3 feite oor die gebruik van besluit in tyd (hede, verlede en toekoms)


Hedendaagse, verlede en toekomstige tyd toon aksies wat voor nou verby is, nou gebeur en daarna sal plaasvind. Hierdie artikel sal die gebruik van "besluit" in alle tydvorme vertel.

Die werkwoord “besluit” beteken om te kies, om tot 'n gevolgtrekking of oordeel te kom, om te besluit, en om na deeglike denke te besluit. Die werkwoord "besluit" word gebruik in die toekomstige, huidige en verlede tyd in al hul vorme - eenvoudige, perfekte, volmaak deurlopend, en deurlopende deur 'n paar grammatikale verbuigings te gaan.

Met behulp van die strukture van elke vorm in die drie verskillende tye saam met voorbeelde gaan ons in hierdie artikel die gebruik van "kies" in al die vorme van tye leer.

"Besluit" in die teenwoordige tyd

Wanneer 'n aksie op hierdie oomblik plaasvind, word dit voorgestel deur die verskillende huidige tydsvorme te gebruik. Hier sal ons die gebruik van "besluit" in die huidige tyd uitvind.

Die werkwoord "besluit" in die teenwoordige tyd neem verskeie vorme aan soos 'besluit', 'besluit', 'besluit', 'het/het besluit' en 'het/het besluit'.

Voorbeeld: Dit is hoog tyd dat jy besluit op jou loopbaanpad.

In die bogenoemde voorbeeld is die werkwoord "besluit" word gebruik in die eenvoudige teenwoordige tyd sonder om enige verbuigings te ondergaan aangesien dit die aksie van die keuse van die loopbaanpad, wat besig is om te gebeur op die huidige oomblik. 

Wanneer word "besluit" in die huidige tyd gebruik?

Die werkwoord "besluit" in die teenwoordige tyd dui op die aksies van kies, tot 'n gevolgtrekking of oordeel, skik, of besluit na deeglike denke wat op hierdie oomblik plaasvind.

Sinsvorming van "besluit" in die teenwoordige tyd

Vorme van huidige tydStrukture
1. Eenvoudige teenwoordige tyda. Eerste/tweede persoon meervoud/enkelvoud Onderwerp + besluit + voorwerp + sin einde
 
b. Derde persoon enkelvoud onderwerp + besluit + voorwerp + sin einde
 
c. Meervoud derde persoon onderwerp + besluit+ voorwerp + laaste deel van die sin
2. Huidige Deurlopende Tyda. Enkelvoud eerste persoon onderwerp + am + besluit + voorwerp + laaste deel van die sin
 
b. Meervoud eerste persoon onderwerp + is + beslissend + voorwerp + einde van die sin
 
c. Enkelvoud/meervoud tweede persoon + is + beslissend + voorwerp + oorblywende sin
 
d. Enkelvoud derde persoon + is + beslissende +voorwerp + einde van die sin
 
e. Meervoud derde persoon + is+ beslissend + voorwerp + sin einde
3. Present Perfect Tensea. Enkelvoud/meervoud eerste /tweede persoon onderwerp + het + besluit+ voorwerp + die sin
 
b. Enkelvoud derde persoon onderwerp + het + beslis + voorwerp + sin einde
 
c. Meervoud derde persoon onderwerp + het + besluit+ voorwerp + einde van die sin
4. Present Perfect Continuous Tensea. Enkelvoud/meervoud eerste/tweede persoon onderwerp + was + beslissend + voorwerp + oorblywende sin
 
b. Enkelvoudig derde persoon onderwerp + het + was + beslissend + voorwerp + sin einde
 
c. Meervoud derde persoon onderwerp + was + beslissend + voorwerp + sin einde
Sinstrukture van "Besluit" in huidige tydvorme

Voorbeelde van "besluit" in die teenwoordige tyd

voorbeeldeverduidelikings
a. Ek/Ons/ Jy besluit om aan hierdie projek voort te werk.
 
