3 Feite oor die gebruik van Ontwikkel in Tyd (hede, verlede en toekoms)


Ons gebruik tye in geskrewe en gesproke kommunikasie om die tyd te spesifiseer waarop iets plaasgevind het. Kom ons kyk hoe die werkwoord “ontwikkel” in verskillende tydvorme gebruik kan word.

Die werkwoord “ontwikkel” beteken om deur inspanning te skep of te groei tot 'n meer konkrete vorm. Eenvoudig gestel, dit beteken om uit te brei. Dit ondergaan verskeie veranderinge terwyl dit in verskillende tye gebruik word. Dit het verskillende verbuigings in eenvoudige, kontinue, volmaakte en volmaakte kontinue vorme van die drie tye.

Hierdie artikel sal die gebruik en vorme van die bespreek werkwoord "ontwikkel" in al twaalf vorme van die drie tye - hede, verlede en toekoms.

"Ontwikkel" in die teenwoordige tyd

Deur die werkwoord "ontwikkel" te gebruik, kan ons sê dat iets ontwikkel of groei met ons inspanning. Kom ons ondersoek 'n paar huidige tydsvoorbeelde van die werkwoord "ontwikkel".

Die werkwoord "ontwikkel" in die teenwoordige tyd kan in al vier vorme gebruik word soos eenvoudige teenwoordige tyd, teenwoordige kontinue tyd, huidige volmaakte tyd, en huidige volmaakte kontinue tyd. Ons gebruik dus verbuigings soos 'ontwikkel', 'ontwikkel', 'is/is/ontwikkel', 'het/het ontwikkel' en 'het/het ontwikkel'.

Wanneer kan ons "ontwikkel" in die huidige tyd gebruik?

Tipes huidige tydvormeWanneer om "ontwikkel" in verskeie huidige tydvorme te gebruik.
1. Eenvoudige teenwoordige tydWanneer iets in die hede groei of geskep word of 'n gewoontehandeling word, kan die werkwoord "ontwikkel" in die eenvoudige teenwoordige tyd gebruik word om dit te beskryf.
2. Huidige Deurlopende TydDie werkwoord "ontwikkel" in die huidige aaneenlopende tyd kan gebruik word om die groei of skepping van iets wat nou of in die huidige oomblik gebeur, te beskryf.
3. Present Perfect TenseDie werkwoord "ontwikkel" in die huidige volmaakte tyd kan gebruik word om die groei of skepping van iets wat in die onlangse verlede voltooi is en relevansie in die teenwoordigheid het, te beskryf
4. Present Perfect Continuous TenseDie werkwoord “ontwikkel” in die huidige volmaakte aaneenlopende tyd kan gebruik word om die groei of skepping van iets te beskryf wat in die verlede begin het en vandag nog aan die gang is.
Situasies waarin die werkwoord “ontwikkel” in die teenwoordige tyd gebruik kan word

Voorbeelde van “ontwikkel” in die teenwoordige tyd

Soorte tyeVoorbeelde van "ontwikkel" in die huidige tydverduidelikings
1. Eenvoudige teenwoordige tydHy ontwikkel die argetipe van die hologram.Hier vind die ontwikkelende aksie nou plaas of is 'n gewoonte-aksie. Die woord "ontwikkel" word dus in die eenvoudige teenwoordige tyd gebruik. Ons het 's' ingevoeg omdat die onderwerp 'hy' enkelvoud is. As die onderwerp meervoud is, laat ons die 's' weg.
2. Huidige Deurlopende TydHy is besig om die argetipe van die hologram te ontwikkelHier vind die ontwikkelende aksie tans plaas. Dit is 'n voortdurende proses. Daarom is die sin in sy huidige aaneenlopende vorm. Daarom het ons die werkwoord "ontwikkel" na die hulpwerkwoord 'is' gebruik
3. Present Perfect TenseHy het die argetipe van die hologram ontwikkelHier word die ontwikkelende aksie in die onlangse verlede voltooi en dit raak die hede. Daarom is die sin in die huidige volmaakte vorm. Daarom het ons die verlede deelwoordvorm "ontwikkel" na 'het' gebruik
4. Present Perfect Continous TenseHy het die argetipe van die hologram ontwikkel.Die ontwikkelende aksie het in die verlede begin en gaan vandag steeds voort. Daarom is dit in sy huidige volmaakte aaneenlopende vorm. Daarom het ons "ontwikkel" gebruik na 'was om die huidige volmaakte aaneenlopende tyd te merk.
Voorbeelde van “ontwikkel” in huidige tydsvorme

