie begin het, het ek/ons gevind het maklike maniere om dit op die vroegste uit te sorteer.
 
b. Sedert die kwessie begin het, jy gevind het maklike maniere om dit op die vroegste uit te sorteer.
 
c. Sedert die kwessie begin het, het die leier het gevind het maklike maniere om dit op die vroegste uit te sorteer.
 
d. Sedert die kwessie begin het, die lede van die raad gevind het maklike maniere om dit op die vroegste uit te sorteer.   
 
Hier, die basiswerkwoord "vind" word gebruik as 'het/het gevind' in die teenwoordig perfek deurlopend om oor te dra dat sedert die kwessie begin het ('n aksie wat gebeur het of iewers terug in die verlede plaasgevind het), die onderwerp is gaan voort (aanwesig) om te soek na maklike maniere om die probleem uit te sorteer so vroeg as moontlik.
Gebruik van "Vind" in huidige tyd

"Vind" in verlede tyd

Wanneer 'n aksiewoord in die verlede tyd is, beteken dit dat die aktiwiteit reeds plaasgevind het. Hier sal ons die gebruik van die werkwoord "vind" in verlede tydsvorme uitvind.

Die werkwoord "vind" in die verlede tyd gaan deur sommige verbuigings en het verskeie vorme soos "gevind', 'was/was gevind', 'het gevind' en 'was gevind'.

Wanneer word "vind" in die verlede tyd gebruik?

Die werkwoord "vind" in die verlede tyd word gebruik om voltooide handelinge te wys om iemand of iets op te spoor nadat jy gesoek het, ontdek, geleer het, bepaal, bereik, uitgewys het en 'n mening gehad het.

Sinsvorming van "vind" in die verlede tyd

Vorme Van Verlede TydStrukture
1. Eenvoudige Verlede TydEerste/tweede/derde persoon meervoud/enkelvoud Onderwerp + gevind + voorwerp + einde van die sin
2. Verlede Deurlopende Tyda. Eerste persoon enkelvoud onderwerp + was+ vind + voorwerp + oorblywende sin
 
b. Eerste persoon meervoud onderwerp + was + vind + voorwerp + oorblywende sin
 
c. Tweede persoon meervoud/enkelvoud onderwerp + was+ vinding + voorwerp + einde van die sin
 
d. Derde persoon enkelvoud onderwerp + was + vind+ voorwerp + res van die sin
 
e. Derde persoon meervoud onderwerp + was + vind + voorwerp + laaste deel van die sin
3. Verlede Volmaakte TydEerste/tweede/derde enkelvoud/meervoud onderwerp + het + gevind + voorwerp + sin einde
4. Past Perfect Continue TydEerste/tweede/derde meervoud/enkelvoud onderwerp + was + was + vind+ oorblywende deel van die sin
Sinstrukture van "Vind" in verlede tydvorme

Voorbeelde van "vind" in die verlede tyd

voorbeeldeverduidelikings
 Ek/Ons/Jy/hy/Hulle gevind hierdie sak gisteraand in die middel van die verlate pad.       In hierdie sin word die werkwoord "vind" word in sy gebruik eenvoudige verlede tyd vorm as 'gevind' nadat hy die verbuigings ondergaan het. Gebruik van die werkwoordvorm 'gevind' openbaar dat die onderwerp se aksie van lokalisering die sak in die middel van die verlate pad het reeds gisteraand plaasgevind (die vorige aand of die vorige aand).  
a. Toe sy my gister bel, het ek besig was om te vind alle moontlike maniere om die dispuut op te los.
 
b. Toe sy ons gister bel, het ons besig was om te vind alle moontlike maniere om die dispuut op te los.
 
c. Toe sy jou gister bel, jy besig was om te vind alle moontlike maniere om die dispuut op te los.
 
 
d. Toe sy hom gister bel, Suresh besig was om te vind alle moontlike maniere om die dispuut op te los.  
 
e. Toe sy hulle gister bel, het die werkgewers besig was om te vind alle moontlike maniere om die dispuut op te los.
'Was/was gevind' is die verlede aaneenlopende vorm van die werkwoord "vind" gevorm deur die byvoeging van '-ing' na die basiswerkwoord. Die gebruik van die verlede aaneenlopende tyd hier wys dat toe sy die onderwerp gister (die vorige dag) gebel het, die onderwerp se aksie van soek vir alle moontlike maniere om die dispuut op te los plaasgevind het (wat in die verlede voortduur).
Ek/Ons/Jy/Hy/Hulle het gevind die waarheid nog voordat Vikrant aanvaar het hy is skuldig.       'Gevind', is die verlede deelwoord van die aksiewoord "vind" en hulpmiddels om vorm die verlede volmaakte tyd 'het gevind'. Die gebruik van die verlede volmaakte tyd in hierdie voorbeeld openbaar dat die onderwerp die waarheid geleer, ontdek of leer ken het selfs voordat Vikrant aanvaar het was hy skuldig.
Ek/Ons/Jy/hy/ Hulle gevind het foute in die tesis tot die laaste dag van indiening.   Die werkwoord "vind" in hierdie sin word gebruik in die verby volmaakte aaneenlopende tyd as 'gevind het'. Die gebruik van die verlede se volmaakte aaneenlopende tyd dui hier op dat die onderwerp se handeling foute in die tesis uit te wys het plaasgevind tot die laaste dag van indiening.  
Gebruik van "Vind" in verlede tyd

