3 feite oor die gebruik van val in gespanne (hede, verlede en toekoms)


Die term “val” sê dat iemand/iets laag word in posisie, graad, situasie, ens. Kom ons bespreek regverdigings teen die gebruik van die werkwoord “val” in verskeie tydperke.

Die term "val" behoort aan die kategorie van "werkwoord” in dele van spraak. Die term "val" kan beskou word as die basis- of infinitiefvorm, wat by alle soorte selfstandige naamwoorde pas, behalwe derdepersoon enkelvoudgetalle. Die byvoeging van die term "s" maak dit verpligtend om teen die derdepersoon enkelvoud getal te gebruik.

Hier is voorbeelde en gedetailleerde verduidelikings rakende die gebruik van die werkwoord "val" in verskillende tydperke.

"Val" in huidige tyd

Afname, afname en afgradering is die drie woorde wat die betekenis van die term "val" beskryf. Kom ons kyk na die toepassing van die werkwoord "val" in hedendaagse Engels.

Die term "val" kan beskou word as die huidige deelwoordterm van die werkwoord "val", en die term "geval" kan aanvaar word as die verlede deelwoordterm van die werkwoordvorm "val". Ons gebruik hoofsaaklik die terme "val", "val", "val" en "geval" om sinne in verskillende vorme van die teenwoordige tyd.

Wanneer kan ons "val" in die teenwoordige tyd gebruik?

Tipe huidige tydvormGebruik van "val" in verskeie huidige tydvorme
1. Eenvoudige teenwoordige tydDie huidige vorm "val" word hoofsaaklik gebruik om sinne in die eenvoudige teenwoordige tyd te raam om te verklaar dat enige lewende persoon of 'n nie-lewende voorwerp oor die algemeen van enige hoër posisie, werk, situasie, idee neerdaal, daal, kwyn of afneem. , gedink, ens. aan enige laer graad in die huidige tyd.
2. Present Continuous Tense / Present Progressive TenseDie huidige progressiewe vorm "val" word hoofsaaklik gebruik om sinne te raam in die huidige aaneenlopende modus van tyd om te verklaar dat enige lewende persoon of 'n nie-lewende voorwerp in aktiewe modus is om af te kom, af te val, te kwyn of te daal van enige hoër posisie, werk, situasie, idee, gedagte, ens. tot enige laer graad in die huidige tyd.
3. Present Perfect TenseDie term "geval" word hoofsaaklik gebruik om sinne in die huidige volmaakte tydsmodus te raam om te verklaar dat enige lewende persoon of 'n nie-lewende voorwerp oor die algemeen uit 'n hoër posisie, werk, situasie afkom, val, kwyn of afneem, idee, gedagte, ens. tot enige laer graad van 'n sekere tyd in die verlede en het steeds sy effek in die huidige tyd.
4. Present Perfect Continuous TenseDie term "het geval" word hoofsaaklik gebruik om sinne in die huidige volmaakte aaneenlopende modus te raam om te verklaar dat enige lewende persoon of 'n nie-lewende voorwerp in aktiewe modus is om af te kom, af te val, te kwyn of van enige hoër posisie af te daal, werk, situasie, idee, gedagte, ens. tot enige laer graad vanaf 'n spesifieke tydperk van die afgelope dae tot nou.
Gebruik van "val" in verskeie huidige tydvorme

Strukture van sinne met "val" in die teenwoordige tyd

Tipe huidige tydvormStrukture van sinne met "val" in die teenwoordige tyd
1. Eenvoudige teenwoordige tydOnderwerp + val/val + oorblywende dele van die sin
2. Present Continuous Tense / Present Progressive TenseOnderwerp + is/is/is + val (Huidige Deelwoordvorm/ Huidige progressiewe vorm) + oorblywende dele van die sin
3. Present Perfect TenseOnderwerp + het/het + geval ( Verlede Deelwoordvorm ) + oorblywende dele as die sin
4. Present Perfect Continuous TenseOnderwerp + het/was + val ( Huidige Deelwoordvorm ) + oorblywende dele van die sin
Strukture van sinne met "val" in die teenwoordige tyd

