3 feite oor die gebruik van kies in tyd (hede, verlede en toekoms)


Tyde help om te identifiseer of 'n aksie verby is (verlede), aan die gang is (hede), of na nou (toekoms) sal plaasvind. Hierdie artikel sal die gebruik van "kies" in alle tydvorme uiteensit.

Die werkwoord “kies” beteken om te verkies, om te besluit, om te kies, om van te hou, om te begeer, te wens en om te kies. Die werkwoord "kies" ondergaan verskeie verbuigings terwyl dit in die vier vorme gebruik word - eenvoudige, perfekte, deurlopende, en volmaak kontinu in al drie tye (verlede, toekoms, hede). 

In hierdie artikel sal ons die werkwoord "kies" gebruik in die drie tye en sy verskillende vorme met voorbeelde en relevante verduidelikings in detail verstaan.

"Kies" in die teenwoordige tyd

Enige aktiwiteit of toestand wat op die huidige oomblik (nou) voorkom, word aangedui deur verskillende huidige tydsvorme te gebruik. Ons sal die huidige tydsgebruik van die werkwoord "kies" ondersoek.

Die werkwoord "kies" in teenwoordige tyd gaan deur 'n aantal verbuigings en neem vorme aan soos "kies", 'kies', 'kies', 'het/het gekies' en 'het/het gekies'.

Voorbeeld: Jy kan kies die onderwerp wat jy vir die opstelkompetisie wil hê.

In hierdie voorbeeld, die werkwoord "kies" word gebruik in die eenvoudige huidige vorm om te wys dat die aksie van die keuse van die onderwerp want die opstelkompetisie vind plaas op die oomblik.

Wanneer word "kies" in die huidige tyd gebruik?

Die werkwoord "kies" is in verskillende teenwoordige tydsvorme wanneer dit gebruik word om die aksies van besluit, kies, verkies, hou, begeer en verkies aan te dui wat op die huidige (nou) oomblik plaasvind.

Sinsvorming van "kies" in die teenwoordige tyd

Vorme van huidige tydStrukture
1. Eenvoudige teenwoordige tyda. Eerste/tweede persoon meervoud/enkelvoud Onderwerp + kies + oorblywende deel van die sin
 
b. Derde persoon enkelvoud onderwerp + kies + sin einde
 
c. Meervoud derde persoon onderwerp + kies+ laaste deel van die sin
2. Huidige Deurlopende Tyda. Enkelvoud eerste persoon onderwerp + vm + kies + laaste deel van die sin
 
b. Meervoud eerste persoon onderwerp + is + kies + res van die sin
 
c. Enkelvoud/meervoud tweede persoon + is + kies + oorblywende deel van die sin
 
d. Enkelvoud derde persoon + is + kies + laaste deel van die sin
 
e. Meervoud derde persoon + is+ kies + sin einde
3. Present Perfect Tensea. Enkelvoud/meervoud eerste persoon/tweede persoon onderwerp + het + gekies+ oorblywende deel van die sin
 
b. Enkelvoudig derde persoon onderwerp + het + gekies+ oorblywende deel van die sin
 
c. Meervoud derde persoon onderwerp + het + gekies+ einde van die sin
4. Present Perfect Continuous Tensea. Enkelvoud/meervoud eerste persoon onderwerp + is + was + kies + oorblywende deel van die sin
 
b. Enkelvoud/meervoud tweede persoon onderwerp + was + kies + einde van die sin
 
c. Enkelvoudig derde persoon onderwerp + is + was + kies + oorblywende sin
 
d. Meervoud derde persoon onderwerp + is + was + kies + sin einde
Sinstrukture van "Kies" in huidige tydvorme

Voorbeelde van "kies" in die teenwoordige tyd

voorbeeldeverduidelikings
a. Ek/Ons/ Jy kies om Shakespeare se Tempest op ons skool se jaarlikse dag uit te voer.
 
