3 feite oor die gebruik van bespreking in tyd (hede, verlede en toekoms)


Die verlede, hede en toekoms is die drie tye waarop alle werkwoorde funksioneer. Kom ons ondersoek hoe die werkwoord "bespreek" in die voorgenoemde tye gebruik word.

"bespreek” as 'n werkwoord beteken om 'oor 'n sekere onderwerp te praat, of dit nou 'n ding, persoon, situasie, idee of selfs 'n verslag van gebeure is'. Die verledetydsvorm van bespreek word "bespreek" en die toekomende tydsvorm van bespreking is "sal bespreek". Veranderinge kan aan hierdie vorms gemaak word, afhangende van die soort vervoeging wat in daardie spesifieke konteks benodig word

Om beide die woord se betekenis sowel as sy verskillende tydvorme beter te verstaan, laat ons nou die werkwoord “bespreek” in meer diepte vervoeg.

Bespreek in huidige tyd

Soos voorheen vasgestel, die werkwoord "bespreek" het vorme in al die tye wat in Engelse grammatika gebruik word. Kom ons kyk vir 'n oomblik na die huidige tyd.

"Bespreek" word gebruik in teenwoordige tyd wanneer 'n skrywer of spreker van voorneme is om die aksie van praat oor 'n sekere onderwerp ten toon te stel, of dit nou 'n ding, persoon, situasie, idee of selfs 'n weergawe van gebeure is, in die huidige tyd.

Wanneer kan “bespreek” in huidige tyd gebruik word?

Verskillende vorme van huidige tydWanneer kan “bespreek” in onderskeie huidige tydvorme gebruik word?
1. Eenvoudige teenwoordige tyd"Bespreek" kan gebruik word in eenvoudige teenwoordige tyd wanneer die aksie van praat oor 'n sekere onderwerp, ding, persoon, situasie, idee of selfs 'n verslag van gebeure getoon word as in die hede plaasgevind het.
2. Huidige Deurlopende Tyd"Bespreek" kan gebruik word in aanwesig deurlopend gespanne die aksie van praat oor 'n sekere onderwerp, ding, persoon, situasie, idee of selfs 'n verslag van gebeure is in die proses om in die hede plaasvind.
3. Present Perfect Tense"Bespreek" kan gebruik word in volmaakte tyd aanwesig wanneer die aksie van praat oor 'n sekere onderwerp, ding, persoon, situasie, idee of selfs 'n weergawe van gebeure het volledig in die hede plaasgevind.
4. Present Perfect Continuous Tense"Bespreek" kan gebruik word in perfekte volmaakte tyd aanwesig wanneer die aksie van praat oor 'n sekere onderwerp, ding, persoon, situasie, idee of selfs 'n weergawe van gebeure het in die verlede begin plaasvind en gaan voort om in die hede plaas te vind.
Tye wanneer “bespreek” in verskillende huidige tydvorme gebruik word.

Formule vir sinsvorming deur gebruik te maak van “bespreek” in verskillende vorme van teenwoordige tyd.

Tipes huidige tydFormule vir "bespreek" om in verskillende huidige tydvorme gebruik te word
1. Eenvoudige teenwoordige tydOnderwerp + Bespreek/Bespreek + Voorwerp
2. Huidige Deurlopende TydOnderwerp + is/is/is + Bespreek + Voorwerp
3. Present Perfect TenseOnderwerp + Het/Het + Bespreek (Vorm deelwoord) + Voorwerp
4. Present Perfect Continuous TenseOnderwerp + Het/Has + Was + Bespreek + Beswaar
Sinsvormingstruktuur vir “bespreek” in verskillende huidige tydsvorme.

Voorbeelde van "bespreek" wat in verskillende huidige tydvorme gebruik word.

Tipes huidige tydVoorbeeld sinneverduidelikings
1. Eenvoudige teenwoordige tydWe bespreek ons weeklikse doelwitte tydens die vergadering sodat al die werknemers op datum is.Om die vorm daarvan te identifiseer as die eenvoudige teenwoordige tyd, is die stamwoord "bespreek" voor die voorwerp en na die onderwerp bygevoeg.
2. Huidige Deurlopende TydWe bespreek ons weeklikse doelwitte tydens die vergadering sodat al die werknemers op datum is.Ten einde die uit te stal huidige aaneenlopende tyd vorm, is die frase "bespreek" voor die voorwerp en na die onderwerp geplaas.
3. Present Perfect TenseWe bespreek het ons weeklikse doelwitte tydens die vergadering sodat al die werknemers op datum is.Om die uit te lig volmaakte tyd aanwesig vorm, word die verlede deelwoord "bespreek" na die werkwoord "hê" en na die onderwerp en voor voorwerp gebruik.
4. Present Perfect Continuous TenseWe het bespreek ons weeklikse doelwitte tydens die vergadering sodat al die werknemers op datum is.Die volledige frase "het bespreek" volg die onderwerp van die sin en kom voor die sin se voorwerp, wat dien as 'n perfekte voorbeeld van die perfekte volmaakte tyd aanwesig.
Voorbeelde van “bespreek” in verskillende huidige tydsvorme.

