3 feite oor die gebruik van dans in gespanne (hede, verlede en toekoms)


Die term "dans" kom onder die kategorie van "werkwoord" in Engelse dele van spraak. Kom ons kyk na feite en verduidelikings rakende die werkwoord “dans” in verskillende tydraamwerke.

Die term "dans" kan sy werkwoordrol op vier maniere verrig. Die term "danse" verwys na die derde persoon enkelvoud getal, terwyl die stamvorm "dans" met alle ander tipes persone gaan. Die terme "dans" en "dans" kan aangewys word as die verlede deelwoord en huidige deelwoordvorme van die werkwoord "dans."

Hier is bewyse en regverdigings rakende die toepassing van die werkwoord "dans" in verskeie tydsvorme.

"Dans" in huidige tyd -

Die werkwoord "dans" speel soms ook die rol van 'n selfstandige naamwoord om na enige spesifieke tipe dans te verwys. Kom ons kyk na die toepassing van die werkwoord "dans" in die teenwoordige tyd.

Die term "s" moet by "dans" gevoeg word om na 'n derdepersoon enkelvoud getal te verwys; anders gaan die term “dans” met alle soorte persone. Die term "dans" neem die rol van 'n huidige deelwoord aan. Die term "dans" speel die rol van beide die verledevorm en verlede deelwoordvorm van die woord "dans."

Wanneer kan ons “dans” in die teenwoordige tyd gebruik?

Tipe huidige tydvormGebruik van “dans” in verskeie huidige tydvorme
1. Eenvoudige teenwoordige tydDie basiese term "dans" moet gebruik word om aan te dui dat iemand sy liggaam beweeg het om die ritme van die musiek in die hede te handhaaf.
2. Present Continuous Tense / Present Progressive TenseDie progressiewe term "dans" moet gebruik word om te dikteer dat die dans van enige persoon in die huidige tyd in aktiewe of funksionele modus is.
3. Present Perfect TenseDie huidige volmaakte modus met die werkwoordvorm “het/het gedans” moet gebruik word om aan te dui dat die swaai en draai van die liggaam gedoen is vir 'n spesifieke tydraamwerk wat in die verlede begin is en steeds gevolge het.
4. Present Perfect Continuous TenseDie huidige-perfekte "dans" op aaneenlopende modus "het gedans / het gedans" moet gebruik word om te dikteer dat die swaai van die liggaam in die hardloop- of operasionele modus is vir 'n spesifieke tydperk in die huidige tyd.
Gebruik van “dans” in verskeie huidige tydvorme

Strukture van sinne met “dans” in die huidige tyd –

Tipe GespanneStrukture van sinne met "dans"
1. Eenvoudige teenwoordige tydOnderwerp + dans/danse + oorblywende dele van die sin
2. Present Continuous Tense / Present Progressive TenseOnderwerp + is/is/is + dans (in die huidige deelwoordvorm) + oorblywende dele van die sin
3. Present Perfect TenseOnderwerp + het/het + gedans (Verlede Deelwoordvorm) + oorblywende dele as die sin
4. Present Perfect Continuous TenseOnderwerp + het/was + het gedans (Present Deelwoordvorm) + oorblywende dele van die sin
Strukture van sinne met "dans" in die teenwoordige tyd

Voorbeelde met “dans” in die teenwoordige tyd –

Tipe GespanneVoorbeelde met "dans"Verduideliking
1. Eenvoudige teenwoordige tydMina is mal daaroor om op klassieke Suid-Indiese instrumentale musiek te dans.Die term "dans" word gebruik om te wys dat die onderwerp 'Mina' daarvan hou om haar liggaam te beweeg volgens die ritme van musiek in die huidige tyd.
2. Huidige Deurlopende TydMina dans op klassieke Suid-Indiese instrumentale musiek.Die huidige progressiewe vorm van “dans” word gebruik om te dikteer dat Mina se liggaamsdele in funksionele modus is om op die maat van die musiek te beweeg.
3. Present Perfect TenseMina dans sedert verlede jaar op klassieke Suid-Indiese instrumentale musiek.Die term "het gedans" word gebruik om te wys dat Mina in die verlede musiek begin leer het en steeds in operasionele modus is.
4. Present Perfect Continuous TenseMina dans al op klassieke Suid-Indiese instrumentale musiek sedert sy agt jaar oud was.Die term “het gedans” word gebruik om te wys dat die onderwerp 'Mina' van 'n spesifieke tydraamwerk in die verlede tot die hede dans.
Voorbeelde met "dans" in die teenwoordige tyd

"Dans" in verlede tyd -

Die term "dans" verwys hoofsaaklik na die beweging van die liggaam om ritme te hou met die gespeelde musiek. Kom ons kyk na die toepassing van die werkwoord "dans" in die verlede tyd.

