3 feite oor die gebruik van oorweging in tyd (hede, verlede en toekoms)


Beoordeel, ondersoek, ag, aanvaar is die woorde wat die betekenis van die werkwoord "oorweeg" die beste kan beskryf. Kom ons kyk hoe ons "oorweeg" in verskillende tydraamwerke kan gebruik.

Die werkwoord "oorweeg" kan in sy basiese vorm gebruik word terwyl eenvoudige huidige sinne omraam word. Die term "oorweeg" is die huidige deelwoord en die term "oorweeg" is die vorige deelwoordvorm van die werkwoord "oorweeg". Die byvoeging van "ed" by "oorweeg" is 'n moet om die vorige vorm "oorweeg" te raam.

Hier is voorbeelde en verduidelikings wat verband hou met die gebruik van die werkwoord "oorweeg" in verskeie tydsvorme.

"Oorweeg" in huidige tyd -

Die term "oorweeg" word "oorweeg" wanneer ons dit gebruik na enige derde persoon enkelvoud getal, manlik of vroulik. Kom ons kyk hoe ons "oorweeg" kan gebruik in die teenwoordige tyd.

Daar is vier tipes vorme van die werkwoord "oorweeg." Die eerste vorm is die wortelvorm, en die tweede vorm is "oorweeg". Die derde vorm is die huidige deelwoordvorm, wat "oorweeg" is, terwyl die term "oorweeg" gebruik kan word as beide die verledevorm en die verlede deelwoordvorm van die woord "oorweeg."

Wanneer kan ons "oorweeg" in die huidige tyd gebruik?

Tipe huidige tydvormGebruik van "oorweeg" in verskeie huidige tydvorme
1. Eenvoudige teenwoordige tydDie basisvorm "oorweeg" word gebruik terwyl sinne in 'n eenvoudige huidige modus omraam word om te verwys na enige handeling, voorwerp, persoon, lewende wese, ens. wat ons algemeen gaan aanvaar of inspekteer.
2. Present Continuous Tense / Present Progressive TenseDie progressiewe vorm "oorweeg" is moet, terwyl sinne in die huidige deurlopende modus opstel om te verwys na enige handeling, voorwerp, persoon, lewende wese, ens. wie se inspeksie of ondersoek onder werk- of lopende modus is.
3. Present Perfect TenseDie verlede deelwoord term "oorweeg" is 'n moet wanneer sinne opgestel word in die huidige volmaakte modus om te verwys na enige handeling, voorwerp, persoon, lewende wese, ens. wie se aanvaarding, inspeksie of oorweging reeds begin het en steeds gevolge het.
4. Present Perfect Continuous TenseDie huidige deelwoord term "oorweeg" moet, terwyl sinne in die huidige volmaakte aaneenlopende modus omraam word om te verwys na enige handeling, voorwerp, persoon, lewende wese, ens. wie se aanvaarding, inspeksie of oorweging reeds begin het en steeds in bedryfsmodus is.
Gebruik van "oorweeg" in verskeie huidige tydvorme

Strukture van sinne met "oorweeg" in die teenwoordige tyd -

Tipe GespanneStrukture van sinne met "oorweeg"
1. Eenvoudige teenwoordige tydOnderwerp + oorweeg/oorweeg + oorblywende dele
2. Present Continuous Tense / Present Progressive TenseOnderwerp + is/is/word + oorweeg (in die huidige deelwoordvorm) + oorblywende dele
3. Present Perfect TenseOnderwerp + het/het + oorweeg (Verlede Deelwoordvorm) + oorblywende dele
4. Present Perfect Continuous TenseOnderwerp + het/was + oorweeg ( Huidige Deelwoordvorm ) + oorblywende dele
Strukture van sinne met "oorweeg" in die teenwoordige tyd

Voorbeelde met "oorweeg" in die huidige tyd –

Tipe GespanneVoorbeelde met "oorweeg"Verduideliking
1. Eenvoudige teenwoordige tydEk word deur ons senior werknemers oorweeg, aangesien ek steeds vir ses maande op proef is.Die basiswerkwoord "oorweeg" wil beteken dat die spreker onder die algemene inspeksie van sy of haar seniors is.
2. Huidige Deurlopende TydEk oorweeg die feit dat jy vir ses maande op proef is en dat jy jou bes moet doen om permanent te word.Die progressiewe term "oorweeg" beteken om oor te dra dat die spreker die feite rakende die spreker ondersoek.
3. Present Perfect TenseMeneer Sen beskou my sedert verlede maand as sy persoonlike sekretaresse in sy familiebesigheid.Die term "het oorweeg" wil sê dat mnr. Sen die speaker reeds vir 'n paar dae as sy persoonlike sekretaris geneem het.
4. Present Perfect Continuous TenseMnr. Sen het my tot nou toe, vanaf Oktober 2020, as sy persoonlike sekretaris in sy familiebesigheid beskou.Die term "het oorweeg" dui aan dat mnr. Sen vir 'n spesifieke tydperk werk aan die spreker gegee het en dat die spreker steeds in 'n werkende toestand is.
Voorbeelde met "oorweeg" in die teenwoordige tyd

"Oorweeg" in verlede tyd -

Die term "oorweeg" word "oorweeg" wanneer ons dit gebruik om enige sin in eenvoudige verlede-modus te raam. Kom ons kyk hoe ons "oorweeg" kan gebruik in die verlede tyd.

