3 feite oor die gebruik van volledig in tyd (hede, verlede en toekoms)


Die drie tye (hede, verlede en toekoms) voorsien ons van handelinge van verskillende tye. Hulle vorms neem variante werkwoordvorme aan. Nou sal ons uitvind hoe “volledig” in alle tye optree.

Die werkwoord “volledige'' kan in alle vorme van drie tye gebruik word (teenwoordige tyd, verlede tyd en toekomstige tyd). Dit kan vir ons betekenisse gee van vol, geheel, geheel en alles. Ons kan die werkwoord in die huidige deelwoord en verlede deelwoordvorme toepas om al die vorme van die tye te raam.

Nou gaan ons 'n bespreking kry wat verband hou met die gebruik van "volledig" in alle tye saam met relevante voorbeelde en gedetailleerde verduidelikings.

"Voltooi" in die huidige tyd.

Enige sin wat die idee van wees, hê of doen uitdruk, word as teenwoordige tyd beskou. Kom ons kyk nou hoe "volledig" optree in die teenwoordige tyd.

Die term "voltooi" word in die teenwoordige tyd toegepas om die handelinge wat heeltemal afgehandel is, voor te stel. Ons kan die aksie wys wat as 'n geheel gedoen word. Die basiese vorm van die werkwoord “voltooi” word gebruik.

Wanneer gebruik ons ​​“volledig” in die teenwoordige tyd?

Ons moet "voltooi" in die teenwoordige tyd gebruik wanneer daar 'n behoefte is om die deurlopende aksies te noem. Ons moet was/was, had, of was saam met die vereiste vorm van die werkwoord gebruik.

Sinsvorming en struktuur van “voltooi” in die huidige tyd-

Vorme van huidige tydSinsvorming van “volledig” in die teenwoordige tyd
1. Hedendaagse onbepaalde tyda. Die onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal/meervoud getal, tweede persoon enkelvoud getal/meervoud getal, derde persoon meervoud getal+ volledig + voorwerp
b. Die onderwerp van die derdepersoon enkelvoud getal + voltooi + voorwerp
2. Aaneenlopende aaneenlopende tydDie onderwerp met die eerste persoon enkelvoud getal, derde persoon enkelvoud getal + voltooi + voorwerp
b. Die onderwerp van die eerste persoon meervoud getal, tweede persoon enkelvoud getal/meervoud getal, en die derde persoon meervoud getal + voltooi + voorwerp  
3. Hedendaagse volmaakte tyda. Onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal/meervoud getal, tweede persoon enkelvoud getal/meervoud getal, derde persoon meervoud getal + het voltooi + voorwerp
b. Die onderwerp van die derde persoon enkelvoud getal + het voltooi + voorwerp  
4. Present volmaakte kontinue tyda. Onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal/meervoud getal, tweede persoon enkelvoud getal/meervoud getal, derde persoon meervoud getal + is besig om te voltooi + voorwerp
b. Die onderwerp van die derde persoon enkelvoud getal + is besig om + voorwerp te voltooi    
Sinsvorming en struktuur van “voltooi” in die teenwoordige tyd

Voorbeelde van “volledig” in die huidige tyd-

Vorme van huidige tydvoorbeeldVerduideliking
1. Hedendaagse onbepaalde tydDie seun voltooi sy huiswerk met sy pa se hulp.In hierdie sin word die werkwoord "voltooi" gebruik om te verwys na 'n handeling wat volledig uitgevoer is in 'n algemene sin.
2. Aaneenlopende aaneenlopende tydVoltooi hulle nou hul taak?Die werkwoord "voltooi" is in gebruik om te verwys na die aksie wat tans voltooi gaan word.
3. Hedendaagse volmaakte tydDie kolwer het die beurt baie knap voltooi.Ons vind die werkwoord “voltooi” word gebruik om die aksie aan te dui waar die kolwer se werk om die beurt te voltooi in die onlangse verlede gedoen is.
4. Present volmaakte kontinue tydDie meisie is al 'n uur lank besig om die liedjie aan te leer. Die werkwoord "voltooi" word in die huidige volmaakte tyd toegepas om te wys dat die meisie 'n uur lank besig is om die liedjie te leer.
Voorbeelde en verduidelikings van “volledig” in die huidige tyd

"Voltooi" in die verlede tyd.

