3 feite oor die gebruik van bevat in gespanne (hede, verlede en toekoms)


Die term "bevat" neem deel aan die Engelse taal as 'n "werkwoord". Hier is feite en verduidelikings rakende die gebruik van die werkwoord "bevat" in verskeie tydperke.

Die werkwoord "bevat" kan in sy basiese vorm gebruik word terwyl eenvoudige huidige sinne omraam word. Die terme "bevat" en "vervat" is die huidige deelwoord en die verlede deelwoordvorme van die werkwoord "bevat". Die byvoeging van "ed" tot "bevat" is 'n moet om die vorige vorm "vervat" te raam.

Hier is feite en verduidelikings wat verband hou met die gebruik van die werkwoord "bevat" in verskeie gespanne vorms.

"Bevat" in huidige tyd -

Die term "bevat" word "bevat" om 'n derdepersoon enkelvoud getal, manlik of vroulik, te beskou. Kom ons ondergaan feite oor die werkwoord "bevat" in die huidige tydperk.

Die eerste vorm van die werkwoord "bevat" is die stamvorm, en die tweede vorm is "bevat". Die derde vorm is die huidige deelwoordvorm, wat "bevat" is, terwyl die term "vervat" gebruik kan word as beide die verledevorm en verlede deelwoordvorm van die woord "bevat".

Wanneer kan ons "bevat" in die teenwoordige tyd gebruik?

Tipe huidige tydvormGebruik van "bevat" in verskeie huidige tydvorme
1. Eenvoudige teenwoordige tydDie basisvorm "om te bevat" word gebruik terwyl sinne in 'n eenvoudige huidige modus omraam word om te verwys na 'n handeling wat algemene insluiting van voorwerpe, beperking op volume, beheer oor iemand of iets, voorkoming van verspreiding, ens.
2. Present Continuous Tense / Present Progressive TenseDie progressiewe vorm "bevat" is moet terwyl sinne in die huidige aaneenlopende modus raam om te verwys na 'n handeling wat algemene samestelling van voorwerpe, beperking op volume, beheer oor iemand of iets, voorkoming van verspreiding, ens. insluit wat in werk- of loopmodus is .
3. Present Perfect TenseDie verlede deelwoord term "bevat" is 'n moet wanneer sinne in die huidige volmaakte modus omraam word om te verwys na 'n handeling wat reeds begin het en steeds gevolge het, wat die algemene samestelling van voorwerpe, beperking op volume, beheer oor iemand of iets insluit, voorkoming van verspreiding, ens.
4. Present Perfect Continuous TenseDie huidige deelwoordterm "bevat" is 'n moet wanneer sinne in die huidige volmaakte aaneenlopende modus omraam word om te verwys na 'n handeling wat reeds begin het en steeds in die operasionele modus is, wat algemene bestaan ​​van voorwerpe, beperking op volume, beheer oor iemand of iets insluit , voorkoming van verspreiding, ens.
Gebruik van "oorweeg" in verskeie huidige tydvorme

Strukture van sinne met "bevat" in die teenwoordige tyd -

Tipe GespanneStrukture van sinne met "bevat"
1. Eenvoudige teenwoordige tydOnderwerp + bevat/bevat + oorblywende dele
2. Present Continuous Tense / Present Progressive TenseOnderwerp + am/is/is + wat (in die huidige deelwoordvorm) + oorblywende dele bevat
3. Present Perfect TenseOnderwerp + het/het + bevat ( Verlede Deelwoordvorm ) + oorblywende dele
4. Present Perfect Continuous TenseOnderwerp + het/was + bevat ( Huidige Deelwoordvorm ) + oorblywende dele
Strukture van sinne met "bevat" in die teenwoordige tyd

Voorbeelde met "bevat" in die teenwoordige tyd -

Tipe GespanneVoorbeelde met "bevat"Verduideliking
1. Eenvoudige teenwoordige tydMy studeerkamer bevat nie net literatuurboeke nie, maar ook 'n paar bekende wetenskaplike en fiktiewe verhale in die Engelse taal.Die basisvorm "bevat" verwys na die feit dat die studeerkamer van die spreker baie foto's van bekende krieketspelers en sokkerspelers het.
2. Huidige Deurlopende TydMy studeerkamer bevat foto's van nie net 'n paar bekende krieketspelers nie, maar ook 'n paar bekende sokkerspelers van alle tye.Die progressiewe term "bevat" verwys na die feit dat die vul van die studeerkamer met foto's van bekende spelers in aktiewe modus is.
3. Present Perfect TenseMy studeerkamer bevat sedert verlede jaar nie net literatuurboeke nie, maar ook 'n paar bekende wetenskapfiksieverhale in die Engelse taal.Die term “het vervat” verwys na die feit dat die opvul van die studeerkamer van die spreker vir 'n tyd in die verlede begin is en nog in sy vertakking is.
4. Present Perfect Continuous TenseMy studeerkamer bevat foto's van nie net 'n paar bekende krieketspelers nie, maar ook 'n paar bekende sokkerspelers van alle tye sedert ek in 2020 by die sportakademie aangesluit het.Die term "bevat" verwys na die feit dat die spreker in deurlopende modus is om sy of haar studeerkamer te vul met prente van sommige krieket- en sokkerspelers.
Voorbeelde met "bevat" in die teenwoordige tyd

"Bevat" in verlede tyd -

Die term "bevat" word "bevat" wanneer ons dit gebruik om enige sinne in eenvoudige verlede-modus te raam. Kom ons kyk hoe ons "bevat" in die verlede tyd.

