3 feite oor die gebruik van ry in gespanne (hede, verlede en toekoms)


Die werkwoord 'ry' beteken om 'n voertuig te bestuur en te beheer of iets met geweld in 'n sekere rigting aan te dryf. Kom ons leer die gebruik van 'dryf' in verskeie tydsvorme.

Die term 'ry' ondergaan sekere grammatikale verbuigings om die aksie daarvan in verlede, huidige en toekomstige tyd voor te stel. Ons moet 's' byvoeg terwyl ons die woord 'dryf' in die teenwoordige tyd gebruik om enige derde persoon enkelvoud manlik of vroulik te verwys. Die verlede- en verlede deelwoordvorm van die woord is onderskeidelik 'gedryf' en 'gedryf'.

Kom ons kyk nou hoe ons 'dryf' in verskillende tydvorme kan gebruik.

"Ry" in huidige tyd.

Die teenwoordige tyd help om 'n aktiwiteit voor te stel wat op 'n spesifieke oomblik plaasgevind het of plaasvind. Kom ons kyk hoe die werkwoord 'dryf' in al sy huidige tydvorme gebruik word.

Die woord 'ry' in die teenwoordige tyd word geskryf as 'ry' of' ry' en in sommige ander vorme as 'am/is/ry', 'het/het bestuur', 'het/het al bestuur' in ooreenstemming met die gebruik daarvan. Die aaneenlopende vorm van die werkwoord 'ry' is 'ry'.

Wanneer word "Drive" in die huidige tyd gebruik?

“Ry” word in die teenwoordige tyd gebruik om iemand se reis in 'n voertuig te bepaal, om iemand aan te spoor om 'n sekere ding te doen, kragtig te beweeg, iemand of iets te dwing of te motiveer in die huidige of deurlopende tydperk.

Sinsvorming van “dryf” in die teenwoordige tyd.

Vorme van huidige tydStrukture
Eenvoudige teenwoordige tydOnderwerp +aandrywing/dryf +voorwerp
Hedendaagse aaneenlopende tyd            Onderwerp + is/is/is + ry + voorwerp
Hedendaagse volmaakte tyd             Onderwerp +het/het + aangedryf + voorwerp
Teenwoordige volmaakte aaneenlopende tyd         Onderwerp +het/het +gery +voorwerp
Sinsvorming van “dryf” in die teenwoordige tyd.

Voorbeelde van “Drive” in die huidige tyd.

Tipe GespanneVoorbeeld met 'Drive'Verduideliking
1. Eenvoudige teenwoordige tydRajeev ry elke dag werk toe.Hier het ons die stamvorm van die woord 'dryf' gebruik en 's' word daarby bygevoeg aangesien die onderwerp 'n derde persoon enkelvoud manlik is.
2. Teenwoordige Deurlopende tydRajeev ry vandag werk toe Die aaneenlopende vorm van die woord 'ry' word hier gebruik, dws 'ry' saam met derde persoon enkelvoud onderwerp. Daarom word 'is' gebruik.
3. Hedendaagse Volmaakte tydRajeev het reeds werk toe gery.Die verlede deelwoordvorm 'gedrewe' word gebruik om die huidige volmaakte vorm van die tyd te merk.
4. Present Perfect Continue tydRajeev het die afgelope drie uur gery om sy kantoor te bereik.Hier word 'ry' wat die kontinue vorm is geskryf na 'was' om die huidige volmaakte kontinue vorm van die tyd te bepaal.
Voorbeelde van “Drive” in die huidige tyd.

"Ry" in Verlede Tyd

Die verlede tyd word gebruik om 'n aksie te bepaal wat voorheen plaasgevind het of dalk vroeër begin het, maar steeds voortduur. Kom ons kyk nou na die gebruik van die woord 'ry' in die verlede tyd.

Die stamwoord 'ry' gaan hier deur 'n paar verbuigings en word saam met ander woorde soos "het/het gery", "het gery" en "het gery" geskryf om 'n voorval te beskryf wat reeds in die verlede gebeur het of is gaan voort, maar het lank terug begin.

Wanneer word "Drive" in die verlede tyd gebruik?

Die werkwoord “dryf” word in die verlede tyd gebruik om die voltooide of reeds voorgekome aksie voor te stel om iemand of iets kragtig in 'n sekere rigting te dryf, aan te dryf, aan te dryf of te dryf. Dit kan selfs 'n deurlopende effek hê as die aksie tot die huidige oomblik gesleep word.

 Sinsvorming van "dryf" in die verlede tyd.

