3 feite oor die gebruik van drank in gespanne (hede, verlede en toekoms)

Die term "drank" kan die rolle van werkwoord en selfstandige naamwoord vervul. Kom ons bespreek verskillende aspekte van die werkwoord “drink” in verskeie tydsvorme.

Ons kan nie die verlede- en deelwoordvorme van die werkwoord vorm nie "drink" deur bloot die “ed”-vorm by te voeg; daar is eerder unieke vorme van die werkwoord "drink" in die verlede en verlede deelwoorde. Die term "dronk" word erken as die verlede-modus, terwyl die term "dronk" as die verlede deelwoordvorm beskou word.

Kom ons delf in die vooruitsig van die werkwoord "drink" op verskeie tydstip.

"Drink" in die teenwoordige tyd

Die term "drank" hou uitsluitlik verband met die sluk van enige vloeibare item en nie met die eet van enige harde voedselitems nie. Kom ons delf in die gebruik van "drank" in die teenwoordige tyd.

Verskeie terme van die werkwoord "drink" wat gebruik word om die huidige modus van tyd te raam, is "drink", "drankies", "drink" en "dronk" om te verklaar dat 'n entiteit of 'n persoon enige vloeibare voedselproduk of drank deursluk. die keel op die huidige wyse van tyd.

Wanneer kan ons "drank" in die teenwoordige tyd gebruik?

Ons kan die term "drank" gebruik wanneer daar 'n behoefte is om 'n situasie oor te dra waarin 'n entiteit of persoon in die mode is om enige vloeibare eetbare produk in die huidige sessie van tyd te sluk of te sluk. Ons moet die vorms verander na "gedrink" of "het gedrink" volgens die behoeftes van die situasie.

Voorbeelde met "drink" in die teenwoordige tyd

Tipes huidige tydVoorbeelde met die werkwoord "drink"Verduideliking
1. Eenvoudige teenwoordige tyda. Ek drink 'n koppie koue koffie met baie room in saam met my vriend, wat graag warm koffie drink.  

b. Ons drink 'n koppie koue koffie met baie room in saam met ons vriend, wat lief is vir warm koffie.  

c. Jy drink 'n koppie koue koffie met baie room in saam met jou vriend, wat lief is vir warm koffie.  

d. Sandip drink 'n koppie koue koffie met baie room in saam met sy vriend, wat graag warm koffie drink.  

e. Renu drink 'n koppie koue koffie met baie room in saam met haar vriendin, wat graag warm koffie drink.  

f. Hulle drink 'n koppie koue koffie met baie room in saam met hul vriend, wat lief is vir warm koffie.
Die basiese wortelterm van die werkwoord "drink" word gebruik om hierdie eenvoudige huidige modus van tyd te raam om te verklaar dat die onderwerp tans in die modus is om 'n koppie eetbare vloeibare voedselitem te sluk.
2. Huidige Deurlopende Tyda. Ek drink 'n koppie koue koffie met baie room in saam met my vriend, wat graag warm koffie drink.  

b. Ons/Jy/Hulle drink 'n koppie koue koffie met baie room in saam met 'n goeie vriend, wat graag warm koffie drink.    

c. Sandip/Renu drink 'n koppie koue koffie met baie room in saam met 'n goeie vriend wat graag warm koffie drink.
Die progressiewe terme "ek drink", "drink" en "drink" word gebruik om te verklaar dat die proefpersoon voortdurend 'n koppie eetbare vloeibare voedselitem in die huidige tydsessie sluk.
3. Present Perfect Tensea. Ek/Ons/Jy/ Hulle het 'n koppie koue koffie met baie room in gedrink saam met 'n goeie vriend wat so graag warm koffie drink.  

b. Sandip/ Renu het/ Hulle het 'n koppie koue koffie met baie room in gedrink saam met 'n goeie vriend wat so graag warm koffie drink.
Die huidige-perfekte terme "het gedrink" en "het gedrink" word gebruik om te verklaar dat die proefpersoon een of ander vloeibare eetbare voedselproduk in die oggend van die hedendaagse verbruik het.
4. Present Perfect Continuous Tensea. Ek/Ons/Jy/ Hulle drink al van die oggend af tot nou koffie met baie room in saam met 'n goeie vriendin wat lief is vir warm koffie.  

