3 feite oor die gebruik van sorg in gespanne (hede, verlede en toekoms)


Die tyd van 'n werkwoord help om die tyd (verlede, hede of toekoms) van 'n gebeurtenis, aktiwiteit of aksie te identifiseer. Hierdie artikel sal wys hoe "sorg" gebruik word om al drie tye aan te dui.

Die werkwoord “sorg” beteken om besorgdheid en liefde te toon, om te wens, om van te hou, om na te kyk, te beskerm, aandag te gee of versigtig te hanteer. Die werkwoord "sorg" ondergaan verskeie verbuigings terwyl dit die eenvoudige, perfekte, deurlopende, en volmaakte aaneenlopende van verlede, hede en toekomstige tye. 

Ons sal in hierdie artikel die verskillende veranderinge ondersoek wat die werkwoord “versorg” ondergaan terwyl dit in verskillende vorme van Engelse grammatikale tye gebruik word. 

"Sorg" in die teenwoordige tyd

Wanneer 'n aksie of aktiwiteit op die huidige oomblik plaasvind, word die werkwoord as in die teenwoordige tyd beskou. Kom ons kyk na die gebruik van die woord "omgee" in die huidige tyd.

Die werkwoord "omgee" in die teenwoordige tyd neem die vorme aan soos 'omgee', 'gee om', 'is/maak/gee om', 'het/het omgegee', en 'het/het omgee'. 

Voorbeeld: Suhasini steeds omgee vir hom al praat sy nie met hom nie. 

In hierdie sin word die werkwoord "omgee" word gebruik in die eenvoudige teenwoordige tyd, die vorm aanneem gee om. Die gebruik van 'gee om' hier dui aan dat die optrede van Suhasini wys besorgdheid oor 'hom' gebeur tot nou toe.' 

Wanneer word “sorg” in die huidige tyd gebruik?

Die werkwoord “omgee” word in die teenwoordige tyd gebruik wanneer dit gebruik word om die aktiwiteite van besorgdheid en liefde, wens, hou van en versigtig hanteer, beskerm en omsien, wat op die huidige oomblik plaasvind, voor te stel.

Sinsvorming van "sorg" in die teenwoordige tyd

Vorme van huidige tydStrukture
1. Eenvoudige teenwoordige tyda. Eerste/tweede persoon enkelvoud/ meervoud Onderwerp + sorg + res van die sin

b. Derde persoon enkelvoud onderwerp + sorg + oorblywende sin
 
c. Derde persoon meervoud onderwerp + sorg+ oorblywende deel van die sin
2. Huidige Deurlopende Tyda. Enkelvoud eerste persoon onderwerp + am + omgee + laaste deel van die sin

b. Meervoud eerste persoon onderwerp + is + sorgsaam+ oorblywende deelsin

c. Enkelvoud/meervoud tweede persoon + is + sorgsaam + einde van die sin

d. Enkelvoud derde persoon + is + sorgsaam+ oorblywende sin

e. Meervoud derde persoon + is+ sorgsaam + einde van die sin
3. Present Perfect Tensea. Enkelvoud/meervoud eerste persoon onderwerp + het + omgegee + res van die sin

b. Enkelvoud/meervoud tweede persoon onderwerp + het + omgegee + einde van die sin

c. Enkelvoud derde persoon onderwerp + het + omgegee + oorblywende sin

d. Meervoud derde persoon subjek + het + omgegee + oorblywende deel van die sin
4. Present Perfect Continuous Tensea. Enkelvoud/meervoud eerste persoon onderwerp + was + omgee + laaste deel van die sin

b. Enkelvoud/meervoud tweede persoon onderwerp + was + omgee + res van die sin

c. Enkelvoudig derdepersoon onderwerp + was + omgee + oorblywende sin

d. Meervoud derde persoon onderwerp + was + omgee + laaste deel van die sin
Sinstruktuur van "Sorg" in huidige tydvorme