Bespreek in verlede tyd

Die werkwoord "bespreek" word ook gebruik in die verlede tyd met behulp van modulasie wat aan die werkwoordvorm gemaak is. Laat ons ondersoek instel.

"Bespreek" word in verlede tyd gebruik wanneer 'n spreker of skrywer van voorneme is om die aksie van praat oor 'n sekere onderwerp ten toon te stel, of dit nou 'n ding, persoon, situasie, idee of selfs 'n weergawe van gebeure is, gedurende 'n sekere tyd in die verlede .

Wanneer kan "bespreek" in verlede tyd gebruik word?

Verskillende vorme van verlede tydWanneer kan “bespreek” in onderskeie verledetydsvorme gebruik word?
1. Eenvoudige Verlede Tyd"Bespreek" kan eenvoudig gebruik word verlede tyd wanneer die aksie van praat oor 'n sekere onderwerp, ding, persoon, situasie, idee of selfs 'n weergawe van gebeure het in die verlede plaasgevind het.
2. Verlede Deurlopende Tyd"Bespreek" kan gebruik word in verlede aaneenlopende tyd wanneer die aksie van praat oor 'n sekere onderwerp, ding, persoon, situasie, idee of selfs 'n verslag van gebeure was in die proses om in die verlede plaasgevind het.
3. Verlede Volmaakte Tyd"Bespreek" kan gebruik word in verby perfekte tyd wanneer die aksie van praat oor 'n sekere onderwerp, ding, persoon, situasie, idee of selfs 'n weergawe van gebeure het volledig in die verlede plaasgevind het.
4. Past Perfect Continue Tyd"Bespreek" kan gebruik word in verlede perfek deurlopend gespanne wanneer die aksie van praat oor 'n sekere onderwerp, ding, persoon, situasie, idee of selfs 'n weergawe van gebeure het in die verlede begin plaasvind en in die verlede bly plaasvind het.
Tye wanneer “bespreek” in verskillende verledetydsvorme gebruik word.

Formule vir sinsvorming deur “bespreek” in verskillende vorme van verlede tyd te gebruik.

Tipes Verlede TydFormule vir "bespreek" om in verskillende verledetydsvorme gebruik te word
1. Eenvoudige Verlede TydOnderwerp + Bespreek/Bespreek + Voorwerp
2. Verlede Deurlopende TydOnderwerp + was/was + Bespreek + Voorwerp
3. Verlede Volmaakte TydOnderwerp + Het + Bespreek (Vorm deelwoord) + Voorwerp
4. Past Perfect Continue TydOnderwerp + Was + Was + Bespreek + Voorwerp
Sinsvormingstruktuur vir “bespreek” in verskillende verlede tydsvorme.

Voorbeelde van "bespreek" wat in verskillende verledetydsvorme gebruik word.

Tipes Verlede TydVoorbeeld sinneverduidelikings
1. Eenvoudige Verlede Tyddie groep bespreek gister se episode in baie besonderhede, aangesien die opwinding vir die program onder jong volwassenes gegroei het.Om die vorm daarvan te identifiseer as die eenvoudige verlede tyd, is die stamwoord "bespreek" voor die voorwerp en na die onderwerp bygevoeg.
2. Verlede Deurlopende Tyddie groep besig was om te bespreek gister se episode in baie besonderhede, aangesien die opwinding vir die program onder jong volwassenes gegroei het.Ten einde die uit te stal verlede aaneenlopende tyd vorm, is die frase "bespreek" voor die voorwerp en na die onderwerp geplaas.
3. Verlede Volmaakte Tyddie groep bespreek het gister se episode in baie besonderhede, aangesien die opwinding vir die program onder jong volwassenes gegroei het.Om die uit te lig verby perfekte tyd vorm, word die verlede deelwoord "bespreek" na die werkwoord "het" en na die onderwerp en voor voorwerp gebruik.
4. Past Perfect Continue Tyddie groep was bespreek gister se episode in baie besonderhede, aangesien die opwinding vir die program onder jong volwassenes gegroei het.Die volledige frase "het bespreek" volg die onderwerp van die sin en kom voor die sin se voorwerp, wat dien as 'n perfekte voorbeeld van die verby volmaakte aaneenlopende tyd.
Voorbeelde van “bespreek” in verskillende verledetydsvorme.

Bespreek in toekomende tyd

Natuurlik het "bespreek" 'n toekomstige tyd weergawe bykomend tot sy vele ander vorme. Kom ons ondersoek dit verder.

"Bespreek" word in toekomende tyd gebruik wanneer 'n spreker of skrywer van voorneme is om die aksie van praat oor 'n sekere onderwerp ten toon te stel, of dit nou 'n ding, persoon, situasie, idee of selfs 'n weergawe van gebeure is, in 'n bepaalde tyd in die toekoms .

Wanneer kan "bespreek" in toekomende tyd gebruik word?