Voorbeelde met "val" in die teenwoordige tyd

Tipe GespanneVoorbeelde met "val"Verduideliking
1. Eenvoudige teenwoordige tydSandip verval van sy posisie van senior bestuurder na dié van 'n blote werknemer weens sy eie wangedrag teenoor sy kollegas.Die basisvorm "val" word gebruik om aan te toon dat Sandip weens sy eie wangedrag van sy hoër pos na 'n laer posposisie gedaal het.
2. Present Continuous Tense / Present Progressive FormSandip verval van sy posisie as senior bestuurder na dié van 'n blote werknemer weens sy eie wangedrag teenoor sy kollegas.Die progressiewe vorm "val" word gebruik om te demonstreer dat Sandip in operasionele modus is en van sy hoër posposisie na 'n laer posposisie sal afkom weens sy eie wangedrag.
3. Present Perfect TenseSandip het weens sy eie wangedrag teenoor sy kollegas die afgelope maand van sy posisie as senior bestuurder tot dié van 'n blote werknemer verval.Die term "het geval" word gebruik om aan te toon dat Sandip sedert die laaste maand sy pos begin verlaat het en dat die effek daarvan nou nog gevoel word.
4. Present Perfect Continuous TenseSandip het die afgelope twee maande van sy posisie as senior bestuurder na dié van 'n blote werknemer verval weens sy eie wangedrag teenoor sy kollegas.Die term "het geval" word gebruik om aan te toon dat Sandip nie vir 'n spesifieke tyd in die funksionele modus is nie, maar vir 'n spesifieke, voorafbepaalde tydperk op hande.
Voorbeelde met "val" in die teenwoordige tyd

"Val" in verlede tyd

As iemand of iets onder enige tipe groep kom, dan kan ons ook "val" gebruik om dit te beskryf. Kom ons kyk na die toepassing van die werkwoord "val" in vergange-dag Engels.

Die term "val” kan beskou word as die verlede tyd van die term "val". Ons gebruik "geval" wanneer ons moet wys dat iemand of iets uit enige situasie, plek, posisie, situasie, ens. afgekom het, of ons kan dieselfde gebruik om te verwys na die feit dat enige persoon of voorwerp tot 'n spesifieke kategorie behoort of groep.

Wanneer kan ons "val" in die verlede tyd gebruik?

Tipe Verlede TydvormGebruik van "val" in verskeie verlede tydsvorme
1. Eenvoudige Verlede TydDie verlede vorm "geval" word hoofsaaklik gebruik om sinne in die eenvoudige verlede-modus van tyd om te stel dat enige lewende persoon of 'n nie-lewende voorwerp was of besig was om af te val, af te val, te verminder of af te gradeer vanaf enige hoër posisie, werk, situasie, idee, gedagte, ens. na enige laer graad in die dae wat reeds verby is.
2. Verlede Deurlopende TydDie verlede aaneenlopende vorm "was of was besig om te val" word hoofsaaklik gebruik om sinne in die verlede aaneenlopende modus van tyd te raam om te verklaar dat enige lewende persoon of 'n nie-lewende voorwerp in 'n aktiewe toestand was of was om af te val, af te val, af te neem , of weier van enige hoër posisie, werk, situasie, idee, gedagte, ens. na enige laer graad in die dae wat reeds verby is.
3. Verlede Volmaakte TydDie volmaakte verledevorm "het geval" word hoofsaaklik gebruik om sinne in die verlede volmaakte tydsvorm te raam om die volgorde van insidente of sake aan te toon, waaronder een gebruik word om te sê dat enige lewende persoon of 'n nie-lewende voorwerp afgelaai is of is. , verminder of afgegradeer van enige hoër posisie, werk, situasie, idee, gedagte, ens. na enige laer graad in die dae wat reeds verby is.
4. Past Perfect Continue TydDie volmaakte aaneenlopende vorm "het geval" word hoofsaaklik gebruik om sinne in die verlede volmaakte aaneenlopende modus van tyd te raam om te verklaar dat enige lewende persoon of 'n nie-lewende voorwerp in 'n aktiewe toestand was of was om af te val, af te val, te kwyn. , of weier van enige hoër posisie, werk, situasie, idee, gedagte, ens. na enige laer graad in die spesifieke tydperk gedurende die dae wat reeds verby is.
Gebruik van "val" in verskeie verlede tydsvorme