Voorbeelde van "sorg" in die teenwoordige tyd

voorbeeldeverduidelikings
a. Ek/Ons/Jy sorg oor die groei en sukses van die maatskappy.

b. Sandhana omgee oor die groei en sukses van die maatskappy.

c. Die aandeelhouers sorg oor die groei en sukses van die maatskappy.  
In al hierdie sinne is die werkwoord "omgee" en die vorm daarvan 'gee om' verteenwoordig die eenvoudige geskenk gespanne aangesien dit 'n toon huidige optrede wanneer die onderwerp kommer toon vir die maatskappy se sukses en groei.  
a. ek am nog steeds versorging oor hom ondanks al die misverstande tussen ons.

b. Ons is nog steeds versorging oor hom ondanks al die misverstande tussen ons.

c. Jy is nog steeds versorging oor hom ten spyte van al die misverstande tussen julle.

d. Mayuri is nog steeds versorging oor hom ondanks al die misverstande tussen hulle.

e. Hulle is nog steeds versorging oor hom ondanks al die misverstande onder hulle.
 
 Hier, in hierdie sinne, die werkwoord "omgee" word gebruik as 'is/is/is omgee' in die aanwesig deurlopend gespanne. Die gebruik van die vorm 'omgee' en die woord 'steeds' dra aan ons oor dat die handeling van besorgdheid, liefde en toegeneentheid toon want 'hy' is gaan steeds voort tot op die huidige of huidige oomblik. 
a. Ek ons omgegee het vir Sunitha vandat sy 'n klein dogtertjie was.   

b. Jy omgegee het vir Sunitha vandat sy 'n klein dogtertjie was.   

c. Die gesin het omgegee vir Sunitha vandat sy 'n klein dogtertjie was.   

d. Die broers omgegee het vir Sunitha vandat sy 'n klein dogtertjie was.   
In al hierdie gegewe sinne is die werkwoord "omgee" neem die volmaakte tyd aanwesig vorm 'het/het omgegee'. 'Omgee' is die verlede deelwoord van die werkwoord "omgee". Die gebruik van 'het/het omgegee' dui dit aan vorige optrede van kommer en liefde vir Sunitha het steeds 'n effek in die huidige oomblik.  
a. Ek ons het altyd het omgee oor die maatskappy se impak op die publiek.

b. Jy het altyd het omgee oor die maatskappy se impak op die publiek.

c. Dolly het altyd het omgee oor die maatskappy se impak op die publiek.

d. Die stigters het altyd het omgee oor die maatskappy se impak op die publiek.
 
Hier, in hierdie sinne, die werkwoord “omgee” word gebruik in die perfekte volmaakte tyd aanwesig as 'het/het omgee'. Die gebruik van die woord "altyd" en die huidige volmaakte deurlopende vorm van "versorging" toon dat die aksie om te beskerm en bekommerd te wees oor die maatskappy se impak het het iewers vroeër in die verlede begin en gaan selfs nou voort om in die hede te gebeur.
Gebruik van "Sorg" in huidige tyd

"Omgee" in verlede tyd

Wanneer 'n aksie voor die huidige oomblik verby is, gebeur of voltooi is, word gesê dat die werkwoord in die verlede tyd is. Ons sal nou die gebruik van "sorg" in die verlede tyd sien.

Die werkwoord "omgee" in die verlede tyd het verskeie vorme soos 'omgegee', 'was/was omgee', 'het omgegee' en 'het omgee'.

Voorbeeld: Varsha versorg baie oor haar beeld in die openbaar. 

In die voorbeeld hierbo, die werkwoord 'omgegee' die eenvoudige verlede tyd vorm van die werkwoord "omgee," gebruik word, en dit wys dat die optrede van Varsha gee aandag na haar beeld in die openbaar is reeds verby en vroeër plaasgevind het. 

Wanneer word “sorg” in die verlede tyd gebruik?