b. Die onderwyser kies om Shakespeare se Tempest op ons skool se jaarlikse dag uit te voer
 
c. Die studente kies om Shakespeare se Tempest op ons skool se jaarlikse dag uit te voer.
In al hierdie sinne is die werkwoord "kies" word gebruik in die huidige eenvoudige tyd want dit dui op a huidige optrede wanneer die onderwerp besluit of verkies Shakespeare se Tempest op ons skool se jaarlikse dag uit te voer
a. ek ek kies 'n nuwe verf vir my slaapkamer.
 
b. Ons besig is om te kies 'n nuwe verf vir ons slaapkamer.
 
c. Jy besig is om te kies 'n nuwe verf vir jou slaapkamer.
 
d. Varun is besig om te kies 'n nuwe verf vir sy slaapkamer.
 
e. Die kinders besig is om te kies 'n nuwe verf vir hul slaapkamer. 
In alle gegewe sinne word die werkwoord "kies" geneem het die aanwesig deurlopend, 'kies' ten einde die oor te dra deurlopende (wat op die huidige oomblik plaasvind) handeling van die onderwerp kies 'n nuwe verf vir die slaapkamer. 
a. Ek/ons/jy gekies het 'n unieke tema vir vandag se verjaarsdagpartytjie.
 
b. Vaishali gekies het 'n unieke tema vir vandag se verjaarsdagpartytjie.  

c. My ouers gekies het 'n unieke tema vir vandag se verjaarsdagpartytjie.  
In die gegewe sinne word die werkwoord "kies" verteenwoordig in die volmaakte tyd aanwesig vorm 'gekies het/het' (gekies – verlede deelwoord van “kies”) om die uit te beeld vorige aksie van seleksie 'n unieke tema vir die verjaardagpartytjie wat vandag plaasvind en dus selfs sy effek het in die huidige oomblik (hede).
a. Ek ons gekies het die regte kandidaat vir die pos van assistent-professor vir byna twee maande.
 
b. Jy gekies het die regte kandidaat vir die pos van assistent-professor vir byna twee maande.
 
c. Die bestuurder het gekies regte kandidaat vir die pos van assistent professor vir byna twee maande.
 
d. Die spanleiers gekies het regte kandidaat vir die pos van assistent professor vir byna twee maande.
Hier, in hierdie voorbeelde, die werkwoord "kies” is in die teenwoordig perfek deurlopend as 'het/het gekies' om oor te dra dat die handeling om die regte kandidaat vir die pos te kies of te besluit het voor twee maande begin en gaan steeds voort om te gebeur tot op hierdie oomblik (hede).
Gebruik van "Kies" in huidige tyd

"Kies" in verlede tyd

Alle aktiwiteite of handelinge wat voor die huidige oomblik (nou) voltooi is, word aangedui deur verskillende verledetydvorme te gebruik. Ons sal sien hoe die woord "kies" in die verlede tyd gebruik word.

Die werkwoord "kies" in verlede tyd het baie vorme soos 'gekies', 'was/was besig om te kies', 'het gekies' en 'het gekies'.

Voorbeeld: Suhana gekies om nog 'n paar dae terug te bly.

In hierdie gegewe voorbeeld, die werkwoord "kies" word in sy gebruik eenvoudige verlede tyd vorm 'gekies' om vir ons te sê dat die optrede van Suhana besluit om nog 'n paar dae terug te bly verby is (sy het reeds besluit).

Wanneer word "kies" in die verlede tyd gebruik?

Die werkwoord "kies" word in die verledetydsvorme gebruik wanneer dit gebruik word om die aksie van besluit, wens, verkiesing, selektering, begeerte en verkiesing voor te stel, is verby, voltooi of vind plaas in 'n tyd tevore. 