b. Sandip/ Renu drink al van die oggend tot nou koffie met baie room in saam met 'n goeie vriendin wat graag warm koffie drink.
Die huidige volmaakte aaneenlopende modus van tyd "het gedrink" en "het gedrink" word gebruik om te dikteer dat die proefpersoon voortdurend eetbare vloeibare voedselprodukte verbruik, nie vir 'n spesifieke tyd nie, maar voortdurend vir 'n huidige tydsessie of periode.
Voorbeelde met "drink" in die teenwoordige tyd

"Drink" in verlede tyd

Die term "drank" verander homself na die term "gedrink" om van toepassing te wees in die eenvoudige verlede-modus van tyd. Kom ons delf in die gebruik van "drank" in die verlede tyd.

Daar is 'n paar spesifieke terme wat in die verlede tyd gebruik moet word om aan te dui dat 'n persoon of 'n entiteit een of ander vloeibare voedselproduk of drank geneem het in die tyd wat reeds verby is. Voorbeelde van daardie terme is "het gedrink," "het gedrink," "het gedrink," ens.

Wanneer kan ons "drank" in die verlede tyd gebruik?

As 'n entiteit enige eetbare vloeibare item in die afgelope sessie van tyd insluk, kan ons die eenvoudige verlede-modus "gedrink" en verwante terme soos "het gedrink", "het gedrink," "het gedrink," ens. gebruik om te wys verskillende tipes vorige sessies.

Voorbeelde met "drink" in die verlede tyd

Tipes Verlede TydVoorbeelde met die werkwoord "drink"Verduideliking
1. Eenvoudige Verlede Tyda. Ek het die groen tee in die laaste dag gedrink en was so lief daarvoor dat ek besluit het om dit gereeld te neem.  

b. Ons het die groen tee die laaste dag gedrink en was so lief daarvoor dat ons besluit het om dit gereeld te drink.  

c. Jy het die groen tee in die laaste dag gedrink en was so lief daarvoor dat jy besluit het om dit op gereelde basis te neem.  

d. Hy het die groen tee in die laaste dag gedrink en was so lief daarvoor dat hy besluit het om dit gereeld te drink.  

e. Sy het die groen tee in die laaste dag gedrink en was so lief daarvoor dat sy besluit het om dit gereeld te drink.  

f. Hulle het die groen tee in die laaste dag gedrink en was so lief daarvoor dat hulle besluit het om dit gereeld te drink.
 Die verskillende vorme van die werkwoord "drink" tesame met verwante werkwoorde word gebruik om hierdie voorbeelde in die eenvoudige verlede-modus van tyd te raam om uit te voer dat die subjek 'n vloeibare voedselproduk verbruik het in die tyd wat reeds verby is.
2. Verlede Deurlopende Tyda. Ek / Jy / Hy / Sy het groen tee gedrink op die laaste dag en was so lief daarvoor dat ek / jy / hy / sy besluit het om dit op 'n gereelde basis te drink.  

b. Jy het op die laaste dag groen tee gedrink en was so lief daarvoor dat jy besluit het om dit gereeld te drink.  

c. Hy het op die laaste dag groen tee gedrink en was so lief daarvoor dat hy besluit het om dit gereeld te drink.  

d. Sy het op die laaste dag groen tee gedrink en was so lief daarvoor dat sy besluit het om dit gereeld te drink.  

e. Ons het die groen tee in die aand van die laaste dag gedrink en was so lief daarvoor dat ons besluit het om dit op 'n gereelde basis te gebruik.  

