3 feite oor die gebruik van verduidelik in tyd (hede, verlede en toekoms)


Verduidelik en demonstreer is die woorde wat die betekenis van die woord "verduidelik" beskryf. Kom ons kyk na feite en verduidelikings rakende die werkwoord “verduidelik” in verskeie tydraamwerke.

Die term "verduidelik" moet verander na “verduidelik” om na die derde persoon se enkelvoud getal te verwys. Die term "verduidelik" verwys na die verandering van vorm om geskik te wees vir die huidige deelwoordmodus. Die term "verduidelik" kan aangewys word as die verlede enkelvoudige en verlede deelwoordvorme van die woord "verduidelik".

Hier is feite en verwante regverdigings vir die toepassing van die woord "verduidelik" in verskeie tydraamwerke.

"Verduidelik" in huidige tyd -

Die term "verduidelik" kom onder die kategorie van die werkwoord in dele van spraak. Kom ons kyk na die hedendaagse benadering tot die werkwoord.

Die term "verduidelik" gaan met die derdepersoon enkelvoud getal, terwyl die stamvorm "verduidelik" met die res gaan. Die byvoeging van "ed" is verpligtend wanneer beide die verlede en verlede deelwoordvorme van "verduidelik" omraam word, terwyl die byvoeging van "ing" sekerlik die raam teenwoordige deelwoord vorm van "verduidelik".

Wanneer kan ons "verduidelik" in die teenwoordige tyd gebruik?

Tipe huidige tydvormGebruik van "verduidelik" in verskeie teenwoordige tyd vorms
1. Eenvoudige teenwoordige tydDie basiese term "verduidelik" moet gebruik word om te sê dat iemand dit gebruik het om 'n situasie, onderwerp, saak, punt, ens.
2. Present Continuous Tense / Present Progressive TenseDie progressiewe term "verduidelik" moet gebruik word om te verklaar dat iemand enige onderwerp, punt, saak of leer op hande demonstreer.
3. Present Perfect TenseDie huidige volmaakte modus met die werkwoordvorm "het verduidelik" moet gebruik word om aan te dui dat iemand sy of haar uitwerking van 'n onderwerp, saak, punt, ens. in die verlede begin het en steeds gevolge het.
4. Present Perfect Continuous TenseOp kontinue modus moet die hede-perfekte vorm “verduidelik” (“het gedans/het al verduidelik”) gebruik word om te verklaar dat iemand steeds in 'n aktiewe toestand is van dikteer, ontleed, beskryf, ens.
Gebruik van “dans” in verskeie huidige tydvorme

Strukture van sinne met “verduidelik” in die huidige tyd –

Tipe GespanneStrukture van sinne met "verduidelik"
1. Eenvoudige teenwoordige tydOnderwerp + verduidelik/verduidelik + oorblywende dele van die sin
2. Present Continuous Tense / Present Progressive TenseOnderwerp + is/is/is + verduidelik (Present Deelwoordvorm/ Huidige progressiewe vorm) + oorblywende dele van die sin
3. Present Perfect TenseOnderwerp + het/het + verduidelik ( Verlede Deelwoordvorm ) + oorblywende dele as die sin
4. Present Perfect Continuous TenseOnderwerp + het/was + verduidelik ( Huidige Deelwoordvorm ) + oorblywende dele van die sin
Strukture van sinne met "verduidelik" in die teenwoordige tyd

Voorbeelde met “verduidelik” in die huidige tyd –

Tipe GespanneVoorbeelde met "verduidelik"Verduideliking
1. Eenvoudige huidige tydEk verduidelik my wens om my loopbaan as fotograaf te vervul aan my ouers, en hulle is tevrede daarmee.Die wortelvorm “verduidelik” word gebruik om te dikteer dat die spreker sy of haar beroepskeuse aan die ouers toelig.
2.Present Continuous Tense / Present Progressive FormEk verduidelik my wens om my loopbaan as fotograaf te vervul aan my ouers, en hulle is tevrede daarmee.Die progressiewe vorm van "verduidelik" word gebruik om te dikteer dat die spreker sy of haar keuse van werk aan die ouers rasionaliseer op daardie spesifieke oomblik in die hede.
3.Present Perfect TenseEk het my wens om my loopbaan as fotograaf te vervul vir die laaste twee maande aan my ouers verduidelik, en hulle is tevrede daarmee.Die term "het verduidelik" word gebruik om te dikteer dat die spreker sy of haar wens van 'n tyd in die verlede tot nou aan die ouers getoon het.
4.Present Perfect Continuous TenseEk het my wens om my loopbaan as fotograaf te vervul sedert die jaar 2020, wanneer ek my gradeplegtigheid sal voltooi, aan my ouers verduidelik, maar hulle stem steeds nie daarmee saam nie.Die term "het al verduidelik" word gebruik om te dikteer dat die spreker lig werp op die keuse van beroep vir 'n spesifieke tydraamwerk in 'n aktiewe modus.
Voorbeelde met "verduidelik" in die teenwoordige tyd

"Verduidelik" in verlede tyd -

Die term "verduidelik" vervoeg homself om by die tydraamwerk te pas deur "ed" en "ing" by te voeg. Kom ons kyk na die benadering van die werkwoord "verduidelik" in die verlede.

