3 feite oor die gebruik van verseker in gespanne (hede, verlede en toekoms)

Die term "verseker" kan gekategoriseer word as 'n tipe van werkwoord in Engelse dele van spraak. Kom ons maak gebruik van "verseker" in verskeie gespanne sessies.

Ons moet die term verander "verseker" tot sy verskillende vorme om dit volgens die tydvorm geskik te maak; byvoorbeeld, die term “verseker” moet gebruik word as die term “het verseker” in die verlede volmaakte tyd. Weereens, die term "het verseker" word "was verseker" in die verlede perfekte aaneenlopende modus van tyd.

Nou sal ons belangrike toepassings van die werkwoord "verseker" in verskillende tydsvorme leer.

"Verseker" in huidige tyd

Verseker en sertifiseer is die twee beste sinonieme om die betekenis van die term "verseker" te beskryf. Kom ons pas "verseker" toe op die teenwoordige tyd sessie.

Die term “verseker” moet gebruik word as “verseker” om enige derdepersoon enkelvoud getal te beskou. Weereens, die term "verseker" moet in progressiewe modus gebruik word, ongeag die huidige, verlede of toekomstige tyd, alhoewel ons die vorm van die "wees" werkwoorde moet verander om die onderskeie modus van tyd te verduidelik.

Wanneer kan ons "verseker" in die teenwoordige tyd gebruik?

Ons kan verskeie vorme van die werkwoord "verseker" gebruik om verskillende strukture van tyd te raam om te sê dat 'n entiteit enige aktiwiteit, maatstaf, situasie, hulp, ensovoorts aan enige ander persoon of entiteit met versekering verskaf, beskerm of seker maak. vorms soos "verseker," "het verseker," ens.

Voorbeelde met "verseker" in die teenwoordige tyd

Tipes huidige tydVoorbeelde met die werkwoord "verseker"Verduideliking
1. Eenvoudige teenwoordige tyda. Ek verseker jou dat ek daar is vir jou as jy enige voorstelle nodig het om die stroom van jou hoër onderwys te kies.  

b. Ons verseker jou dat ons daar is vir jou as jy enige voorstelle nodig het om die stroom van jou hoër studie te kies.  

c. Jy verseker jou vriend dat jy daar is vir jou vriend as jou vriend enige voorstelle nodig het om die stroom van hoër studie te kies.  

d. Sandip verseker sy vriend dat hy daar is vir hom om die stroom van sy hoër onderwys te kies.  

e. Renu verseker haar vriendin dat sy daar is vir haar om die stroom van haar hoër studie te kies.  

f. Hulle verseker hul vriend dat hulle daar is vir sy of haar om die stroom van hoër studie te kies.
Die basisvorms “verseker” en “verseker” word gebruik om hierdie eenvoudige huidige voorbeelde te raam om te verklaar dat die vak gereed is om hulp te verleen aan ander entiteite op die gebied van onderwys op daardie tydstip.
2. Huidige Deurlopende Tyda. Ek verseker dat ek daar is vir Robin om die regte stroom van hoër studie te kies.  

b. Ons/Jy/ Hulle verseker dat ons/jy/hulle daar is vir Robin om die regte stroom van hoër studie te kies.  

c. Sandip/Renu verseker dat hy/sy daar is vir Robin om die regte stroom van hoër studie te kies.
Die progressiewe vorms "is verseker", "verseker" en "verseker" word gebruik om hierdie deurlopende voorbeelde te raam om aan te dui dat die vak voortdurend daartoe verbind om sommige entiteite te help om hoër studies te verwerf.
3. Present Perfect Tensea. Ek/Ons/ Hulle het verseker dat hulle altyd by die junior studente is as hulle enige hulp nodig het om die regte stroom te kies sedert hulle aansluitingsdae in die laaste maand.  

b. Sandip/Renu het verseker dat hulle altyd by junior studente is as hulle enige hulp nodig het om die regte stroom te kies sedert hul aansluitingsdae in die laaste maand.
Die vorms "het verseker" en "het verseker" is in gebruik om te verklaar dat die onderwerp besig is om sommige entiteite van 'n tyd in die verlede te help en steeds in die huidige tyd talm.
4. Present Perfect Continuous Tensea. Ek/Ons/ Hulle verseker sedert verlede jaar tot nou dat hulle by die junior studente is om hulle te help om die regte stroom van hoër onderwys te kies.  

