3 feite oor die gebruik van gevoel in gespanne (hede, verlede en toekoms)

Die drie tye (hede, verlede en toekoms) verskil van mekaar op grond van hul tydsberekeninge van aksies. Nou sal ons die rol van “voel” in verskillende vorme van tye bespreek.

Ons kan die werkwoord toepas "voel'' in al die vorme van die drie tye (teenswoordige tyd, verlede tyd en toekomstige tyd) om ons ervaring van iets fisies of emosioneel te wys deur iets in 'n sekere situasie aan te raak of te kyk. Ons gebruik ook die woord om 'n bepaalde manier te dink om 'n sin te kry.

Hier is meer interessante feite wat verband hou met die gebruik van die woord “voel” en die rolle daarvan in tye met relevante voorbeelde.

"Voel'' in die teenwoordige tyd.

Ons gebruik die werkwoord "voel'' in die vorm "voel'' om die huidige onbepaalde tyd te konstrueer om persepsies in 'n algemene sin te toon. Kom ons kyk hoe "voel" in hierdie tyd optree.

Ons kan die werkwoord “voel” in die teenwoordige tyd om ons geestelike of fisiese persepsies te wys. Dit kan ook gebruik word vir die bewustheid van 'n persoon of voorwerp deur aanraking of aangeraak te word.

Wanneer gebruik ons ​​“voel” in die teenwoordige tyd?

Ons kan die werkwoord "voel" in die teenwoordige tyd toepas wanneer ons wys dat ons emosies of gevoelens in 'n bepaalde toestand bly.

Hoe om 'n sin met 'voel'' in die teenwoordige tyd te bou-

Tipe huidige tydSinsvorming en struktuur met “voel” in die teenwoordige tyd
1. Present indefinite tense/ Simple present tensea. Onderwerp van die eerste persoon enkelvoud of meervoud getal/ tweede persoon enkelvoud of meervoud getal/ derde persoon enkelvoud of meervoud getal + voel (wortelvorm) + voorwerp + oorblywende deel
b. Die onderwerp van die derde persoon enkelvoud getal + voel + voorwerp+ oorblywende deel
2. Present kontinue tyd/ huidige progressiewe tyda. Onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal + voel voel + voorwerp + oorblywende deel
b. Onderwerp van die eerste persoon meervoud getal/ tweede persoon enkelvoud of meervoud getal/ derde persoon meervoud getal + is gevoel (teenswoordige deelwoordvorm) + voorwerp + oorblywende deel
c. Die onderwerp van die derde persoon enkelvoud getal + is gevoel + voorwerp + oorblywende deel
3. Hedendaagse volmaakte tyda. Onderwerp van die eerste persoon enkelvoud of meervoud getal/ tweede persoon enkelvoud of meervoud getal/ derde persoon meervoud getal + het gevoel (verlede deelwoordvorm) + voorwerp + oorblywende deel
b. Die onderwerp van die derde persoon enkelvoud getal + het gevoel + voorwerp+ oorblywende deel
4. Present perfect continuous tense/ Present perfect progressive tensea. Onderwerp van die eerste persoon enkelvoud of meervoud getal/ tweede persoon enkelvoud of meervoud getal/ derde persoon meervoud getal + het gevoel (teenswoordige deelwoordvorm) + voorwerp + oorblywende deel
b. Die onderwerp van die derde persoon enkelvoud getal + was gevoel + voorwerp+ oorblywende deel
Sinstruktuur van "voel" in die teenwoordige tyd

