3 feite oor die gebruik van bemoediging in gespanne (hede, verlede en toekoms)


Alle aksiewoorde (werkwoorde) dui tyd aan – die tyd van voorkoms (hede, toekoms of verlede) van die handeling. Ons sal hier die gebruik van "bemoedig" in alle Engelse tydvorme ondersoek.

Die werkwoord “moedig” beteken om hoop en vertroue te gee, te motiveer, te oorreed, te ondersteun, by te staan ​​en iets te laat gebeur. Terwyl "bemoedig" dui op die deurlopende, eenvoudige, perfekte, en volmaakte aaneenlopende vorme van die toekomstige, huidige en verlede tyd, ondergaan dit 'n aantal grammatikale verbuigings. 

Hierdie artikel sal verduidelik hoe, wanneer en waarom die werkwoord "bemoedig" die vier verskillende vorme van elk van die drie tye in Engels verteenwoordig.

"Bemoedig" in die teenwoordige tyd

Die teenwoordige tyd dui op die handelinge wat nou plaasvind (op die huidige oomblik of gereeld). Hier sal ons die gebruik van die werkwoord "bemoedig" in die huidige tyd ondersoek.

Die werkwoord "bemoedig" in die teenwoordige tyd het baie vorme soos "bemoedig", 'bemoedig', 'is bemoedigend', 'het/het aangemoedig' en 'het/het bemoedigend'.

Voorbeeld: Jy versuim nooit om nie moedig jou studente.

In die voorbeeldsin hierbo, die werkwoord "moedig” word in sy basisvorm in die eenvoudige teenwoordige tyd vorm om die optrede van die onderwerp 'jy' voor te stel motiverende die studente op 'n gereelde en daaglikse basis.

Wanneer word "bemoediging" in die huidige tyd gebruik?

Die werkwoord "bemoedig" in die teenwoordige tyd word gebruik om die huidige of deurlopende aksies van motivering, oorreding, hoop en vertroue te gee, te ondersteun, iets te laat gebeur, by te staan ​​en te ondersteun, te wys. 

Sinsvorming van "bemoedig" in die huidige tyd

Vorme van huidige tydStrukture
1. Eenvoudige teenwoordige tyda. Eerste/tweede persoon meervoud/enkelvoud Onderwerp + bemoedig + voorwerp + einde van die sin
 
b. Derde persoon enkelvoud onderwerp + bemoedig + voorwerp + sin einde
 
c. Meervoud derde persoon onderwerp + aanmoedig+ voorwerp + res van die sin
2. Huidige Deurlopende Tyda. Enkelvoud eerste persoon onderwerp + am + bemoedigend + voorwerp + einde van die sin
 
b. Meervoud eerste persoon onderwerp + is + bemoedigend + voorwerp + res van die sin
 
c. Enkelvoud/meervoud tweede persoon + is + bemoedigend + voorwerp + oorblywende sin
 
d. Enkelvoud derde persoon + is + bemoedigend + voorwerp + sin einde
 
e. Meervoud derde persoon + is+ bemoedigend + voorwerp + oorblywende sin
3. Present Perfect Tensea. Enkelvoud/meervoud eerste /tweede persoon onderwerp + het + aangemoedig+ voorwerp + einde van die sin
 
b. Enkelvoudig derdepersoon onderwerp + het + aangemoedig + voorwerp + laaste deel van die sin
 
c. Meervoud derde persoon onderwerp + het + aangemoedig+ voorwerp + res van die sin
4. Present Perfect Continuous Tensea. Enkelvoud/meervoud eerste/tweede persoon onderwerp + was + bemoedigend + voorwerp + einde van die sin
 
b. Enkelvoudig derdepersoon onderwerp + was + bemoedigend + voorwerp + laaste deel van sin
 
c. Meervoud derde persoon onderwerp + was + bemoedigend + voorwerp + sin einde
Sinstrukture van "Bemoedig" in huidige tydvorme

Voorbeelde van "bemoedig" in die huidige tyd

voorbeeldeverduidelikings
a. Ek/Ons/ Jy moedig die besluit wat deur die komitee geneem is.
 
b. Vittal moedig die besluit wat deur die komitee geneem is.
 