"Ontwikkel" in die verlede tyd

Die werkwoord "ontwikkel" dra die betekenis oor dat iets geskep of ontwikkel word. Kom ons kyk hoe die werkwoord "ontwikkel" in die verlede tyd optree.

Die werkwoord "ontwikkel" kan in al sy vorme van gebruik word verlede tyd. So gebruik ons verbuigings soos 'ontwikkel', 'was/was besig om te ontwikkel', 'het ontwikkel' en 'was besig om te ontwikkel.

Wanneer kan ons "ontwikkel" in die verlede tyd gebruik?

Tipes verlede tydsvormeWanneer om “ontwikkel” in verskeie verledetydvorme te gebruik
1. Eenvoudige verlede tydDie werkwoord “ontwikkel” in die eenvoudige verlede tyd kan gebruik word om die groei of skepping van iets wat reeds in die verlede voltooi is, te beskryf.
2. Verlede bly tydDie groei of skepping van enigiets wat voortdurend in die verlede plaasgevind het, kan beskryf word deur die werkwoord "ontwikkel" in die verlede aaneenlopende tyd te gebruik.
3. Verlede volmaakte tydDie werkwoord "ontwikkel" in die verlede volmaakte tyd kan gebruik word om die uitbreiding of skepping van iets te beskryf wat reeds voor 'n ander handeling voltooi is.
4. Verlede volmaakte aaneenlopende tydDie werkwoord "ontwikkel" in die verlede volmaakte aaneenlopende tyd kan gebruik word om die groei of skepping van iets te beskryf wat vir 'n rukkie in die verlede begin en aangehou het.
Situasies waarin die werkwoord “ontwikkel” in die verlede tyd gebruik kan word

Voorbeelde van "ontwikkel" in die verlede tyd

Tipe TydeVoorbeelde van "ontwikkel" in die verlede tydverduidelikings
1. Eenvoudige verlede tydHulle het 'n nuwe manier ontwikkel om elektrisiteit op te wek.Hier is die ontwikkelende aksie in die verlede voltooi. So ons het "ontwikkel" in die verlede tyd gebruik - "ontwikkel"
2. Verlede aaneenlopende tydHulle was besig om 'n nuwe manier te ontwikkel om elektrisiteit op te wekHier het die ontwikkelende aksie in die verlede voortdurend plaasgevind. So ons het 'was besig om te ontwikkel' gebruik
3. Verlede volmaakte tydHulle het 'n nuwe metode ontwikkel om elektrisiteit op te wekHier was die ontwikkelende aksie reeds voor 'n ander aksie afgehandel. Daarom het ons die verlede deelwoord 'ontwikkel' na 'het' gebruik.
4. Verlede volmaakte aaneenlopende tyd.Hulle het 'n nuwe metode ontwikkel om elektrisiteit op te wek.Hier het die ontwikkelende aksie begin en 'n rukkie in die verlede aangehou. Daarom het ons "ontwikkel" gebruik nadat 'was'
Voorbeelde van "ontwikkel" in verlede tydsvorme

"Ontwikkel" in die toekomende tyd

Deur die werkwoord "ontwikkel" te gebruik kan ons voorstel dat iets geskep word as gevolg van 'n poging. Kom ons leer die gebruik van "ontwikkel" in die toekomende tyd.