Die werkwoord "omgee" word in verskeie verledetydvorme gebruik om die handelinge van liefde te betoon, besorgdheid te toon, te beskerm, aandag te gee, van te hou, te wens en versigtig te hanteer wat reeds plaasgevind het, aan te dui.

Sinsvorming van "sorg" in die verlede tyd

Vorme Van Verlede TydStrukture
1. Eenvoudige Verlede TydEerste/tweede/derde persoon enkelvoud/ meervoud Onderwerp + versorg + laaste deel van die sin
2. Verlede Deurlopende Tyda. Eerste persoon enkelvoud onderwerp + was+ sorgsaam + einde van die sin

b. Eerste persoon meervoud onderwerp + was + sorgsaam + laaste deel van die sin
 
c. Tweede persoon enkelvoud/meervoud onderwerp + was+ sorgsaam + oorblywende sin
 
d. Derde persoon enkelvoud onderwerp + was + omgee + oorblywende deelsin

e. Derde persoon meervoud onderwerp + was + sorgsaam + einde van die sin
3. Verlede Volmaakte TydEerste/tweede/derde enkelvoud/meervoud onderwerp + het + omgegee + laaste deel van die sin
4. Past Perfect Continuous TenseEerste/tweede/derde enkelvoud/meervoud onderwerp + was + gewees + omgee + laaste deel van die sin
Sinstruktuur van "sorg" in verlede tydvorme

Voorbeelde van "versorging" in die verlede tyd

voorbeeldeverduidelikings
 Ek/Ons/Jy/Hy/Hulle versorg baie oor hierdie juweel aangesien dit 'n familie-erfstuk was.In hierdie sin word die eenvoudige verlede tyd van die werkwoord “omgee"- 'omgegee' word gebruik om te wys dat die spreker/sprekers beskerm, en hierdie juweel baie versigtig hanteer.  Die gebruik van 'omgegee' dui aan dat die aksie van beskerming en hantering is reeds verby en klaar. 
a. ek was dan versorging baie oor die veiligheid van my werknemers.

b. Ons was dan versorging baie oor die veiligheid van ons werknemers.

c. Jy was dan versorging baie oor die veiligheid van jou werknemers.

d. Die maatskappy was dan versorging baie oor die veiligheid van sy werknemers.

e. Die werkgewers was dan versorging baie oor die veiligheid van my werknemers.
 
Hier in hierdie voorbeelde, 'was/was omgee', die verlede aaneenlopende vorm van die werkwoord "omgee" gebruik word. Die gebruik van die verlede aaneenlopende tyd saam met die woord 'toe' dui aan dat die handelinge van syn besorgd en beskermend oor die veiligheid van die werknemers was voortgegaan in die verlede.  
Ek/Ons/Jy/Sy/Hulle omgegee het oor mense se veiligheid selfs voor geld en rykdom.  'Het omgegee' is die verby volmaakte vorm van die werkwoord "omgee". 'Het omgegee' word in hierdie sin gebruik om oor te dra dat die onderwerp gehad het gepla en was bekommerd selfs oor mense se veiligheid voor jy daaroor steur of aandag gee aan geld en rykdom.
Ek/Ons/Jy/Sy/Hulle het omgee oor daardie kwessie tot verlede naweek.“Het omgegee” is die verby volmaakte aaneenlopende tyd vorm van die werkwoord "sorg”.  Die gebruik van 'het omgee' wys dat die sprekers aan daardie kwessie aandag gegee het tot verlede naweek ('n tyd in die verlede).
Gebruik van "sorg" in verlede tyd

“Sorg” in toekomende tyd

Daar word gesê dat die werkwoord in toekomende tyd is wanneer 'n aksie nie tot op hierdie oomblik plaasgevind het nie en enige tyd daarna kan gebeur. Kom ons bespreek die gebruik van "sorg" in die toekomende tyd.

Die werkwoord "omgee" in die toekomstige tyd ondergaan sommige verbuigings en neem verskillende vorme aan soos 'sal/sal omgee', 'sal/sal omgee', 'sal/sal omgee' en 'sal/sal omgee' het.

