3 feite oor die gebruik van gebou in tyd (hede, verlede en toekoms)


"Bou'' is 'n onreëlmatige werkwoord wat gebruik kan word om te verwys na 'n handeling om iets te maak. Nou gaan ons beskryf hoe "bou" in die verskillende vorme van tye gebruik word.

Die term "bou'' word in die teenwoordige tyd gebruik om die werk aan te dui om enigiets in die huidige oomblik te maak. Ons kan dit gebruik om iets deel te maak van 'n plan, stelsel, berekening, ens.

Kom ons ondersoek meer interessante sake wat verband hou met die gebruik daarvan in die drie tye saam met voorbeelde en hul gedetailleerde verduidelikings.

"Bou'' in die teenwoordige tyd.

Die teenwoordige tyd toon sy funksie om 'n situasie of handeling in die huidige tyd op te spoor. Kom ons vind uit hoe "bou" werk in die teenwoordige tyd.

Die aksiewoord “bou” word in die teenwoordige tyd gebruik om ons aksie van styl of vorm van konstruksie van iets in 'n oomblik aan te bied.

Wanneer kan ons "bou" in die teenwoordige tyd gebruik?

Tipe huidige tydWanneer om "bou" in die huidige tyd te gebruik
1. Hedendaagse onbepaalde tydOns gebruik die werkwoord "bou" in die eenvoudige teenwoordige tyd in die vorms bou en bou om 'n handeling van iets te maak in 'n algemene sin aan te toon.
2. Aaneenlopende aaneenlopende tydDie werkwoord "bou" word in die teenwoordige aaneenlopende tyd met die hulpwerkwoord am/is/are gebruik om 'n aksie van die konstruksie van iets aan te dui. Dit wys 'n aksie wat nou aan die gang is.
3. Hedendaagse volmaakte tydOns voeg die werkwoord “gebou” in die teenwoordige volmaakte tyd in met die helpende ver het/moet die konstruksie van iets aandui. Dit verwys na 'n aksie wat reeds voltooi is met die resultaat wat oorbly.
4. Present volmaakte kontinue tydOns kan "bou" in die huidige volmaakte aaneenlopende tyd gebruik met het/was om te verwys na iets maak. Ons leer weet dat konstruksie vir 'n tydperk aan die gang is.
Wanneer om "bou" in die huidige tyd te gebruik

Sinsvorming en struktuur van “bou” in die huidige tyd-

Tipe huidige tydSinsvorming en struktuur van "bou"
1. Hedendaagse onbepaalde tyda. Onderwerp (eerste persoon enkelvoud/meervoud, tweede persoon enkelvoud/meervoud, derde persoon meervoud) + bou + voorwerp
b. Onderwerp (derdepersoon enkelvoud getal) + bouvorme + voorwerp
2. Aaneenlopende aaneenlopende tyda. Onderwerp (eerste enkelvoud, derde persoon enkelvoud) + is gebou + voorwerp
b. Onderwerp (eerste persoon meervoud, tweede persoon enkelvoud/meervoud, derde persoon meervoud) + is gebou + voorwerp  
3. Hedendaagse volmaakte tyda. Onderwerp (eerste persoon enkelvoud/meervoud, tweede persoon enkelvoud/meervoud, derde persoon meervoud) + het gebou + voorwerp
b. Onderwerp (derde enkelvoud) + het gebou + voorwerp  
4. Present volmaakte kontinue tyda. Onderwerp (eerste persoon enkelvoud/meervoud, tweede persoon enkelvoud/meervoud, derde persoon meervoud) + het gebou + voorwerp
b. Onderwerp (derde enkelvoud) + het gebou + voorwerp    
Sinsvorming en struktuur van "bou" in die teenwoordige tyd

Voorbeelde van “bou” in die huidige tyd-

Tipe huidige tydvoorbeeldVerduideliking
1. Hedendaagse onbepaalde tydDie messelaar bou 'n baie groot gebou in die dorp.Hier is die aksiewoord "bou'' in die gebruik om 'n huidige onbepaalde tyd om te raam. Ons sien dat die messelaar 'n baie groot gebou in die stad maak.
2. Aaneenlopende aaneenlopende tydRahul bou 'n stewige en sterk liggaam deur na die gimnasium te gaan.Hier dui die gebruik van die werkwoord “bou” in sy huidige deelwoordvorm op die vorming van die huidige kontinue tyd. Dit wys dat die seun 'n sterk lyf maak deur na die gimnasium te gaan.
3. Hedendaagse volmaakte tydUday het 'n negatiewe sin gebou deur die woord te gebruik, nie die woorde nie.In hierdie aangehaalde sin word die werkwoord "gebou" gebruik om die huidige volmaakte tyd te maak. Ons kan sien dat Uday se bou van 'n negatiewe vonnis vroeër gedoen is sonder dat dit nou die gevolg is.
4. Present volmaakte kontinue tydHulle bou al twee jaar lank 'n lekker woonstel in Kolkata.Die werkwoord "bou'' word in die huidige deelwoordvorm gebruik om 'n sin in die huidige volmaakte aaneenlopende tyd te maak.
Voorbeelde en verduidelikings van "bou" in die huidige tyd

"Bou" in die verlede tyd.