b. Sudha besluit om aan hierdie projek voort te werk.
 
c. Die spanlede besluit om aan hierdie projek voort te werk.
Die werkwoord "besluit" word gebruik in die huidige eenvoudige tyd om a te merk huidige optrede wanneer die onderwerp dit verkies voortgaan om aan hierdie projek te werk.
a. ek ek besluit om dit vir altyd geheim te hou.
 
b. Ons besig is om te besluit om dit vir altyd geheim te hou.
 
c. Jy besig is om te besluit om dit vir altyd geheim te hou.
 
d. Malvika is besig om te besluit om dit vir altyd geheim te hou.
 
e. Die broers en susters besig is om te besluit om dit vir altyd geheim te hou.
Hier, die werkwoord "besluit", is in die huidige kontinue vorm, 'besluit' die merk voortgesette (nou gebeur) handeling van die onderwerp wat stil is kies of dink om dit vir altyd geheim te hou 
a. Ek/ons/jy besluit het om hom nie te vergewe vir alles wat hy gedoen het nie.  
 
b. Tarun besluit het om hom nie te vergewe vir alles wat hy gedoen het nie.  
 
c. Die vriende besluit het om hom nie te vergewe vir alles wat hy gedoen het nie.  
Die werkwoord 'het/het besluit' is die volmaakte tyd aanwesig vorm van “besluit” om die te merk vorige optrede van die onderwerp tot 'n gevolgtrekking kom om nie 'hom' te vergewe nie maar steeds in die hede het sy effek.
a. Ek ons het besluit op die dekor vir die hoofslaapkamer vir byna 'n maand.  
 
b. Jy het besluit op die dekor vir die hoofslaapkamer vir byna 'n maand.  
 
c. Sachitha het besluit op die dekor vir die hoofslaapkamer vir byna 'n maand.  
 
d. Die kinders het besluit op die dekor vir die hoofslaapkamer vir byna 'n maand.  
In hierdie voorbeelde is die werkwoord "besluit" word gebruik as 'het/het besluit' in die teenwoordig perfek deurlopend om te wys dat die aksie om die dekor vir die hoofslaapkamer te kies of te kies het 'n maand tevore begin, maar duur steeds tot nou (teenwoordig).
Gebruik van "Besluit" in huidige tyd

"Besluit" in verlede tyd

Wanneer 'n handeling voor voltooi of verby is, word dit aangedui deur die verskillende verledetydvorme te gebruik. Hier sal ons die gebruik van "besluit" in die verlede tyd leer ken.

Die werkwoord "besluit" in verlede tyd het verskeie vorme, naamlik 'besluit', 'het/het besluit', 'het besluit' en 'het besluit'.

Voorbeeld: Piyali besluit waarheen om gedurende die somervakansie te gaan.

Die werkwoord "besluit" word gebruik in die eenvoudige verlede tyd as 'besluit' in die voorbeeld hierbo. Die gebruik van 'besluit' shoe is dit die aksie van seleksie of keuse die ligging is reeds verby of klaar deur Piyali.

Wanneer word "besluit" in die verlede tyd gebruik?

Die werkwoord "besluit" in die verlede tydsvorme word gebruik om die reeds voltooide aktiwiteite van seleksie, keuse, tot 'n gevolgtrekking of oordeel, besluit of skik na deeglike oorweging van alle moontlikhede, voor te stel. 

