3 feite oor die gebruik van voer in gespanne (hede, verlede en toekoms)


Ons vind drie tye (hede, verlede en toekoms) met hul verskillende vorme. Hierdie tye wys die handelinge van 'n ander tyd. Ons sal sien hoe "voer" in hierdie tye optree.

Die term "voer” met die kenmerke van handeling kan gebruik word in al die vorme soos “onbepaalde”, “kontinue”, “volmaakte” en “volmaakte aaneenlopende” vorme van die drie tye ( huidige tyd, verlede tyd en toekoms gespanne). Dit verwys na die betekenis om kos te gee aan a persoon of dier.

Nou sal ons die feite met betrekking tot die gebruik van "voer" in die huidige tyd, verlede tyd en toekomstige tyd saam met relevante voorbeelde en gedetailleerde verduidelikings ondersoek.

"Voer'' in die huidige tyd.

Die teenwoordige tyd handel oor die handelinge van die huidige oomblik wat melding maak van wees, hê of doen. Kom ons vind uit hoe "voer" sy funksie in die teenwoordige tyd.

Die veroorsakende werkwoord "voed" word in die teenwoordige tyd toegepas om iemand kos te laat eet of iets in 'n algemene sin te verskaf.

Wanneer word "voer" in die teenwoordige tyd gebruik?

Ons kan beslis die onreëlmatige werkwoord in die teenwoordige tyd gebruik wanneer ons enige behoefte het om mense van kos te voorsien sodat hulle kan lewe. Selfs wanneer ons kos of melk vir 'n baba gee, pas ons die werkwoord "voed" toe.

Reëls van sinsvorming met “voer” in die huidige tyd-

Vorme van huidige tydGebruik van "voer" om 'n sin in die teenwoordige tyd te vorm
1. Hedendaagse onbepaalde tyda. Onderwerp van die eerste persoon enkelvoud/ meervoud getal, tweede persoon enkelvoud/ meervoud getal, derde persoon meervoud getal + voer (basisvorm van die werkwoord)+ voorwerp + addisionele deel van die sin
b. Onderwerp van die derde persoon enkelvoud getal + feeds + voorwerp + addisionele deel van die sin
2. Aaneenlopende aaneenlopende tyda. Onderwerp van die eerste persoon enkelvoud/ meervoud getal, tweede persoon enkelvoud/ meervoud getal, derde persoon meervoud getal + is voeding (teenswoordige deelwoordvorm van die werkwoord)+ voorwerp + addisionele deel van die sin
b. Onderwerp van die derde persoon enkelvoud getal + is voeding( huidige deelwoordvorm van die werkwoord) + voorwerp + addisionele deel van die sin
3. Hedendaagse volmaakte tyda. Onderwerp van die eerste persoon enkelvoud/ meervoud getal, tweede persoon enkelvoud/ meervoud getal, derde persoon meervoud getal + het gevoed (verlede deelwoordvorm van die werkwoord)+ voorwerp + addisionele deel van die sin
b. Onderwerp van die derde persoon enkelvoud getal + het gevoed (verlede deelwoordvorm van die werkwoord) + voorwerp + addisionele deel van die sin
4. Present volmaakte kontinue tyda. Onderwerp van die eerste persoon enkelvoud/ meervoud getal, tweede persoon enkelvoud/ meervoud getal, derde persoon meervoud getal + het gevoed (teenswoordige deelwoordvorm van die werkwoord)+ voorwerp + addisionele deel van die sin
b. Onderwerp van die derde persoon enkelvoud getal + het gevoed (teenwoordige deelwoordvorm van die werkwoord) + voorwerp + addisionele deel van die sin
Sinstruktuur met "voer" in die teenwoordige tyd