Vorme van verlede tyd                            Strukture
Eenvoudige verlede tydOnderwerp +gery +voorwerp
Verlede aaneenlopende tyd            Onderwerp + was/was + bestuur + voorwerp
Verlede volmaakte tyd             Onderwerp +het + aangedryf + voorwerp
Verlede volmaakte aaneenlopende tyd         Onderwerp +het +gery +voorwerp
 Sinsvorming van "dryf" in die verlede tyd.

Voorbeelde van “Drive” in die verlede tyd.

Tipe GespanneVoorbeeld met 'Drive'Verduideliking
1. Eenvoudige Verlede tydRajeev het na die bushalte gery en sy kollega 'n saamrygeleentheid gegee.Hier word die verledevorm van die stamwoord gebruik om die eenvoudige verlede tyd aan te dui.
2. Verlede Deurlopende tydRajeev het deesdae saam met sy kollega kantoor toe gery. Die aaneenlopende vorm van die woord 'ry' word hier gebruik maw 'ry' saam met die woord was om verlede aaneenlopende vorm van die tyd aan te dui.
3. Past Perfect tydRajeev het tydens sy universiteitsdae vir die eerste keer 'n motor bestuur.Die werkwoord 'het' is voor die verlede deelwoordvorm 'gedryf' geplaas om dit in volmaakte verlede tyd te maak.
4. Past Perfect Deurlopende tydRajeev het om 6:50 vm. m, so teen die tyd dat hy by sy kantoor aangekom het, het hy al twee ure gery.Die term 'was' word voor die aaneenlopende vorm van die woord gebruik om die verlede volmaakte aaneenlopende tyd aan te dui.
Voorbeelde van “Drive” in die verlede tyd.

"Drive" in Toekomstige Tyd

Toekomstige tyd beskryf 'n aksie wat op 'n sekere tydperk na hierdie oomblik kan plaasvind. Hier sal ons die gebruik van die woord 'ry' in verskillende nagaan toekomstige tyd vorms.

Die werkwoord 'dryf' kan in die toekomende tyd in verskeie vorme gebruik word. Ons kan vorme soos 'ry' en 'gedryf' saam met 'wil/sal' gebruik om die toekomstige tydvorme voor te stel. 'n "Wees" werkwoord en "hê" is nodig om saam met die ander woorde bygevoeg te word, veral in 'kontinue', 'perfekte' en 'perfekte kontinue' vorms.

Wanneer word "Drive" in die Toekomstige Tyd gebruik?

Die term 'dryf' word in die toekomende tyd gebruik om die aksies te wys wat in die toekoms kan gebeur of aktiwiteite van bestuur, iets kragtig op 'n sekere manier beweeg of iemand self motiveer in 'n gegewe tydperk. Dit kan ook gebruik word om 'n aksie te bepaal wat sekerlik in die toekoms gaan plaasvind.

Sinsvorming van "dryf" in die toekomende tyd.

Vorme van Toekomstyd                            Strukture
Eenvoudige toekomstige tyd  Onderwerp +sal/sal+ +voorwerp dryf
Toekomstige aaneenlopende tyd  Onderwerp + sal/sal + ry + beswaar + wees
Toekomstige volmaakte tyd  Onderwerp +sal/sal+ gedryf + beswaar hê
Toekomstige volmaakte aaneenlopende tyd Onderwerp +sal/sal+ voorwerp + gery het+
Sinsvorming van "dryf" in die toekomende tyd.

Voorbeelde van “Drive” in die toekomende tyd.

Tipe GespanneVoorbeeld met 'Drive'Verduideliking
1. Eenvoudige Toekomstige tydRajeev sal sy vriend na die stasie ry voordat hy oormôre werk toe gaan.Die stamvorm van die woord word na 'wil' gebruik om die eenvoudige toekomende tyd te merk.
2. Toekoms Deurlopende tydRajeev ry môre weer werk toe. Die aaneenlopende vorm word na 'sal wees' gebruik om aan te toon dat die voorval in die toekomstige aaneenlopende tyd is.
3. Toekoms Volmaakte tydRajeev sal sy kollega nou al meer as 'n maand werk toe gery het.Die verlede deelwoordvorm word na 'sal hê' geplaas om toekomstige volmaakte modus van die tyd te skep.
4. Toekoms perfek Deurlopende tydTeen die tyd dat Rajeev om 8:00 by die werk kom. m hy sal vir meer as 'n halfuur gery het.Die aaneenlopende vorm word saam met 'sal gewees het' geskryf om die toekomstige volmaakte aaneenlopende tyd aan te dui.
Voorbeelde van “Drive” in die toekomende tyd.

Gevolgtrekking

Kom ons kom tot die gevolgtrekking dat hierdie artikel vir ons 'n kort insig gee oor die gebruik van die werkwoord "dryf" in verskeie vorme van die tyd (hede, verlede en toekoms).

Onlangse plasings