Die verlede tyd is die tydsvorm waar die voltooide werke aan ons voorgehou word. Nou sal ons kyk na die woord "bou" en hoe dit werk in die verlede tyd.

Ons gebruik die term "bou" in sy tweede vorm "gebou'' om na die stelsel te verwys of om iets in die afgelope tydperk te raam.

Wanneer kan ons "bou" in die verlede tyd gebruik?

Tipe verlede tydWanneer om "koop" in die verlede tyd te gebruik
1. Verlede onbepaalde tydDie onreëlmatige werkwoord "gebou" word in die eenvoudige verlede tyd gebruik wanneer ons 'n handeling van die maak van iets in die verlede moet uitdruk. Dit verwys na 'n aksie wat in die verlede voltooi is.
2. Verlede aaneenlopende tydOns gebruik die werkwoord "bou" in die verlede aaneenlopende tyd met die helpende werkwoord was/was om die aksie te wys om iets te konstrueer wat in die verlede aan die gang was.
3. Verlede volmaakte tydOns kan die werkwoord "gebou" in die verlede volmaakte tyd toepas om die konstruksie van iets in die verlede aan te toon. Ons verneem dat die konstruksie voltooi is voor nog 'n aksie.
4. Verlede volmaakte aaneenlopende tydDie werkwoord "bou" word in die verlede volmaakte aaneenlopende tyd gebruik met was om aan te toon dat die konstruksie van iets vir 'n tydperk voortduur.
Wanneer om "bou" in die verlede tyd te gebruik

Sinsvorming en struktuur van “bou” in die verlede tyd-

Tipe verlede tydSinsvorming en struktuur van "bou"
1. Verlede onbepaalde tyda. Onderwerp (alle persone en getalle) + gebou + voorwerp
2. Verlede aaneenlopende tyda. Onderwerp (eerste enkelvoud, derde persoon enkelvoud) + was bou + voorwerp
b. Onderwerp (eerste persoon meervoud, tweede persoon enkelvoud/meervoud, derde persoon meervoud) + was gebou + voorwerp    
3. Verlede volmaakte tyda. Onderwerp (alle persone en getalle) + het gebou + voorwerp
4. Verlede volmaakte aaneenlopende tyda. Onderwerp (alle persone en getalle) + was besig om te bou + voorwerp
Sinsvorming en struktuur van "bou" in die verlede tyd

Voorbeelde en verduidelikings van “bou” in die verlede tyd-

Tipe verlede tydvoorbeeldVerduideliking
1. Verlede onbepaalde tydOns het 'n boomhuis in die agterplaas gebou.Die tweede vorm van die werkwoord "bou'' word gebruik om 'n verlede onbepaalde tyd te raam waarin ons die voltooide handeling sien.
2. Verlede aaneenlopende tydDie Roy Industry-familie was besig om 'n erf vir die konferensie te bou.Die werkwoord "bou'' word gebruik om 'n sin in die verlede aaneenlopende tyd te raam. Dit verwys na 'n aksie wat aangehou is.
3. Verlede volmaakte tydHulle het 'n groot toring gebou voordat die fees verlede jaar aangebreek het.Hier noem die gebruik van “bou” in sy derde vorm die werking van die huidige volmaakte tyd. Dit verwys dat hulle die vorm van 'n toring gedoen het voor die koms van die fees.
4. Verlede volmaakte aaneenlopende tydSanu het 'n uur lank die belangrike opstel gebou.Hier word die werkwoord "bou'' in die teenwoordige deelwoordvorm gebruik om 'n voorbeeld van volmaakte verledetyd te maak. Ons vind dat Sanu vir 'n tydperk 'n maklike gebou het.
Voorbeelde en verduidelikings van "bou" in die verlede tyd

"Bou'' in die toekomende tyd.

'n Toekomstige tyd is 'n grammatikale vorm waardeur ons die aksies van die toekoms kan hê. Kom ons bespreek hoe die woord "bou" optree in die toekomstige tyd.

“Bou” kan in die toekomende tyd gebruik word om te wys dat die aksies om iets saam te stel in die toekoms gedoen sal word.