b. Sandip/Renu verseker sedert verlede jaar tot nou dat sy by die junior studente is om hulle te help om die regte stroom van hoër onderwys te kies.
Die huidige volmaakte deurlopende terme "het verseker" en "het verseker" word gebruik om oor te dra dat die vak voortdurend hulp aan sommige junior studente verseker het van verlede dae tot huidige dae.
Voorbeelde met "verseker" in die teenwoordige tyd

"Verseker" in verlede tyd

"Maak seker" en "maak seker" is die woordgroepe wat op een of ander manier dieselfde betekenis as "verseker" deel. Kom ons pas "verseker" toe op die verlede tyd sessie.

Daar is hoofsaaklik die onderstaande vorms wat gebruik kan word om die verlede-tydswyse met die werkwoord "verseker" te omraam: "verseker", "was verseker", "het verseker," "het verseker" en "het verseker" .” Ons moet die vorms "was" of "was" gebruik volgens die onderwerp van die onderskeie sin.

Wanneer kan ons "verseker" in die verlede tyd gebruik?

Wanneer ons wil bedoel dat 'n entiteit in die modus was om enige posisie, hulp, situasie of moontlikheid vir enige ander entiteit of entiteite te beskerm of te beveilig, kan ons die werkwoord "verseker" gebruik om vorige modusse van sinne met vorme soos " verseker,” “was verseker,” “het verseker,” “het verseker,” ensovoorts. 

Voorbeelde met "verseker" in die verlede tyd

Tipes Verlede TydVoorbeelde met die werkwoord "verseker"Verduideliking
1. Eenvoudige Verlede Tyda. Ek het 'n geheim met my beste vriend gedeel en verseker dat niemand daar was om deel van ons gesprek te wees nie.

b. Ons het 'n geheim onder mekaar gedeel en verseker dat geen buitestander daar was om deel van ons gesprek te wees nie.  

c. Jy het 'n geheim met jou beste vriend gedeel en verseker dat niemand daar was om deel van die gesprek te wees nie.  

d. Hy het 'n geheim met sy beste vriend gedeel en verseker dat niemand daar was om deel van die gesprek te wees nie. e. Sy het ’n geheim met haar beste vriendin gedeel en verseker dat niemand daar was om deel van die gesprek te wees nie.  

f. Hulle het 'n geheim onder mekaar gedeel en verseker dat geen buitestander daar was om deel van die gesprek te wees nie.
 Die verlede-modus "verseker" word gebruik om hierdie voorbeelde te raam om te verklaar dat die onderwerp die gesprek met 'n vriend beskerm in die dae wat reeds verby is.
2. Verlede Deurlopende Tyda. Ek / Jy / Hy / Sy het 'n geheim met beste vriend gedeel terwyl ek verseker het dat geen buitestander daar was om deel van die gesprek te wees nie.  

b. Jy het 'n geheim met jou beste vriend gedeel terwyl jy verseker het dat geen buitestander daar was om deel van die gesprek te wees nie.  

c. Hy het 'n geheim met sy beste vriend gedeel terwyl hy verseker het dat geen buitestander daar was om deel van die gesprek te wees nie.  

d. Sy het 'n geheim met haar beste vriend gedeel terwyl sy verseker het dat geen buitestander daar was om deel van die gesprek te wees nie.  

e. Ons het 'n geheim met ons beste vriend gedeel terwyl ons verseker het dat geen buitestander daar was om deel van die gesprek te wees nie.  
f. Hulle het 'n geheim met hul beste vriend gedeel terwyl hulle verseker het dat geen buitestander daar was om deel van die gesprek te wees nie.
Die progressiewe modus "het gedeel" en "het gedeel" word gebruik om te verseker dat die gesprek tussen die onderwerp en die voorwerp voortdurend veilig was van enige ander persoon in die afgelope dae.
3. Verlede Volmaakte TydEk / Ons / Jy / Hy / Sy / Hulle het verseker dat geen buitestander daar was om deel te wees van die gesprek voordat hulle die geheim met die beste vriend gedeel het nie.Die verlede perfekte modus "het verseker" is in gebruik om te verklaar dat die onderwerp en die vriend in besprekingsmodus was, maar hulle het voorheen verseker dat die gesprek veilig was van enige buitestander in die dae wat reeds verby is.
4. Past Perfect Continue TydVan gister 6:10 af het ek, ons, jy, hy, sy en hulle verseker dat niemand anders teenwoordig was terwyl hulle 'n geheim met hul beste vriend gedeel het nie. tot XNUMX nmDie verlede volmaakte aaneenlopende modus van tyd met die werkwoordvorm "het verseker" is in gebruik om te verklaar dat die onderwerp en die vriend voortdurend geheime gedeel het vir 'n spesifieke tydsduur in die dae wat reeds verby is.
Voorbeelde met "verseker" in die verlede tyd