Die verlede vorm "bevat" beeld die handeling uit om iets onder beheer te hou, te beperk, te akkommodeer, in te hou, ens. in die dae wat verby is. Ons kan die verlede deelwoordvorm "vervat" gebruik om dieselfde betekenis oor te dra.

Wanneer kan ons "bevat" in die verlede tyd gebruik?

Tipe Verlede TydvormGebruik van "bevat" in verskeie verlede tydsvorme
1. Eenvoudige Verlede TydDie verlede vorm "vervat" moet gebruik word om eenvoudige verledetydsinne te raam om te verwys na handelinge wat algemene insluiting van voorwerpe, beperking op volume, beheer oor iemand of iets, voorkoming van verspreiding, ens. insluit wat ons algemeen gaan aanvaar of inspekteer in die tyd wat reeds verby is.
2. Verlede Deurlopende TydDie progressiewe vorm "bevat" moet gebruik word om verlede aaneenlopende tydsinne te raam om te verwys na handelinge wat algemene insluiting van voorwerpe, beperking op volume, beheer oor iemand of iets, voorkoming van verspreiding, ens. in die afgelope dae insluit.
3. Verlede Volmaakte TydDie verlede volmaakte modus met die verlede deelwoordvorm "bevat" moet gebruik word om die volgorde van handelinge aan te toon wat algemene insluiting van voorwerpe, beperking op volume, en beheer oor iemand of iets, voorkoming van verspreiding, ens. in vervloë dae ingesluit het.
4. Past Perfect Continue TydDie term "was" saam met die progressiewe vorm "bevat" moet gebruik word om te verwys na handelinge wat algemene insluiting van voorwerpe, beperking op volume, beheer oor iemand of iets, voorkoming van verspreiding, ens. insluit wat in operasionele modus was in 'n voorafbesproke tydperk in die dae wat reeds verby is. 
Gebruik van "oorweeg" in verskeie verlede tydsvorme

Strukture van sinne met "bevat" in die verlede tyd -

Tipe GespanneStrukture van sinne met "bevat"
1. Eenvoudige Verlede TydOnderwerp + vervat ( vorige vorm ) + oorblywende dele
2. Verlede Deurlopende TydOnderwerp + was/was + bevat ( huidige deelwoordvorm ) + Voorwerp
3. Verlede Volmaakte TydOnderwerp + het + bevat ( verlede deelwoordvorm ) + oorblywende dele
4. Past Perfect Continue TydOnderwerp + was + was + bevat ( huidige deelwoordvorm ) + oorblywende dele
Strukture van sinne met "bevat" in die verlede tyd

Voorbeelde met "bevat" in die verlede tyd -

Tipe GespannevoorbeeldeVerduideliking
1. Eenvoudige Verlede TydMy nuwe huis het nie net ons eie biblioteek bevat nie, maar ook 'n gimnasium en 'n persoonlike fliekteater.Die vorige term "vervat" verwys na die feit dat die spreker 'n biblioteek, gimnasium en persoonlike fliekteater in sy of haar huis onderhou het.
2. Verlede Deurlopende TydDie boek het 'n paar wonderlike fiktiewe karakters bevat wat werklik vir die kinders inspirerend is.Die term "was bevat" verwys na die feit dat 'n spesifieke boek 'n paar mooi literêre karakters in sy inhoud in vervloë dae gehad het.
3. Verlede Volmaakte TydOns huis het 'n nuwe, goed ingerigte kombuis gehad voordat my ma as 'n nuwe bruid hierheen gekom het.Die term "het bevat" verwys na die feit dat die huis op 'n spesifieke tyd in vervloë dae met 'n kombuis ingerig is.
4. Past Perfect Continue TydOns voorouers het van die jaar 1888 tot die jaar 2012 hul eie dam met baie visse daarin gehad.Die term "had been containing" verwys na die feit dat die huis vir 'n spesifieke tydperk in vervloë dae met 'n dam ingerig is.
Voorbeelde met "bevat" in die verlede tyd

"Bevat" in toekomende tyd -

Laat gaan, los, sluit uit, ens. is die woorde wat die heeltemal teenoorgestelde betekenis van die werkwoord "bevat" weergee. Kom ons ondersoek die feite van die werkwoord "bevat" in die tyd wat voorlê.