c. Die werknemers moedig die besluit wat deur die komitee geneem is.
Die werkwoord "bemoedig" en sy verbuigde vorm 'bemoedig' word gebruik in die huidige eenvoudige tyd hier om die te merk huidige aksie wat nou plaasvind wanneer die onderwerp ondersteun die besluit wat deur die komitee geneem is. 
a. ek ek bemoedigend Suman in sy nuwe poging.
 
b. Ons is bemoedigend Suman in sy nuwe poging.
 
c. Jy is bemoedigend Suman in sy nuwe poging.
 
d. Tanshika is moedig Suman in sy nuwe poging.
 
e. Al die studente is bemoedigend Suman in sy nuwe poging.
Hier word die letter 'e' verwyder en '-ing' word by die basiswerkwoord gevoeg "bemoedig" om die huidige kontinue vorm, 'bemoedigend' om die huidige of hede aan te dui deurlopende (gebeur op hierdie oomblik) aksies van die onderwerp motiveer en ondersteun Suman in sy nuwe poging.
a. Ek/ons/ Jy het altyd aangemoedig Dolly om die behoeftiges en die armes te help.   
 
b. Geeta het altyd aangemoedig Dolly om die behoeftiges en die armes te help.   
 
c. My ouers het altyd aangemoedig Dolly om die behoeftiges en die armes te help.   
Die werkwoord “bemoedig” word hier in die teenwoordige volmaakte tyd gebruik met die verlede deelwoord 'aangemoedig' saam met 'het/het' as 'het/het aangemoedig'. Dit dui daarop dat die aksies van die onderwerp motiveer en ondersteun Dolly om die behoeftiges te help in die verlede begin het wat sy effek het selfs nou.
a. Ek/Ons/Jy was bemoedigend Priyanka om haar skoonheidsalon vir 'n paar maande te begin deur vir haar 'n paar belangrike besigheidsadvies te gee. 
 
b. Rohit het was bemoedigend Priyanka om haar skoonheidsalon vir 'n paar maande te begin deur vir haar 'n paar belangrike besigheidsadvies te gee. 
 
c. Die vriende was bemoedigend Priyanka om haar skoonheidsalon vir 'n paar maande te begin deur vir haar 'n paar belangrike besigheidsadvies te gee. 
 
Die werkwoord "bemoedig" word gebruik as 'het/was bemoedigend' in die teenwoordig perfek deurlopend om te merk dat die proefpersoon se dade om Priyanka te motiveer, by te staan ​​en te ondersteun om haar skoonheidsalon te begin het 'n paar maande tevore begin, maar gaan steeds voort (tot nou toe - tans).
Gebruik van "Bemoedig" in huidige tyd

"Bemoedig" in verlede tyd

Die verlede tyd verwys na aksies wat plaasgevind het (enige tyd voor die oomblik nou). Hier sal ons die gebruik van die werkwoord "bemoedig" in verskeie verlede tydsvorme leer ken.

Die werkwoord "bemoedig" in die verlede tyd neem verskillende vorme aan, soos "aangemoedig,' 'was/was bemoedigend', 'het aangemoedig' en 'was bemoedigend' nadat jy deur 'n paar grammatikale verbuigings gegaan het.

Voorbeelde: Ek het die kompetisie gewen omdat my vriende aangemoedig my baie.

Hier, die werkwoord "moedig"word gebruik as 'aangemoedig' om die aan te dui verlede tyd van die aksie. Die gebruik van 'aangemoedig' toon dat die vriend se optrede om te ondersteun, aan te moedig, 'n hupstoot te gee of te motiveer die onderwerp is voltooi of oor iewers terug in die verlede.

Wanneer word "bemoediging" in die verlede tyd gebruik?

Die werkwoord "bemoedig" in die verlede tyd word gebruik om die reeds voltooide of ooraktiwiteite van ondersteuning, jubel, vertroue en hoop te gee, iets te laat gebeur, of oorreed, te wys. 