Sinsvorming van "kies" in die verlede tyd

Vorme Van Verlede TydStrukture
1. Eenvoudige Verlede TydEerste/tweede/derde persoon meervoud/enkelvoud Onderwerp + gekies + oorblywende sin
2. Verlede Deurlopende Tyda. Eerste persoon enkelvoud onderwerp + was+ kies + res van die sin
 
b. Eerste persoon meervoud onderwerp + was + kies + oorblywende sin
 
c. Tweede persoon meervoud/enkelvoud onderwerp + was+ kies+ einde van die sin
 
d. Derde persoon enkelvoud onderwerp + was + kies+ sin einde
 
e. Derde persoon meervoud onderwerp + was + kies + einde van die sin
3. Verlede Volmaakte TydEerste/tweede/derde enkelvoud/meervoud onderwerp + het + gekies + oorblywende deel van die sin
4. Past Perfect Continue TydEerste/tweede/derde meervoud/enkelvoud onderwerp + was + gewees + kies + laaste deel van die sin
Sinstrukture van "Kies" in Verlede Tydvorme

Voorbeelde van "kies" in die verlede tyd

voorbeeldeverduidelikings
 Ek/Ons/Jy/hy/Hulle gekies hom gister as klasleier.   In hierdie voorbeeld, 'gekies', die eenvoudige verlede tyd of "kies” word gebruik om te onthul dat die spreker/ sprekers gehad het verkose hom gister as klasleier. Die werkwoordgebruik in die eenvoudige verledetydsvorm 'gekies' hier beeld uit dat die aksie van uitverkiesing reeds gister gebeur (die vorige dag).
a. ek was besig om te kies die rok vir die partytjie toe Ramya by die huis kom.
 
b. Ons was besig om te kies die rok vir die partytjie toe Ramya by die huis kom.
 
c. Jy was besig om te kies die rok vir die partytjie toe Ramya by die huis kom.
 
d. Priya was besig om te kies die rok vir die partytjie toe Ramya by die huis kom.
 
e. Hulle boeke was besig om te kies die rok vir die partytjie toe Ramya by die huis kom.
In hierdie voorbeelde, 'was/was besig om te kies', die verlede aaneenlopende vorm van die werkwoord "kies" word gebruik om die te wys voltooide, oor- of vorige aksie van die onderwerp kies of besluit die rok om vir die partytjie te dra wanneer Ramya by die huis kom.
Ek/Ons/Jy/Sy/Hulle gekies het die onderwerp vir die tesis nog voordat die onderwyser die onderwerpe voorgestel het.  'Het gekies', die verby perfekte tyd van die werkwoord "kies" word gebruik om die onderwerp voor te stel reeds besluit of gekies het die onderwerp vir die proefskrif selfs voorheen die onderwyser het 'n paar onderwerpe voorgestel.
Ek/Ons/Jy/Sy/Hulle was die keuse van die titel vir die opstel tot aan die einde van die indieningstyd. Die werkwoord "kies" word in sy gebruik verby volmaakte aaneenlopende tyd vorm wat 'het gekies' om te openbaar dat die onderwerp was besig om die onderwerp te kies of te besluit tot die einde van die indieningstyd (soms in die verlede).
Gebruik van "Kies" in verlede tyd

"Kies" in toekomende tyd

Alle aksies wat nog moet plaasvind en sal plaasvind na die huidige oomblik (nou) word aangedui deur verskillende toekomstige tydvorme te gebruik. Ons sal sien hoe die woord "kies" in die toekomende tyd gebruik word.

Die werkwoord "kies" in toekomstige tyd het verskeie vorme, soos 'sal/sal kies', 'sal/sal gekies het', 'sal/sal kies' en 'sal/sal kies het' nadat die grammatikale verbuigings ondergaan is.

Voorbeelde: Die skoolhoof sal kies die plek vir die sportdag.

Die werkwoord "kies" in die bostaande voorbeeld word gebruik in die eenvoudige toekoms vorm as 'sal kies' wat aandui dat die optrede van die skoolhoof wat die lokaal kies vir sportdag is nie verby tot hierdie oomblik nie en sal in die toekoms gebeur

 Wanneer word "kies" in die toekomende tyd gebruik?

