3 feite oor die gebruik van verandering in tyd (hede, verlede en toekoms)


Die werkwoord "verander" beteken om die kontras tussen twee entiteite te wys met betrekking tot posisie, situasie, persoonlikheid, kenmerke, ens. Hier is feite oor die gebruik van die werkwoord "verander."

Ons moet die term 'ed' byvoeg om die vorige vorm "verander" van die stamwoord "verandering" te skep. Ons moet daarop let dat die term “verander” ook die rol van die verlede deelwoord van die woord “verandering” vervul. Laastens kan die term "veranderend" beskou word as 'n huidige kontinue of huidige progressiewe vorm van die werkwoord "verander".

Nou gaan ons leer hoe om die werkwoordvorm "verander" te gebruik om sinne in verskillende tydvorme te raam.

"Verander" in huidige tyd -

Die woord "verander" word "veranderend" terwyl dit in die huidige progressiewe modus gebruik word. Nou sal ons inligting kry oor die gebruik van die werkwoord "verander" in die teenwoordige tyd.

Ons kan die woord "verandering" gebruik om 'n verskil te skep in enige persoon, voorwerp, situasie, ens. in die huidige tyd. Die vorm "veranderend" kan as die huidige deelwoordvorm gebruik word, terwyl die term "verander" beide as 'n verledevorm en 'n verlede deelwoordvorm van die term "verandering" gebruik kan word.

Wanneer kan ons “verandering” in die huidige tyd gebruik?

Tipe huidige tydvormGebruik van “verandering” in verskeie huidige tydvorme
Eenvoudige huidige tydDie stamwerkwoordvorm "verander" moet gebruik word om eenvoudige huidige tydsinne te raam om te verwys na enige algemene verandering, verandering of wysiging van enige lewende wese, nie-lewende wese, situasie, doel, beginsel, ens. in die huidige tyd.
Present Continuous Tense / Present Progressive TenseDie huidige aaneenlopende vorm "veranderend" moet gebruik word om huidige progressiewe sinne om te stel om te verwys na enige algemene verandering, verandering of modifikasie van enige lewende wese, nie-lewende wese, situasie, doel, beginsel, ens. wat tans plaasvind tyd.
Tans in perfekte tydDie verlede deelwoordvorm "verander" word gebruik om enige algemene verandering, verandering of modifikasie van enige lewende wese, nie-lewende wese, situasie, doel, beginsel, ens. aan te dui wat reeds in die verlede gebeur het, maar steeds die effek in die onlangse tyd.
Present Perfect Continuous TenseDie huidige volmaakte deurlopende modus verwys na enige algemene verandering, verandering of modifikasie van enige lewende wese, nie-lewende wese, situasie, doel, beginsel, ens., wat in die verlede begin het en steeds in werkende of lopende toestand is by die nou.
Gebruik van “verandering” in verskeie huidige tydvorme

Strukture van sinne met “verandering” in die teenwoordige tyd –

Tipe GespanneStrukture van sinne met "verander"
Eenvoudige huidige tydOnderwerp + verandering/veranderings + voorwerp
Present Continuous Tense / Present Progressive TenseOnderwerp + is/is/is + verander (in die huidige deelwoordvorm) + voorwerp
Tans in perfekte tydOnderwerp + het/het + verander ( Verlede Deelwoordvorm ) + voorwerp
Present Perfect Continuous TenseOnderwerp + het/is + verander ( Huidige Deelwoordvorm ) + voorwerp
Strukture van sinne met "verander" in die teenwoordige tyd

Voorbeelde met “verandering” in die teenwoordige tyd –

Tipe GespanneVoorbeelde met "verandering"Verduideliking
Eenvoudige huidige tydEk wil graag my gewoonte verander om elke afvalproduk in die vullis te gooi in plaas daarvan om dit vir handgemaakte handwerk te gebruik.Die stamvorm "verander" word gebruik om sinne in 'n eenvoudige teenwoordige tyd te raam.
Huidige voortdurende tydEk verander my gewoonte om elke afvalproduk in die vullis te gooi in plaas daarvan om dit vir handgemaakte handwerk te gebruik.Die progressiewe term "veranderend" toon die aktiewe modus van die proses om enige algemene verandering, verandering of modifikasie van enige lewende wese, nie-lewende wese, situasie, doel, beginsel, ens. in die huidige tyd te verander.
Tans in perfekte tydEk het die afgelope vyf jaar my gewoonte verander om elke afvalproduk by die vullis te gooi in plaas daarvan om dit vir handgemaakte handwerk te gebruik.Die term "het verander" toon die proses van verandering van enige algemene verandering, verandering of modifikasie van enige lewende of nie-lewende wese, situasie, doel, beginsel, ens. wat in die verlede begin het, maar steeds sy uitwerking het.
Present Perfect Continuous TenseSedert ek 'n kind was, het ek my gewoonte verander om elke afvalproduk weg te gooi in plaas daarvan om dit vir handgemaakte handwerk te gebruik.Die huidige deelwoordvorm "verander" is in gebruik saam met "was" aangesien die onderwerp 'n eerste persoon enkelvoud getal is en die sin in die huidige volmaakte kontinue modus is om 'n proses aan te toon wat nog aan die gang is.
Voorbeelde met “verandering” in die teenwoordige tyd