Voorbeeld: Rashi sal omgee oor hoe vinnig jy die werk klaarmaak.

Hier, die werkwoord 'omgee' word in sy gebruik eenvoudige toekomstige vorm, 'sal omgee,' om te wys dat die optrede van Rashi aandag gee aan of oorweeg hoe vinnig die werk klaar is nog moet plaasvind. 

Wanneer word “sorg” in die toekomende tyd gebruik?

“Sorg” word in die toekomende tyd gebruik wanneer die aksies van besorgdheid en liefde toon, pla, aandag gee, beskerm of versigtig hanteer nog moet gebeur en enige tyd daarna sal plaasvind.

Sinsvorming van "sorg" in die toekomende tyd

Vorme van Toekomstige TydStrukture
1. Eenvoudige Toekomstige TydEerste/tweede/derde enkelvoud/meervoud onderwerp + sal + sorg + oorblywende sin
2. Toekomstige Deurlopende TydEerste/tweede/derde enkelvoud/meervoud onderwerp + sal + sorgsaam wees + sin eindig
3. Toekomstige volmaakte tydEerste/tweede/derde enkelvoud/meervoud onderwerp + sal + omgegee het + oorblywende sin
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydEerste/tweede/derde enkelvoud/meervoud onderwerp + sal + gewees het + sorgsaam + oorblywende sin
Sinstruktuur van "sorg" in verlede tydvorme

Voorbeelde van "versorging" in die toekomende tyd

voorbeeldeverduidelikings
Ek/Ons/Jy/Sy/Hulle sal omgee oor Deepak selfs nadat hy groot geword het.   "Sal omgee', die eenvoudige toekoms vorm van "sorg” word gebruik om oor te dra dat die aksie om Deepak te beskerm wanneer hy groei moet nog plaasvind.
Ek/Ons/Jy/Sy/Hulle sal omgee om ons net te verstaan ​​as ons ons kant probeer verduidelik. 'Sal omgee', die toekoms deurlopend of “omgee” word gebruik om te vertel dat die aksie van die moeite om te verstaan sal in die toekoms gebeur.
Ek/Ons/Jy/Hy/Hulle sal omgegee het die egpaar vir 'n dekade volgende week. "Sal omgegee het', die toekomstige volmaakte vorm of "omgee" word gebruik om voor te stel dat die daad om die egpaar vir 'n dekade te beskerm, sal volgende week (toekoms) plaasvind.
Ek/Ons/Jy/Sy/Hulle sal omgee die kind vir 10 jaar volgende naweek.  "Sal omgee', die toekoms volmaak deurlopend of "omgee" toon dat die optrede van die beskerming van die kind vir tien jaar sal volgende naweek (toekoms) plaasvind.
Gebruik van "Sorg" in Toekomstige Tyd

Gevolgtrekking

Hierdie artikel het dus in detail die gebruik van die woord "sorg" in al vier verskillende vorme van die drie tye van Engels verduidelik - hede, verlede en toekoms.

Sowndharya Jagadeeswaran

Hallo... ek is Sowndharya Jagadeeswaran, 'n universiteitsranghouer in MA Engelse letterkunde. Ek het ook my meestersgraad in Besigheidsadministrasie gedoen. Nuuskierig soos ek is, het my belangstelling in aksie-georiënteerde navorsing my gehelp om navorsingsartikels in gerekende joernale te publiseer. Nou, as 'n loopbaan, is ek 'n instrukteur waar ek jong en pragtige studente die ingewikkelde tegniese aspekte van Openbare Rede en Kreatiewe Skryfkuns leer. Ek geniet dit ook om artikels te skryf oor onderwerpe waarin ek spesialiseer en waarin ek navorsing doen. Jy kan met my kontak maak deur LinkedIn.-https://www.linkedin.com/in/sowndharya-j-972378233

Onlangse plasings