3 feite oor die gebruik van koop in tyd (hede, verlede en toekoms)


Daar is gereelde en onreëlmatige werkwoorde in Engelse grammatika. "Koop" val in 'n onreëlmatige werkwoord wat in die hede, verlede en tyd gebruik kan word. Kom ons ondersoek die feite.

Ons is seker om die werkwoord "koop" in die huidige tyd, verlede tyd en toekomstige tyd te gebruik. Die aksiewoord "koop'' gee ons die gevoel om iets van iemand te kry in ruil vir geld. Dit verwys na die betekenis van "koop". Dit kan in al die vorme van al die tye gebruik word.

 Nou sal ons duidelik leer weet hoe dit werk in alle vorme van drie tye.

"Koop'' in die huidige tyd.

Ons verwys na die vorm as die teenwoordige tyd wat die teenwoordigheid, het of doen beskryf. Kom ons kyk hoe "koop" optree in die teenwoordige tyd.

Ons kan die term “koop” in die teenwoordige tyd invoeg om die aksie voor te stel om iets van enige ander persoon te kry deur te betaal. Ons gebruik dit om 'n paar goedere aan te koop.

Wanneer kan ons "koop" in die teenwoordige tyd gebruik?

Tipes huidige tydWanneer om "koop" in die huidige tyd te gebruik
1. Hedendaagse onbepaalde tydOns gebruik die werkwoord "koop" in die huidige onbepaalde tyd om te verwys na 'n daad van aankoop van iets in ruil vir geld in 'n algemene sin.
2. Aaneenlopende aaneenlopende tydDie werkwoord "koop" word in die teenwoordige aaneenlopende tyd met die hulpwerkwoord am/is/are gebruik om aan te toon dat die handeling om iets te neem deur geld te betaal wat aan die gang is.
3. Hedendaagse volmaakte tydOns kan die werkwoord "gekoop" in die huidige volmaakte tyd gebruik met die helpende ver het/moet wys dat die koophandeling in die onlangse verlede gedoen is met die resultaat ongeskonde.
4. Present volmaakte kontinue tydOns gebruik die werkwoord "koop" in die huidige volmaakte aaneenlopende tyd met die helpende werkwoord was of was om aan te dui dat die handeling om iets te neem deur geld te betaal, al 'n geruime tyd aan die gang is.
Wanneer om "koop" in die huidige tyd te gebruik

Sinsvorming en struktuur van “koop” in die huidige tyd-

Tipes huidige tydSinsvorming en struktuur van "koop"voorbeeld
Hedendaagse onbepaalde tyda. Onderwerp (eerste persoon enkelvoud/ meervoud, tweede persoon enkelvoud/meervoud, derde persoon enkelvoud/ meervoud) + koop + voorwerp
b. Onderwerp (derdepersoon enkelvoud/meervoud) + koop + voorwerp
a. Ek/ Ons/ julle/ hulle koop die blomme.
b. Hy koop die blomme.
Hedendaagse aaneenlopende tyda. Onderwerp (eerste persoon enkelvoud) + ek koop + voorwerp.
b. Onderwerp (eerste meervoud, tweede persoon enkelvoud/meervoud, derde persoon meervoud) + is koop + voorwerp.
c. Onderwerp (derde persoon en enkelvoud) + is koop + voorwerp.
a. Ek koop 'n potlood.
b. Ons/jy/ hulle koop die bal.
c. Hy koop die pen.
Hedendaagse volmaakte tyda. Onderwerp (eerste persoon enkelvoud/ meervoud tweede persoon enkelvoud/meervoud, derde persoon enkelvoud/meervoud) + het gekoop + voorwerp
b. Onderwerp (derde persoon enkelvoud) + het gekoop + voorwerp
a. Ek/ ons/ jy/ hulle het die selfoon gekoop.
b. Hy het die kamera gekoop.
Teenwoordige volmaakte aaneenlopende tyda. Onderwerp (eerste persoon enkelvoud/ meervoud tweede persoon enkelvoud/meervoud, derde persoon enkelvoud/meervoud) + het gekoop + voorwerp
b. Onderwerp (derde persoon enkelvoud) + koop + voorwerp
a. Ek /ons/ julle/ hulle het die geskenk gekoop.
b. Hy het die kaart gekoop.
Sinsvorming van "koop" in die teenwoordige tyd

Voorbeelde van “koop” in die huidige tyd-

Tipes huidige tydvoorbeeldVerduideliking
Hedendaagse onbepaalde tydMy pa koop vir my mooi geskenke op my verjaarsdag.In hierdie aangehaalde voorbeeld is die aksiewoord “koop” in die gebruik van die huidige onbepaalde tyd wat na 'n onspesifieke tyd verwys. Dit wys my pa neem iets in ruil vir geld.
Hedendaagse aaneenlopende tydDie klante koop goedere by die winkel.Hier word gevind dat die werkwoord "koop'' in die teenwoordige deelwoord gebruik word om 'n teenwoordige kontinue tydsvorm te maak. Ons sien dat die klante tans iets koop.
Hedendaagse volmaakte tydLakmal het 'n lekker woonstel gekoop wat suid front.In hierdie sin vind ons die gebruik van die onreëlmatige werkwoord "koop'' in die teenwoordige volmaakte tyd wat 'n volledige handeling met sy resultaat toon.
Teenwoordige volmaakte aaneenlopende tydOns koop al 'n halfuur groente by die mark.Die werkwoord "koop'' word in die huidige deelwoordvorm gebruik om 'n teenwoordige volmaakte kontinue tyd te maak. Dit wys ons koop al 'n uur lank groente.
Voorbeelde van "koop" in die huidige tyd

"Koop" in die verlede tyd.

