3 feite oor die gebruik van geniet in gespanne (hede, verlede en toekoms)


'n Grammatikale kategorie bekend as tyd verskaf inligting oor die tyd waarop 'n handeling plaasgevind het. Hierdie artikel sal ondersoek hoe "geniet" verlede, hede en toekomstige tye wys.

Die werkwoord “geniet” beteken om gelukkig te wees, om plesier en bevrediging uit iets te kry, om pret te hê, en om voordeel te trek of 'n voordeel te kry. "Geniet" ondergaan 'n paar grammatikale verbuigings om een ​​van hierdie handelinge in die verlede, toekomstige en huidige tydsvorme voor te stel - eenvoudige, perfekte, deurlopende, en volmaak deurlopend.

Hierdie artikel sal ons help om te verstaan ​​hoe, wanneer en waarom die werkwoord "geniet" in al die twaalf Engelse tydvorme gebruik word.

"Geniet" in die teenwoordige tyd

Wanneer 'n handeling op hierdie oomblik plaasvind, word dit voorgestel deur die teenwoordige tyd te gebruik. Hier sal ons uitvind hoe die werkwoord "geniet" in al die huidige tydvorme gebruik word.

Die werkwoord "geniet" in die teenwoordige tyd het vorme soos "geniet", 'geniet', 'is/is/geniet', 'het/het geniet' en 'het/het geniet' nadat jy deur sommige verbuigings gegaan het.

Wanneer word "geniet" in die huidige tyd gebruik?

Die werkwoord "geniet" in die teenwoordige tyd word gebruik om die huidige of deurlopende aksies of aktiwiteite te wys om gelukkig te wees, plesier en bevrediging te kry, pret te hê en voordeel te trek of 'n voordeel te verkry.

Sinsvorming van "geniet" in die teenwoordige tyd

Vorme van huidige tydStrukture
1. Eenvoudige teenwoordige tyda. Eerste/tweede persoon meervoud/enkelvoud Onderwerp + geniet+ voorwerp + laaste deel van die sin
 
b. Derde persoon enkelvoud onderwerp + geniet + voorwerp + sin einde
 
c. Meervoud derde persoon onderwerp + geniet+ voorwerp + laaste deel van die sin
2. Huidige Deurlopende Tyda. Enkelvoud eerste persoon onderwerp + am + geniet+ voorwerp+ sin einde
 
b. Meervoud eerste persoon onderwerp + is + geniet + voorwerp + res van die sin
 
c. Enkelvoud/meervoud tweede persoon + is + geniet + voorwerp + oorblywende sin
 
d. Enkelvoud derde persoon + is + geniet+ voorwerp + laaste deel van die sin
 
e. Meervoud derde persoon + is+ geniet + voorwerp + oorblywende sin
3. Present Perfect Tensea. Enkelvoud/meervoud eerste/tweede persoon onderwerp + het + geniet+ voorwerp + sin einde
 
b. Enkelvoudig derde persoon onderwerp + het + geniet + voorwerp + laaste deel van die sin
 
c. Meervoud derde persoon onderwerp + het + geniet+ voorwerp + oorblywende deel van die sin
4. Present Perfect Continuous Tensea. Enkelvoud/meervoud eerste/tweede persoon onderwerp + was + geniet + voorwerp + einde van die sin
 
b. Enkelvoudig derdepersoon onderwerp + was + geniet + voorwerp + sin einde
 
c. Meervoud derde persoon onderwerp + was + geniet + voorwerp + res van die sin einde
Sinstrukture van "Geniet" in huidige tyd

Voorbeelde van "geniet" in die teenwoordige tyd

voorbeelde verduidelikings
a. Ek/Ons/ Jy geniet dit om naweke saam met vriende flieks te kyk.
 
b. Raj geniet dit om naweke saam met vriende flieks te kyk.
 
c. Nihal en Kaushik geniet dit om naweke saam met vriende flieks te kyk.
Die werkwoord "geniet" en sy verbuigde vorm 'geniet' word gebruik in die huidige eenvoudige tyd hier in hierdie sinne om die te wys huidige aksie wat gereeld oor naweke plaasvind wanneer die onderwerp het pret flieks saam met vriende kyk.   
a. ek ek geniet die sonsondergang met Sai op die strand.
 
b. Ons geniet die sonsondergang met Sai op die strand.
 
c. Jy geniet die sonsondergang met Sai op die strand.
 
d. Shrishti is geniet die sonsondergang met Sai op die strand.
 
e. Die kinders geniet die sonsondergang met Sai op die strand.
In al hierdie voorbeelde word die letter 'e' weggelaat en die letters '-ing' word by die basiswerkwoord gevoeg "geniet" om die huidige kontinue vorm, 'geniet' om die tans te merk deurlopende (bly nou gebeur) aksie van die onderwerp verlustig die sonsondergang met Sai op die strand.
a. Ek/ons/ Jy geniet het luister na musiek met warm tee op reënerige dae.
 