f. Hulle het die groen tee in die aand van die laaste dag gedrink en was so lief daarvoor dat hulle besluit het om dit op 'n gereelde basis te gebruik.
Die verlede aaneenlopende modus met die werkwoordvorms "het gedrink" en "het gedrink" word gebruik om te verklaar dat die proefpersoon in die verlede voortdurend die voedselproduk verbruik het.
3. Verlede Volmaakte TydEk / Ons / Jy / Hy / Sy / Hulle het gister die groen tee gedrink voordat hulle die swart koffie geproe het en was so lief daarvoor dat ek/ons/jy/hy/sy/hulle besluit het om dit op 'n gereelde basis te drink.Die verlede volmaakte modus met die werkwoordvorm "het gedrink" word veral gebruik om opeenvolgings van gebeure te wys, waaronder die een praat oor die drink van groen tee en die ander praat oor die verbruik van swart koffie.
4. Past Perfect Continue TydGister het ek/ons/jy/hy/sy/hulle groen tee gedrink van 6:7 tot XNUMX:XNUMX en was so lief daarvoor dat ek/ons/jy/hy/sy/hulle besluit het om dit daagliks te eet.Die werkwoordvorm "het gedrink" word gebruik om hierdie volmaakte aaneenlopende modus van tyd van die verlede te raam om aan te dui dat die onderwerp voortdurend die vloeibare voedselproduk vir 'n spesifieke tydsessie in die verlede verbruik het.
Voorbeelde met "drink" in die verlede tyd

“Drink” in toekomende tyd

Die gebruik van enige werkwoord in die toekomende tyd gaan alles oor die gebruik van "sal" en "sal." Kom ons delf in die gebruik van "drank" in die toekomstige tyd.

Ons moet die vorms "sal drink", "sal drink", "sal gedrink het" en "sal gedrink het" gebruik volgens die behoefte van die onderskeie situasies wat uitgevoer moet word en die toepaslike tydsvorme wat gebruik moet word.

Wanneer kan ons "drank" in die toekomende tyd gebruik?

“Sal drink,” “sal drink,” sal gedrink het,” en “sal gedrink het” is die verpligte terme wat toegepas moet word om verskeie toekomstige vorme van tyd te raam om die ware betekenis van die werkwoord “drink” in die toekomstige wyse van sessie.

Voorbeelde met "drink" in die toekomende tyd

Tipes Toekomstige TydVoorbeelde met die werkwoord "drink"Verduideliking
1. Eenvoudige Toekomstige TydEk / Ons / Jy / Hy / Sy / Hulle sal 'n bietjie koue koffie drink by die berg waar ek / ons / jy / hy / sy / hulle môre gaan trek.    Die byvoeging van "wil" by die basisvorm "drink" word gebruik om die sin in die eenvoudige toekomstige modus van tyd te maak om aan te dui dat die onderwerp môre 'n vloeibare voedselproduk gaan sluk.
2. Toekomstige Deurlopende TydEk / Ons / Jy / Hy / Sy / Hulle sal 'n bietjie koue koffie drink by die berg waar ek / ons / jy / hy / sy / hulle môre 'n trek gaan maak.  Die toekomstige aaneenlopende term "sal drink" word gebruik om aan te dui dat die proefpersoon môre voortdurend 'n vloeibare voedselproduk sal sluk. 
3. Toekomstige volmaakte tydEk / Ons / Jy / Hy / Sy / Hulle sal voor môremiddag koue koffie gedrink het by die berg waar ek / ons / jy / hy / sy / hulle môre 'n trek gaan maak.Die vorm "sal gedrink het" is in gebruik om hierdie toekomstige perfekte wyse van voorbeeld te raam om oor te dra dat die proefpersoon die spesifieke vloeibare produk voor 'n spesifieke tyd in die toekoms klaar sal verbruik.
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydEk / Ons / Jy / Hy / Sy / Hulle sal môreoggend van 6:7 tot XNUMX:XNUMX koue koffie gedrink het by die berg waar ek / ons / jy / hy / sy / hulle môre 'n trek gaan maak.Die term "sal gedrink het" in hierdie voorbeeld dui aan dat die proefpersoon voortdurend 'n spesifieke vloeibare voedselproduk sal sluk vir 'n toekomstige tydsessie.
Voorbeelde met "drink" in die toekomende tyd

Gevolgtrekking:

Ons gaan nog 'n byvoeglike vorm van die werkwoord "drink" in woorddele leer. Die term "dronk" kan as 'n byvoeglike naamwoord gebruik word om 'n entiteit te beskryf wat drankies in groter hoeveelhede as gewoonlik verbruik het.

Scroll na bo