"Verseker" in toekomende tyd

Die twee beste antonieme van die woord "verseker" is 'weerspreek' en 'ongeldig'. Kom ons pas "verseker" toe op toekomstige tyd sessies.

Verskeie belangrike toekomstige vorme en toekomstige strukture wat met die werkwoord "verseker" geraam is, is soos volg: "sal verseker," "sal verseker," "sal verseker het," en "sal verseker het" om te verklaar dat 'n entiteit gaan enige voorwerp, situasie of moontlikheid in die toekoms aan enige ander entiteit te verseker.

Wanneer kan ons "verseker" in die toekomende tyd gebruik?

Die vorms "sal verseker", "sal verseker", "sal verseker het" en "sal verseker het" moet in gebruik wees om te verklaar dat 'n entiteit of entiteite in die modus sal wees om enige posisie, hulp, situasie te verseker , of aktiwiteit aan enige ander persoon in die dae wat voorlê.

Voorbeelde met "verseker" in die toekomende tyd

Tipes Toekomstige TydVoorbeelde met die werkwoord "verseker"Verduideliking
1. Eenvoudige Toekomstige TydEk/ Ons/ Jy/ Hy/ Sy/ Hulle sal verseker dat die projekverslag die beste onder al die maatskappy se spanne is in môre se jaarlikse projekvoorlegging.   Die eenvoudige toekomstige vorm "sal verseker" is in gebruik om te verklaar dat die onderwerp gaan bevestig dat die projekverslag die beste van almal gaan wees in die dae wat voorlê.
2. Toekomstige Deurlopende TydEk / Ons / Jy / Hy / Sy / Hulle sal verseker dat die projekverslag die beste word onder al die maatskappy se spanne in môre se jaarlikse projekvoorlegging.  Die toekomstige progressiewe modus "sal verseker" is in gebruik om oor te dra dat die onderwerp baie funksioneel sal wees om te bevestig dat die projekverslag die beste van almal gaan wees in die dae wat voorlê.
3. Toekomstige volmaakte tydEk / Ons / Jy / Hy / Sy / Hulle sal verseker het dat die projek die beste onder al die maatskappy se spanne word voor die finale indiening van môre se jaarlikse projekindiening.Die toekomstige volmaakte modus "sal verseker het" is in gebruik om hierdie toekomstige volmaakte modus van tyd te raam om te dikteer dat die onderwerp seker sal maak dat die projekverslag die beste van almal is voor 'n spesifieke tydsbeperking in die dae wat voorlê.
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydEk / Ons / Jy / Hy / Sy / Hulle sal verseker dat die projekverslag die beste onder al die maatskappy se spanne word vanaf die volgende maand tot die einde van die jaar, wanneer die jaarlikse projekindiening gehou gaan word.Die toekomstige volmaakte deurlopende modus "sal verseker het" is in gebruik om te verklaar dat die onderwerp baie funksioneel sal wees om seker te maak dat die projekverslag die beste van almal is vir 'n spesifieke tydsduur in die dae wat voorlê.
Voorbeelde met "verseker" in die toekomende tyd

Gevolgtrekking:

Ons moet nie verwar word tussen die betekenis van die terme "verseker" en "verseker nie." Die term “verseker” gaan alles oor die gee van sekerheid verbaal maar nie in aksie nie, terwyl die term “verseker” beteken om seker te maak dat die verskaffer al die stappe neem om die doel waaroor sekerheid gegee is, te bevestig.

Scroll na bo