Sinsvorming van "bemoedig" in die verlede tyd

Vorme Van Verlede TydStrukture
1. Eenvoudige Verlede TydEerste/tweede/derde persoon meervoud/enkelvoud Onderwerp + aangemoedig + voorwerp + oorblywende sin
2. Verlede Deurlopende Tyda. Eerste persoon enkelvoud onderwerp + was+ bemoedigend + voorwerp + sin einde
 
b. Eerste persoon meervoud onderwerp + was + bemoedigend + voorwerp + oorblywende sin
 
c. Tweede persoon meervoud/enkelvoud onderwerp + was+ bemoedigend + voorwerp + res van die sin
 
d. Derde persoon enkelvoud onderwerp + was + bemoedigend+ voorwerp + sin einde
 
e. Derde persoon meervoud onderwerp + was + bemoedigend + voorwerp + einde van die sin
3. Verlede Volmaakte TydEerste/tweede/derde enkelvoud/meervoud onderwerp + het + aangemoedig +voorwerp + einde van sin
4. Past Perfect Continue TydEerste/tweede/derde meervoud/enkelvoud onderwerp + was + gewees + bemoedigend + sin einde
Sinstrukture van "Moedig aan" in verlede tydvorme

Voorbeelde van "bemoedig" in die verlede tyd

voorbeeldeverduidelikings
 Ek/Ons/Jy/hy/Hulle aangemoedig Shruthi om musiek as haar loopbaan op te neem.     In die gegewe voorbeeld, 'aangemoedig' is die eenvoudige verlede tyd of “bemoedig”. Dit merk die onderwerp s'n voltooi aksies om te ondersteun en te motiveer Shruthi om musiek as haar loopbaan op te neem.
a. ek was bemoedigend Piyansh totdat ek geweet het hy was ernstig daaroor.  
 
b. Ons was bemoedigend Piyansh totdat ons geweet het hy is ernstig daaroor. 
 
c. Jy was bemoedigend Piyansh totdat jy geweet het hy is ernstig daaroor. 
 
d. Yashi was bemoedigend Piyansh totdat sy geweet het hy is ernstig daaroor. 
 
e. Die susters was bemoedigend Piyansh totdat hulle geweet het hy is ernstig daaroor. 
'Was/was bemoedigend' is die verlede aaneenlopende vorm van die werkwoord "bemoedig" en dit word in die gegewe voorbeeldsinne gebruik om die onderwerp se vorige optrede van voor te stel ondersteun en bystaan Piyansh dit was voortgesette tot die oomblik in die verlede toe hy ernstig daaroor was.
Ek/Ons/Jy/Hy/Hulle aangemoedig het Varun om basketbal te speel selfs voordat enigiemand dit gedoen het.     'Bemoedig', verlede deelwoord van die werkwoordvorm "bemoedig" word gebruik saam met 'moes' vorm 'het aangemoedig', die verby perfekte tyd. Die verlede volmaakte tyd dui daarop dat die onderwerp het reeds gemotiveer en 'n hupstoot gegee Varun om selfs voorheen basketbal te speel enigiemand het.  
Ek/Ons/Jy/Sy/ Hulle bemoedigend was in al die maatskappy se nuwe pogings tot die laaste een.   Die werkwoord "bemoedig" word in sy gebruik verby volmaakte aaneenlopende tyd, "was bemoedigend' om die onderwerp voor te stel ondersteun en versterk het die maatskappy in al sy pogings tot die laaste een. 
Gebruik van "Bemoedig" in verlede tyd

"Bemoedig" in toekomende tyd

Die toekomende tyd verwys na aktiwiteite wat nog nie plaasgevind het nie en nog gaan plaasvind (enige tyd daarna). Hier sal ons die gebruik van "bemoedig" in alle toekomstige tydvorme leer.

Die werkwoord "bemoedig" in die toekomstige tyd het verskillende vorme soos 'sal/sal aanmoedig', 'sal/sal aanmoedig', 'sal/sal bemoedigend wees' en 'sal/sal bemoedigend wees'.

Voorbeeld: My vriend, Mithali, sal aanmoedig ek maak nie saak wat nie.

In die gegewe voorbeeld, die werkwoord "bemoedig" word gebruik in die eenvoudige toekomstige tyd as 'sal aanmoedig' ten einde aan te toon dat die optrede van Mithali ondersteun en gee vertroue aan my' sal gebeur of in die toekoms sal plaasvind.