Die werkwoord "kies" word in die toekomende tyd gebruik wanneer dit gebruik word om die aktiwiteite van kies, besluit, wens, verkiesing, hou van of kies, wat enige tyd na die huidige 'nou' oomblik sal gebeur of plaasvind, aan te toon.

Sinsvorming van "kies" in die toekomende tyd

Vorme van Toekomstige TydStrukture
1. Eenvoudige Toekomstige TydEerste/tweede/derde meervoud/enkelvoud onderwerp + sal + kies+ sin einde
2. Toekomstige Deurlopende TydEerste/tweede/derde meervoud/enkelvoud onderwerp + sal + wees+ kies + res van die sin
3. Toekomstige volmaakte tydEerste/tweede/derde enkelvoud/meervoud onderwerp + sal + oorblywende deel van die sin gekies+ het
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydEerste/tweede/derde meervoud/enkelvoud onderwerp + sal + gewees het + kies + sin einde
Sinstrukture van "Kies" in toekomstige tydvorme

Voorbeelde van "kies" in die toekomende tyd

voorbeeldeverduidelikings
Ek/Ons/Jy/Sy/Hulle sal kies die finaliste vir die vlugbalwedstryd binnekort.  "Sal kies', die eenvoudige toekoms tyd van die werkwoord "kies” word hier aangewend om te openbaar dat die aktiwiteit van die keuse van die finale kandidate vir die vlugbalwedstryd sal baie binnekort (iets in die nabye toekoms) gebeur.
Ek/Ons/Jy/Sy/Hulle sal kies die truie vir die span iewers in die komende weke. 'Sal kies', is die toekoms deurlopend gespanne vorm van "kies” en dit word in hierdie voorbeeld aangewend om oor te dra dat die aksie van seleksie die truie vir die span sal in die komende weke (toekoms) plaasvind.
Ek/Ons/Jy/Hy/ Hulle sal gekies het die wenner van die kompetisie teen hierdie tyd môre.  "Sal gekies het', die toekomstige volmaakte vorm van die werkwoord "kies" word gebruik om aan te toon dat die aksie van besluit of seleksie die wenner van die kompetisie sal môre (toekoms) teen hierdie spesifieke tyd (hede) plaasvind.
Ek/Ons/Jy/Hy/Hulle sal gekies het kandidate vir die pos in die komende jare.  "Sal gekies het', die toekoms volmaak deurlopend van die werkwoord "kies" word aangewend om oor te dra dat die handeling van die vak om die kandidate vir die pos te kies sal in die komende jare (in die toekomstige jare) plaasvind.
Gebruik van "Kies" In Toekomstige Tyd

Gevolgtrekking

Hierdie artikel gee dus 'n gedetailleerde verduideliking van hoe, wanneer en waarom die werkwoord "kies" gebruik word in die verskillende vorme van die drie tye (hede, toekoms en verlede) van Engels om die tyd van die aksie of aktiwiteit uit te beeld .

Sowndharya Jagadeeswaran

Hallo... ek is Sowndharya Jagadeeswaran, 'n universiteitsranghouer in MA Engelse letterkunde. Ek het ook my meestersgraad in Besigheidsadministrasie gedoen. Nuuskierig soos ek is, het my belangstelling in aksie-georiënteerde navorsing my gehelp om navorsingsartikels in gerekende joernale te publiseer. Nou, as 'n loopbaan, is ek 'n instrukteur waar ek jong en pragtige studente die ingewikkelde tegniese aspekte van Openbare Rede en Kreatiewe Skryfkuns leer. Ek geniet dit ook om artikels te skryf oor onderwerpe waarin ek spesialiseer en waarin ek navorsing doen. Jy kan met my kontak maak deur LinkedIn.-https://www.linkedin.com/in/sowndharya-j-972378233

Onlangse plasings