Die werkwoord "verduidelik" kan in die verlede tyd gebruik word wanneer ons wil bedoel dat iemand enige onderwerp, saak of leer in die tyd wat reeds verby is, ontleed of gedemonstreer het. Ons kan ook die term “verduidelik” gebruik wanneer ons ons standpunt wil verduidelik.

Wanneer kan ons "verduidelik" in die verlede tyd gebruik?

Tipe Verlede TydvormGebruik van "verduidelik" in verskeie verlede tyd vorms
1. Eenvoudige Verlede TydDie verlede-vorm "verduidelik" kan aangewys word om sinne in eenvoudige verlede-modus te raam om te verwys dat iemand dit gebruik het om 'n situasie, onderwerp, saak, punt, ens. in die dae wat reeds verby is, te ontleed.
2. Verlede Deurlopende TydDie term “was of was besig om te verduidelik” kan aangewys word om sinne in verlede deurlopende modus te raam om te verwys dat iemand besig was om 'n situasie, onderwerp, saak, punt, ens. te ontleed of te demonstreer in die dae wat reeds verby is.
3. Verlede Volmaakte TydDie term “het verduidelik” word gebruik om die opeenvolging van gebeure aan te dui waaronder 'n mens wys dat iemand besig was om 'n situasie, onderwerp, saak, punt, ens. op 'n spesifieke tydstip in die dae wat reeds verby is, te ontleed.
4. Past Perfect Continue TydDie term "het verduidelik" word gebruik om te verklaar dat iemand 'n situasie, onderwerp, saak, punt, ens. op 'n spesifieke voorafbepaalde tydraamwerk in die dae wat reeds verby is, ontleed of demonstreer.
Gebruik van "dans" in verskeie verlede tydsvorme

Strukture van sinne met “verduidelik” in die verlede tyd –

Tipe GespanneStrukture van sinne met "verduidelik"
1. Eenvoudige Verlede TydOnderwerp + verduidelik ( vorige vorm ) + oorblywende dele van die sin
2. Verlede Deurlopende TydOnderwerp + was/was + verduidelik ( huidige deelwoord / huidige progressiewe vorm ) + oorblywende dele van die sin
3. Verlede Volmaakte TydOnderwerp + het + verduidelik ( verlede deelwoordvorm ) + oorblywende dele van die sin
4. Past Perfect Continue TydOnderwerp + was + verduidelik ( huidige deelwoordvorm ) + oorblywende dele van die sin
Strukture van sinne met "verduidelik" in die verlede tyd

Voorbeelde met “verduidelik” in die verlede tyd –

Tipe GespannevoorbeeldeVerduideliking
1. Eenvoudige Verlede TydRobin het sy gesinskrisis aan sy toesighouer verduidelik sodat hy bietjie ontspanning kon kry tydens sy kantooruur.Die werkwoord "verduidelik" word gebruik om aan te toon dat die proefpersoon in vervloë dae sy familiehaak aan die senior gedemonstreer het.
2. Verlede Deurlopende TydRobin het sy gesinskrisis aan sy toesighouer verduidelik sodat hy 'n bietjie ontspanning kon kry tydens sy kantooruur.Die term “verduidelik” word gebruik om aan te toon dat die proefpersoon in die funksionele modus was om sy gesinsprobleem aan sy senior te rasionaliseer in die dae wat reeds verby was.
3. Verlede Volmaakte TydRobin het sy familiekrisis aan sy senior verduidelik voordat sy senior enige tipe navraag gemaak het oor sy laat by die kantoor.Die term “het verduidelik” word gebruik om die volgorde van twee gebeurtenisse aan te dui: Robin se demonstrasie oor sy gesinsproblematiek en die senior se navraag oor Robin se laat werk toe.
4. Past Perfect Continue TydRobin het vandag sy gesinskrisis aan sy senior verduidelik en vir 'n bietjie ontspanning gevra gedurende sy kantooruur van 1-uur tot 3-uur.Die term "het verduidelik" word gebruik om aan te toon dat die subjek sy punt op 'n spesifieke tyd in die verlede aan sy senior verduidelik het.
Voorbeelde met "verduidelik" in die verlede tyd

"Verduidelik" in toekomende tyd -

Verskeie vorme van die werkwoord "verduidelik" bly dieselfde wanneer dit in die toekomende tyd toegepas word. Kom ons kyk na die benadering van die werkwoord "verduidelik" in toekomstige tye.