Voorbeelde en verduidelikings van “voel” in die huidige tyd-

Tipe huidige tydvoorbeeldVerduideliking
1. Present indefinite tense/ Simple present tenseOns voel nooit veilig om op busse te sit as die bestuurders roekeloos bestuur nie.Die werkwoord "voel" druk ons ​​gevoel van ontevredenheid om op die busse te sit in 'n algemene sin uit.
2. Present kontinue tyd/ huidige progressiewe tydKamalakanta voel steeds effens swak ná 'n taai wedstryd.Hier vind ons die persoon se gevoel van voortdurende moegheid uit na 'n taai wedstryd.
3. Hedendaagse volmaakte tydSohini het baie gelukkig gevoel oor die reëling van haar ouers om op 'n piekniek te gaan.Die werkwoord "gevoel" hier wys Sohini se emosie en geluk vir die reëling van haar om op 'n uitstappie te gaan.
4. Present perfect continuous tense/ Present perfect progressive tenseDie mense van die heuwelagtige gebiede voel al vir etlike maande koud weens uiterste koue.Hier leer ons die voortdurende gevoelens vir 'n tydperk ken om in 'n bepaalde toestand te wees.
Voorbeelde en verduidelikings van “voel” in die teenwoordige tyd

"Voel'' in die verlede tyd.

'n Verlede tyd is 'n grammatikale tydsvorm wat die handelinge van die verlede uitdruk. Kom ons gaan deur die aspekte van hoe “voel” werk in die verlede tyd.

Ons gebruik die werkwoord "voel'' in die verlede tyd in die vorm "fout'' om ons gevoelens te wys deur iemand of iets aan te raak. Ons kan die gevoel kry van die dinge in ons geestelike of fisiese persepsie in die verlede.

Wanneer kan “voel” in die verlede tyd toegepas word?

Ons kan die werkwoord "gevoel" in die verlede tyd gebruik wanneer ons enige behoefte het om ons gevoelens te wys deur iets op te let of op 'n spesifieke manier te dink.

Sinsvorming van "voel" in die verlede tyd-

Tipe verlede tydSinsvorming van “voel” in die verlede tyd
1. Present indefinite tense/ Simple present tensea. Die onderwerp van alle persone en getalle + gevoel (verlede vorm) + voorwerp + oorblywende deel
2. Present kontinue tyd/ huidige progressiewe tyda. Onderwerp van die eerste persoon meervoud getal/ tweede persoon enkelvoud of meervoud getal/ derde persoon meervoud getal + was gevoel (teenswoordige deelwoordvorm) + voorwerp + oorblywende deel
c. Onderwerp van die eerste persoon enkelvoud of derde persoon enkelvoud getal + was voel + voorwerp+ oorblywende deel
3. Hedendaagse volmaakte tyda. Onderwerp van alle persone en getalle + het gevoel (verlede deelwoordvorm)+ voorwerp + oorblywende deel
4. Present perfect continuous tense/ Present perfect progressive tensea. Die onderwerp van alle persone en getalle + was gevoel (teenswoordige deelwoordvorm)+ voorwerp + oorblywende deel
Sinsvorming van "voel" in die verlede tyd

Voorbeelde en verduidelikings van “voel” in die verlede tyd-

Tipe verlede tydvoorbeeldVerduideliking
1. Verlede onbepaalde tyd/ Eenvoudige verlede tydDie studente het hartseer gevoel toe die tyd aangebreek het dat hulle die skool moes verlaat.Die voltooide persepsie van die studente word hier gevind. Die studente ervaar 'n sekere emosie of fisiese gevoel.
2. Verlede aaneenlopende tyd/ huidige progressiewe tydDie meisie se hare voel sag soos sy dit goed geolie het.Hierdie voorbeeld toon die gevoel van die ding wat in die verlede aangehou het, aangesien haar hare sag gevoel het.
3. Verlede volmaakte tydDie kind het ellendig gevoel voordat sy pa hom kom ontvang het.Hier is die werkwoord “gevoel” in die funksie van 'n voltooide handeling voor 'n ander handeling. Ons vind die kind se verstandelike persepsie voor sy pa daar gekom het.
4. Past perfect continuous tense/ Past perfect progressive tenseDona voel al 'n geruime tyd slaperig omdat sy in warm weer op die verhoog gedans het.Die werkwoord "voel" het al 'n geruime tyd in die verlede sy werking gewys wanneer ons Dona se gevoelens van slaperigheid sien nadat sy in warm weer op die verhoog gedans het.
Voorbeelde en verduidelikings van “voel” in die verlede tyd

"Voel'' in die toekomende tyd.