b. Suha geniet het luister na musiek met warm tee op reënerige dae.
 
c. Hierdie meisies geniet het luister na musiek warm tee op reënerige dae.
In hierdie geval, die werkwoord "geniet" word in die huidige volmaakte tyd en die verlede deelwoord gebruik 'geniet' word gebruik om te bedoel 'het/het geniet.' Die gebruik daarvan dui aan dat die subjek se optrede of plesier en bevrediging kry van musiek luister met 'n koppie tee op reënerige dae het in die verlede begin het en word voortgesit selfs nou.
a. Sedert die verandering van bestuur het ek/ons/jy het geniet 'n stresvrye werksomgewing.   
 
b. Sedert die verandering van bestuur het Virat het geniet het 'n stresvrye werksomgewing.   
 
 
c. Sedert die verandering van bestuur, die werknemers het geniet 'n stresvrye werksomgewing.   
 
Die basiswerkwoord "geniet" word gebruik as 'het/het geniet' in die teenwoordig perfek deurlopend om aan te toon dat sedert die verandering van bestuur ('n aksie wat iewers terug in die verlede plaasgevind het), die onderwerp is voortgaan (teenwoordig) om 'n stresvrye werksomgewing te verkry of te bevoordeel.
Gebruik van "Geniet" in die huidige tyd

"Geniet" in verlede tyd

Wanneer 'n handeling enige tyd voor hierdie oomblik plaasgevind het, word dit aangedui deur die verlede tyd te gebruik. Hier sal ons leer hoe die werkwoord "geniet" in al die verlede tydvorme gebruik word.

Die werkwoord 'geniet' in die verlede tyd ondergaan 'n verbuiging waar '-ed' by die basiswerkwoord gevoeg word en verskeie vorme aanneem soos "geniet,' 'het/het geniet', 'het geniet' en 'het geniet'.

Wanneer word "geniet" in die verlede tyd gebruik?

Die werkwoord "geniet" in die verlede tyd word gebruik om die voltooide of reeds plaasgevind aksies voor te stel van plesier en bevrediging, gelukkig wees, geniet, bevoordeel of voordele verkry, of pret hê. 

Sinsvorming van "geniet" in die verlede tyd

Vorme Van Verlede TydStrukture
1. Eenvoudige Verlede TydEerste/tweede/derde persoon meervoud/enkelvoud Onderwerp + geniet + voorwerp + einde van die sin
2. Verlede Deurlopende Tyda. Eerste persoon enkelvoud onderwerp + was+ geniet + voorwerp + sin einde
 
b. Eerste persoon meervoud onderwerp + was + geniet + voorwerp + res van die sin
 
c. Tweede persoon meervoud/enkelvoud onderwerp + was+ geniet + voorwerp + laaste deel van die sin
 
d. Derde persoon enkelvoud onderwerp + was + geniet+ voorwerp + sin einde
 
e. Derde persoon meervoud onderwerp + was + geniet + voorwerp + laaste deel van die sin
3. Verlede Volmaakte TydEerste/tweede/derde enkelvoud/meervoud onderwerp + het + geniet +voorwerp + sin einde
4. Past Perfect Continue TydEerste/tweede/derde meervoud/enkelvoud onderwerp + was + was + geniet + oorblywende sin
Sinstrukture van "Geniet" in verlede tydvorme

Voorbeelde van "geniet" in die verlede tyd

voorbeeldeverduidelikings
 Ek/Ons/Jy/hy/Hulle geniet die dag uit gister ná drie maande se oortydwerk.       In die gegewe voorbeeld, 'geniet' is die eenvoudige verlede tyd van die werkwoord “geniet”. Gebruik van 'geniet' dra die onderwerp s'n oor aksie om pret te hê op die dag uit is reeds verby gister (die dag voor 'vandag').
a. ek het geniet allerhande voorregte wat die maatskappy my gebied het.
 
b. Ons het geniet allerhande voorregte wat die maatskappy ons gebied het.
 
c. Jy het geniet allerhande voorregte wat die maatskappy jou gebied het. 
 
d. Sonia het geniet allerhande voorregte wat die maatskappy haar gebied het.
 
e. Die werkers het geniet allerhande voorregte wat die maatskappy hulle gebied het.
'Het/het geniet' is die verlede aaneenlopende vorm van die werkwoord "geniet" gevorm deur by te voeg '-ing' na die basiswerkwoord. Hier dui dit die onderwerp se vorige aksie aan (wat in die verlede voortgeduur het) van voordeel trek van al die voorregte wat die maatskappy verskaf het.  
Ek/Ons/Jy/Hy/Hulle geniet het my/ons/sy/hulle lewe in Engeland voor hy hierheen verhuis het.        'Geniet', die verlede deelwoord van "geniet" word gebruik om die te skep verlede volmaakte tyd 'het geniet'. Die verlede volmaakte tyd dra dat die onderwerp oor was gelukkig en het pret gehad terwyl hy in Engeland gewoon het (verlede) voordat u hierheen (teenwoordig) verhuis.   
Ek/Ons/Jy/Sy/ Hulle geniet het al die voorregte wat die pos verskaf het tot die laaste dag van werk. In hierdie voorbeeld, die werkwoord "geniet" word in sy gebruik verby volmaakte aaneenlopende tyd, "het geniet' om die onderwerp se handelinge van te merk om voordele te verkry of te bevoordeel die voorregte van die pos was gebeur tot die laaste dag van werk.
Gebruik van "Geniet" in die verlede tyd