Strukture van sinne met "val" in die verlede tyd

Tipe Verlede TydvormStrukture van sinne met "val" in die verlede tyd
1. Eenvoudige Verlede TydOnderwerp + geval ( verlede vorm ) + oorblywende dele van die sin
2. Verlede Deurlopende TydOnderwerp + was/was + val ( huidige deelwoordvorm / huidige progressiewe vorm ) + van die sin
3. Verlede Volmaakte TydOnderwerp + het + geval ( verlede deelwoordvorm ) + oorblywende dele van die sin
4. Past Perfect Continue TydOnderwerp + was + was + val ( huidige deelwoordvorm ) + oorblywende dele van die sin
Strukture van sinne met "val" in die verlede tyd

Voorbeelde met "val" in die verlede tyd

Tipe GespannevoorbeeldeVerduideliking
1. Eenvoudige Verlede TydSommige rou koejawels het outomaties van die boom op my plaas geval, alhoewel ek wou hê hulle moes in die boom ryp word.Die werkwoord "geval" word gebruik om oor te dra dat sommige vrugte van 'n hoër posisie op die boom tot op die grond gedaal het in die dae wat reeds verby is.
2. Verlede Deurlopende TydSommige rou koejawels het outomaties van die boom op my plaas geval, alhoewel ek wou hê hulle moes in die boom ryp word.Die term "was val" word gebruik om aan te dui dat sommige vrugte in 'n aktiewe of funksionele modus was om van 'n hoër posisie op die boom na die grond te kwyn in die dae wat reeds verby is.
3. Verlede Volmaakte TydSommige rou koejawels het die laaste maand op my plaas outomaties van die boom geval voordat dit in die boom ryp geword het.Die term "het geval" word gebruik om die volgorde van twee gebeurtenisse oor te dra, waarvan een wys dat sommige vrugte van 'n hoër posisie op die boom na die grond afgeneem het in die dae wat reeds verby was.
4. Past Perfect Continue TydSommige rou koejawels het vir die laaste drie maande tot nou outomaties van die boom op my plaas geval.Die term "het geval" word gebruik om te wys dat sommige vrugte in die aktiewe modus was om van 'n hoër posisie op die boom na die grond te kwyn vir 'n spesifieke tydsduur in die afgelope dae.
Voorbeelde met "val" in die verlede tyd

"Val" in toekomende tyd

Die voorstel wat die term "val" kan vervang, is "behoort aan." Kom ons kyk na die toepassing van die werkwoord "val" in toekomstige-dag Engels.

Ons gebruik geen nuwe vorm van die term "val" om sinne in die toekomende tyd te raam nie. Ons moet terme soos "sal/sal", "sal wees", "sal hê" en "was" byvoeg om sinne volgens die behoeftes van verskeie situasies in die toekomstige tyd.

Wanneer kan ons "val" in die toekomende tyd gebruik?

Tipe Toekomstige TydvormGebruik van "val" in verskeie toekomstige tydvorme
1. Eenvoudige Toekomstige TydDie basisvorm "sal val" kan gebruik word om sinne te raam in die eenvoudige toekomende tydsmodus as ons wil sê dat enige lewende persoon of 'n nie-lewende voorwerp oor die algemeen van enige hoër posisie af, val, kwyn of afneem, werk, situasie, idee, gedagte, ens. tot enige laer graad, situasie, in die dae wat voorlê.
2. Toekomstige Deurlopende TydDie progressiewe term "sal val" kan gebruik word om sinne in die toekomstige aaneenlopende tydsmodus te raam as ons wil sê dat enige lewende persoon of 'n nie-lewende voorwerp in aktiewe modus is om af te val, af te val, af te verminder of te daal van enige hoër posisie, werk, situasie, idee, gedagte, ens. tot enige laer graad in 'n toekomstige dag.
3. Toekomstige volmaakte tydDie toekomstige volmaakte modus "sal/sal geval het" kan gebruik word om te verklaar dat enige lewende persoon of 'n nie-lewende voorwerp oor die algemeen afkom, val, kwyn of afneem van enige hoër posisie, werk, situasie, idee, gedagte, ens. na enige laer posisie, werk, situasie, ens. op 'n spesifieke tyd in die dae wat voorlê.
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydDie term "sal verduidelik het" kan gebruik word om te verklaar dat enige lewende persoon of 'n nie-lewende voorwerp in aktiewe modus is om af te val, af te val, te kwyn of te verwerp van enige hoër posisie, werk, situasie, idee, gedagte , ens. na enige laer graad op 'n spesifieke tydperk in die dae wat voorlê.
Gebruik van "val" in verskeie toekomstige tydvorme