Verskillende vorme van toekomstige tydWanneer kan “bespreek” in onderskeie toekomstige tydvorme gebruik word?
1. Eenvoudige Toekomstige Tyd"Bespreek" kan eenvoudig gebruik word toekomstige tyd wanneer die aksie van praat oor 'n sekere onderwerp, ding, persoon, situasie, idee of selfs 'n verslag van gebeure sal in die toekoms plaasvind.
2. Toekomstige Deurlopende Tyd"Bespreek" kan gebruik word in toekomstige aaneenlopende tyd wanneer die aksie van praat oor 'n sekere onderwerp, ding, persoon, situasie, idee of selfs 'n weergawe van gebeure sal in die proses wees om in die toekoms plaas te vind.
3. Toekomstige volmaakte tyd"Bespreek" kan gebruik word in toekoms volmaakte tyd wanneer die aksie van praat oor 'n sekere onderwerp, ding, persoon, situasie, idee of selfs 'n weergawe van gebeure in die toekoms heeltemal sal plaasvind.
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende Tyd"Bespreek" kan gebruik word in toekoms volmaak voortdurende tyd wanneer die aksie van praat oor 'n sekere onderwerp, ding, persoon, situasie, idee of selfs 'n weergawe van gebeure sal in die toekoms begin plaasvind en in die toekoms self voortgaan om plaas te vind.
Tye wanneer “bespreek” in verskillende toekomende tydvorme gebruik word.

Formule vir sinsvorming deur “bespreek” in verskillende vorme van toekomende tyd te gebruik.

Tipes Toekomstige TydFormule vir "bespreek" om in verskillende toekomstige tydvorme gebruik te word
1. Eenvoudige Toekomstige TydOnderwerp + sal/sal + Bespreek (Huidige Deelwoordvorm + Voorwerp
2. Toekomstige Deurlopende TydOnderwerp + sal/sal + wees + Bespreek (Huidige Deelwoordvorm) + Voorwerp
3. Toekomstige volmaakte tydOnderwerp + sal/sal + Bespreek hê (Verlede Deelwoordvorm) + Voorwerp
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydOnderwerp + sal + gewees het + Bespreek (Huidige Deelwoord) + Voorwerp
Sinsvormingstruktuur vir “bespreek” in verskillende toekomende tydsvorme.

Voorbeelde van "bespreek" wat in verskillende toekomstige tydvorme gebruik word.

Tipes Toekomstige TydVoorbeeld sinneverduidelikings
1. Eenvoudige Toekomstige TydPriya sal bespreek haar finansies binne 'n uur saam met haar adviseur sodat sy gesonde besluite vir haar toekoms kan neem.Om die vorm daarvan te identifiseer as die eenvoudige toekomstige tyd, is die stamwoord "sal bespreek" voor die voorwerp en na die onderwerp bygevoeg. Die primêre werkwoord in die eenvoudige toekomende tyd is dikwels in sy huidige deelwoordvorm.
2. Toekomstige Deurlopende TydPriya sal bespreek haar finansies binne 'n uur saam met haar adviseur sodat sy gesonde besluite vir haar toekoms kan neem.Ten einde die uit te stal toekomstige aaneenlopende tyd vorm, is die frase "sal bespreek" voor die voorwerp en na die onderwerp geplaas. Die primêre werkwoord in die toekomstige kontinue tyd is dikwels in sy huidige deelwoordvorm.
3. Toekomstige volmaakte tydPriya sal bespreek het haar finansies binne 'n uur saam met haar adviseur sodat sy gesonde besluite vir haar toekoms kan neem.Om die uit te lig toekoms volmaakte tyd vorm, word die verlede deelwoord "bespreek" na die werkwoord "sal hê" en na die onderwerp en voor voorwerp gebruik. Die primêre werkwoord in die toekomstige volmaakte tyd is dikwels in sy verlede deelwoordvorm.
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydPriya sal bespreek het haar finansies binne 'n uur saam met haar adviseur sodat sy gesonde besluite vir haar toekoms kan neem.Die volledige frase "sal bespreek het" volg die onderwerp van die sin en kom voor die sin se voorwerp, wat dien as 'n perfekte voorbeeld van die toekomstige volmaakte aaneenlopende tyd. Die primêre werkwoord in die toekomstige volmaakte aaneenlopende tyd is dikwels in sy huidige deelwoordvorm.
Voorbeelde van “bespreek” in verskillende toekomende tydvorme.

Gevolgtrekking

Gevolglik kan aangetoon word dat die woord "Bespreek" inderdaad relatief maklik as 'n werkwoord in die Engelse taal vervoeg kan word as 'n mens die basiese beginsels wat dit onderlê noukeurig bestudeer.

Vriddhi Kapoor

Hi.....ek is 'n gegradueerde met 'n Baccalaureusgraad in Engelse Letterkunde. Ek wil eendag 'n Meestersgraad in dieselfde rigting doen en my loopbaan in Akademie voortsit. Kom ons koppel deur LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vriddhi-kapoor-513bb4202

Onlangse plasings