Ons kan terme soos "sal verduidelik" of "sal verduidelik" in die toekomende tyd gebruik wanneer ons wil bedoel dat enige persoon of selfstandige naamwoord enige besprekingspunt gaan analiseer of beskryf in die dae wat voorlê.

Wanneer kan ons "verduidelik" in die toekomende tyd gebruik?

Tipe Toekomstige TydvormGebruik van "verduidelik" in verskeie toekomstige tyd vorms
1. Eenvoudige Toekomstige TydDie basisvorm “verduidelik” kan in die toekomende tyd gebruik word as ons wil stel dat iemand 'n situasie, onderwerp, saak, punt, ens. in die dae wat voorlê, sal ontleed of onder die loep sal neem.
2. Toekomstige Deurlopende TydDie progressiewe term "sal verduidelik" kan in die toekomende tyd gebruik word as ons wil stel dat iemand 'n situasie, saak, punt, onderwerp, ens. in 'n toekomstige dag ontleed of ondersoek.
3. Toekomstige volmaakte tydDie toekomstige volmaakte modus "sal/sal verduidelik het" kan gebruik word om te sê dat iemand 'n situasie, onderwerp, saak, punt, ens. op 'n spesifieke tyd in die dae wat voorlê, sal analiseer of ondersoek.
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydDie term "sal verduidelik het" kan gebruik word om te sê dat iemand 'n situasie, onderwerp, saak, punt, ens. op 'n spesifieke tydperk in die dae wat voorlê, ontleed of demonstreer.
Gebruik van "verduidelik" in verskeie toekomstige tydvorme

Strukture van sinne met "verduidelik" in die toekomende tyd -

Tipe GespanneStrukture van sinne met "verduidelik"
Eenvoudige Toekomstige TydOnderwerp + sal / sal + verduidelik + oorblywende dele
Toekomstige deurlopende tydOnderwerp + sal + verduidelikend wees ( huidige deelwoordvorm) + oorblywende dele
Toekomstige volmaakte tydOnderwerp + sal + verduidelik het ( verlede deelwoordvorm ) + oorblywende dele
Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydOnderwerp + sal + verduidelik + gewees het (teenswoordige deelwoord) + oorblywende dele
Strukture van sinne met "verduidelik"

Voorbeelde met “verduidelik” in die toekomende tyd –

Tipe GespannevoorbeeldVerduideliking
1. Eenvoudige Toekomstige TydDie onderwyser sal die roman "David Copperfield" aan die studente in die Engelse hoofvak verduidelik.Die term "sal verduidelik" word gebruik om te demonstreer dat iemand die konsep van 'n spesifieke roman in die komende dae gaan verduidelik.
2. Toekomstige Deurlopende TydDie onderwyser sal die roman "David Copperfield" aan die studente in die Engelse hoofvak verduidelik.Die term "sal verduidelik" word gebruik om te demonstreer dat iemand die konsep van 'n spesifieke roman in die komende dae sal verduidelik.
3. Toekomstige volmaakte tydDie onderwyser sal die roman "David Copperfield" aan die studente in die volgende klas van Engelse hoofvakke verduidelik het.Die term "het verduidelik" word gebruik om te wys dat iemand die betekenis van die roman op 'n spesifieke tyd in die komende dae gaan voltooi.
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydDie onderwyser sal op 3 Januarie van 2:4 tot XNUMX:XNUMX die roman "David Copperfield" aan die studente in die volgende klas van Engelse hoofvakke verduidelik het.Die term “sal verduidelik het” word gebruik om aan te toon dat iemand die kern van die genoemde roman in 'n spesifieke, voorafbepaalde tydraamwerk in die komende dae gaan ontleed.
Voorbeelde met "verduidelik" in die toekomende tyd

Gevolgtrekking:

Nou gaan ons 'n paar woordgroepe sien wat identies is aan die werkwoordvorm "verduidelik". Gaan in detail, werp lig op, maak duidelik en plaas voorbeelde van sulke woordgroepe oor. Verdraai, maak kompleks en mistifiseer is die woorde wat die heeltemal teenoorgestelde betekenis van die werkwoordvorm "verduidelik" demonstreer.

Arpita Bose Roy

Haai! Ek is Arpita Bose Roy. My kwalifikasies is MA in Engels met B. Ed. in beide algemene onderwys en spesiale onderwys. Ek het 2 jaar ondervinding as 'n "taalontleder" by IIT Kharagpur en 4 jaar ondervinding as 'n "akademiese inhoudontwikkelaar" by IIT Kharagpur. Tans werk ek as akademiese skrywer by Lambdageeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/mwlite/in/arpita-bose-roy-0aa32553

Onlangse plasings