3 feite oor die gebruik van voortgaan in gespanne (hede, verlede en toekoms)


Ons sien sommige woorde wat in verskillende vorme van tye optree. Ons kan die gewone werkwoord “gaan voort” in al die vorme van al drie tye gebruik. Kom ons ondersoek die feit.

Ons kan die woord "voortgaan'' in al die vorme van drie tye. Dit verskaf aan ons die betekenisse van bewaar, onderhou, beweeg, dryf, onderhou, ensovoorts. Ons kan die werkwoord wat in die huidige deelwoord en verlede deelwoord gebruik word, toepas om al die vorme van die sinne te raam.

Nou gaan ons 'n bespreking kry oor hierdie feite wat verband hou met die gebruik van "gaan voort" in verskillende tye saam met relevante voorbeelde.

“Gaan voort” in die huidige tyd.

Enige sin wat die idee van wees, hê of doen uitdruk, word as teenwoordige tyd beskou. Laat ons leer weet hoe "voortgaan" gebruik word in die teenwoordige tyd.

Ons kan die werkwoord “gaan voort” gebruik om 'n handeling te wys wat tans in 'n deurlopende proses is. Ons kan die aksie wat aanhou in 'n algemene sin wys.

Wanneer om "gaan voort" in die huidige tyd te gebruik?

Ons is beslis in staat om die werkwoord “gaan voort” in die teenwoordige tyd in te voeg wanneer ons enige situasie vind om enige werk in sy voortdurende situasie te wys. Ons moet gebruik "gaan voort” na die onderwerp van die derde persoon en enkelvoud getal.

Sinsvorming en struktuur met “gaan voort” in die teenwoordige tyd-

Vorme van huidige tydSinsvorming en struktuur in die teenwoordige tyd met “gaan voort”
1. Hedendaagse onbepaalde tyda. Onderwerp van die eerste persoon enkelvoud/meervoud getal, tweede persoon enkelvoud/meervoud getal, derde persoon meervoud getal+ volledig + voorwerp + res van die sin
b. Onderwerp van die derdepersoon enkelvoud getal + voltooi + voorwerp + res van die sin
2. Aaneenlopende aaneenlopende tyda. Onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal, derde persoon enkelvoud getal+ gaan voort (teenwoordige deelwoordvorm) + voorwerp + res van die sin
b. Die onderwerp van die eerste persoon meervoud getal, tweede persoon enkelvoud/meervoud getal, en die derde persoon meervoud getal+ gaan voort + voorwerp + res van die sin
3. Hedendaagse volmaakte tyd a. Onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal/meervoud getal, tweede persoon enkelvoud getal/meervoud getal, derde persoon meervoud getal+ het voortgegaan (verlede deelwoordvorm) + voorwerp + res van die sin
b. Die onderwerp van die derde persoon enkelvoud getal + het voortgegaan + voorwerp + res van die sin
4. Present volmaakte kontinue tyd a. Die onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal/meervoud getal, tweede persoon enkelvoud getal/meervoud getal, derde persoon meervoud getal+ gaan voort + voorwerp + res van die sin
b. Die onderwerp van die derde persoon enkelvoud getal + gaan voort + voorwerp + res van die sin  
Sinstruktuur van "gaan voort" in die huidige tyd

Voorbeelde en verduidelikings met “gaan voort” in die huidige tyd-

Vorme van huidige tydvoorbeeldVerduideliking
1. Hedendaagse onbepaalde tydRakesh gaan voort met sy gewoonte om daagliks soggens te stap.Hier vind ons dat 'n seun met die naam Rakesh daagliks soggens aanhou stap.
2. Aaneenlopende aaneenlopende tydArnab gaan voort met die werk in die kantoor op hierdie tydstip wanneer almal die kantoor verlaat.Die gewone werkwoord in sy huidige deelwoordvorm "voortgaan" is in die gebruik om na Arnab se werk in die kantoor te verwys, selfs nadat almal huis toe gegaan het.
3. Hedendaagse volmaakte tydDie onderwyser het voortgegaan om die vraestelle na te gaan, want hy het baie werk om te doen.Hier word die werkwoord “vervolg” in sy verlede deelwoord gebruik om 'n sin in die huidige volmaakte tyd te maak. Dit dui aan dat die onderwyser se werk om die vraestelle na te gaan gedoen is.
4. Present volmaakte kontinue tydSumana gaan al 'n halfuur aan met die stikwerk van 'n hemp. Die huidige deelwoordvorm van die werkwoord “voortgaan” word toegepas om 'n teenwoordige volmaakte aaneenlopende tyd te raam wat wys dat die meisie se stikwerk van 'n hemp vir 'n halfuur aan die gang is.
Voorbeelde en verduidelikings met “gaan voort” in die teenwoordige tyd

"Gaan voort" in die verlede tyd.