'n Toekomende tyd is 'n tydsvorm wat ons help om die handelinge van laasgenoemde tydperk te ken. Kom ons kyk hoe "voel" werk in die toekomstige tyd.

Ons kan beslis die onreëlmatige werkwoord in die toekomende tyd toepas om iemand 'n gevoel te gee of iets in die toekoms raak te sien.

Sinstruktuur van "voel" in die toekomende tyd-

Tipe toekomstige tydSinsvorming van “voel” in die toekomende tyd
1. Toekomstige onbepaalde tyd/ Eenvoudige toekomstige tyda. Onderwerp van die eerste persoon enkelvoud of meervoud getal + sal voel + voorwerp + res van die sin b.
b. Die onderwerp van die tweede persoon enkelvoud of meervoud getal, derde persoon enkelvoud getal of meervoud getal + sal voel + voorwerp + res van die sin
2. Toekomstige aaneenlopende tyd/ toekomstige progressiewe tyda. Onderwerp van die eerste persoon enkelvoud of meervoud getal + sal gevoel + voorwerp + res van die sin wees
b. Die onderwerp van die tweede persoon enkelvoud of meervoud getal, derde persoon enkelvoud getal of meervoud getal + sal gevoel + voorwerp + res van die sin wees
3. Toekomstige volmaakte tyda. Onderwerp van die eerste persoon enkelvoud of meervoud getal + sal gevoel + voorwerp + res van die sin hê
b. Onderwerp van die tweede persoon enkelvoud of meervoud getal, derde persoon enkelvoud getal of meervoud getal + sal gevoel het + voorwerp + res van die sin
4. Future perfect continuous tense/ Future perfect progressive tensea. Onderwerp van die eerste persoon enkelvoud of meervoud getal + sal gevoel + voorwerp + res van die sin gewees het
b. Onderwerp van die tweede persoon enkelvoud of meervoud getal, derde persoon enkelvoud getal of meervoud getal + sal gevoel het + voorwerp + res van die sin
Sinstruktuur van "voel" in die toekomende tyd

Voorbeelde en verduidelikings van “voel” in die toekomende tyd-

Tipe toekomstige tydvoorbeeldVerduideliking
1. Toekomstige onbepaalde tyd/ Eenvoudige toekomstige tydSam sal warm en heeltemal ellendig voel aangesien daar geen plafonwaaier in ons kamer is nie.Hier word die werkwoord "voel'' saam met wil gebruik om die gevoel van warmheid te wys wat Sam in my huis sal voel as gevolg van die gebrek aan 'n waaier in ons kamer in 'n algemene sin in die toekoms.
2. Toekomstige aaneenlopende tyd/ toekomstige progressiewe tydKamalesh sal vrolik voel wanneer hulle na Delhi vertrek.Hier word die voortdurende persepsie van Kamalesh in die toekoms genoem. Daar word na die spesifieke toestand verwys wanneer iemand onrustig sal voel.
3. Toekomstige volmaakte tydEk sal vir my vriende soos 'n vreemdeling gevoel het wanneer ek na hulle terugkeer.Die werkwoord "gevoel" saam met sal sy funksie toon in die toekomstige volmaakte tyd waarin ons vind dat ek vreemder vir my vriende sou gevoel het na my terugkeer na hulle.
4. Future perfect continuous tense/ Future perfect progressive tenseOns sal al 'n geruime tyd pyn in ons maag voel aangesien daar nie kos beskikbaar is nie.Die werkwoord “voel” het aan ons sy funksie gegee om ons gevoel van pyn vir 'n tydperk in die toekoms te wys.
Voorbeelde en verduidelikings van “voel” in die toekomende tyd

Gevolgtrekking

Ons sal ons leer van "voel" voltooi deur dit toe te pas op die raamwerk van die frasewerkwoorde soos "voel vir", "voel uit", "voel op", "voel tot" ensovoorts. Ons kan frases met hierdie werkwoord raam soos "voel vry", "voel soos", "voel jou ouderdom", "voel op jou manier" en "nie jouself voel nie", ens.

Laat 'n boodskap

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde gemerk *

Scroll na bo