Die werkwoordvorm "bevat," saam met "sal" of "sal," kan in die toekomende tyd gebruik word om 'n aksie uit te beeld wat aksie behels, soos onderdruk, akkommodeer, bottel op, inperk, ens., wat nie gedoen is nie. nog gedoen, maar daar is die moontlikheid van voorkoms in die toekoms.

Wanneer kan ons "bevat" in die toekomende tyd gebruik?

Tipe Toekomstige TydvormGebruik van "bevat" in verskeie toekomstige tyd vorms
1. Eenvoudige Toekomstige TydDie gebruik van die werkwoordwortel "bevat" gaan alles oor die verwysing na handelinge wat algemene insluiting van voorwerpe, beperking op volume, en beheer oor iemand of iets, voorkoming van verspreiding, ens. in die tyd wat voorlê, insluit.
2. Toekomstige Deurlopende TydDie term "bevat" het hoofsaaklik betrekking op die operasionele toestand van handelinge wat algemene insluiting van voorwerpe, beperking op volume, en beheer oor iemand of iets, voorkoming van verspreiding, ens. insluit in die dae wat gaan insluit.
3. Toekomstige volmaakte tydDie gebruik van die term “sal/sal bevat het” gaan alles oor handelinge wat algemene insluiting van voorwerpe, beperking op volume, beheer oor iemand of iets, voorkoming van verspreiding, ens.
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydDie gebruik van die term “sal/sal insluit” het betrekking op handelinge wat algemene insluiting van voorwerpe, beperking op volume, beheer oor iemand of iets, voorkoming van verspreiding, ens. insluit wat in die komende dae in werkmodus is.
Gebruik van "oorweeg" in verskeie toekomstige tydvorme

Strukture van sinne met "bevat" in die toekomende tyd -

Tipe GespanneStrukture van sinne met "bevat"
1. Eenvoudige Toekomstige TydOnderwerp + sal/sal + oorblywende dele bevat
2. Toekomstige Deurlopende TydOnderwerp + sal + wees + bevat ( huidige deelwoordvorm) + oorblywende dele
3. Toekomstige volmaakte tydOnderwerp + sal + bevat + ( verlede deelwoordvorm ) + oorblywende dele
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydOnderwerp + sal + gewees het + wat (teenswoordige deelwoord) + oorblywende dele bevat
Strukture van sinne met "bevat" in die toekomende tyd

Voorbeelde met "bevat" in die toekomende tyd -

Tipe GespannevoorbeeldVerduideliking
1. Eenvoudige Toekomstige TydEk sal my lewe bevat met 'n bietjie avontuur en melodrama in plaas van vervelige, eentonige gesinslewe.Die term "sal bevat" word gebruik om te verwys na die feit dat die spreker in die komende dae 'n avontuurlike en melodramatiese lewe gaan hê.
2. Toekomstige Deurlopende TydEk sal my lewe inperk met 'n bietjie avontuur en melodrama in plaas van vervelige, eentonige gesinslewe.Die progressiewe term "bevat" saam met "sal wees" wys dat die spreker in die komende dae 'n lewe vol avontuur en melodrama sal hê.
3. Toekomstige volmaakte tydEk sal my lewe vir die volgende tien dae met 'n bietjie avontuur en melodrama in plaas van vervelige, eentonige gesinslewe in bedwang gehou het.Die term "sal bevat het" dui op die waarskynlikheid van 'n avontuurlike en melodramatiese lewe vir die spreker in die komende dae.
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydEk sal in Oktober van die volgende jaar, 2020, my lewe met 'n bietjie avontuur en melodrama in plaas van vervelige, eentonige gesinslewe in bedwang gehou het.Die term "sal bevat" het betrekking op die lewe, wat vol pret gaan wees gedurende die spesifieke tydperk in die dae wat kom.
Voorbeelde met "bevat" in die toekomende tyd

Gevolgtrekking:

Ons moet 'n weergawe hê van die woordgroepe wat dieselfde betekenis het met die term "bevat". "Het kapasiteit vir," "het plek vir," "sit 'n halwe Nelson op," "hou 'n styf teuel," "sit die deksel op," en "het ruimte vir" is die woorde se betekenisse wat soortgelyk is aan "bevat."

Arpita Bose Roy

Haai! Ek is Arpita Bose Roy. My kwalifikasies is MA in Engels met B. Ed. in beide algemene onderwys en spesiale onderwys. Ek het 2 jaar ondervinding as 'n "taalontleder" by IIT Kharagpur en 4 jaar ondervinding as 'n "akademiese inhoudontwikkelaar" by IIT Kharagpur. Tans werk ek as akademiese skrywer by Lambdageeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/mwlite/in/arpita-bose-roy-0aa32553

Onlangse plasings