'n Verlede tyd is 'n grammatikale vorm wat 'n handeling toon wat heeltemal in die verlede gedoen is sonder die resultaat daarvan in die teenwoordige tyd. Kom ons kyk hoe "volledig" optree in die verlede tyd.

Ons voeg die werkwoord "voltooi'' in die verlede tyd om die aksie te verskaf wat volledig in die verlede uitgevoer is. Ons pas die werkwoord “voltooi” toe in verskeie vorme van die verlede tyd.

Wanneer gebruik ons ​​“volledig” in die verlede tyd?

Ons kan beslis die werkwoord "voltooi" in die verlede tyd gebruik wanneer ons enige handeling moet wys wat voorheen heeltemal voltooi is. Ons moet toepas was/was, het of was saam met die vereiste vorm van die werkwoord.

Sinsvorming en struktuur van “volledig” in die verlede tyd-

Tipe verlede tydSinsvorming en struktuur van "voltooi" in die verlede tyd
1. Verlede onbepaalde tyda. Onderwerp van alle persone en getalle + voltooi (verlede vorm) + voorwerp
2. Verlede aaneenlopende tyda. Onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal of derde persoon enkelvoud getal + was besig om te voltooi + voorwerp + herstel van die sin
b. Die onderwerp van die eerste persoon meervoud getal, tweede persoon enkelvoud getal/meervoud getal, derde persoon meervoud getal+ was besig om te voltooi + voorwerp + terugstel van die sin  
3. Verlede volmaakte tyda. Onderwerp van alle persone en getalle + het voltooi + voorwerp+ herstel van die sin
4. Verlede volmaakte aaneenlopende tyda. Onderwerp van alle persone en nommers + was besig om te voltooi + voorwerp + herstel van die sin
Sinsvorming en struktuur van “voltooi” in die verlede tyd

Voorbeelde en verduidelikings van “volledig” in die verlede tyd-

Tipe verlede tydvoorbeeldVerduideliking
1. Verlede onbepaalde tydHemanta het die projek voltooi wat aan hom opgedra is.Hier word die werkwoord “voltooi” gebruik om te wys dat Hemanta se werk aan die projek voorheen heeltemal voltooi is.
2. Verlede aaneenlopende tydLalita was besig om die reddingswerk met die hulp van haar medevriende te voltooi.In hierdie sin is die werkwoord “voltooi” saam met die helpende werkwoord gebruik om te verwys dat Lalita die taak doen om mense te red met haar medevriend se hulp.
3. Verlede volmaakte tydMy vriende het die partytjie voltooi voordat ek by die plek aangekom het.Die werkwoord "voltooi'' is in die gebruik om 'n verlede volmaakte tydvorm te raam wat aandui dat my vriende die partytjie voltooi het voor my aankoms daar.
4. Verlede volmaakte aaneenlopende tydJy het 'n uur lank die somme ingevul voordat die juffrou gekom het.In hierdie voorbeeld sien ons dat jy 'n uur lank voor 'n ander persoon se aankoms aan die werk gewerk het.
Voorbeelde en verduidelikings van “volledig” in die verlede tyd

"Voltooi" in die toekomende tyd.

Dit is 'n verpligte feit om sal of wil in te voeg om toekomstige tyd te maak om enige aksie van die toekoms aan te bied. Kom ons kyk hoe "volledig" optree in die toekomstige tyd.

Ons gebruik die werkwoord “voltooi” in die toekomende tyd om die aksie te verskaf wat in die toekoms volledig uitgevoer sal word. Ons moet “sal” of “sal” daarmee gebruik om die toekomsperspektief te wys.