Die vorige vorm "beskou" beeld die handeling uit van aanvaar, dink en ondersoek in die dae wat verby is. Ons kan die verlede deelwoordvorm "beskou" gebruik om dieselfde betekenis oor te dra.

Wanneer kan ons "oorweeg" in die verlede tyd gebruik?

Tipe Verlede TydvormGebruik van "oorweeg" in verskeie verlede tydsvorme
1. Eenvoudige Verlede TydDie verlede vorm "oorweeg" moet gebruik word om eenvoudige verledetydsinne te raam om te verwys na enige handeling, voorwerp, persoon, lewende wese, ens. wat ons in die algemeen gaan aanvaar of inspekteer in die tyd wat reeds verby is.
2. Verlede Deurlopende TydDie progressiewe vorm "oorweeg" moet gebruik word om verlede aaneenlopende tydsinne te raam om te verwys na enige handeling, voorwerp, persoon, lewende wese, ens. wat in die afgelope dae onder die loep, inspeksie of beheer was.
3. Verlede Volmaakte TydDie verlede volmaakte modus met die verlede deelwoordvorm "beskou" moet gebruik word om 'n reeks handelinge, voorwerpe, persone, lewende wesens, ens. te wys wat in vervloë dae onder die loep geneem, geïnspekteer of onder beheer geneem is.
4. Past Perfect Continue TydDie term "was" saam met die progressiewe vorm "oorweeg" moet gebruik word om te verwys na 'n handeling, voorwerp, persoon, lewende wese, ens. wat in die verlede in 'n lopende of werkende toestand was en vir 'n voorafbepaalde tyd voortgeduur het. raam in vervloë dae.
Gebruik van "oorweeg" in verskeie verlede tydsvorme

Strukture van sinne met "oorweeg" in die verlede tyd -

Tipe GespanneStrukture van sinne met "oorweeg"
1. Eenvoudige Verlede TydOnderwerp + oorweeg ( vorige vorm ) + oorblywende dele
2. Verlede Deurlopende TydOnderwerp + was/was + oorweeg ( huidige deelwoordvorm ) + Voorwerp
3. Verlede Volmaakte TydOnderwerp + het + oorweeg ( verlede deelwoordvorm ) + oorblywende dele
4. Past Perfect Continue TydOnderwerp + was + was + oorweeg ( huidige deelwoordvorm ) + oorblywende dele
Strukture van sinne met "oorweeg" in die verlede tyd

Voorbeelde met "oorweeg" in die verlede tyd -

Tipe GespannevoorbeeldeVerduideliking
1. Eenvoudige Verlede TydPijush het die emosionele situasie van Robin oorweeg en sy wangedrag vergewe.Die term "oorweeg" word gebruik om te wys dat Pijush aan Robin se emosies gedink het en hom vergewe het.
2. Verlede Deurlopende TydDeur Robin se emosionele situasie te oorweeg, het Pijush sy wangedrag vergewe.Die progressiewe term "oorweeg" word gebruik om te wys dat Pijsuh in oorwegingsmodus was terwyl hy Robin vergewe het vir sy wangedrag.
3. Verlede Volmaakte TydPijush het Robin se emosies oorweeg nadat hy die afgelope maand deur hom beledig is.Die term "het oorweeg" word gebruik om die volgorde te wys waarin Pijush eers deur Robin beledig is en dan die emosionele toestand van Robin ondersoek.
4. Past Perfect Continue TydPijush het die emosionele toestand van Robin vir drie jaar oorweeg nadat hy wangedrag van hom ontvang het.Die term "het dit oorweeg" word gebruik om te wys dat Pijsuh die emosionele toestand van Robin vir drie jaar in vervloë dae ondersoek het.
Voorbeelde met "oorweeg" in die verlede tyd

"Oorweeg" in toekomende tyd -

Laat gaan, los, sluit uit, ens. is die woorde wat die heeltemal teenoorgestelde betekenis van die werkwoord "bevat" weergee. Kom ons kyk hoe ons "bevat" kan gebruik in die toekomstige tyd.

