3 feite oor die gebruik van sny in tyd (hede, verlede en toekoms)


Teenwoordige tyd verwys na die werk wat nou gebeur, verlede tyd verwys na vorige handelinge, en toekomstige tyd verwys na die handelinge van môre. Kom ons kyk hoe "cut" in alle tye optree.

Die werkwoord “sny'' word gebruik in al die vorme van drie tye (teenswoordige, verlede en toekomstige tyd). Die gebruik van die werkwoord gee die verwysing na breek die oppervlak van iets of iets verdeel of kleiner maak, met behulp van 'n skerp gereedskap. Ons leer ook om iets kleiner, korter en korter te maak.

Nou sal ons 'n gedetailleerde bespreking kry oor die gebruik van die werkwoord "sny'' in die verskillende vorme van tye met relevante voorbeelde en verduidelikings.

"Sny'' in die teenwoordige tyd.

'n Teenswoordige tyd is 'n grammatikale vorm wat universele waarheid, gewoontefeite saam met algemene handelinge daarstel. Kom ons ondersoek die gebruik van "cut'' in die teenwoordige tyd.

Die werkwoord "sny'' word in die teenwoordige tyd gebruik om die verwydering van iets van iets anders aan te toon en om iets van iets te skei. Ons pas verskillende vorms toe soos sny, sny en sny om verskillende tipes in die teenwoordige tyd te raam.

Wanneer om "cut" in die teenwoordige tyd te gebruik?

Die werkwoord "sny'' kan in die teenwoordige tyd toegepas word wanneer ons die skeiding moet noem of enigiets kort moet maak saam met is, is, is, het, het, was en was.

Sinsvorming en struktuur met “cut” in die teenwoordige tyd-

Tipe huidige tydHoe om "cut" in sinstruktuur te gebruik
1. Hedendaagse onbepaalde tyda. Eerstepersoon enkelvoud getal onderwerp + sny + voorwerp + res van die sin
b. Eerstepersoon meervoud getal onderwerp + sny + voorwerp + res van die sin
c. Tweede persoon enkelvoud getal onderwerp + sny + voorwerp + res van die sin
d. Tweede persoon meervoud getal onderwerp + sny + voorwerp + res van die sin
e. Derde persoon enkelvoud getal onderwerp + snitte + voorwerp + res van die sin  
f. Derde persoon meervoud getal onderwerp + sny + voorwerp + res van die sin  
2. Present kontinue tyd/ huidige progressiewe tyda. Eerstepersoon enkelvoud getal onderwerp + am sny + voorwerp + res van die sin
b. Eerstepersoon meervoud getal onderwerp + is sny + voorwerp + res van die sin
c. Tweede persoon enkelvoud getal onderwerp + is sny + voorwerp + res van die sin
d. Tweede persoon meervoud getal onderwerp + is sny + voorwerp+ res van die sin
e. Derde persoon enkelvoud getal onderwerp + sny + voorwerp+ res van die sin Derde persoon meervoud getal onderwerp + sny + voorwerp+ res van die sin    
3. Hedendaagse volmaakte tyda. Eerstepersoon enkelvoud getal onderwerp + het sny + voorwerp + res van die sin
b. Eerstepersoon meervoud getal onderwerp + het sny + voorwerp + res van die sin
c. Tweede persoon enkelvoud getal onderwerp + het sny + voorwerp + res van die sin
d. Tweede persoon meervoud getal onderwerp + het sny + voorwerp+ res van die sin
e. Derde persoon enkelvoud getal onderwerp + het sny + voorwerp+ res van die sin  
f. Derde persoon meervoud getal onderwerp + het sny + voorwerp+ res van die sin  
4. Present volmaakte kontinue tyda. Eerste persoon enkelvoud getal onderwerp + is besig om te sny + voorwerp + res van die sin
b. Eerstepersoon meervoud getal onderwerp + is besig om te sny + voorwerp + res van die sin
c. Tweede persoon enkelvoud getal onderwerp + is besig om te sny + voorwerp + res van die sin
d. Tweede persoon meervoud getal onderwerp + is besig om te sny + voorwerp+ res van die sin
e. Derde persoon enkelvoud getal onderwerp + het gesny + voorwerp + res van die sin
f. Derde persoon meervoud getal onderwerp + is besig om te sny + voorwerp+ res van die sin  
Sinsvorming met “sny” in die teenwoordige tyd