Voorbeelde van “voer” in die teenwoordige tyd

Vorme van huidige tydvoorbeeldVerduideliking
1. Hedendaagse onbepaalde tydDie ma voed haar baba omdat dit sonder kos is.Die sin wys dat die werkwoord “voed” gebruik word om 'n eenvoudige teenwoordige tyd te maak waar ons sien hoe die ma vir haar baba kos gee.
2. Aaneenlopende aaneenlopende tydMy ouma voed ons almal met groot liefde.Die aksiewoord “voeding” in die teenwoordige deelwoord maak 'n teenwoordige kontinue tyd. Die werk van voeding is 'n deurlopende proses.
3. Hedendaagse volmaakte tydFarida het die plante met kunsmis gevoer vir hul goeie groei.Die werkwoord "gevoed'' in die verlede deelwoordvorm word gebruik om 'n teenwoordige volmaakte tyd te konstrueer om die aksie van kos aan Farida te gee.
4. Present volmaakte kontinue tydDie meisie voer die katjie al 'n halfuur met melk en vis.Die voorbeeld toon die vorming van die huidige volmaakte aaneenlopende tyd deur die gebruik van was voor die huidige deelwoordvorm van die werkwoord “voed” te handhaaf.
Voorbeelde en verduidelikings met "voer" in die teenwoordige tyd

"Voer" in die verlede tyd.

'n Verlede tyd is 'n werkwoordvorm wat sentreer rondom die voltooide handelinge van die verlede. Kom ons kyk of ons “voer” in die verlede tyd.

Ons kan die werkwoord "voed" in die verlede tyd gebruik om die aksie te verskaf om nodige dinge aan iemand of een of ander dier te gee om in die verlede te lewe.

Wanneer gebruik ons ​​"voer" in die verlede?

Die werkwoord "voed" word in die verlede tyd gebruik wanneer ons 'n handeling moet aanbied om iemand in die vorige oomblik kos te laat eet. Ons moet gebruik gevoed, was/ het gevoed, het gevoed, of het gevoed om die vorm van verlede tyd te raam.

Hoe om 'n sin te maak met "voer" in die verlede tyd-

Vorme van huidige tydGebruik van "voer" om 'n sin in die verlede tyd te vorm
1. Verlede onbepaalde tyda. Onderwerp van alle persone en getalle + gevoer (verlede vorm) + voorwerp + oorblywende deel van die sin
2. Verlede aaneenlopende tyda. Onderwerp van die eerste persoon enkelvoud/ meervoud getal, tweede persoon enkelvoud/ meervoud getal, derde persoon meervoud getal + was voeding (teenwoordige deelwoordvorm van die werkwoord)+ voorwerp + addisionele deel van die sin
b. Onderwerp van die derde persoon enkelvoud getal + was voeding( huidige deelwoordvorm van die werkwoord) + voorwerp + addisionele deel van die sin
3. Verlede volmaakte tyda. Onderwerp van alle persone en getalle + het gevoer (verlede deelwoordvorm) + voorwerp + oorblywende gedeelte van die sin
4. Verlede volmaakte aaneenlopende tyda. Onderwerp van alle persone en getalle + het gevoed (teenswoordige deelwoordvorm) + voorwerp + oorblywende gedeelte van die sin
Sinstruktuur met "voer" in die verlede tyd

Voorbeelde van die gebruik van "voer" in die verlede tyd-

Vorme van huidige tydvoorbeeldVerduideliking
1. Verlede onbepaalde tydShreya het twee hondjies gehad wat sy by die huis gevoer het.Hier word "gevoed" die verledevorm gebruik om die voltooide voeding van die hondjies te wys en dui die verlede onbepaalde tyd aan.
2. Verlede aaneenlopende tydDie kinders het vir die perde appels gevoer.Die werkwoord "voed" saam met was word gebruik om 'n verlede aaneenlopende tyd te vorm, terwyl die handeling om kos soos appels vir die perde te gee 'n verlede aaneenlopende tyd maak.
3. Verlede volmaakte tydDie vrou het vuurmaakhout gevoer voordat haar man teruggekeer het huis toe.In hierdie scenario vorm die werkwoord "gevoed" 'n volmaakte verlede tyd waarin ons sien die vrou het klaar hout vir die vuur gegee voordat haar man gekom het.
4. Verlede volmaakte aaneenlopende tydHarischandra het die diere vir 'n uur lank met gras gevoer.Die werkwoord "voed" saam met was word toegepas om te help om 'n sin in die verlede volmaakte aaneenlopende tyd te konstrueer.
Voorbeelde en verduidelikings van "voer" in die verlede tyd

"Voer" in die toekomende tyd.

Die vorm van die werkwoord wat ons die aksies van die toekoms laat besef, word as toekomende tyd beskou. Kom ons vind uit hoe die werkwoord "voed" in die toekomstige tyd.