In vervloë dae, "dans" gebruik om te beteken dat enige enkelvoud of meervoud selfstandige naamwoord hul liggaam of ledemate beweeg of beweeg om die ritme van die musiek te handhaaf. Terme soos "het gedans" en "was gedans" moet by die sin gevoeg word volgens die tydperkvereiste.

Wanneer kan ons “dans” in die verlede tyd gebruik?

Tipe Verlede TydvormGebruik van "dans" in verskeie verlede tydsvorme
1. Eenvoudige Verlede TydDie term "gedans" kan as die vorige vorm aangewys word, aangesien dit gebruik word om aan te dui dat iemand in aktiewe liggaamsbeweging was of in die bui was om te draai volgens die maat van die musiek in die tyd wat reeds verby is.
2. Verlede Deurlopende TydDie term "dans" word gebruik om die feit aan te dui dat iemand in 'n warrelende, draaiende of wiegende bui was volgens die maat van die musiek in die tyd wat reeds verby is.
3. Verlede Volmaakte TydIn vervloë dae is die term "het gedans" gebruik om die volgorde van twee gebeurtenisse aan te dui, waaronder een voor 'n ander gebeurtenis of na 'n ander gebeurtenis gedraai, tol, tol of wieg.
4. Past Perfect Continue TydDie term "het gedans" word gebruik om die feit aan te dui dat een of ander lewende wese in 'n warrelende, kronkelende, draaiende of wiegende toestand was volgens die maat van die musiek vir 'n spesifieke tydperk in die dae wat reeds verby is.
Gebruik van "dans" in verskeie verlede tydsvorme

Strukture van sinne met “dans” in die verlede tyd –

Tipe GespanneStrukture van sinne met "dans"
1. Eenvoudige Verlede TydOnderwerp + gedans (verlede vorm) + oorblywende dele van die sin
2. Verlede Deurlopende TydOnderwerp + was/was + dans ( huidige deelwoordvorm ) + van die sin
3. Verlede Volmaakte TydOnderwerp + het + gedans ( verlede deelwoordvorm ) + oorblywende dele van die sin
4. Past Perfect Continue TydOnderwerp + was + was + dans ( huidige deelwoordvorm ) + oorblywende dele van die sin
Strukture van sinne met "dans" in die verlede tyd

Voorbeelde met “dans” in die verlede tyd –

Tipe GespannevoorbeeldeVerduideliking
1. Eenvoudige Verlede TydEk het baie op snaakse liedjies uit Bollywood-flieks gedans toe ek op laerskool was.Die term "gedans" is die vorige vorm, wat sê dat die spreker in vervloë dae baie gedraai en gedraai het.
2. Verlede Deurlopende TydEk het baie gedans toe ons laerskooljuffrou 'n rympieliedjie in my laerskool gespeel het.Die term "dans" is in die verlede aaneenlopende modus, wat sê dat die spreker in vervloë dae op 'n tydsduur gedraai en gedraai het.
3. Verlede Volmaakte TydEk het baie gedans met snaakse liedjies uit Bollywood-flieks voordat my pa my onderwyser na die verjaardagpartytjie gebring het.Die term “het gedans” word gebruik om die volgorde van die twee gebeurtenisse te wys, wat die dans van die spreker en die koms van die spreker se onderwyser na die verjaardagpartytjie is.
4. Past Perfect Continue TydEk het al baie gedans, van my laerskooldae tot my hoërskooldae, tot snaakse liedjies uit Bollywood-flieks.Die term "het gedans" word gebruik om aan te dui dat die spreker in vervloë dae op 'n spesifieke tydraamwerk geswaai het.
Voorbeelde met "dans" in die verlede tyd

"Dans" in toekomstige tyd -

Soms gebruik ons ​​die werkwoord "dans" om op 'n ironiese wyse na die beweging van enige nie-lewende voorwerp te verwys. Kom ons kyk na die toepassing van die werkwoord "dans" in die toekomstige tyd.