"Verander" in verlede tyd -

Die term "verandering" verwys na die verskil van beide negatiewe na positiewe modus en van positiewe na negatiewe modus. Nou gaan ons leer hoe om die werkwoord "verander" te gebruik.

Die term "verandering" word "verander" terwyl dit in die gebruik word verlede tyd sinne. Die gebruik van die terme "had" en "was" word verpligtend terwyl sinne in past perfect en past perfect kontinu met die werkwoord "change" omraam word.

Wanneer kan ons "verandering" in die verlede tyd gebruik?

Tipe Verlede TydvormGebruik van “verandering” in verskeie verlede tydsvorme
Eenvoudige verlede tydDie verledevorm "verander" moet gebruik word om eenvoudige verledetydsinne te raam om te verwys na enige verskil, verandering of wysiging van enige lewende wese, nie-lewende wese, situasie, doel, beginsel, ens. in die tyd wat reeds verby is. .
Verlede Deurlopende TydDie progressiewe vorm "veranderend" moet gebruik word om verlede aaneenlopende tydsinne te raam om te verwys na enige verskil, verandering of wysiging van enige lewende wese, nie-lewende wese, situasie, doel, beginsel, ens. in die tyd wat aan die gang was. of werkende toestand in die verlede.
Verlede perfekte tydDie verlede volmaakte modus met die verlede deelwoordvorm "verander" moet gebruik word om 'n volgorde van verskil, verandering of modifikasie van lewende wesens, nie-lewende wesens, situasies, doelwitte, beginsels, ens.
Verlede volmaakte deurlopende tydDie term "was" saam met die progressiewe vorm "veranderend" moet gebruik word om te verwys na enige verskil, verandering of modifikasie van enige lewende wese, nie-lewende wese, situasie, doel, beginsel, ens. in die tyd wat was in lopende of werkende toestand in die verlede en het voortgegaan vir 'n voorafbepaalde tydraamwerk in die verlede.  
Gebruik van “verandering” in verskeie verlede tydsvorme

Strukture van sinne met "verander" in die verlede tyd -

Tipe GespanneStrukture van sinne met "verander"
Eenvoudige verlede tydOnderwerp + verander ( vorige vorm ) + Voorwerp
Verlede Deurlopende TydOnderwerp + was/was + verander ( Huidige Deelwoordvorm ) + Voorwerp
Verlede perfekte tydOnderwerp + het + verander (Verlede Deelwoordvorm) + Voorwerp
Verlede volmaakte deurlopende tydOnderwerp + was + besig om + te verander ( Huidige Deelwoordvorm ) + Voorwerp
Strukture van sinne met "verander" in die verlede tyd

Voorbeelde met “verandering” in die verlede tyd –

Tipe GespannevoorbeeldeVerduideliking
Eenvoudige verlede tydMet die hulp van 'n paar bekende ontwerpers het Mina die binneversiering van haar voorvader se huis verander.Die vorige vorm "verander" word gebruik om te verwys na veranderinge in huisversierings wat die afgelope paar dae gemaak is.
Verlede Deurlopende TydMet die hulp van 'n paar bekende ontwerpers was Mina besig om die binneversiering van haar voorvader se huis te verander.Die progressiewe modus "verandering" word gebruik om die werkstoestand van die binneversieringverandering te wys.
Verlede perfekte tydMina het sedert verlede jaar die binneversiering van die voorvader se huis verander, nadat sy die pos gekry het.Ons het opeenvolging van gebeure met behulp van die verlede volmaakte vorm "het verander".
Verlede volmaakte deurlopende tydNá een jaar het Mina die huis se binneversiering vir drie jaar verander toe sy die pos gekry het.Die byvoeging van 'was' is gedoen voor die progressiewe vorm "verander" om te wys dat die huisversiering iewers vantevore begin is en nog 'n rukkie voortduur.
Voorbeelde met “verandering” in die verlede tyd

"Verander" in toekomende tyd -

Verander, pas aan, verander en wysig is van die sinonieme vir die term “verandering”. Nou gaan ons die werkwoord "verander" leer gebruik in toekomstige tyd.

Die term "verandering" in die toekomende tyd verwys na 'n verskil wat nog nie gemaak is nie, maar daar is 'n waarskynlikheid van dieselfde in die toekoms. Wanneer ons die werkwoord "verander" in onoorganklike modus gebruik om onsself of onsself te verander, gebruik ons ​​"verander" in oorganklike modus om enige persoon, voorwerp, situasie, ens.