Voorbeelde en verduidelikings met die werkwoord “sny” in die teenwoordige tyd-

Tipe huidige tydvoorbeeldVerduideliking
1. Hedendaagse onbepaalde tydEk het my hand met daardie glas gesny.Die werkwoord "sny'' in sy stamvorm word gebruik om 'n sin in die eenvoudige teenwoordige tyd te maak wat wys ek maak 'n krap op my hand met die glas.
2. Present kontinue tyd/ huidige progressiewe tydMy ma sny die koek om dit onder ons te verdeel.Hier word die huidige deelwoordvorm "sny'' gebruik saam met werkwoord wees is om 'n teenwoordige progressiewe tyd te maak waar ons 'n voortdurende aksie vind om die koek in stukke te sny.
3. Hedendaagse volmaakte tydDie kind huil omdat hy sy vinger grof gesny het.In hierdie sin word die werkwoord in die verlede deelwoordvorm ingevoeg om 'n teenwoordige volmaakte tyd te raam.
4. Present volmaakte kontinue tydHy sny al geruime tyd die komkommer om dit te versprei.Die werkwoord "sny'', in die teenwoordige deelwoordvorm word gebruik om 'n sin in die huidige volmaakte progressiewe tyd te maak waar ons sien dat die verdeling van die komkommer al 'n geruime tyd aan die gang is.
Voorbeelde en verduidelikings met "sny" in die teenwoordige tyd

"Sny' in die verlede tyd.

Verlede tyd is 'n aksie van die verlede waardeur ons die funksie van die werkwoord in die verlede leer. Nou sal ons kyk hoe "cut" gebruik word in die verlede tyd.

Ons kan die werkwoord "sny'' in die verlede tyd gebruik om die verwydering van iets of een of ander idee te wys, veral as dit nie geskik is nie.

Wanneer gebruik ons ​​“cut” in die verlede tyd?

Ons gebruik die oorganklike werkwoord “sny” in die verlede tyd saam met die werkwoord was, was, had en was om die aksie van die verlede te noem.

Struktuurpatroon van die sin met "sny'' in die verlede tyd-

Tipe verlede tydHoe om "cut" in sinstruktuur te gebruik
1. Verlede onbepaalde tydAlle persone en getalle onderwerp sny + voorwerp + oorblywende deel van die sin
2. Verlede aaneenlopende tyd/ huidige progressiewe tyda. Eerstepersoon enkelgetal onderwerp + was sny + voorwerp + rus
b. Eerstepersoon meervoud getal onderwerp + was sny + voorwerp + rus
c. Tweede persoon enkelvoud getal onderwerp + was sny + voorwerp + rus
d. Tweede persoon meervoud getal onderwerp + was sny + voorwerp + rus
e. Derde persoon enkelvoud getal onderwerp + was sny + voorwerp + rus
f. Derde persoon meervoud getal onderwerp + was sny + voorwerp + rus  
3. Verlede volmaakte tydAlle persone en getalle onderwerp+ het sny + voorwerp + oorblywende deel van die sin gehad
4. Verlede volmaakte aaneenlopende tydAlle persone en getalle onderwerp + was besig om te sny + voorwerp + oorblywende deel van die sin
Sinsvorming met “sny” in die verlede tyd

Voorbeelde en verduidelikings met die werkwoord “sny” in die verlede tyd-

Tipe verlede tydvoorbeeldVerduideliking
1. Verlede onbepaalde tydMy pa het die spanspek met ’n ystergereedskap gesny.Ons moet die vorm “cut” in sy verlede deelwoord gebruik wat dieselfde spelling is om verlede onbepaalde tyd te maak waar die handeling in die verlede voltooi is.
2. Verlede aaneenlopende tyd/ huidige progressiewe tydDie kapper was besig om sy hare in die salon te sny.In hierdie voorbeeld word die werkwoord "sny'' in die huidige deelwoordvorm gebruik saam met was in die vorming van verlede aaneenlopende tyd waarin die kapper besig was om sy hare te sny.
3. Verlede volmaakte tydDie woedende skare het die pad afgesny voordat die leier na die dorp gekom het.Die werkwoord "sny'' is in die gebruik om 'n verlede volmaakte tyd te raam waar ons sien die mense het die pad geskei voordat die leier na die dorp gekom het.
4. Verlede volmaakte aaneenlopende tydDie onbekende persone het die bome vir 'n uur met 'n saag gesny.Hier word die werkwoord "sny'' in sy huidige deelwoordvorm gebruik om 'n sin in die verlede volmaakte aaneenlopende tyd te vorm wat die aksie van die afkap van bome vir 'n geruime tyd in die verlede aandui.
Voorbeelde en verduidelikings met "sny" in die verlede tyd

"Sny'' in die toekomstige tyd.