Ons gebruik die onreëlmatige werkwoord “voed” in die toekomende tyd om die funksies van die verskaffing van voedselitems aan sekere persone of diere in die toekoms aan te bied.

Wanneer om "voer" in die toekomende tyd te gebruik?

Ons pas "voed" in die toekomende tyd toe saam met sal, sal, sal hê, sal hê, sal gewees het, of sal gewees het om te noem die maak van iemand eet vir oorlewing.

Reëls vir die konstruksie van sinne met "voer" in die toekomende tyd-

Vorme van huidige tydGebruik van "voer" om 'n sin in die toekomende tyd te vorm
1. Toekomstige onbepaalde tyda. Onderwerp van die eerste persoon enkelvoud/ meervoud getal + sal voed ( basisvorm) + voorwerp + oorblywende gedeelte van die sin
 2. Toekomstige aaneenlopende tyda. Onderwerp van die eerste persoon enkelvoud/ meervoud getal + sal voed wees (teenswoordige deelwoordvorm van die werkwoord)+ voorwerp + addisionele deel van die sin
b. Onderwerp van die tweede persoon enkelvoud/ meervoud getal, derde persoon enkelvoud getal/ meervoud getal + sal voed ( huidige deelwoordvorm van die werkwoord) + voorwerp + addisionele deel van die sin
3. Toekomstige volmaakte tyda. Onderwerp van die eerste persoon enkelvoud/ meervoud getal + sal gevoed het (verlede deelwoordvorm van die werkwoord + voorwerp + addisionele deel van die sin
b. Onderwerp van die tweede persoon enkelvoud/ meervoud getal, derde persoon enkelvoud/ meervoud getal + sal gevoer het ( verlede deelwoordvorm van die werkwoord) + voorwerp + addisionele deel van die sin
4. Toekomstige volmaakte aaneenlopende tyda. Onderwerp van die eerste persoon enkelvoud/ meervoud getal + sal gevoed het (teenswoordige deelwoordvorm van die werkwoord)+ voorwerp + addisionele deel van die sin
b. Onderwerp van die tweede persoon enkelvoud/ meervoud getal, derde persoon enkelvoud/ meervoud getal + sal gevoed het ( huidige deelwoordvorm van die werkwoord) + voorwerp + addisionele deel van die sin
Sinskonstruksie met "voer" in die toekomende tyd

Voorbeelde met “voer” in die toekomende tyd-

Vorme van huidige tydvoorbeeldVerduideliking
 1. Toekomstige onbepaalde tydOns sal die koeie op die weiding voer.Hier vind ons die aksie van voeding met die werkwoord "voed" in die eenvoudige toekomende tyd in 'n algemene sin van die term uit.
2. Toekomstige aaneenlopende tydShyamali sal die kinders met sjokolade en beskuitjies voer.Die onreëlmatige werkwoord "voed" in sy voorafbepaalde deelwoordvorm saam met sal word gebruik om 'n sin van die toekomstige aaneenlopende tyd te raam waar ons sien dat die meisie se voeding vir die kinders sal plaasvind.
3. Toekomstige volmaakte tydDie pers sal die mense met die regte nuus gevoed het.Die werkwoord "gevoed'' word gebruik om 'n sin in die toekomstige volmaakte tyd te raam om ons te voorsien van die aksie van die toekoms.
4. Toekomstige volmaakte aaneenlopende tydDie landboubedrywighede sal die mense van 'n land al vir etlike jare met genoeg kos voed.Die vorming van die sin met “voeding” wys dat dit 'n voorbeeld is van toekomstige volmaakte aaneenlopende tyd waarin ons die aktiwiteit van landbou vind om die mense van 'n land vir etlike jare te voed.
Voorbeelde en verduidelikings van "voer" in die toekomende tyd

Gevolgtrekking

Ons gaan die leer van die gebruik van "voer" in al drie vorme van tye afsluit. Ons kan frasewerkwoorde soos "voed", "voed aan", "voed af", ensovoorts met die werkwoord "voed" om verskeie betekenisse te kry raam. Ons maak ook frases soos "voed jou gesig", "voed iemand 'n lyn", ens.

Goutam Datta

Hi.... ek is Goutam Datta. Ek het 'n dubbele MA in Engels en B. Ed. Ek is 'n kreatiewe skrywer. Tans is ek deel van die LambdaGeeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/goutam-datta-9824b5249

Onlangse plasings