Sinsvorming van "besluit" in die verlede tyd

Vorme Van Verlede TydStrukture
1. Eenvoudige Verlede TydEerste/tweede/derde persoon meervoud/enkelvoud Onderwerp + besluit + voorwerp + oorblywende sin
2. Verlede Deurlopende Tyda. Eerste persoon enkelvoud onderwerp + was+ bepalend + voorwerp + einde van die sin
 
b. Eerste persoon meervoud onderwerp + was + beslissend + voorwerp + oorblywende sin
 
c. Tweede persoon meervoud/enkelvoud onderwerp + was+ beslissend + voorwerp + sin einde
 
d. Derde persoon enkelvoud onderwerp + was + beslissende+ voorwerp + sin einde
 
e. Derde persoon meervoud onderwerp + was + beslissend + voorwerp + einde van die sin
3. Verlede Volmaakte TydEerste/tweede/derde enkelvoud/meervoud onderwerp + het + besluit +voorwerp + res van die sin
4. Past Perfect Continue TydEerste/tweede/derde meervoud/enkelvoud onderwerp + was + gewees + beslis + sin einde
Sinstrukture van "Besluit" in verlede tydvorme

Voorbeelde van "besluit" in die verlede tyd

voorbeeldeverduidelikings
 Ek/Ons/Jy/hy/Hulle besluit om hierdie saak na die hoër amptenare te neem.    In hierdie voorbeeld, 'besluit' is die eenvoudige verlede tyd of "kies”. Dit wys dat die aksie om tot 'n gevolgtrekking te kom om hierdie saak deur die speaker/sprekers na hoër amptenare te neem, is reeds geneem of gebeur het.
a. ek was besig om te besluit oor die onderwerp toe hy hierdie een vir my voorgestel het.
 
b. Ons was besig om te besluit oor die onderwerp toe hy hierdie een vir ons voorgestel het.
 
c. Jy was besig om te besluit oor die onderwerp toe hy hierdie een vir jou voorgestel het.
 
d. Vikranth was besig om te besluit oor die onderwerp toe hy hom hierdie een voorgestel het.
 
e. Die onderwysers was besig om te besluit oor die onderwerp toe hy hulle hierdie een voorgestel het.
 
'Was/was besig om te besluit' is die verlede aaneenlopende vorm van die werkwoord "besluit" en dit word in hierdie voorbeelde gebruik om die vorige optrede van die onderwerp kies of selekteer die onderwerp toe 'hy' hierdie onderwerp voorgestel het.
Ek/Ons/Jy/Hy/Hulle besluit het om nie enige bande met daardie persoon te hê nie, selfs voordat iemand vir my/ons/jy/hom/hulle gesê het.     'Besluit' is die verlede deelwoord van die werkwoordvorm "besluit" en vandaar 'het besluit' is die verby perfekte tyd. Die gebruik van die verlede volmaakte tyd dui daarop dat die onderwerp reeds gekies het of tot 'n gevolgtrekking gekom het selfs voordat iemand vertel.  
Ek/Ons/Jy/Sy/Hulle besluit het of om Sheetal tot op die laaste oomblik te vergesel.   Die werkwoord "besluit" is in diens in sy verby volmaakte aaneenlopende tyd, "het besluit' om te wys dat die onderwerp het mooi gedink of gekies of om Sheetal tot op die laaste oomblik te vergesel (soms in die verlede).
Gebruik van "Besluit" in verlede tyd

"Besluit" in toekomende tyd

Wanneer 'n aksie tot nou toe nie plaasgevind het nie en nog moet gebeur, word dit aangedui deur die verskillende toekomstige tydvorme te gebruik. Hier sal ons die gebruik van "besluit" in die teenwoordige tyd leer.

Die werkwoord "besluit" in toekomstige tyd neem vorme aan, soos 'sal/sal besluit', 'sal/sal besluit het', 'sal/sal besluit' en 'sal/sal besluit het'.

Voorbeeld: Die bestuur sal besluit die datum vir die beleggingseremonie.

'Sal besluit' is die toekomstige tyd van die werkwoord "besluit" en dit word in hierdie voorbeeld aangewend om dit aan te toon die aksie om te kies of te kies die datum vir die beleggingseremonie is nog moet gebeur of plaasvind.

 Wanneer word "besluit" in die toekomende tyd gebruik?