Wanneer gebruik ons ​​“volledig” in die toekomende tyd?

Ons gebruik die werkwoord "voltooi" in die toekomende tyd wanneer daar 'n behoefte is om 'n handeling aan te dui wat in die toekoms ten volle bewerkstellig sal word. Ons moet gebruik sal/sal, sal hê/sal hê, sal gewees het/sal gewees het saam met die vereiste vorm van die werkwoord.

Sinsvorming van “voltooi” in die toekomende tyd-

Tipe toekomstige tydSinsvorming van "voltooi" in die toekomende tyd
1. Toekomstige onbepaalde tyda. Onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal/ meervoud getal + sal voltooi + voorwerp + res van die sin
b. Onderwerp van die tweede persoon enkelvoud getal/meervoud getal, derde persoon enkelvoud getal/meervoud getal + sal voltooi + voorwerp+ herstel van die sin
2. Toekomstige aaneenlopende tyda. Onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal/ meervoud getal + sal voltooi + voorwerp + terugstel van die sin
b. Die onderwerp van die tweede persoon enkelvoud getal/meervoud getal, derde persoon enkelvoud getal/meervoud getal+ sal voltooi + voorwerp+ herstel van die sin
3. Toekomstige volmaakte tyda. Onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal/ meervoud getal+ sal voltooi het + voorwerp+ herstel van die sin
b. Die onderwerp van die tweede persoon enkelvoud getal/meervoud getal, derde persoon enkelvoud getal/meervoud getal + sal voltooi het + voorwerp+ herstel van die sin
4. Toekomstige volmaakte aaneenlopende tyda. Onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal/ meervoud getal + sal voltooi wees (teenwoordige deelwoordvorm) + voorwerp + terugstel van die sin
b. Die onderwerp van die tweede persoon enkelvoud getal/meervoud getal, derde persoon enkelvoud getal/meervoud getal + sal voltooi wees (teenwoordige deelwoordvorm) + voorwerp + terugstel van die sin
Sinsvorming van “voltooi” in die toekomende tyd

Voorbeelde en verduidelikings van “volledig” in die toekomende tyd-

Tipe toekomstige tydvoorbeeldVerduideliking
1. Toekomstige onbepaalde tydDie onderwysers sal die hele sillabus teen die volgende maand voltooi.Die werkwoord “voltooi” word saam met wil gebruik om die aksie wat in die toekoms deur die onderwyser voltooi sal word op 'n normale manier te wys.
2. Toekomstige aaneenlopende tydDie messelaars sal die gebou oor 'n jaar voltooi.Die aksiewoord “voltooiing” word saam met sal gebruik word om te wys dat die messelaars sal werk om die gebou af te handel.
3. Toekomstige volmaakte tydDie afwerking van die skildery sal teen volgende Junie voltooi wees.Die werkwoord "voltooi" word gebruik saam met sal gewees het om 'n toekomstige volmaakte tyd in die passiewe stem te raam om die voltooiing van 'n handeling aan te dui . 
4. Toekomstige volmaakte aaneenlopende tydDie meisie sal al twee uur lank besig wees om haar lees van die opstel te voltooi.In hierdie voorbeeld word die werkwoord "voltooi" in die huidige deelwoordvorm gebruik om aan te toon dat die meisie nog 'n geruime tyd sal aanhou.
Voorbeelde en verduidelikings van “volledig” in die toekomende tyd

Gevolgtrekking

Ter afsluiting van die artikel kan gesê word dat die bogenoemde beskrywing ons sal help om die gebruik van die werkwoord "voltooi" in alle vorme van drie tye te leer. Ons kan die term as 'n byvoeglike naamwoord in die vorm "voltooi" en 'n selfstandige naamwoord in die vorm "voltooiing" gebruik.

Goutam Datta

Hi.... ek is Goutam Datta. Ek het 'n dubbele MA in Engels en B. Ed. Ek is 'n kreatiewe skrywer. Tans is ek deel van die LambdaGeeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/goutam-datta-9824b5249

Onlangse plasings