"Geniet" in toekomende tyd

Wanneer 'n handeling enige tyd na hierdie oomblik plaasvind, word dit aangedui deur die toekomende tyd. Hier sal ons die gebruik van die werkwoord "geniet" in al die verskillende toekomstige tydvorme nagaan.

Die werkwoord "geniet" in die toekomstige tyd neem baie vorme aan soos 'sal/sal geniet', 'sal/sal geniet het', 'sal/sal geniet' en 'sal/sal geniet het'.

Wanneer word "geniet" in die toekomende tyd gebruik?

Die werkwoord "geniet" in die toekomende tyd word gebruik om die aksies of aktiwiteite wat nog moet plaasvind, te wys om gelukkig te wees, te hou, te geniet, voordeel te trek of die voordeel te verkry, pret te hê of plesier te kry. 

Sinsvorming van "geniet" in die toekomende tyd

Vorme van Toekomstige TydStrukture
1. Eenvoudige Toekomstige TydEerste/tweede/derde meervoud/enkelvoud onderwerp + sal + geniet+ voorwerp + sin einde
2. Toekomstige Deurlopende TydEerste/tweede/derde meervoud/enkelvoud onderwerp + sal + geniet + voorwerp +res van die sin
3. Toekomstige volmaakte tydEerste/tweede/derde enkelvoud/meervoud onderwerp + sal + geniet + voorwerp + laaste deel van die sin
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydEerste/tweede/derde meervoud/enkelvoud onderwerp + sal + geniet + gewees het + voorwerp + sin einde
Sinstrukture van "Geniet" in toekomstige tydvorme

Voorbeelde van "geniet" in die toekomende tyd

voorbeeldeverduidelikings
Ek/Ons/Jy/Hy/Hulle sal geniet die fliek aangesien dit baie komiese tonele het.Die eenvoudige toekoms tyd van die werkwoord "geniet”Is 'sal geniet' en dit word in hierdie sin gebruik om aan te toon dat die onderwerp se aksie om van die fliek te hou het nog nie plaasgevind nie en sal plaasvind wanneer hy enige tyd daarna na die fliek kyk. 
Ek/Ons/Jy/Hy/ Hulle sal geniet speel môre verskillende speletjies in die speelsone.'Sal geniet' is die toekoms deurlopend vorm van die basiswerkwoord “geniet” en sy gebruiksmerke wat die onderwerp se aksie om pret te hê speel die speletjies in die speelsone sal môre gebeur (die dag ná 'vandag')
Teen môre, ek/ons/jy/hy/hulle sal geniet het baie plekke in Amerika besoek.   Gebruik van 'sal geniet het', die toekomstige volmaakte vorm van die basiswerkwoord "geniet" toon dat die aksies om plesier te kry deur baie plekke in Amerika te besoek deur die onderwerp sal plaasgevind het deur môre (toekoms).
Ek/Ons/Jy//Sy/Hulle sal geniet het volgende week die somervakansie.   Die toekomstige volmaakte aaneenlopende tyd van die aksiewoord "geniet", 'sal geniet het' wat in hierdie sin gebruik word, wys dat die onderwerp se optrede van om pret te hê in die somervakansie sal die volgende week (komende week) plaasvind.
Gebruik van "Geniet" in die Toekomstige Tyd

Gevolgtrekking

Hierdie artikel bied dus 'n kort oorsig van die verskeie tye (verlede, toekoms en hede) en hul vorme wat die werkwoord "geniet" gebruik kan word om die oomblik aan te dui waarop 'n handeling plaasgevind het.

Sowndharya Jagadeeswaran

Hallo... ek is Sowndharya Jagadeeswaran, 'n universiteitsranghouer in MA Engelse letterkunde. Ek het ook my meestersgraad in Besigheidsadministrasie gedoen. Nuuskierig soos ek is, het my belangstelling in aksie-georiënteerde navorsing my gehelp om navorsingsartikels in gerekende joernale te publiseer. Nou, as 'n loopbaan, is ek 'n instrukteur waar ek jong en pragtige studente die ingewikkelde tegniese aspekte van Openbare Rede en Kreatiewe Skryfkuns leer. Ek geniet dit ook om artikels te skryf oor onderwerpe waarin ek spesialiseer en waarin ek navorsing doen. Jy kan met my kontak maak deur LinkedIn.-https://www.linkedin.com/in/sowndharya-j-972378233

Onlangse plasings