Ons herken die aksie as verlede tyd wat in die verlede gedoen is sonder die gevolg daarvan tans. Kom ons kyk na hoe "voortgaan" presteer in die verlede tyd.

Ons voeg die werkwoord "voortgegaan'' in die verlede tyd om 'n handeling te verskaf wat die voortbestaan ​​van handeling in die verlede toon. Ons kan die behoud van aksie uitdruk wat tans geen resultaat het nie.

Wanneer kan ons “gaan voort” in die verlede tyd gebruik?

Ons kan die werkwoord “vervolg” in die verlede tyd gebruik wanneer ons aksies moet uitdruk wat in die verlede plaasgevind het. Ons moet gebruik was/was aan die gang, het voortgegaan en het voortgegaan om sinne in die verskillende vorme van verlede tyd te raam.

Sinsvorming en struktuur van “gaan voort” in die verlede tyd-

Tipe verlede tydSinsvorming van "gaan voort"
1. Verlede onbepaalde tyd/ Eenvoudige teenwoordige tyda. Die onderwerp van alle persone en getalle + vervolg (verlede vorm)+ voorwerp + terugstel van die sin
2. Verlede kontinue tyd/ Present progressiewe tyda. Die onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal of derde persoon enkelvoud getal + was voortgaande + voorwerp + res van die sin
b. Die onderwerp van die eerste persoon meervoud getal, tweede persoon enkelvoud getal/meervoud getal, derde persoon meervoud getal + gaan voort + voorwerp + res van die sin
3. Verlede volmaakte tyda. Die onderwerp van alle persone en getalle + het voortgesit (verlede deelwoordvorm)+ voorwerp + res van die sin
4. Past perfect continuous tense/ Present perfect progressive tensea. Die onderwerp van alle persone en syfers + was voortgaande (teenwoordige deelwoordvorm) + voorwerp + res van die sin
Sinsvorming en struktuur van “gaan voort” in die verlede tyd

Voorbeelde en verduidelikings oor die gebruik van “gaan voort” in die verlede tyd-

Tipe verlede tydvoorbeeldVerduideliking
1. Verlede onbepaalde tydRaktim het in die volksmond verder gelees.Hier word die verlede vorm van die werkwoord “vervolg” gebruik om 'n eenvoudige verlede tyd te raam en ons leer 'n volledige handeling van die verlede ken. Ons kry nie nou die resultaat daarvan nie.
2. Verlede aaneenlopende tydHulle het aangehou om die armes te dien.Hier word die teenwoordige deelwoordvorm “voortgaan” gebruik saam met was om 'n sin in die verlede progressiewe tyd te konstrueer. Ons sien dat hulle hul diens aan die armes voortgesit het.
3. Verlede volmaakte tydHari het aangehou om Engels met sy broer te praat voordat sy pa by die huis gekom het.Die verlede deelwoordvorm “vervolg” word hier gebruik om 'n verlede volmaakte tyd te vorm. Dit wys dat Hari aangehou het om Engels met sy broer te praat voordat sy pa huis toe gekom het.
4. Verlede volmaakte aaneenlopende tydKarabi het haar taak om Frans te leer vir 'n jaar voortgesit.Hier word die werkwoord "voortgaan" in sy huidige deelwoordvorm saam met was toegepas om 'n voorbeeld van volmaakte verlede tyd te raam. Ons vind dat Karabi vir 'n tyd lank besig was met haar taak om 'n taal te leer.
Voorbeelde en verduidelikings van “gaan voort” in die verlede tyd

"Gaan voort" in die toekomende tyd.

Soos ander tye, het die toekomende tyd ook vier vorme wat ons aksies van die toekoms gee. Nou sal ons weet hoe die werkwoord “gaan voort” toegepas word in die toekomstige tyd.