Die werkwoordvorm "oorweeg," tesame met "sal" of "sal," kan in die toekomende tyd gebruik word om 'n handeling uit te beeld wat aksie behels, soos onderdruk, akkommodeer, bottel op, beperk, ens., wat nie gedoen is nie. nog gedoen, maar daar is die moontlikheid van voorkoms in die toekoms.

Wanneer kan ons "oorweeg" in die toekomende tyd gebruik?

Tipe Toekomstige TydvormGebruik van "oorweeg" in verskeie toekomstige tydvorme
1. Eenvoudige Toekomstige TydDie gebruik van die werkwoordwortel "oorweeg" gaan alles oor die verwysing na enige verskil, verandering of wysiging na enige handeling, voorwerp, persoon, lewende wese, ens. wat ons in die algemeen gaan aanvaar of inspekteer in die tyd wat voorlê.
2. Toekomstige Deurlopende TydDie gebruik van die huidige deelwoordvorm "oorweeg" gaan alles oor die verwysing na die werkende of lopende toestand van enige handeling, voorwerp, persoon, lewende wese, ens. wat ons algemeen gaan aanvaar of inspekteer in die tyd wat voorlê.
3. Toekomstige volmaakte tydDie gebruik van die term “sal/sal oorweeg het” gaan alles oor enige handeling, voorwerp, persoon, lewende wese, ens. wat ons algemeen gaan aanvaar of inspekteer wat op 'n voorafbepaalde tyd voltooi gaan word.
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydDie gebruik van die term "sal/sal oorweeg het" gaan alles oor die verwysing na die voortsetting of loopmodus van enige handeling, voorwerp, persoon, lewende wese, ens. wat ons oor die algemeen gaan aanvaar of inspekteer vir 'n voorafbepaalde tyd raam in die dae wat voorlê.
Gebruik van "oorweeg" in verskeie toekomstige tydvorme

Strukture van sinne met "oorweeg" in die toekomende tyd -

Tipe GespanneStrukture van sinne met "oorweeg"
1. Eenvoudige Toekomstige TydOnderwerp + sal/sal + oorblywende dele oorweeg
2. Toekomstige Deurlopende TydOnderwerp + sal + oorweeg word ( huidige deelwoordvorm) + oorblywende dele
3. Toekomstige volmaakte tydOnderwerp + sal + oorweeg het ( Verlede Deelwoordvorm ) + oorblywende dele
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydOnderwerp + sal + hê + gewees + oorweging ( Huidige Deelwoord ) + oorblywende dele
Strukture van sinne met "oorweeg" in die toekomende tyd

Voorbeelde met "oorweeg" in die toekomende tyd -

Tipe GespannevoorbeeldVerduideliking
1. Eenvoudige Toekomstige TydEk sal dit oorweeg om in die toekoms ons eie biblioteekkamer in ons huis te bou.Die term "sal oorweeg" toon die moontlikheid om in die komende dae 'n biblioteek in die huis van die spreker op te rig.
2. Toekomstige Deurlopende TydEk sal dit oorweeg om in die toekoms 'n biblioteekkamer by ons huis te voeg.Die progressiewe term "oorweeg" saam met "sal wees" toon die aktiewe manier om die opstelling van die biblioteek in die huis van die spreker in die komende dae te ondersoek.
3. Toekomstige volmaakte tydEk sal dit oorweeg het om in die komende vier jaar 'n biblioteekkamer by ons huis te voeg.Die term “sal oorweeg het” dui op die waarskynlikheid om oor vier jaar 'n biblioteek in die huis van die spreker op te rig.
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydEk sal binne vyf jaar na ons nuwe huis se totstandkoming oor een jaar 'n biblioteekkamer oorweeg het.Die term "sal oorweeg het" dui op die lopende of werkende toestand om 'n biblioteek in die huis van die spreker op 'n voorafbepaalde tydsbeperking in die komende dae op te rig.
Voorbeelde met "oorweeg" in die toekomende tyd

Gevolgtrekking:

Kom ons sluit ons leer af met 'n paar woorde wat ons kan skep deur voorvoegsels en agtervoegsels by te voeg. Oorweging, aansienlik, bedagsaam, en oorweging is van die woorde wat ons kan skep deur agtervoegsels by te voeg. Onbedagsaam, heroorweeg en onbedagsaam is die woorde wat ons uit die werkwoord "oorweeg" kan raam deur voorvoegsels by te voeg.

Arpita Bose Roy

Haai! Ek is Arpita Bose Roy. My kwalifikasies is MA in Engels met B. Ed. in beide algemene onderwys en spesiale onderwys. Ek het 2 jaar ondervinding as 'n "taalontleder" by IIT Kharagpur en 4 jaar ondervinding as 'n "akademiese inhoudontwikkelaar" by IIT Kharagpur. Tans werk ek as akademiese skrywer by Lambdageeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/mwlite/in/arpita-bose-roy-0aa32553

Onlangse plasings