 Wanneer word "bemoediging" in die toekomende tyd gebruik?

Die werkwoord "bemoedig" in die toekomende tyd word gebruik om die toekomstige aksies aan te dui van bystand, vertroue en hoop gee, ondersteun, motiveer, iets laat gebeur en oorreed wat een of ander tyd later sal plaasvind.

Sinsvorming van "bemoedig" in die toekomende tyd

Vorme van Toekomstige TydStrukture
1. Eenvoudige Toekomstige TydEerste/tweede/derde meervoud/enkelvoud onderwerp + sal + aanmoedig+ voorwerp + sin eindig
2. Toekomstige Deurlopende TydEerste/tweede/derde meervoud/enkelvoud onderwerp + sal + bemoedigend wees + voorwerp + laaste deel van die sin
3. Toekomstige volmaakte tydEerste/tweede/derde enkelvoud/meervoud onderwerp + sal + aangemoedig+ hê+ voorwerp + res van die sin
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydEerste/tweede/derde meervoud/enkelvoud onderwerp + sal + gewees + bemoedigend + voorwerp + sin einde
Sinstrukture van "Moedig aan" in toekomstige tydvorme

Voorbeelde van "bemoedig" in die toekomende tyd

voorbeeldeverduidelikings
Ek/Ons/Jy/Sy/Hulle sal aanmoedig Riya om 'n entrepreneur te wees. Die eenvoudige toekoms tyd van die werkwoord "moedig”Is 'sal aanmoedig' en dit word hier gebruik om aan te toon dat die aktiwiteite van die onderwerp ondersteun en motiveer Riya om 'n entrepreneur te wees nog nie plaasgevind het nie en sal enige tyd ná hierdie oomblik gebeur. 
Ek/Ons/Jy/Hy/ Hulle sal bemoedigend wees Suha môre terwyl sy die wedstryd speel.   'Sal bemoedigend wees', die toekoms deurlopend vorm van die basiswerkwoord “bemoedig” merk dat die onderwerp se aksies van waardering, bystand en inspirasie Suha sal môre (die dag daarna) gebeur terwyl sy die wedstryd speel.
Teen hierdie tyd het ek/ons/jy/hy/hulle sal die maatskappy hierdie keer môre aangemoedig het om sulke stappe te neem. Gebruik van 'sal aangemoedig het', die toekomstige volmaakte vorm van die basisaksiewoord "bemoedig" onthul dat die aktiwiteit van oorreding die maatskappy om sulke aksies deur die subjek te neem sal plaasgevind het deur hierdie spesifieke tyd (hede) môre (toekoms).
Ek/Ons/Jy/Sy/Hy/Hulle sal bemoedigend gewees het jong talente in die toekoms.  Die toekomstige volmaakte aaneenlopende tyd van die aksiewoord (werkwoord) "bemoedig" is 'sal bemoedigend gewees het'. Gebruik van 'sal bemoedigend gewees het' toon dat die vak se aktiwiteite van die ondersteuning en motivering van jong talente moet nog gebeur en sal in die toekoms plaasvind.  
Gebruik van "Bemoedig" In Toekomstige Tyd

Gevolgtrekking

Gevolglik het ons deur hierdie artikel 'n gedetailleerde begrip gekry van die grammatikale verbuigings wat die werkwoord "aanmoedig" ondergaan om die aksie se tyd voor te stel. 

Sowndharya Jagadeeswaran

Hallo... ek is Sowndharya Jagadeeswaran, 'n universiteitsranghouer in MA Engelse letterkunde. Ek het ook my meestersgraad in Besigheidsadministrasie gedoen. Nuuskierig soos ek is, het my belangstelling in aksie-georiënteerde navorsing my gehelp om navorsingsartikels in gerekende joernale te publiseer. Nou, as 'n loopbaan, is ek 'n instrukteur waar ek jong en pragtige studente die ingewikkelde tegniese aspekte van Openbare Rede en Kreatiewe Skryfkuns leer. Ek geniet dit ook om artikels te skryf oor onderwerpe waarin ek spesialiseer en waarin ek navorsing doen. Jy kan met my kontak maak deur LinkedIn.-https://www.linkedin.com/in/sowndharya-j-972378233

Onlangse plasings