"Vind" in toekomende tyd

Wanneer 'n aksiewoord in die toekomende tyd is, beteken dit dat die aksie nog moet plaasvind en nog nie plaasgevind het nie. Hier sal ons die gebruik van "vind" in toekomstige tydvorme verstaan.

Die werkwoord "vind" in die toekomstige tyd neem verskeie vorme aan soos 'sal/sal vind', 'sal/sal gevind het', 'sal/sal vind' en 'sal/sal gevind het'.

Wanneer word "vind" in die toekomende tyd gebruik?

Die werkwoord "vind" in die toekomende tyd word gebruik om die aksies wat nog moet neem aan te dui van soek, leer, bepaling, ontdek, uitwys, bereik, 'n mening hê of opspoor.

Sinsvorming van "vind" in die toekomende tyd

Vorme van Toekomstige TydStrukture
1. Eenvoudige Toekomstige TydEerste/tweede/derde meervoud/enkelvoud onderwerp + sal + vind+ voorwerp + einde van die sin
2. Toekomstige Deurlopende TydEerste/tweede/derde meervoud/enkelvoud onderwerp + sal + wees+ vinding + voorwerp +sin einde
3. Toekomstige volmaakte tydEerste/tweede/derde enkelvoud/meervoud onderwerp + sal + gevind het+ voorwerp + sin einde
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydEerste/tweede/derde meervoud/enkelvoud onderwerp + sal + gewees het + vind + voorwerp + sin einde
Sinstrukture van "Vind" in toekomstige tydvorme

Voorbeelde van "vind" in die toekomende tyd

voorbeeldeverduidelikings
Ek/Ons/Jy/Sy/Hulle sal vind die persoon wat teen môre vir die ongeluk verantwoordelik is.  Die eenvoudige toekoms gespanne van "vind" 'sal vind' word in hierdie sin gebruik om aan te dui dat die onderwerp se aksie om die persoon wat verantwoordelik is vir die ongeluk te ontdek sal môre (oor vandag) plaasvind.
Ek/Ons/Jy/Hy/ Hulle sal vind die beste opleiers om die kinders op te lei.'Sal vind' is die toekoms deurlopend vorm van die aksiewoord “vind” en die gebruik daarvan vertel dat die onderwerp se aksie van keuse die beste afrigters moet nog plaasvind. 
Teen volgende week, ek/ons/jy/sy/hulle sal gevind het die redes agter die foute in die aansoek.    "Sal gevind het', die toekomstige volmaakte vorm van die aksie "vind" word hier gebruik om aan te toon dat die aksies om die te ontdek of te leer redes agter die foute in die aansoek sal gebeur het deur volgende week.
Ek/Ons/Jy/Sy/Hulle sal gevind het hulle pad terug na die herehuis môreoggend.   Die toekomstige volmaakte aaneenlopende tyd, 'sal gevind het' word gebruik om die subjek se aksie van aan te dui ontdek die pad terug na die herehuis sal gebeur more-oggend.
Gebruik van "Vind" in toekomstige tyd

Gevolgtrekking

Hierdie artikel help ons om te verstaan ​​hoe die aksiewoord “vind” in verskillende tydvorme gebruik word om verskillende betekenisse in verskillende situasies en kontekste oor te dra.

Sowndharya Jagadeeswaran

Hallo... ek is Sowndharya Jagadeeswaran, 'n universiteitsranghouer in MA Engelse letterkunde. Ek het ook my meestersgraad in Besigheidsadministrasie gedoen. Nuuskierig soos ek is, het my belangstelling in aksie-georiënteerde navorsing my gehelp om navorsingsartikels in gerekende joernale te publiseer. Nou, as 'n loopbaan, is ek 'n instrukteur waar ek jong en pragtige studente die ingewikkelde tegniese aspekte van Openbare Rede en Kreatiewe Skryfkuns leer. Ek geniet dit ook om artikels te skryf oor onderwerpe waarin ek spesialiseer en waarin ek navorsing doen. Jy kan met my kontak maak deur LinkedIn.-https://www.linkedin.com/in/sowndharya-j-972378233

Onlangse plasings