Die werkwoord "ontwikkel" in die toekomstige tyd kan in al sy vier vorme gebruik word. Dit ervaar verbuigings soos 'sal/sal ontwikkel', sal/sal ontwikkel', 'sal/sal ontwikkel het', en 'sal/sal ontwikkel het in die toekomende tyd.

Wanneer kan ons "ontwikkel" in die toekomende tyd gebruik?

Tipes toekomstige tydvormeWanneer om “ontwikkel” in verskeie toekomstige tydvorme te gebruik
1. Eenvoudige Toekomstige TydWanneer ons moet aandui dat iets in die toekoms sal groei of geskep word, maar tot nou toe nog nie gebeur het nie, kan ons die werkwoord “ontwikkel” in die toekomende tyd gebruik.
2. Toekomstige Deurlopende TydWanneer ons die groei of skepping van iets wil aandui wat oor 'n tydperk in die toekoms gebeur of vorder, kan ons die werkwoord "ontwikkel" in die toekomstige aaneenlopende tyd gebruik.
3. Toekomstige volmaakte tydWanneer ons die groei of skepping van iets wil aandui wat op 'n spesifieke tydstip in die toekoms sal eindig, kan ons die werkwoord "ontwikkel" in die toekomstige volmaakte tydsvorm gebruik.
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydWanneer ons die groei of skepping van iets wil aandui wat tot 'n bepaalde tyd in die toekoms sal voortduur, gebruik ons ​​die werkwoord "ontwikkel" in die toekoms volmaakte aaneenlopende tyd
 Situasies waarin die werkwoord “ontwikkel” in die toekomende tyd gebruik kan word

Voorbeelde van "ontwikkel" in die toekomende tyd

Tipes TydeVoorbeelde van "ontwikkel" in die toekomende tydverduidelikings
1. Eenvoudige toekomende tydSy sal idees ontwikkel om volhoubare groen geboue te bouHier vind die ontwikkelende aksie in die toekoms plaas, maar het tot nou toe nie gebeur nie. Daarom is die sin in toekomende tyd. Daarom het ons die basisvorm van die werkwoord ontwikkel om die toekomende tyd oor te dra.
2. Toekomstige aaneenlopende tydSy sal idees ontwikkel om groen geboue te bouHier vind die ontwikkelende aksie plaas of vorder oor 'n tydperk in die toekoms. Die sin is dus in die toekomstige aaneenlopende tyd. Daarom het ons 'ontwikkel' na 'sal wees' gebruik.
3. Toekomstige volmaakte tydSy sal idees ontwikkel het om groen geboue te bouHier is die ontwikkelende aksie
 sal op 'n spesifieke tydstip in die toekoms eindig. Daarom is die sin in die toekomstige volmaakte tyd. Daarom het ons "ontwikkelde" na wil hê gebruik.
4. Toekomstige volmaakte aaneenlopende tydTeen 2050 sal sy al 5 jaar lank idees ontwikkel het om groen geboue te bou.Hier is die ontwikkelende aksie
sal voortgaan tot 'n spesifieke tyd in die toekoms. Daarom is die sin in die toekoms volmaakte aaneenlopende tyd. Daarom het ons "ontwikkel" gebruik na 'sal gewees het'
Voorbeelde van "ontwikkel" in toekomstige tydvorme

Gevolgtrekking:

Hierdie artikel beskryf dus hoe om die werkwoord "ontwikkel" in elk van die drie tye te gebruik. Dit ervaar veelvuldige verbuigings met behulp van hulpwerkwoorde, vorige en huidige deelwoorde, en die agtervoegsels 's' en 'ed'.

Ammu Shaji

Hallo, my naam is Ammu Shaji. Ek kom van Kerala af. Ek het 'n nagraadse graad in Engelse taal en letterkunde. Ek is 'n Akademiese skrywer van passie en beroep. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/ammu-s-85178b9a

Onlangse plasings