Ons pas die gewone werkwoord “gaan voort” toe in die toekomende tyd om die aksie te wys wat in die toekoms sal hou.

Wanneer kan ons “gaan voort” in die toekomende tyd gebruik?

Ons gebruik die werkwoord “gaan voort” in die toekomende tyd wanneer ons 'n aksie moet aanbied wat in 'n deurlopende prosessituasie sal wees. Ons moet gebruik sal/sal, sal/sal moet die aksies verteenwoordig.

Sinsvorming en struktuur met die toepassing van die werkwoord “gaan voort” in die toekomende tyd-

Tipe toekomstige tydHoe om 'n sin te vorm met die werkwoord "gaan voort"
1. Toekomstige onbepaalde tyd a. Die onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal/ meervoud getal+ sal voortgaan (huidige vorm) + voorwerp + bly deel
b. Die onderwerp van die tweede persoon enkelvoud getal/meervoud getal, derde persoon enkelvoud getal/meervoud getal + sal voortgaan + voorwerp + oorblywende deel
2. Toekomstige aaneenlopende tyda. Onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal/ meervoud getal + sal voortgaand + voorwerp + oorblywende deel wees
b. Die onderwerp van die tweede persoon enkelvoud getal/meervoud getal, derde persoon enkelvoud getal/meervoud getal+ sal voortgaan + voorwerp + res van die sin
3. Toekomstige volmaakte tyda. Die onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal/ meervoud getal + sal voortgesit hê + voorwerp + oorblywende deel
b. Die onderwerp met tweede persoon enkelvoud getal/meervoud getal, derde persoon enkelvoud getal/meervoud getal + sal voortgesit word + voorwerp + oorblywende deel
4. Toekomstige volmaakte aaneenlopende tyda. Die onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal/ meervoud getal + sal voltooi wees ( huidige deelwoordvorm) + voorwerp + oorblywende deel
b. Die onderwerp van die tweede persoon enkelvoud getal/meervoud getal, derde persoon enkelvoud getal/meervoud getal+ sal voortgaan + voorwerp + rus 
Sinsvorming en struktuur van “gaan voort” in die toekomende tyd

Voorbeelde en verduidelikings van “gaan voort” in die toekomende tyd-

Tipe toekomstige tydvoorbeeldVerduideliking
1. Toekomstige onbepaalde tydSal jy voortgaan om Engels te leer?Dit word gesien dat die basisvorm “gaan voort” saam met wil gebruik word om 'n toekomstige onbepaalde tyd in die vorm van 'n ondervragende sin om te stel.
2. Toekomstige aaneenlopende tydDie onderwysers sal aanhou om vir ons opdragte te gee.Ons moet "voortgaan" gebruik saam met sal wees om 'n aksie sonder onderbreking te noem. Hier sien ons die onderwysers gaan vir ons opdragte gee.
3. Toekomstige volmaakte tydDie seun sal aanhou kaart speel met sy vriende.Hier word die verlede deelwoordvorm “vervolg” toegepas tesame met sal 'n sin in die toekomstige volmaakte aaneenlopende tyd moet raam.
4. Toekomstige volmaakte aaneenlopende tydDie spelers sal vir twee uur lank in die speelgrond aanhou sokker speel.In hierdie huidige voorbeeld word die huidige deelwoordvorm “voortgaan” gebruik saam met die helpende werkwoord sal gewees het om 'n werk aan te dui om aan te hou doen sonder om op te hou. Ons vind dat die spelers vir 'n tydperk in die toekoms op die grond gaan speel het.
Voorbeelde en verduidelikings van “gaan voort” in die toekomende tyd

Gevolgtrekking

Die artikel toon die gebruik van “gaan voort” in die vorming van sinne in verskeie tydsvorme saam met voorbeelde. Ons kan sinne met hierdie gewone werkwoord maak wanneer dit nodig is. Die frase "word vervolg" is geraam.

Goutam Datta

Hi.... ek is Goutam Datta. Ek het 'n dubbele MA in Engels en B. Ed. Ek is 'n kreatiewe skrywer. Tans is ek deel van die LambdaGeeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/goutam-datta-9824b5249

Onlangse plasings