Ons gebruik terme soos "sal dans," "sal dans," ens. om te verklaar dat enige enkelvoud of meervoud lewende selfstandige naamwoord op sekere musiek of liedjies deur ritmiese liggaamlike beweging in die dae wat voorlê is of gaan optree.

Wanneer kan ons "dans" in die toekomende tyd gebruik?

Tipe Toekomstige TydvormGebruik van “dans” in verskeie toekomstige tydvorme
1. Eenvoudige Toekomstige TydDie gebruik van die werkwoordwortel "sal dans/dans" gaan alles oor die verwysing na die swaai, swaai, wieg of draai van liggaamsdele volgens die maat van die musiek in die tyd wat kom.
2. Toekomstige Deurlopende TydDie term “sal dans” verwys hoofsaaklik na die operasionele toestand van dade wat swaai, swaai, wieg of draai van liggaamsdele insluit volgens die maat van die musiek in die dae wat gaan kom.
3. Toekomstige volmaakte tydDie gebruik van term "sal/sal gedans het" gaan alles oor optredes wat swaai, swaai, wieg of draai van liggaamsdele insluit volgens die maat van die musiek in die dae wat kom.
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydDie gebruik van die term “sal gedans het” het betrekking op die swaai, swaai, wieg of draai van liggaamsdele volgens die maat van die musiek wat in die operasionele modus is in die dae wat voorlê.
Gebruik van “dans” in verskeie toekomstige tydvorme

Strukture van sinne met “dans” in die toekomende tyd –

Tipe GespanneStrukture van sinne met "dans"
1. Eenvoudige Toekomstige TydOnderwerp + sal / sal + dans + oorblywende dele
2. Toekomstige Deurlopende TydOnderwerp + sal + wees + dans ( huidige deelwoordvorm) + oorblywende dele
3. Toekomstige volmaakte tydOnderwerp + sal + gedans het ( verlede deelwoordvorm ) + oorblywende dele
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydOnderwerp + sal + gewees het + gedans (teenswoordige deelwoord) + oorblywende dele
Strukture van sinne met "dans" in die toekomende tyd

Voorbeelde met “dans” in die toekomende tyd –

Tipe GespannevoorbeeldVerduideliking
1. Eenvoudige Toekomstige TydEk sal by my komende interkollege lentefees op 'n paar vurige nommers dans.Die term "sal dans" word gebruik om te wys dat die spreker in die nabye toekoms gaan warrel en swaai vir 'n bietjie vurige musiek.
2. Toekomstige Deurlopende TydEk sal by my komende interkollege lentefees op 'n paar vurige nommers dans.Die term “sal dans” word gebruik om te wys dat die spreker swaai en wieg oor die dansliedjies in die fees wat in die komende tyd gereël gaan word.
3. Toekomstige volmaakte tydEk sal baie gedans het in die interkollegefees van volgende jaar by my universiteit.Die term “sal gedans het” word gebruik om aan te toon dat die dans van die spreker voor die volgende jaar voltooi of voltooi gaan wees.
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydEk sal baie gedans het van 6:8 tot 9:XNUMX op XNUMXth Desember by my interkollege lentefees.Die term "sal gedans het" word gebruik om te dikteer dat die spreker in die swaai- en swaaimodus is gedurende 'n spesifieke tydperk in die dag wat voorlê.
Voorbeelde met "dans" in die toekomende tyd

Gevolgtrekking:

Die term "dans" word nie altyd gebruik om die beweging van die liggaam te wys om die ritme te geniet nie. Die werkwoord "dans" kan ook in 'n spottende toon gebruik word om te noem dat iemand te opgewonde of entoesiasties is oor enige aktiwiteit, onderwerp, funksie, ens.

Arpita Bose Roy

Haai! Ek is Arpita Bose Roy. My kwalifikasies is MA in Engels met B. Ed. in beide algemene onderwys en spesiale onderwys. Ek het 2 jaar ondervinding as 'n "taalontleder" by IIT Kharagpur en 4 jaar ondervinding as 'n "akademiese inhoudontwikkelaar" by IIT Kharagpur. Tans werk ek as akademiese skrywer by Lambdageeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/mwlite/in/arpita-bose-roy-0aa32553

Onlangse plasings