Strukture van sinne met "val" in die toekomende tyd

Tipe Toekomstige TydvormStrukture van sinne met "val" in toekomende tyd
1. Eenvoudige Toekomstige TydOnderwerp + sal/sal + val ( huidige vorm ) + oorblywende dele
2. Toekomstige Deurlopende TydOnderwerp + sal + val + val ( huidige deelwoordvorm) + oorblywende dele
3. Toekomstige volmaakte tydOnderwerp + sal + geval het ( verlede deelwoordvorm ) + oorblywende dele
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydOnderwerp + sal + val + gewees het ( huidige deelwoord) + oorblywende dele
Strukture van sinne met "val" in toekomende tyd

Voorbeelde met "val" in die toekomende tyd

Tipe GespannevoorbeeldVerduideliking
1. Eenvoudige Toekomstige TydEk probeer nooit 'n rit by 'n speletjiespark neem nie, want ek weet ek sal van die rit val.Die term “sal val” word gebruik om te verklaar dat enige lewende persoon of 'n nie-lewende voorwerp oor die algemeen in die dae wat voorlê van enige hoër posisie, pos, situasie, ens. afkom of afneem na enige laer graad of situasie.
2. Toekomstige Deurlopende TydEk val van die rit in die speletjiespark af, want ek kan nie die vinnige beweging van enige rit verdra nie.Die term “sal val” word gebruik om te sê dat enige lewende persoon of 'n nie-lewende voorwerp in aktiewe modus sal wees om van enige hoër posisie, pos, situasie, ens. na enige laer graad of situasie in te kom of te verval. die dae wat voorlê.
3. Toekomstige volmaakte tydEk sal vir die laaste vyf sekondes in die speletjiespark aan die slaap geraak het.Die term "sal geval het" word gebruik om aan te toon dat enige lewende persoon of 'n nie-lewende voorwerp sal voltooi afkom, of agteruitgaan, van enige hoër posisie, werk, situasie, ens. na enige laer graad, situasie, in 'n spesifieke tyd in die dae wat voorlê.
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydMy troeteldierkat sal môre van 3:5 tot XNUMX:XNUMX van my almirah geval het, want dit is die speletjie wat hy daagliks speel.Die term "sal gedaal het" word gebruik om aan te toon dat in aktiewe modus om af te kom, of te weier, van enige hoër posisie, pos, situasie, ens. na enige laer graad, situasie, in 'n spesifieke, voorafbepaalde tydraamwerk in die dae wat kom.
Voorbeelde met "val" in die toekomende tyd

Gevolgtrekking:

Om af te sluit, die frase werkwoord "val down" word gebruik om te verwys na iemand of iets wat afkom van enige regop of hoër posisie, situasie, rang, idee, gedagte, ens. Ons kan die frase werkwoord "val om" gebruik wanneer ons wil om te verklaar dat iemand die stabiliteit van hul liggaamsbeweging verloor het.

Arpita Bose Roy

Haai! Ek is Arpita Bose Roy. My kwalifikasies is MA in Engels met B. Ed. in beide algemene onderwys en spesiale onderwys. Ek het 2 jaar ondervinding as 'n "taalontleder" by IIT Kharagpur en 4 jaar ondervinding as 'n "akademiese inhoudontwikkelaar" by IIT Kharagpur. Tans werk ek as akademiese skrywer by Lambdageeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/mwlite/in/arpita-bose-roy-0aa32553

Onlangse plasings