'n Verlede tyd bied ons die aksies van die vorige oomblik wat tans geen resultaat het nie. Kom ons vind uit hoe "koop" optree in die verlede tyd.

Ons gebruik beslis die onreëlmatige werkwoord "koop'' in die vorm "gekoop” in die verlede tyd om ons begeerte om iets in die verlede te koop te wys. 

Wanneer kan ons "koop" in die verlede tyd gebruik?

Vorme van verlede tydWanneer om "koop" in die verlede tyd te gebruik
1. Verlede onbepaalde tydOns kan die werkwoord "gekoop" in die eenvoudige verlede tyd gebruik om 'n voltooide aksie van die aankoop van iets in ruil vir geld van iemand in die verlede aan te dui.
2. Verlede aaneenlopende tydOns gebruik die onreëlmatige werkwoord "koop" in die verlede aaneenlopende tyd met die helpende werkwoord was of was om 'n handeling te wys om iets in ruil vir geld in die vorige oomblik te neem. Die koopwerk was voorheen aan die gang.
3. Verlede volmaakte tydOns kan die werkwoord "gekoop" in sy derde vorm in die verlede volmaakte tyd gebruik met die helpende werkwoord moes die handeling van die aankoop van iets van iemand wys. Die aankoop is in die verlede gedoen voor 'n ander aksie.
4. Verlede volmaakte aaneenlopende tydDie werkwoord "koop" word in die verlede gebruik volmaakte aaneenlopende tyd met die helpende werkwoord was om die aksie van die verkryging van sekere goedere van iemand vir 'n tydperk in die verlede voor te stel voordat 'n ander aksie plaasgevind het.
Wanneer om "koop" in die verlede tyd te gebruik

Sinsvorming en struktuur van “koop” in die verlede tyd-

Vorme van verlede tyd Sinsvorming van “koop” in die verlede tyd
1. Verlede onbepaalde tyda. Onderwerp (alle persone en nommers) + gekoop + voorwerp
2. Verlede aaneenlopende tyda. Onderwerp (eerste persoon enkelvoud/ derde enkelvoud) + was koop + voorwerp
b. Onderwerp (eerste persoon meervoud, tweede persoon enkelvoud/meervoud, derde persoon meervoud) + was koop + voorwerp
3. Verlede volmaakte tyda. Onderwerp (alle persone en nommers) + het gekoop + voorwerp
4. Verlede volmaakte aaneenlopende tyda. Onderwerp (alle persone en nommers) + was besig om te koop + voorwerp
Sinsvorming van "koop" in die verlede tyd

Voorbeelde van “koop” in die verlede tyd- 

Vorme van verlede tydvoorbeeldVerduideliking
1. Verlede onbepaalde tydMy oupa het 'n mooi huis vir sy seuns gekoop.Die werkwoord "gekoop" word in die verlede onbepaalde tyd gebruik. Hier sien ons dat my oupa 'n mooi huis vir sy seuns gekoop het.
2. Verlede aaneenlopende tydHulle was besig om 'n kamera Obscura by die winkel te koop.Hier is die werkwoord "koop" optree na 'n voortdurende aksie in die verlede. Ons sien dat hulle iets gevat het in ruil vir geld.
3. Verlede volmaakte tydEk het 'n selfoon gekoop voordat my pa my verbied het om dit te doen.Hier word die werkwoord "koop'' in sy vorige deelwoordvorm gebruik om 'n sin in die verlede volmaakte tyd te maak. Daar word gevind dat ek 'n ding vir geld gekoop het voor 'n ander aksie.
4. Verlede volmaakte aaneenlopende tydSoumya het al twee uur lank vrugte en blomme vir die Laxmi-puja gekoop voordat sy broer mark toe is.Die werkwoord "koop'' in sy verlede deelwoordvorm word gebruik om 'n sin in die verlede volmaakte aaneenlopende tyd te maak. Hier sien ons dat Soumya vrugte en blomme gekoop het voordat sy broer na die mark gegaan het.
Voorbeelde van "koop" in die verlede tyd

"Koop'' in die toekomende tyd.

Toekomstige tyd voorsien ons van die toekomstige aksie wat in die toekoms sal plaasvind. Kom ons kyk nou of "koop" gebruik word in die toekomstige tyd.

Ons gebruik die werkwoord "koop'' in die toekomende tyd om ons daad van aankoop enigiets van enigiemand aan te bied deur die presiese prys daarvan in die toekoms te betaal. Ons gebruik die vorms soos sal/sal koop, sal wees/sal koop, sal/sal gekoop het, en sal/sal koop het om die vorme van toekomende tyd te vorm.