Wanneer kan ons "verandering" in die toekomende tyd gebruik?

Tipe Toekomstige TydvormGebruik van “verandering” in verskeie toekomstige tydvorme
Eenvoudige Toekomstige TydDie gebruik van die werkwoordwortel "verander" gaan alles oor die verwysing na enige verskil, verandering of wysiging van enige lewende of nie-lewende wese, situasie, doel, beginsel, ens. in die tyd wat voorlê.
Toekomstige deurlopende tydDie gebruik van die huidige deelwoordvorm "veranderend" gaan alles oor die verwysing na die werkende of lopende toestand van enige verskil, verandering, of modifikasie van enige lewende of nie-lewende wese, situasie, doel, beginsel, ens. wat in werk of hardloop is. toestand in die tyd wat voorlê.
Toekomstige volmaakte tydDie gebruik van die term "sal/sal verander het" gaan alles oor die verwysing na enige verskil, verandering of wysiging van enige lewende wese of nie-lewende wese, situasie, doel, beginsel, ens. wat voltooi gaan word op 'n voor -besluit tyd wat voorlê.
Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydDie gebruik van die term “sal/sal verander het” gaan alles oor die verwysing na die voortsetting of loopmodus van enige verskil, verandering of wysiging van enige lewende wese of nie-lewende wese, situasie, doel, beginsel, ens. gaan in 'n lopende toestand wees vir 'n voorafbepaalde tydraamwerk in die dae wat voorlê.
Gebruik van “verandering” in verskeie toekomstige tydvorme

Strukture van sinne met "verander" in die toekomende tyd -

Tipe GespanneStrukture van sinne met "verander"
Eenvoudige Toekomstige TydOnderwerp + sal/sal + verander + voorwerp
Toekomstige deurlopende tydOnderwerp + sal + wees + verander ( huidige deelwoordvorm) + voorwerp
Toekomstige volmaakte tydOnderwerp + sal + verander het ( Verlede Deelwoordvorm ) + voorwerp
Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydOnderwerp + sal + gewees + verander het (Huidige Deelwoord) + Voorwerp
Strukture van sinne met "verander"

Voorbeelde met “verandering” in die toekomende tyd –

Tipe GespannevoorbeeldVerduideliking
Eenvoudige Toekomstige TydNiemand sal die instelling van my studeerkamer verander nadat ek oorsee vertrek het vir hoër studies nie, want dit is my gunsteling kamer.Die stamvorm “verander” saam met “sal/sal” toon die moontlikheid van enige verskil, verandering of wysiging van enige lewende wese, nie-lewende wese, situasie, doel, beginsel, ens. in die toekoms.
Toekomstige deurlopende tydNiemand sal die omgewing van my studeerkamer verander nadat ek vertrek het om na die buiteland te gaan vir hoër studies nie, want dit is my gunsteling kamer.Die progressiewe term "veranderend" saam met "sal wees" toon die lopende toestand van enige verskil, verandering of modifikasie van enige lewende wese, nie-lewende wese, situasie, doel, beginsel, ens. in toekomstige dae.
Toekomstige volmaakte tydNiemand sal die omgewing van my studeerkamer verander het gedurende die drie jaar wat ek in die buiteland gaan wees vir hoër studies nie.Die term “sal verander het” dui op die waarskynlikheid of aanvang van enige verskil, verandering of wysiging van enige lewende wese of nie-lewende wese, situasie, doel, beginsel, ens. in die komende dae.
Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydNiemand sal die instelling van my studeerkamer vir drie jaar teen drie-uur op 2 Oktober verander het nie.Die term "sal gewees het" dui op die lopende of werkende toestand van enige verskil, verandering of wysiging van enige lewende wese of nie-lewende wese, situasie, doel, beginsel, ens. op 'n voorafbepaalde tydsbeperking in die komende dae .
Voorbeelde met "verandering" in die toekomende tyd

Gevolgtrekking:

Ons gaan ons leer afsluit met sommige van die frasewerkwoorde wat omraam is met die werkwoord "verander" en hulle is "verander om", "verander in", "verander", "verander" en "verander terug. ”

Arpita Bose Roy

Haai! Ek is Arpita Bose Roy. My kwalifikasies is MA in Engels met B. Ed. in beide algemene onderwys en spesiale onderwys. Ek het 2 jaar ondervinding as 'n "taalontleder" by IIT Kharagpur en 4 jaar ondervinding as 'n "akademiese inhoudontwikkelaar" by IIT Kharagpur. Tans werk ek as akademiese skrywer by Lambdageeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/mwlite/in/arpita-bose-roy-0aa32553

Onlangse plasings