Die toekomende tyd beskryf die optrede van laasgenoemde. Ons gaan leer hoe die werkwoord "sny'' in die toekomstige tyd.

Ons kan die werkwoord 'knip'' in die toekomende tyd gebruik om iets kort te maak soos 'n skryfstuk, 'n toespraak, 'n film of 'n uitsaaier deur dele daarvan te verwyder.

Wanneer kan die werkwoord "sny'' in die toekomende tyd gebruik word?

Ons is beslis om die werkwoord "sny'' in die toekomende tyd te gebruik saam met sal, sal, sal hê, sal hê, sal gewees het en sal gewees het om die lengte van iets in stukke te verminder.

Hoe om sinne te vorm met die werkwoord "sny'' in die toekomende tyd-

Tipe toekomstige tydHoe om "cut" in sinstruktuur te gebruik
1. Toekomstige onbepaalde tyda. Eerste enkelvoud en meervoud getal onderwerp + sal sny + voorwerp + res van die sin
b. Tweede persoon/ derde persoon enkelvoud/ meervoud getal onderwerp + sal sny + voorwerp + res van die sin
2. Toekomstige aaneenlopende tyd/ toekomstige progressiewe tyda. Eerste enkelvoud en meervoud getal onderwerp + sal sny + voorwerp + rus wees
b. Tweede persoon/ derde persoon enkelvoud/ meervoud getal onderwerp + sal sny + voorwerp + rus
3. Toekomstige volmaakte tyda. Eerste enkelvoud en meervoud getal onderwerp + sal sny + voorwerp + rus hê
b. Tweede persoon/ derde persoon enkelvoud/ meervoud getal onderwerp + sal sny + voorwerp + rus hê
 4. Toekomstige volmaakte aaneenlopende tyda. Eerste enkelvoud en meervoud getal onderwerp + sal sny + voorwerp + rus gewees het
b. Tweede persoon/ derde persoon enkelvoud/ meervoud getal onderwerp + sal sny + voorwerp + rus gewees het
Sinstruktuur met "sny" in die toekomende tyd

Voorbeelde met die werkwoord "sny'' in die toekomende tyd-

Tipe toekomstige tydvoorbeeldVerduideliking
1. Toekomstige onbepaalde tydDie meester sal die betaling van die diensmeisie vir haar afwesigheid in die werk vir vyf dae verminder.Die dakvorm “cut” moet saam met testament gebruik word om 'n eenvoudige toekomstige tyd op te stel waar die meester die betaling van die bediende vir haar afwesigheid sal verminder.
2. Toekomstige aaneenlopende tyd/ toekomstige progressiewe tydHulle sal die lone vir die komende funksie sny.Die aksiewoord "sny" in sy huidige deelwoordvorm word gebruik om 'n toekomstige aaneenlopende tyd te raam waar ons sien dat die tekort aan lone in die toekoms sal plaasvind.
3. Toekomstige volmaakte tydDie seuntjie sal die papier mooi gesny het vir die hekversiering.Hier word die werkwoord "knip'' toegepas saam met sal 'n sin in die toekomstige volmaakte tyd moet maak waarin ons sien hoe die aksie van die maak van stukkies papier gedoen sal word.
4. Toekomstige volmaakte aaneenlopende tydOns sal ons uitgawes besnoei het om die uitgawes in stand te hou.Die voorbeeld toon die gebruik van “sny” saam met sal gewees het om in die toekoms volmaakte aaneenlopende tyd te konstrueer.
Voorbeelde en verduideliking met “sny” in die toekomende tyd

Gevolgtrekking

Ons gaan die leer van die artikel afsluit met die vorming van frasewerkwoorde met "sny'' soos "uitsny'', "afsny'', "opsny'', "in sny'', "in sny' ', "kap af", "sny terug" en so aan. Ons kan frases maak met die woord “sny” soos “sny en hardloop”, “sny hoeke”, “sny 'n transaksie”, “sny los”, ensovoorts.

Goutam Datta

Hi.... ek is Goutam Datta. Ek het 'n dubbele MA in Engels en B. Ed. Ek is 'n kreatiewe skrywer. Tans is ek deel van die LambdaGeeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/goutam-datta-9824b5249

Onlangse plasings