Wanneer kan die werkwoord “koop” in die toekomende tyd toegepas word?

Tipe toekomstige tydWanneer om "koop" in die toekomende tyd te gebruik
1. Toekomstige onbepaalde tydDie werkwoord "koop" word in die eenvoudige toekomende tyd met sal of wil gebruik om 'n aksie van verkryging in ruil vir betaling aan te dui. Dit wys dat die aankoop in die toekoms in 'n algemene sin gedoen sal word.
2. Toekomstige aaneenlopende tydOns kan die werkwoord "koop" in die toekomstige aaneenlopende tyd invoeg met die helpende werkwoord sal wees of sal wees om die handeling te wys om iets van iemand in die toekoms te verkry. Dit verwys na die werk wat in die toekoms aan die gang sal wees.
3. Toekomstige volmaakte tydOns kan die werkwoord "gekoop" in die toekomstige volmaakte tyd gebruik met die helpende werkwoord sal hê of sal moet wys hoe om iets van iemand te koop. Dit wys dat die aankoop in die toekoms voor 'n ander aksie gedoen sal word.
4. Toekomstige volmaakte aaneenlopende tydDie aksiewoord “koop” word in die toekomstige volmaakte aaneenlopende tyd gebruik met die helpende werkwoord sal gewees het of sal gewees het om die koopaksie wat vir 'n tydperk in die toekoms aan die gang sal wees voor 'n ander aksie voor te stel.
Wanneer om "koop" in die toekomende tyd te gebruik

 Sinstruktuur van “koop” in die toekomende tyd-

Tipe toekomstige tydSinsvorming en struktuur van "koop" in die toekomende tyd
1. Toekomstige onbepaalde tyda. Onderwerp (eerste persoon enkelvoud/ meervoud) + sal koop + voorwerp.
b. Onderwerp (tweede persoon enkelvoud/meervoud, derde persoon enkelvoud/meervoud) + sal koop + beswaar.
2. Toekomstige aaneenlopende tyd

a. Onderwerp (eerste persoon enkelvoud/ meervoud) + sal koop + voorwerp wees.
b. Onderwerp (tweede persoon enkelvoud/meervoud, derde persoon enkelvoud/meervoud) + sal bou + voorwerp wees.
3. Toekomstige volmaakte tyda. Onderwerp (eerste persoon enkelvoud/ meervoud) + sal gekoop het + voorwerp.
b. Onderwerp (tweede persoon enkelvoud/meervoud, derde persoon enkelvoud/meervoud) + sal gekoop het + voorwerp.
4. Toekomstige volmaakte aaneenlopende tyda. Onderwerp (eerste persoon enkelvoud/ meervoud) + sal koop + voorwerp gewees het.
b. Onderwerp (tweede persoon enkelvoud/meervoud, derde persoon enkelvoud/meervoud) + sal koop gewees het + voorwerp
Sinsvorming en struktuur van "koop" in die toekomende tyd

Voorbeelde en verduidelikings van “bou” in die toekomende tyd-

Tipe toekomstige tydvoorbeeldVerduideliking
1. Toekomstige onbepaalde tydJy gaan vanjaar 'n mooi versierde gebou koop.Die werkwoord "koop'' word in sy huidige vorm met die werkwoord "sal" gebruik om 'n sin in die toekomstige onbepaalde tyd te konstrueer. Ons sien jy gaan vanjaar 'n mooi versierde gebou aanskaf.
2. Toekomstige aaneenlopende tydMy ouer broer gaan môre 'n lekker projek met hierdie klein bedrag koop.Die aksiewoord "bou'' word gebruik om 'n toekomstige aaneenlopende tyd te raam om aan te dui dat my ouer broer môre 'n mooi projek met hierdie klein bedrag gaan koop.
3. Toekomstige volmaakte tydEk sal die goue ring vir my vrou gekoop het.Die werkwoord "koop'' met moet hê word in die toekomstige volmaakte tyd gebruik aangesien die vorming sy funksie in die sin toon.
4. Toekomstige volmaakte aaneenlopende tydMy vriende sal al twee uur lank die eetgerei gekoop het vir die piekniek by ons skool.Die gebruik van die werkwoord “koop” toon die aksie van die toekomstige volmaakte aaneenlopende tyd. Ons sien dat my vriende die verhoog vir 'n tydperk in die toekoms sal bou.
Voorbeelde en verduidelikings van "koop" in die toekomende tyd

Gevolgtrekking

Ons sal grondige kennis kry oor die gebruik van "koop" in al die vorme van drie tye. Ons kan die werkwoord “koop” gebruik in die raamwerk van frasewerkwoorde om verskillende betekenisse te gee. Die frase werkwoorde is "koop in", "koop in", "koop af", "koop op", ensovoorts. Ons kan hierdie frases gebruik in tyd van die samestelling van enige sin.

Goutam Datta

Hi.... ek is Goutam Datta. Ek het 'n dubbele MA in Engels en B. Ed. Ek is 'n kreatiewe skrywer. Tans is ek deel van die LambdaGeeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/goutam-datta-9824b5249

Onlangse plasings