Wanneer kan “bou” in die toekomende tyd gebruik word?

Tipe toekomstige tydWanneer om "bou" in die toekomende tyd te gebruik
1. Toekomstige onbepaalde tydOns gebruik die werkwoord "bou" in die eenvoudige toekomende tyd met sal/wil om te wys dat die aksie om iets te konstrueer in 'n algemene sin in die toekoms gedoen sal word.
2. Toekomstige aaneenlopende tydDie werkwoord "bou" word gebruik om 'n toekomstige aaneenlopende tyd te raam met sal wees/sal wees om te wys dat die aksie om iets te maak aan die gang sal wees.
3. Toekomstige volmaakte tydDie werkwoord "gebou" kan in die toekomstige volmaakte tyd gebruik word met die helpende werkwoord gehad wanneer ons die konstruksie van iets in die toekoms wil wys. Die konstruksie sal gedoen word voor 'n ander aksie.
4. Toekomstige volmaakte aaneenlopende tydOns kan beslis die werkwoord “bou” in die toekoms volmaakte aaneenlopende tyd met sal/sal wees gebruik om te wys dat die konstruksie van iets vir 'n tydperk aan die gang sal wees.
Wanneer om "bou" in die toekomende tyd te gebruik

Sinsvorming en struktuur van “bou” in die toekomende tyd-

Tipe toekomstige tydSinsvorming en struktuur van "bou"
1. Toekomstige onbepaalde tyda. Onderwerp (eerste persoon enkelvoud/ meervoud getal) + sal bou + voorwerp
b. Onderwerp (tweede persoon enkelvoud/meervoud, derde persoon enkelvoud/meervoud) + sal bou + voorwerp
2. Toekomstige aaneenlopende tyd a. Onderwerp (eerste persoon enkelvoud/ meervoud) + sal gebou + voorwerp wees
b. Onderwerp (tweede persoon enkelvoud/meervoud, derde persoon enkelvoud/meervoud) + sal bou + voorwerp wees
3. Toekomstige volmaakte tyda. Onderwerp (eerste persoon enkelvoud/ meervoud) + moet gebou + voorwerp hê
b. Onderwerp (tweede persoon enkelvoud/meervoud, derde persoon enkelvoud/meervoud) + sal gebou + voorwerp hê
4. Toekomstige volmaakte aaneenlopende tyda. Onderwerp (eerste persoon enkelvoud/ meervoud) + sal gebou + voorwerp gewees het
b. Onderwerp (tweede persoon enkelvoud/meervoud, derde persoon enkelvoud/meervoud) + sal gebou + voorwerp gewees het
Sinsvorming en struktuur van "bou" in die toekomende tyd

Voorbeelde en verduidelikings van “bou” in die toekomende tyd-

Tipe toekomstige tydvoorbeeldVerduideliking
1. Toekomstige onbepaalde tydSal jy vanjaar ’n gebou bou?Die werkwoord "bou'' word in sy huidige vorm met die werkwoord "sal" gebruik om 'n sin in die toekomstige onbepaalde tyd te konstrueer. Ons sien dat die vraag opgestel is of jy vanjaar 'n gebou gaan bou.
2. Toekomstige aaneenlopende tydGarry gaan 'n lekker projek bou met hierdie klein bedrag.Die aksiewoord "bou" word gebruik om 'n toekomstige aaneenlopende tyd te raam om aan te dui dat Garry 'n mooi projek gaan maak.
3. Toekomstige volmaakte tydEk sal die heining om my huis gebou het.Die werkwoord "bou'' word in die toekomstige volmaakte tyd gebruik aangesien die formasie sy funksie in die sin toon.
4. Toekomstige volmaakte aaneenlopende tydMy vriende sal vir twee uur lank 'n verhoog gebou het vir die funksie in ons skool.Die gebruik van die werkwoord “bou” toon die aksie van die toekomstige volmaakte aaneenlopende tyd. Ons sien dat my vriende die verhoog vir 'n tydperk in die toekoms sal bou.
Voorbeelde en verduidelikings van "bou" in die toekomende tyd

Gevolgtrekking

Ons kan die werkwoord “bou” gebruik in die raamwerk van frasewerkwoorde om verskillende betekenisse te gee. Die frasewerkwoorde is “bou op”, “bou in”, “bou op”, “bou op tot, ensovoorts. Ons kan hierdie frases gebruik in tyd van die samestelling van enige sin.

Goutam Datta

Hi.... ek is Goutam Datta. Ek het 'n dubbele MA in Engels en B. Ed. Ek is 'n kreatiewe skrywer. Tans is ek deel van die LambdaGeeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/goutam-datta-9824b5249

Onlangse plasings