Die werkwoord "besluit" in die toekomende tyd word gebruik om die aksies van finalisering, selektering, keuse, oplossing of afhandeling aan te toon wat enige tyd van nou af sal gebeur of plaasvind. 

Sinsvorming van "besluit" in die toekomende tyd

Vorme van Toekomstige TydStrukture
1. Eenvoudige Toekomstige TydEerste/tweede/derde meervoud/enkelvoud onderwerp + sal + besluit+ voorwerp + einde van die sin
2. Toekomstige Deurlopende TydEerste/tweede/derde meervoud/enkelvoud onderwerp + sal + beslissend wees + voorwerp + laaste deel van die sin
3. Toekomstige volmaakte tydEerste/tweede/derde enkelvoud/meervoud onderwerp + sal + besluit het+ objek + oorblywende deel van die sin
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydEerste/tweede/derde meervoud/enkelvoud onderwerp + sal + gewees + beslis + voorwerp + sin einde
Sinstrukture van "Besluit" in toekomstige tydvorme

Voorbeelde van "besluit" in die toekomende tyd

voorbeeldeverduidelikings
Ek/Ons/Jy/hy/Hulle sal besluit oor die hoofstukke vir môre se klastoets.Die eenvoudige toekoms tyd van die werkwoord "besluit”Is 'sal besluit' en dit word in hierdie sin gebruik om oor te dra dat die aksie van die keuse van die hoofstukke vir die klas môre is nog gedoen moet word deur die onderwerp en sal enige tyd daarna gedoen word.
Ek/Ons/Jy/Sy/ Hulle sal besluit hoe om fondse in die volgende paar maande in te samel. 'Sal besluit', is die toekoms deurlopend vorm van die basiswerkwoord “besluit” en dit word gebruik om die aksie om tot 'n gevolgtrekking te kom van hoe om fondse in te samel wat sal in die volgende paar maande (toekomstige maande) plaasvind.
Teen hierdie tyd het ek/ons/jy/hy/hulle sal volgende week besluit het hoe om die probleem op te los.  Gebruik van 'sal besluit het', die toekomstige volmaakte vorm van die aksiewoord "besluit" toon dat die aksie van finalisering hoe om die probleem op te los sal volgende week (toekoms) teen hierdie spesifieke tyd (hede) gebeur.
Ek/Ons/Jy/Hy/Hulle sal besluit het die HUB van die maatskappy in die komende jare.  "Sal besluit het' is die toekomstige volmaakte aaneenlopende tyd van die aksiewoord "besluit". Die toekomstige aaneenlopende tyd word gebruik om die handeling van die onderwerp na te merk kies of finaliseer die HUB van die maatskappy volgens die onderwerp wat nog moet plaasvind en sal in die komende jare (toekomstige jare) gebeur.
Gebruik van "Besluit" In Toekomstige Tyd

Gevolgtrekking

Hierdie artikel laat ons dus die grammatikale verbuiging wat die aksiewoord (werkwoord) "besluit" ondergaan duidelik verstaan ​​om die verskillende tye (die tyd van voorkoms van die handeling of aktiwiteit) voor te stel.

Sowndharya Jagadeeswaran

Hallo... ek is Sowndharya Jagadeeswaran, 'n universiteitsranghouer in MA Engelse letterkunde. Ek het ook my meestersgraad in Besigheidsadministrasie gedoen. Nuuskierig soos ek is, het my belangstelling in aksie-georiënteerde navorsing my gehelp om navorsingsartikels in gerekende joernale te publiseer. Nou, as 'n loopbaan, is ek 'n instrukteur waar ek jong en pragtige studente die ingewikkelde tegniese aspekte van Openbare Rede en Kreatiewe Skryfkuns leer. Ek geniet dit ook om artikels te skryf oor onderwerpe waarin ek spesialiseer en waarin ek navorsing doen. Jy kan met my kontak maak deur LinkedIn.-https://www.linkedin.com/in/sowndharya-j-972378233

Onlangse plasings